Chystáme sa na vinobranie

Máj 1999 / Prečítané 2799 krát
     Hoci sa zdá, že do septembra, kedy bude Vinobranie, je ešte času dosť, prípravy naň sú už v plnom prúde.
     Tohtoročné Vinobranie by sa malo zmeniť z jarmoku na tradičnú slávnosť vína. Znamená to, že na ňom budú dominovať aktivity s ním spojené a sprievodný kultúrny program súvisiaci s miestnymi tradíciami a históriou. Preto bude tiež z ponuky pouličného predaja vylúčený sortiment textilu, odevov, drogistického a priemyselného tovaru.
     Hlavný program sa uskutoční na dvoch tribúnach - na Radničnom námestí a pred Zámkom. Učinkujúci sa predstavia v približne hodinových blokoch. Podrobnejší program uverejníme pred Vinobraním. Organizátori pripravujú nasledovné výstavy: Cech keramikov, Historické mestá a obce Slovenska, Cech pekárov a cukrárov Západoslovenského kraja, Pouličné múzeum, Suvenír Pezinka, História pezinských vinobraní. V súvislosti s poslednou výstavou prosí Malokarpatské múzeum v Pezinku všetkých, ktorí majú v domácich archívoch nejaké predmety pripomínajúce minulé vinobrania (fotografie, filmy, plagáty, pozvánky, tombolové lístky, suveníry a pod.), aby ich zapožičali na túto výstavu. Organizátori veria v podporu občanov, pretože majú ambície pripraviť ju čo najreprezentatívnejšiu. Už aj preto, že ide o posledné Vinobranie v tomto tisícročí.
     Ľudoví výrobcovia a umelci nebudú spoplatňovaní pri predaji svojich vlastných výrobkov. Rovnako predajcovia hrozna z miestnej produkcie nebudú platiť žiadne poplatky.
     Trasa sprievodu sa rozšíri, aby ho mohlo vidieť čo najviac návštevníkov. Povedie ulicami: od Sládkovičovej ul. dole po ul. M.R. Štefánika, cez Radničné nám., okolo Dolného kostola cez Holubyho ul. k ul. Š. Polkorába. Holubyho ulica bude vyhradená pre prezentáciu obcí a miest Malokarpatského regiónu. Organizátori ponúkajú všetkým Pezinčanom, ale aj záujemcom z okolia, možnosť zúčastniť sa na alegorickom sprievode. Je už tradične jednou z najpríťažlivejších súčastí programu a pre podnikateľov vhodnou príležitosťou zviditeľniť sa.