Väčšie využitie kultúrneho centra

Máj 1999 / Prečítané 2131 krát
  Mestské zastupiteľstvo v Pezinku prerokovalo len nedávno Koncepciu rozvoja kultúry, ktorú predkladal zástupca primátora Oliver Solga. Hovorilo sa v nej, okrem iného, aj o efektívnejšom využívaní priestorov Kultúrneho centra. Keďže mnoho pezinských kultúrnych a spoločenských organizácií pri organizovaní svojích podujatí má problémy hlavne s priestormi, naša otázka smerovala práve k riešeniu, s ktorým prichádza Mesto.
Odpoveď nám poskytol O. Solga:

" Našou predstavou je, že Kultúrne centrum, v ktorom je veľké množstvo priestorov, často využitých len čiastočne, bude zaplnené kultúrnou, spoločenskou i športovou činnosťou po celý deň, alebo aspoň od popoludňajších hodín až do neskorého večera. Chceme, aby tu boli nielen profesionálne kultúrne podujatia, ale aby tu mohli bezplatne nacvičovať rockové kapely, dychové hudby, spoločenský tanec, aerobik, kalanetika a mnohé ďalšie, ktoré dnes hľadajú náhradné priestory, alebo nepracujú práve pre nedostatok vhodných priestorov. Mesto Pezinok vkladá do kultúry a do Kultúrneho centra veľký balík peňazí zo svojho rozpočtu a preto  
chce, aby sa tietopeniaze, aspoň obraz- ne, vrátili v kultúrnom vyžití a sebare- alizácii občanov. Ak ide o neziskové aktivity tieto sú podporované úhradou prenájmu priestorov a energií zo strany Mesta a mnohé aktivity pod- poruje Mesto aj finančne z fondu kultúry.
    Verím, že naši občania budú nav- števovať kultúrne podujatia v ešte väčšej miere ako doteraz, a že využijú ponúkanú príležitosť na rozvoj spo- mínaných aktivít v prospech seba i svojich spoluobčanov.
    Samozrejme i ja osobne som prip- ravený kedykoľvek podporiť dobrý návrh či ponuku smerujúcu k obo- hateniu kultúrneho života v Pezinku."

Ohodnoťte článok: