Kontakt

Október 2012

telefón: 033/6901 122
email: pezincan@msupezinok.sk   

adresa:
Mestský úrad Pezinok
redakcia Pezinčan
Radničné nám. č.7.
902 14 PEZINOK