SEVER - najväčšie pezinské sídlisko

Máj 1999 / Prečítané 4888 krát

 

    Sídlisko Sever je najväčším pezinským sídliskom. Od centra mesta je vzdialené dva kilometre. Rozprestiera sa na ploche5,5 hektára. Výstavba sa začala v roku 1983 a trvala 10 rokov. Je tu 1 756 bytov, v ktorých dnes býva 5 600 obyvateľov. Snažili sme sa zmonitorovať súčasný stav na tomto sídlisku.

OBCHODNÁ SIEŤ A SLUŽBY
    Pre obyvateľov sídliska sú k dispozícii dve potravinárske predajne (jedna veľkopredajňa), mäsiarstvo, predajňa čerstvých pekárskych  výrobkov, cukráreň, kaviareň, stánok so zeleninou a ovocím, dva stánky s novinami a tabakovými výrobkami. Je tu tiež pošta, lekáreň, predajňa textilu, rozličný tovar, drogéria, papierníctvo, opravovňa televízorov, oprava a predaj chladničiek a mrazničiek, tri kaderníctva, kozmetický salón, letné kúpalisko, krytý bazén so saunou, masážami a soláriom, veterinárska ambulancia. 
    Z rozhovorov s občanmi sme prišli k záveru, že s obchodnou sieťou a službami sú v celku spokojní, neštátne podnikateľské firmy tu zabezpečujú predaj prevažne základného sortimentu tovarov, čo platí aj o službách. Špecializované predajne sú sústredené na lukratívnejších miestach - v centre mesta - kde sa pohybuje najviac ľudí a je tu teda väčšia kúpyschopnosť.

DOPRAVA                 
    Na sídlisko vedie autobusová linka č. 1 mestskej dopravy (Grinava - železničná stanica - Sever - Nemocnica). Zo zastávky sídlisko Sever je vypravovaných 31spojov, niektoré premávajú len vo víkendových dňoch. Cestujúci využívajú linky, ktoré prechádzajú susednou Cajlanskou ulicou.
    Občania by iste privítali, keby bola autobusová sieť na sídlisko ešte hustejšia, ale v dnešnej ekonomickej situácii je to asi zo strany verejného dopravcu (SAD), ktorý zápasí s veľkými problémami, maximum. Za daného stavu sa viac prihliada na využívanie zavedených spojov  cestujúcimi.

VÝSTAVBA                    
    Rozpočet mesta ráta v tomto roku s opravou cesty na ul. L. Novomeského, ktorá je už v dezolátnom stave. Na voľnej ploche pri materskej škole pribudnú pre motoristov nové parkovacie miesta. Bude vybudované oplotenie prechodu Zámocká ul. – Sever. Tieto tri stavebné akcie si
vyžiadajú náklady 2 mil. Sk. V pláne je zahrnuté budovanie všešportového ihriska v objeme 500 tisíc Sk. Pripravuje sa oprava pieskovísk a
lavičiek. Firma REMPO INVEST Košice, nový majiteľ,rozostavaného objektu, v ktorom mala byť pôvodne predajňa, by mala už v tomto roku začať s jeho dostavbou. V časti objektu bude šestnásť bytov, v ostatných priestoroch budú garáže a menšie predajne.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE      
    Nezastavaná časť na sídlisku v priľahlých priestoroch zaberá vyše troch hektárov. Asi 70 % plôch je zatrávnených, ale sú tu aj neudržiavané miesta. Bola tu vykonaná výsadba stromov a kríkov. Do výsadby zelene sa zapájajú aj občania, pri niektorých rodinných domoch možno nájsť
ozaj pekne upravené záhony s kvetmi a kríkmi. Je to v úplnom kontraste s tým, keď pri niektorých bytovkách vidíte divoko rastúcu burinu, obsypanú množstvom odpadkov. V tomto roku mesto v rozpočte vyčlenilo na budovanie zelene na tomto sídlisku sumu 500 tisíc korún.
    Zaujímalo nás, k akej trestnej činnosti dochádza na tomto sídlisku. Z obvodného oddelenia PZ SR nás informovali, že najčastejšie sa tu vyskytujú krádeže bicyklov z pivníc rodinných domov a vykrádanie bytov. Páchateľmi sú prevažne narkomani.

Ohodnoťte článok: