Navštívili nás

Apríl 1999 / Prečítané 1907 krát
16.3. poskytol prednosta MsÚ interview redaktorovi denníka Slovenská republika vo veci smetiska v Pezinku
17.3. konzultoval prednosta s p. Biskupičovou zo Slovesu vyhodnotenie kontroly bezpečnosti pri práci
 19.3.  prijal zástupca primátora jubilantov dôchodcov
 19.3. prijal primátor delegáciu zástupcov samospráv z Piešťan
 22.3. konzultoval primátor s riaditeľom Oblastného archívu v Modre Dr. J. Dubovským a p. G. Vlčekovou - Andrusovou možnosti archivácie súkromných zbierok
 29.3.  pri príležitosti Dňa učiteľov prijal zástupca primátora za prítomnosti prednostu MsÚ učiteľov dôchodcov
 31.3. prijali primátor a prednosta MsÚ delegáciu samosprávy z Mosonmagyarováru z MR
 6.4.  konzultoval primátor so zástupcami Domu zahraničných Slovákov zapojenie mesta do Dní zahraničných Slovákov v SR
 12.4.  prijal primátor riaditeľa expozitúry PKB v Pezinku
 13.4. rokoval primátor s Ľ. Macedo a M. Pavelkom o spolu-práci mesta s komunitným združením Sami sebe
 13.4. sa zúčastnil zástupca primátora na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Predavač (predajňa roka)
 16.4.  viedol primátor zasadnutie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, ktorého je predsedom

Ohodnoťte článok: