Navštívili sme

Apríl 1999 / Prečítané 1940 krát
15.3.  sa zúčastnil prednosta MsÚ na odbornom posudzovaní projektu smetiska - nová jama
22.3.  primátor rokoval na Kraj-skom úrade v Bratislave o časti UPN mesta
22.3.  sa zúčastnil prednosta MsÚ na rokovaní Pezinských tehelní a.s., Okresného úradu - oddelenia životného prostredia a mesta
25.3. bol primátor v Budapešti v záujme prípravy prezentácie Malokarpatského regiónu v Slovenskom inštitúte
29.3.  vystúpil primátor ako hosť v regionálnom vysielaní Slovenského rozhlasu
1.4. primátor, zástupca primátora a prednosta MsÚ sa zúčastnili na spomienkovom akte pri príležitosti 54. výročia oslobodenia Pezinka
7.4. sa zúčastnil prednosta MsÚ na sneme Asociácie prednostov v Banskej Bystrici
9.4.  sa zúčastnil zástupca primátora na vernisáži výstavy Stará dobrá hudba
9.4.  bol primátor v Nitre na výstave Gastro-Alimenta na pozvanie pezinských podnikateľov
14.4. rokoval prednosta MsÚ na Okresnej prokuratúre Pezinok s JUDr. Čilíkom ohľadne spôsobu rozhodovania pri originálnej právomoci obce

Ohodnoťte článok: