Hasiči si pripomínajú vzácne jubileum

Január 2014 / Prečítané 1328 krát
V dejinách slovenských obcí a miest nie je veľa svetských inštitúcii či organizácii,...

Čo bráni schváleniu nového ÚPN Mesta Pezinok?

Január 2014 / Prečítané 1339 krát
Proces obstarávania a spracovania nového územného plánu Mesta Pezinok (ďalej len „ÚPN“) je administratívne i časovo náročný proces, ktorý začal už v roku 2009.

Za výroky primátora sa ospravedlňujeme JUDr. Rusnákovej

Január 2014 / Prečítané 2933 krát
Článok primátora Olivera Solgu uverejnený v Pezinčanovi dňa 26. júla 2013 na druhej strane pod názvom Pravda o grinavskom projekte ...

Opakovaná výzva na odstránenie nepovolených reklamných zariadení

Január 2014 / Prečítané 1251 krát
Nakoľko v meste Pezinok pribudli od poslednej revízie vykonanej v roku 2010 nelegálne umiestnené informačné, ...

Navštívili nás...

Január 2014 / Prečítané 1130 krát
V pondelok 20. januára navštívil naše mesto po prvýkrát nový veľvyslanec Srbskej republiky J. E. Šani Dermaku.

ITF Slovakiatour 2014

Január 2014 / Prečítané 1246 krát
V dňoch 30. 1. – 2. 2. 2014 sa uskutoční v bratislavskej Incheba Expo Arena jubilejný 20.ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR...

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015

Január 2014 / Prečítané 1243 krát
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 sa bude konať na základných školách v Pezinku ...

Kedy sa rozozvučia sirény

Január 2014 / Prečítané 1177 krát
Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie systémov ..

Pomôžte pri príprave výstavy

Január 2014 / Prečítané 1194 krát
Mesto Pezinok spolu s Mestským múzeom a Malokarpatským múzeom chystá v polovici tohto roka na pripomenutie stého výročia začiatku Prvej ...

Uchádzame sa o udelenie grantu

Január 2014 / Prečítané 1177 krát
Mesto Pezinok sa v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov uchádza o udelenie grantu v...

Dve otázky primátorovi

Január 2014 / Prečítané 1343 krát
Volebný rok 2014, výstavba zimného štadióna

Navštívili sme...

Január 2014 / Prečítané 1194 krát
Na osobné pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Pavla Kuznecova sa zúčastnil primátor mesta Oliver Solga ...

Účet Pro Bozen

Január 2014 / Prečítané 1211 krát
Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený v roku, 2012 by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok,...

Upozornenie pre vlastníkov viníc

Január 2014 / Prečítané 1654 krát
V súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej ...

Vyhlásenie literárnej súťaže „O cenu primátora mesta Pezinok“

Január 2014 / Prečítané 1292 krát
Aj v tomto roku vypisuje mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a Malokarpatskou knižnicou ...

Brigády budú pokračovať už piaty rok

Január 2014 / Prečítané 1248 krát
Mesto Pezinok a Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov pripravujú aj v tomto roku niekoľko dobrovoľníckych podujatí zameraných ...

Bude ešte zima?

Január 2014 / Prečítané 1465 krát
Extrémne teplé počasie sme zažili počas vianočných sviatkov, kedy denné teploty dosahovali 8 – 10 stupňov nad bodom mrazu.

Právna subjektivita MŠ a CVČ

Január 2014 / Prečítané 1251 krát
Od 1. januára tohto roka nadobudlo šesť pezinských Materských škôl a Centrum voľného času právnu subjektivitu.

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2014

Január 2014 / Prečítané 1507 krát
Termíny vydaní Pezinčana v roku 2014

Malí koledníci na Mestskom úrade

Január 2014 / Prečítané 1171 krát
Pred vianocami sa na Mestskom úrade so svojim programom predviedli deti so ZŠ Fándlyho.

Vianoce v nocľahárni

Január 2014 / Prečítané 1217 krát
Aj tento rok chcú poďakovať ľudia žijúci na ulici tým, ktorí v čase sviatkov mysleli aj na núdznych.

Poďakovanie

Január 2014 / Prečítané 1274 krát
Dňom 1. 1. 2014 nastala zmena vo vedení Denného centra na Hrnčiarskej 44 Pezinok.

Nová publikácia

Január 2014 / Prečítané 1409 krát
Malokarpatská knižnica vydala pri príležitosti svojho jubilea – 60. výročia vzniku ...

Voľné miesto vedúceho odd. školstva

Január 2014 / Prečítané 1532 krát
Mesto pezinok vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta...

Chýbajúce chodníky strpčujú život nielen chodcom

Január 2014 / Prečítané 1145 krát
Áut na cestách neustále pribúda a dopravná situácia v Pezinku je čoraz komplikovanejšia.

Prší? Sneží? Za súmraku či hmly siahnite po reflexných prvkoch

Január 2014 / Prečítané 1182 krát
Rok 2014 so sebou priniesol viacero noviniek.

Odkaz imela

Január 2014 / Prečítané 1378 krát


Supervolebný rok Pezinčanov

Január 2014 / Prečítané 1369 krát
Krajské voľby v novembri minulého roku napriek nízkej účasti rozhýbali politickou scénou na Slovensku,...

Obavy o osud Rozálky 2

Január 2014 / Prečítané 1317 krát
Všetkým občanom, čo sa petície zúčastnili, Pezinčanom aj Nepezinčanom (návštevníkom, občanom iných obcí, ktorí využívajú služby a prostredie Pezinka) chcem...

Odovzdali ocenenia darcom krvi

Január 2014 / Prečítané 1886 krát
Už tradične koncom roka v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Pezinku Územný spolok SČK Bratislava-okolie zorganizoval ocenenie

Navštívte Pezinské vínne pivnice 2014

Január 2014 / Prečítané 1337 krát
Občianske združenie Museum Vinorum v spolupráci so svojimi partnermi, Malokarpatským múzeom v Pezinku,...

Klub sprievodcov v Bratislave

Január 2014 / Prečítané 1356 krát
Klub sprievodcov podľa plánu zorganizoval tradičnú návštevu vianočnej Bratislavy pre členov a priateľov klubu.

Valentínska kvapka krvi

Január 2014 / Prečítané 1232 krát
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Pezinku pozýva dobrovoľných darcov krvi na spoločný odber...

Koncert v kostole sv. Žigmunda

Január 2014 / Prečítané 1248 krát
Dychová hudba GRINAVANKA pripravila aj počas ostatných vianočných sviatkov pre svojich priaznivcov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Január 2014 / Prečítané 1287 krát
Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 22. januára 2014 v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojic...

Poďakovanie

Január 2014 / Prečítané 1213 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku ďakuje všetkým priateľom, podporovateľom a spolupracovníkom za podporu...

Deň otvorených dverí na SOŠ Komenského

Január 2014 / Prečítané 1483 krát
16. 1. 2014 sa uskutočnil na SOŠ Komenského v Pezinku deň otvorených dverí.

Žiaci ZŠ Kupeckého predviedli ako môžeme zmeniť svet

Január 2014 / Prečítané 1650 krát
Žiaci Základnej školy na Kupeckého ulici získali 3. miesto v celoslovenskej súťaži Granatt.

Pôjdeme do škôlky?

Január 2014 / Prečítané 1324 krát
V minulom roku sme v časopise Pezinčan informovali o realizácii projektu: „Podpora vzdelávania detí zo sociálne ...

Letný semester Akadémie tretieho veku

Január 2014 / Prečítané 1375 krát
Vyučovanie v letnom semestri ATV v šk. roku 2013/ 2014 začína prvý februárový týždeň ...

Škola s vynikajúcimi výsledkami

Január 2014 / Prečítané 1724 krát
Obchodná akadémia na Myslenickej 1, v Pezinku píše svoju históriu už 20 rokov.

Pre deti so špeciálnou starostlivosťou

Január 2014 / Prečítané 1323 krát
- otvorenie nových Materských škôl...

V klube dôchodcov na Cajle nelenia

Január 2014 / Prečítané 1283 krát
Činnosť v klube dôchodcov na Cajlanskej ulici bola bohatá, čo všetci členovia veľmi ocenili.

Za tetou Agátou

Január 2014 / Prečítané 1313 krát
10. januára 2014 sme si na cajlanskom cintoríne spomenuli na 20. výročie poslednej rozlúčky s Agátou Štohlovou,...

Z histórie pezinského gymnázia

Január 2014 / Prečítané 1675 krát
Súčasné pezinské gymnázium pri svojom zrode v roku 1953 malo názov Jedenásťročná stredná škola.

Grantové kolá v roku 2014

Január 2014 / Prečítané 1173 krát
Máte zaujímavé nápady a chceli by ste pomôcť k vylepšeniu kvality života vo svojom okolí?

Otvor srdce, daruj knihu

Január 2014 / Prečítané 1203 krát
REVIA – už deviaty rok potešila spolu s anonymnými darcami dobrého srdca srdiečka detí z...

Živý orloj a charitatívny bazár

Január 2014 / Prečítané 1171 krát
REVIA v piatok 13. 12. 2013 zorganizovala už po desiatykrát vianočný živý orloj a vianočný charitatívny bazár.

Chirurgická a traumatologická abulancia v Modre aj pre Pezinčanov

Január 2014 / Prečítané 1597 krát
Ambulancia Modra s. r. o. Vám poskytne zdravotnú starostlivosť v oblasti všeobecnej chirurgie a úrazovej chirurgie,...

Hlúposti treba vzdorovať. Slušne, ale nahlas

Január 2014 / Prečítané 1927 krát
Sme svedkami trendu, keď do politiky vstupujú biznismeni.

Prihláste svoje deti na krúžky do CVČ

Január 2014 / Prečítané 1344 krát
Centrum voľného času v Pezinku ponúka možnosť prihlásiť sa na krúžky v 2. školskom polroku 2013/2014, ktorý začína od 3.2.2014.

Nový vlakový cestovný poriadok

Január 2014 / Prečítané 1586 krát
Od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 je v platnosti nový železničný cestovný poriadok.

Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku oslavuje 140. výročie založenia

Január 2014 / Prečítané 1752 krát
Vznik DHZ v Pezinku je neodmysliteľne spojený s Františkom Meisslom.

Hasiči historici navštívili Pezinok

Január 2014 / Prečítané 1327 krát
Na základe pozvania Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok zavítala do Pezinka delegácia hasičov-historikov z Rakúska a Nemecka.

Rok 2013 u HaZZ v Pezinku

Január 2014 / Prečítané 1207 krát
Pôsobnosť Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku sú obce okresov Pezinok a Senec, čo predstavuje 46 obcí a miest.

Stanislav Možný bude chýbať Pezinku aj filmu

Január 2014 / Prečítané 1603 krát
Príbuzní, priatelia, Pezinčania aj filmová obec sa rozlúčili so Stanislavom Možným...

Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa zožali úspech

Január 2014 / Prečítané 1187 krát
V dňoch 21. a 22. novembra 2013 sa konal v Nižnej na Orave 12. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ v hre na dychových nástrojoch – „ Čarovná flauta “.

13. ročník benefičného koncertu „Cesty k sebe“

Január 2014 / Prečítané 1216 krát
Kláštorný kostol v Pezinku sa v januári stal po 13. raz dejiskom koncertu chrámovej hudby s benefičným zámerom.

Poďakovanie

Január 2014 / Prečítané 1580 krát
Dovoľujeme si poďakovať za celoročnú podporu a pomoc pri podujatiach v roku 2013 našim priateľom:...

Výkladový slovník pezinčiny má II. doplnené vydanie

Január 2014 / Prečítané 1382 krát
Krátko pred Vianocami som objavila na pultoch kníhkupectiev II. doplnené vydanie výkladového slovníka pezinčiny.

Ples Farnosti

Január 2014 / Prečítané 1232 krát
Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku pozýva na XX. jubilejný Ples Farnosti Pezinok ...

Tanečný večer pre manželov s učiteľkou tanca

Január 2014 / Prečítané 1232 krát
Dňa 10. 2. od 18.00 h pozvite, milí manželia, vaše milované manželky do Veľkej sály Domu kultúry v Pezinku.

Rozlúčka s pánom Rudolfom Čechovičom

Január 2014 / Prečítané 1346 krát
Dňa 30. 12. 2013 sme sa na grinavskom cintoríne naposledy rozlúčili s pánom Rudolfom Čechovičom.

Spomíname

Január 2014 / Prečítané 2104 krát
na naších najbližších...

Blahoželáme

Január 2014 / Prečítané 1599 krát
k životnému jubileu

Spoločenská kronika

Január 2014 / Prečítané 2763 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, naši jubilanti, opustili nás

Volejbalistky Pezinka bojujú v Extralige o 5. až 9. miesto

Január 2014 / Prečítané 1146 krát
Ženský volejbalový káder Pezinka sa v druhej časti extraligovej sezóny 2013/2014 dostal do skupiny o 5. až 9. miesto.

V Slovenskom pohári postúpili do semifinále

Január 2014 / Prečítané 1207 krát
Popri Extralige ste mohli volejbalistky VISTA real Pezinok v januári sledovať aj v zápasoch Slovenského pohára.

Stolní tenisti si merali sily v tradičnom turnaji na Štefana

Január 2014 / Prečítané 1187 krát
Hoci počas vianočných sviatkov zvykne väčšina z nás oddychovať a užívať si voľné dni v pokoji, ...

PHbL začala odvetnými zápasmi 14. kola

Január 2014 / Prečítané 1366 krát
V januári sa začala odvetná časť PHbL 14. kolom.

Päťkrát strieborná plavkyňa – Simona Mičudová

Január 2014 / Prečítané 1429 krát
Simona Mičudová, členka Plaveckého klubu Pezinok, úspešne zakončila sezónu 2013.

Pezinskí orientační bežci víťazili

Január 2014 / Prečítané 1778 krát
Od začiatku roka stihli pezinskí orientační bežci absolvovať už troje preteky oblasti Západ a získať tak prvé body...

Mladí džudisti reprezentovali Pezinok

Január 2014 / Prečítané 1195 krát
V sobotu 18. 1. 2014 sa mladí pezinskí džudisti zúčastnili v silnej konkurencii 360 účastníkov ...

Pozvánka na Ligu žiakov vo futsale

Január 2014 / Prečítané 1269 krát
Pozývame všetkých priaznivcov futsalu na vyvrcholenie Ligy mladších žiakov U13 vo futsale ...

Program KC

Január 2014 / Prečítané 1233 krát
na 02/2014

program kina v KC

Január 2014 / Prečítané 1244 krát
na mesiac 02/2014

CVČ - Epicentrum

Január 2014 / Prečítané 1219 krát
na mesiac 02/2014

Program Malokarpatského múzea

Január 2014 / Prečítané 1241 krát
na 02/2014