Údaje o počasí

Máj 1999 / Prečítané 2147 krát
   V roku 1998 bola najväčšia maximálna teplota 12. augusta 32,5 °C a najnižšia 1. februára -13,5 °C. Najvyššie denné zrážky boli 12. septembra 215,8 mm. Najviac snehu napadlo 21. januára (12 cm), najvyššia snehová pokrývka bola 9. decembra (17 cm).
     V roku 1998 boli celkové ročné zrážky 846,8 mm (najmenej za posledné 3 roky), snehu napadlo 35 cm (najmenej od r. 1994), snehová pokrývka trvala 69 dní a priemerná ročná teplota bola 8,48°C (najviac za posledné tri roky).
 

     Údaje sme získali z Astronomického a geofyzikálneho observatória MFF UK v Modre-Piesok (532 m.n.m.)