Vyjadrenie hlavnej kontrolórky mesta

Apríl 1999 / Prečítané 2087 krát
    Cenový nárast poskytovaných služieb je predmetom hromadnej sťažnosti občanov nášho mesta, na ktorej sa zúčastnilo 244 občanov. Sťažnosť bola prijatá s predmetom vybavenia - "Plnenie Zmluvy o spolupráci pri výstavbe a prevádzke televíznych káblových rozvodov podľa prílohy č. 2, kde sú upravené dôvody pre zmenu výšky cien poskytovaných služieb spol. Kabel Plus Bratislava a.s. na území mesta Pezinok.
    Predmet sťažnosti som riešila v prvom kroku priamo vyžiadaním podkladov k cenovému nárastu od spol. Kabel Plus. Spoločnosť neakceptovala moju požiadavku, 12. 4. 1999 predložila písomné stanovisko, ktoré je z kontrolného hľadiska nepoužiteľné. V druhom kroku 14.4. 1999 som postúpila sťažnosť Správe finančnej kontroly s požiadavkou vykonať v spol. Kabel Plus cenovú kontrolu. Od tohto kroku očakávam odborné posúdenie ceny poskytovaných služieb spol. Kabel Plus na území nášho mesta, ktoré bude dokladom pre posúdenie plnenia Zmluvy v znení prílohy č. 2.
    Vybavenie sťažnosti zabezpečujem v predĺženom termíne (§ 13 zákona 152/98 Z.z. o sťažnostiach).
Elena Antalová

Ohodnoťte článok: