Mestské vyznamenania

Máj 1999 / Prečítané 2149 krát
  Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo     21. mája t.r. návrh na mestské vyznamenania. Na slávnostnom zasadnutí 14. júna budú udelené tieto ocenenia:
 A) Čestné občianstvo
         kňazovi Jánovi SUCHÁŇOVI
 
B) Mestská cena Jozefa Ľudovíta Holubyho
 
        PhDr. Galine VLČEKOVEJ -          ANDRUSOVOVEJ
         Augustínovi ZABADALOVI
         Prof. Jozefovi BAĎURÍKOVI
         Jaroslavovi KNÍLOVI
 
C) Medaila Za záluhy a rozvoj mesta
 
        Vladimírovi MILKOVI
         Ing. Justínovi SEDLÁKOVI
         Ing. Františkovi RÓNOVI
         Jozefovi KRIVOŠÍKOVI
 Širšiu informáciu prinesieme v budúcomčísle.