Chovateľská prehliadka poľovnických trofejí

Apríl 1999 / Prečítané 2378 krát
 Marec bol pre Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu Pezinok dôležitý z hľadiska dvoch významných podujatí.
    V čase od 19. - 20.3. t.r. v SOU lesníckom Modra - Harmónia usporiadala chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí, kde sústredili všetkých 157 trofejí ulovených v minuloročnej sezóne. Uspokojivé chovateľské výsledky dokumentovala i skutočnosť, že tri poľovnícke trofeje získali strieborné a tri bronzové ocenenia.
    Ďalšou významnou udalosťou bolo uskutočnenie záverečných skúšok z poľovníctva, na ktorom sa zúčastnilo 40 kandidátov. Potvrdili svoje odborné vedomosti a pripravenosť rozšíriť rady milovníkov prírody. Skúšky boli koncom marca organizované v ZŠ na Holubyho ulici v Pezinku, za prítomnosti skúšobnej komisie z okresov Senec a Dunajská Streda. V záverečnom hodnotení kurzu predseda OV SPZ Pezinok František Bílik poďakoval všetkým účastníkom kurzu za dosiahnuté výsledky a poprial všetkým veľa poľovníckych zážitkov a úspechov.
Ing. Kamil Pajer