Ako postupovať pri úmrtí v rodine

Máj 1999 / Prečítané 4835 krát
   Stáva sa, že nás celkom nečane zastihne úmrtie v rodine a stojíme pred úlohou zabezpečiť pohreb. Správa cintorínov a MsÚ, odd. občianskych záležitostí, pripravili pre vás informáciu ako postupovať pri vybavovaní pohrebu:

1. vybaviť list o prehliadke mŕtveho
2. zabezpečiť prevoz zosnulého (Pohrebná služba)
3. na Správe cintorínov - zabezpečiť hrobové miesto, prenájom domu smútku a dohodnúť dátum pochovania a hodinu rozlúčky
4. vybaviť úmrtný list (Okresný úrad, matrika v mieste úmrtia - vydá potvrdenie na pohrebné, ktoré žiadateľ odovzdá na OÚ v Pezinku, soc. odd.)
5. ak ide o cirkevný pohreb, treba sa obrátiť na farské úrady
6. v prípade občianského pohrebu, obrátiť sa na MsÚ, I. posch. č.dv. 9
7. po vybavenívšetkých formalít, môžete požiadať o vytlačenie parte (smútočného oznámenia)
8. vyžiadať potvrdenie o účasti na pohrebe - vydá príslušná Pohrebná služba, u ktorej ste si objednali pochovanie
9. na matrike v mieste úmrtia požiadať potvrdenie o vybavovaní pohrebu.

Ohodnoťte článok: