JEDINÁ OTÁZKAIng. Jurajovi BAKAlÁROVI ved.odd.výstavby MsÚ

Apríl 1999 / Prečítané 2099 krát
V novembri m.r. sme v našom časopise priniesli správu, že mesto získalo do svojho vlastníctva plaváreň pri SOU - stavebnom na Komenského ul. Občanov zaujíma, kedy budú môcť plaváreň využívať...
  Ing. Juraj Bakalár  - Objekt plavárne od Krajského úradu v Bratislave sme fyzicky prevzali vo februári t.r. Objekt je t.č. v   nepoužívateľnom stave. Treba vymeniť techno lógiu, zlý je stav aj samotného bazénu. Úpravy si     vyžiadajú tiež ďalšie časti budovy. V miestnostiach,     kde sa nachádzala technológia a vzduchotechnika po chystaných úpravách získame nové priestory, ktoré sa budú môcť využiť na iné účely. Úlohou projektanta, ktorého sme vybrali formou súťaže, bude vypracovať projekt rekonštrukcie a navrhnúť hospodárnejšie využívanie celého objektu. Predpokladáme, že náklady na rekonštrukciu budú 12 - 15 mil. Sk. Naša predstava je taká, že s prácami začneme v letných mesiacoch, s predpokladaným ukončením v marci až apríli budúceho roku. V objekte bude i bufet, fitnes, solárium a miestnosť pre maséra.
 

Ohodnoťte článok: