Májové mestské zaskupiteľstvo

Apríl 1999 / Prečítané 2038 krát
    V piatok 21. mája od 8.30 hod. sa bude konať v zasadačke na Štefánikovej ulici 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci budú prerokúvať materiály: rozbor hospodárenia mesta za rok 1998, novelu rozpočtu na r. 1999, rozpracovanie programového vyhlásenia MsZ, ekonomickú a sociálnu koncepciu, informáciu o príprave Vinobrania a iné.
    Pripomíname, že zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné , môžu sa na nich teda zúčastniť aj občania.

Ohodnoťte článok: