Noví členovia redačnej rady

Apríl 1999 / Prečítané 2159 krát
  Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 26. marca t.r. schválilo zloženie redakčnej rady časopisu Pezinčan v tomto zložení: predseda - Ing. Ivan Pessel (primátor mesta), členovia - Mgr. Oliver Solga (zást. primátora), Vladimír Hacaj (KDH), Mgr. Ľubica Pilková (DS), Mgr. Jozef Vlado (DÚ), Doc. PhDr. Anton Eliáš (SDSS), Ing. Pavol Skovajsa (SZS), Mária Strížová (SOP), Milan Grell (HZDS), Mgr. Helena Vozárová (SNS), Mgr. Roman Féder (KC), PhDr. Anna Píchová (MOS), Mgr. Ľudmila Benčúriková (CVČ), Hana Dolská (MM), PhDr. Ján Milan Dubovský.