Poďakovanie

Apríl 1999 / Prečítané 2191 krát
    Dňa 28. 3. 1999 som pri návšteve reštaurácie "Slimáčka" v Pezinku nepozornou manipuláciou stratila svoju peňaženku s obsahom 220,- DEM (cca 5.000 Sk). Vďaka čestnosti a charakternosti troch ľudí mám svoju peňaženku s celým obsahom späť.
    Ide o Pezinčanov - slečnu Silviu Jajcajovú, ktorá peňaženku našla a odovzdala čašníkovi Jurajovi Antulovi, ten zasa peňaženku odovzdal pani vedúcej Ľubici Demovičovej, ktorá ma ochotne, podľa údajov z dokladov v peňaženke, telefonicky vyhľadala.
Eva Pilátová