Deň otvorených dverí na MsÚ

Máj 1999 / Prečítané 2146 krát
    Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku bude mať Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku svoju prvú reprízu. Uskutoční sa vo štvrtok 17. júna 1999 v priestoroch MsÚ na Radničnom nám. (v zasadačke č. 12 a sobášnej sieni) a v zasadačke Mestského zastupiteľstva na ul. M.R. Štefánika s týmto programom:
 od 8.30 - 9.30 hod.
 zasadačka č. dv. 12, Radničné nám. 7
 - Práca Mestskej polície (beseda s praktickými ukážkami) - náčelník Mestskej polície Ľ. Farbula s kolegami sobášna sieň, Radničné nám. 7
 - Starostlivosť o životné prostredie v Pezinku (beseda) - Ing. Moťovská, Ing. Gubániová
 
zasadačka na ul. M.R. Štefánika č.10
 - Základné princípy samosprávy (prednáška s besedou) - prednosta MsÚ JUDr. L. Šafár
 od 10.00 -11.00 hod.
 zasadačka č. dv. 12, Radničné nám.7
 - Čo robí pre mesto primátor (beseda) - primátor Ing. I. Pessel
 
sobášna sieň, Radničné nám. 7
 - Ekonomika mesta (beseda s praktickými ukážkami) - Ing. M. Nádaská
 
zasadačka na ul. M.R. Štefánika č.10
 - Sociálna starostlivosť o občanov (beseda) - A. Strapáková
 od 11.30 - 12.30 hod.
 zasadačka č. dv. 12, Radničné nám.7
 - Práca mestskej polície (beseda s praktickými ukážkami) - náčelník Mestskej polície Ľ. Farbula s kolegami
 
sobášna sieň, Radničné nám. 7
 - Výstavba a rekonštrukcia mesta (beseda s praktickými ukážkami di-gitálnej technickej mapy a územného plánu) - Ing. V. Jančovičová
 
miestnosť č. 7, Radničné nám. 7
 - Ako vzniká časopis Pezinčan (beseda s praktickými ukážkami) - šéfredaktor M. Oravec
 
zasadačka na ul. M.R. Štefánika č.10
 - Kultúrny život v Pezinku (beseda) - zástupca primátora O. Solga
 od 13.00 - 14.00 hod.
 
zasadačka č.2, Radničné nám.7
 - Sociálna starostlivosť o občanov (beseda) - A. Strapáková
 
sobášna sieň
 - Ekonomika mesta (beseda s praktickými ukážkami) - Ing. M. Nádaská
 Kolektívnym záujemcom, najmä zo škôl, prosíme, aby sa prihlásili do 10.6. na MsÚ č. dv. 6 (telef. 412014), aby sme skoordinovali využitie priestorov.
     V uvedený deň od 16.00 - 18.00 hod. v zasadačke č. 12 na MsÚ budú mať občania možnosť osobného individálneho rozhovu s poslancami Mestského zastupiteľstva. Je to príležitosť pre všetkých, ktorí sa potrebujú s nimi poradiť, predniesť im svoje námety, či pripomienky a spoločne hľadať riešenie problémov týkajúcich sa života v Pezinku.

Ohodnoťte článok: