Šťastné a veselé...

December 2015 / Prečítané 796 krát
Milí spoluobčania, uplynul ďalší rok v našom živote i v histórii mesta a mne sa zdá, že uplynul akosi príliš rýchlo.

Kontrola dopadla na jednotku

December 2015 / Prečítané 958 krát
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukončil 8.12. hĺbkovú kontrolu hospodárenia mesta

Privítanie Nového roka

December 2015 / Prečítané 816 krát
V piatok 1. januára 2016 o 1.00 hod. sa ako zvyčajne uskutoční tradičné novoročné stretnutie ...

Pezinok má schválený vyrovnaný rozpočet

December 2015 / Prečítané 896 krát
Na svojom riadnom zasadaní 26. novembra schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku ...

Zimný štadión nedostal šancu ani na druhý pokus

December 2015 / Prečítané 832 krát
V utorok 1. decembra sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Zber drobného stavebného odpadu a dreveného

December 2015 / Prečítané 698 krát
Areál na Fajgalskej ceste bude počas zimného obdobia od 1. decembra 2015 do 31. marca 2016 zatvorený.

Coop Jednota dokončila peknú stavbu

December 2015 / Prečítané 894 krát
V centre mesta, na rohu Štefánikovej a Farskej ulice, pribudla pekná, nová budova.

Mesto Pezinok - voľné pracovné miesta

December 2015 / Prečítané 1044 krát
Mesto Pezinok obsadzuje voľné pracovné miesta na oddelení školstva a sociálnej starostlivosti.

Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

December 2015 / Prečítané 697 krát
Rodinný dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta Pezinok

Hľadáme

December 2015 / Prečítané 751 krát
spoľahlivého kolportéra (najlepšie študent alebo dôchodca) na roznášanie mesačníka Pezinčan v lokalite GRINAVA.

Poslanecký deň a stretnutia s primátorom

December 2015 / Prečítané 811 krát
Doterajšie poslanecké dni, ktoré sa konali vždy prvú stredu v mesiaci v čase od 16.00 do 18.00 h...

Vyhlásenie

December 2015 / Prečítané 742 krát
V Dennom centre na Cajle, v priestoroch, ktoré patria mestu, sa uskutočnil 5. decembra Mikulášsky

Kino Zora sa už búra

December 2015 / Prečítané 941 krát
Pezinčania, ktorí bývajú na križovatke ulíc Trnavská, Záhradná a Sládkovičova zaznamenali v...

IOMO nefunguje, ale bude

December 2015 / Prečítané 799 krát
Projekt IOMO (Integrované obslužné miesto občana) mal začať fungovať aj podľa zákona 1. decembra...

Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

December 2015 / Prečítané 1115 krát
Projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ je spolufinancovaný Európskou úniou z...

Účet Pro Bozen

December 2015 / Prečítané 680 krát
Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody.

Stanovisko k rozpočtu mesta Pezinok na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 za poslanecký klub Srdce Pezinka

December 2015 / Prečítané 852 krát
Rozpočet mesta je pre život mesta jedným z najdôležitejších dokumentov, ktorý je predkladaný na ...

Keď chýbajú vecné argumenty...

December 2015 / Prečítané 942 krát
Tam, kde chýbajú vecné argumenty, začína demagógia a vymýšľanie problémov, ktoré neexistujú.

Kto porušil etický kódex?

December 2015 / Prečítané 943 krát
V novembrovom čísle Pezinčana vyšiel článok poslanca Adama Solgu, v ktorom vyvrátil obvinenia ...

Zimný štadión v Pezinku

December 2015 / Prečítané 1031 krát
Dôrazne sa ohradzujeme voči vyjadreniam primátora mesta Pezinok Olivera Solgu k téme výstavby ...

O „zimáku“ s primátorom

December 2015 / Prečítané 964 krát
Zastupiteľstvo ani na druhý pokus neschválilo termín predĺženia dostavby zimného...

Sociálna poradňa

December 2015 / Prečítané 770 krát
Mám 34 ročného brata, ktorý onedlho ukončí dlhšiu nemocničnú liečbu.

Poďakovanie za spoluprácu v roku 2015

December 2015 / Prečítané 763 krát
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje kolektívu ...

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2016

December 2015 / Prečítané 1095 krát
kalendárny rozvrh

Mesto Pezinok - rozhodnutie

December 2015 / Prečítané 837 krát
o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností vo volebných okrskoch...

Upozornenie o zmene volebného okrsku č.16

December 2015 / Prečítané 715 krát
Upozorňujeme voličov na zmenu volebného okrsku a volebnej miestnosti č.16.

Voľby do Národnej rady SR 2016

December 2015 / Prečítané 695 krát
Zaregistrované politické subjekty, ktoré podali kandidátnu listinu, môžu delegovať jedného člena a...

Územný spolok Slovenského červeného kríža oceňoval darcov krvi

December 2015 / Prečítané 769 krát
V piatok 13. novembra sa v Obradnej sieni mestského úradu konalo slávnostné oceňovanie darcov ...

Spoznajte predmety v Malokarpatskom múzeu

December 2015 / Prečítané 793 krát
Rok 2015 sa blíži k svojmu záveru a s ním aj oslavy 55. výročia založenia Malokarpatského múzea v Pezinku.

BSK: Regionálne cesty sú pripravené na zimu

December 2015 / Prečítané 844 krát
Zimnú údržbu ciest ll. a lll. triedy v Bratislavskom regióne zabezpečuje správca komunikácií ...

Vianočné a novoročné vinše pre čitateľov Pezinčana

December 2015 / Prečítané 1065 krát
Blížia sa vianočné sviatky a vstup do nového roka 2016. K týmto chvíľam už nerozlučne patria ...

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

December 2015 / Prečítané 785 krát
Tradičné podujatie dvoch partnerských miest, Pezinka a Mladej Boleslavi, ktoré má už dlhoročnú ...

Poznáme dom Kupeckého rodičov

December 2015 / Prečítané 778 krát
Počas návštevy Mladej Boleslavi sa uskutočnilo aj stretnutie primátora Pezinka s významným ...

Čo nové v ZUŠ Eugena Suchoňa

December 2015 / Prečítané 819 krát
Po úspešnom XI. ročníku Festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku zahájila naša základná umelecká ...

Patrí im naša vďaka a uznanie

December 2015 / Prečítané 1008 krát
Príjemná atmosféra zavládla v piatok večer 27. novembra v Malej sále Domu kultúry v Pezinku na ...

XXII. Ples Farnosti Pezinok

December 2015 / Prečítané 904 krát
Rímskokatolícka cirkev farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku pripravuje na 29. januára ...

Zlaté nite Panónskej roviny

December 2015 / Prečítané 724 krát
Srbská Vojvodina je známa oblasť bohatá na ľudové tradície a umenie. Insitní maliari z Kovačice sú ...

Prezentácia dvoch kníh v Pezinku

December 2015 / Prečítané 821 krát
V Mestskej vinotéke 3. decembra boli prezentované dve nové knihy Ľuboša Juríka a Ľubomíra ...

Archív na okraji mesta

December 2015 / Prečítané 832 krát
Už v minulom čísle nášho časopisu sme informovali o novej publikácii nazvanej „Archív na okraji ...

Kultúrne hodnoty sú trvalejšie než politika

December 2015 / Prečítané 843 krát
Stredná či staršia generácia bola na ruštinu privyknutá.

Vtedy v Bratislave

December 2015 / Prečítané 790 krát
V Martinskom divadle uviedli príbeh presvedčeného komunistu Oskara Langera a jeho rodiny.

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

December 2015 / Prečítané 722 krát
Slávnostné otvorenie novej expozície o živote a diele Ľudovíta Štúra sa uskutočnilo 24. novembra ...

Zmena výpožičných hodín

December 2015 / Prečítané 812 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku upozorňuje svojich čitateľov na zmenu ...

Nastal čas na nové (staré?) pravidlá?

December 2015 / Prečítané 966 krát
V mesačníku Srdce Pezinka uverejnili páni Milan Vencel a Maroš Borza článok s...

Vážení páni Vencel a Borza!

December 2015 / Prečítané 775 krát
V Srdci Pezinka v článku „Nastal čas na nové pravidlá“ vyzývate všetkých zainteresovaných na diskusiu.

Banícka expozícia v Pezinku

December 2015 / Prečítané 1306 krát
Uplynulo takmer štvrťstoročie odvtedy, ako bol z podzemia vyvezený posledný vozík antimónovej ...

Otvárame srdcia ľuďom v regióne

December 2015 / Prečítané 757 krát
Viem, možno je to odvážne tvrdenie, ale my v Nadácii REVIA vlastníme kľúčik,...

Požiare adventných vencov

December 2015 / Prečítané 861 krát
Advent – čas blížiacich sa Vianoc, ktorý nám pripomínajú i horiace plamienky adventných sviec.

Ďakujeme za spoluprácu

December 2015 / Prečítané 757 krát
Spojená škola Pezinok, Komenského 25, ďakuje členom zboru mestskej polície za atraktívne

Betlehemy a vianočná výzdoba v pezinských kostoloch

December 2015 / Prečítané 1141 krát
Neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia sú aj betlehemy a vianočná výzdoba v kostoloch...

Aj my ideme s dobou - Čo nového na Obchodnej akadémii v Pezinku?

December 2015 / Prečítané 870 krát
História Obchodnej akadémie v Pezinku je úzko spätá s históriou mesta.

Posledná rozlúčka s Doc. Ing. Viktorom Wittlingerom

December 2015 / Prečítané 946 krát
V novembri sme sa na Pezinskom cintoríne rozlúčili so zosnulým vysokoškolským pedagógom, ...

Vianočné dielne v ZŠ Jána Kupeckého

December 2015 / Prečítané 763 krát
Opäť nastal čas, keď v našich domovoch začína rozvoniavať čečina, medovníčky a vianočné ...

Zóna bez peňazí bola úžasná vďaka vám, Pezinčania!

December 2015 / Prečítané 654 krát
V sobotu 28. novembra prebiehala po celom Slovensku vo viac ako 60 mestách a obciach akcia s ...

Oznam o zmenách MIC-ky

December 2015 / Prečítané 750 krát
Mestské informačné centrum prejde od 1. januára 2016 pod správu mesta a už nebude súčasťou ...

Spomíname

December 2015 / Prečítané 1136 krát
na našich najbližších...

Poďakovanie

December 2015 / Prečítané 1064 krát
na poslednej rozlúčke...

Spoločenská kronika

December 2015 / Prečítané 1885 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Skvelá sezóna mladého triatlonistu

December 2015 / Prečítané 707 krát
Pre šestnásťročného Pezinčana Juraja Poláka je uplynulý rok po športovej stránke veľmi úspešný.

Na majstrovstvách sveta piate a šieste

December 2015 / Prečítané 720 krát
Nemecká Riesa (Sasko) sa stala v tomto roku dejiskom Majstrovstiev sveta v show dance

II. ročník Mikulášskeho krosového behu

December 2015 / Prečítané 641 krát
Mikuláši, čerti, anjeli, psíkovia i samotní bežci navodili výbornú atmosféru na vydarenom 2. ročníku

Pozvánka na Štefanský turnaj

December 2015 / Prečítané 925 krát
X. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise o putovný pohár mesta PEZINOK pod ...

Filip Polc obhájil titul v mestských zjazdoch

December 2015 / Prečítané 735 krát
Pezinčan FILIP POLC (33) potvrdil svoju dominanciu v pretekoch mestských zjazdov.

Turnaj v stolnom tenise

December 2015 / Prečítané 811 krát
V sobotu, 5. 12. 2014 sa v squashovej hale na Tolstého ulici v Pezinku konal 3. ročník

Mikulášsky turnaj v bedmintone

December 2015 / Prečítané 690 krát
V sobotu 05.12. sme odohrali 1.ročník Mikulášskeho turnaja Pezinskej bedmintonovej ligy ...

Program Kultúrneho centra (KC)

December 2015 / Prečítané 812 krát
01/2016

Program kina v KC

December 2015 / Prečítané 825 krát
01/2016

Program CVČ - Epicentrum

December 2015 / Prečítané 747 krát
01/2016

Program Malokarpatskej knižnice

December 2015 / Prečítané 815 krát
01/2016