Nariadenie o vykonaní deratizácie

Apríl 1999 / Prečítané 2272 krát
Nariadenie o vykonaní deratizácie 

  Okresný úrad v Pezinku, štátny hygienik, nariadil z dôvodu premnoženia hlodavcov na území mesta Pezinok a na zabránenie šírenia ochorení prenosných zo zvierat na ľudí vykonať v termíne od 24. 5. do 4. 6. 1999 celoplošnú preventívnu deratizáciu na celom území mesta Pezinok.
   Povinnými subjektami sú fyzické osoby a fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie. Mesto vykoná plošnú preventívnu deratizáciu na verejných priestranstvách mesta a v objektoch jemu patriacich. Fyzické osoby - obyvatelia vykonajú deratizáciu v domoch na bývanie - pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat a pod. Fyzické osoby a právnické osoby vykonajú deratizáciu vo svojich objektoch.