Od spaľovne sa upúšťa

Apríl 1999 / Prečítané 2078 krát
   Našim čitateľom je známy zámer Pezinských tehelní a.s. a firmy EKO-SALMO vybudovať na novej jame ďalšiu skládku odpadov a spaľovňu. Mesto predložilo začiatkom marca na Ministerstvo životného prostredia SR k tomuto stanovisko, v ktorom kritizuje navrhovateľov, že nepredložili hodnotiacu správu o vplyve objektov zámeru na životné prostredie v rozsahu, ktorý určilo MŽP. Z tohoto, aj z ďalších dôvodov, Mesto Pezinok nesúhlasí s budovaním novej skládky ani spaľovne. Negatívne stanoviská v tejto veci dali aj iné subjekty.
     Mestský úrad v Pezinku bol následne písomne vyrozumený, že firma EKO-SALMO upúšťa od zámeru vybudovať v rámci projektu zamýšľanú spaľovňu a súčasne MŽP nariadilo Pezinským tehelniam a.s. doplniť hodnotiacu správu v určenom rozsahu.

Ohodnoťte článok: