Príjemné vianočné sviatky a šťastný rok 2014

December 2013 / Prečítané 1001 krát
Radničné námestie plné detí a rodičov ...

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania.

December 2013 / Prečítané 773 krát
želám vám krásne, pokojné a príjemné prežitie tohoročných vianočných sviatkov v kruhu vašich najbližších,...

Privítanie Nového roka

December 2013 / Prečítané 852 krát
Tradične 1. januára sa občania budú mať možnosť stretnúť v centre mesta na Radničnom námestí a spoločne privítať a osláviť príchod Nového roka.

Aký bude rok 2014? Predovšetkým náš!

December 2013 / Prečítané 1770 krát
Rok 2013 priniesol očakávané udalosti, ale aj nejedno prekvapenie.

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2014 bude vyrovnaný

December 2013 / Prečítané 762 krát
Nový rozpočet na rok 2014 budú poslanci mestského zastupiteľstva schvaľovať dňa 12. 12. 2013.

Vyúčtovanie dotácií za rok 2013

December 2013 / Prečítané 895 krát
Nakoľko sa blíži termín vyúčtovania dotácií poskytnutých Mestom Pezinok na rok 2013, chceme upozorniť, ...

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

December 2013 / Prečítané 1162 krát
Nakoľko sa blíži koniec termínu podania daňového priznania, t. j. do 31. Januára 2014, upozorňujeme daňovníkov,...

Ako separujeme

December 2013 / Prečítané 865 krát
Koncom novembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov mesta, spoločnosti Márius Pedersen a firmy Petmas.

Pribudli ďalšie kontajnery na šatstvo

December 2013 / Prečítané 982 krát
Po jedenapol roku spolupráce s firmou Revenge, a. s. pri zbere použitých textílii, odevov a obuvi ...

Oznámenie o zmene príspevku na stravovanie pre seniorov

December 2013 / Prečítané 817 krát
Dňa 12. 12. 2013 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013,...

Nové auto pre opatrovateľskú službu

December 2013 / Prečítané 952 krát
To, že v spoločnosti pribúda osôb, ktoré sa musia boriť s dôsledkami nepriaznivej sociálnej situácie, ...

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2014

December 2013 / Prečítané 932 krát
Uzávierka a termín vydania papierových novín.

Otázka primátorovi

December 2013 / Prečítané 927 krát
...o pár dní je za nami rok 2013..

Výzva

December 2013 / Prečítané 936 krát
Mesto Pezinok spolu s Mestským múzeom chystá na budúci rok pri príležitosti stého výročia ...

Navštívili Pezinok

December 2013 / Prečítané 848 krát
V Pezinku sa v dňoch 20. – 22. novembra uskutočnilo stretnutie českých, slovenských, poľských a ukrajinských spisovateľov ...

Účet Pro Bozen

December 2013 / Prečítané 763 krát
...by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok, revitalizáciu prírodnej krajiny,...

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva

December 2013 / Prečítané 1067 krát
Dňa 10. decembra zasadala Stála komisia na koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním tepelnotechnických zariadení mesta Pezinok.

Upozornenie

December 2013 / Prečítané 834 krát
Nakoľko v meste Pezinok pribudli od poslednej revízie vykonanej v roku 2010 nelegálne umiestnené informačné,...

Mesto Pezinok

December 2013 / Prečítané 933 krát
Predáva dom, pozemkly, budovy a chatu.

Spomienka na prvé gymnázium

December 2013 / Prečítané 1138 krát
V deň, keď si pezinské Gymnázium pripomínalo slávnostnou akadémiou 60. výročie svojej existencie odohralo...

Pýtame sa poslancov MsZ

December 2013 / Prečítané 969 krát
PaedDr. Katarína Vladová, PhD., poslankyňa za volebný obvod č. 3

Oprava

December 2013 / Prečítané 790 krát
z minulého čísla...

Obavy o osud Rozálky

December 2013 / Prečítané 987 krát
Na zasadnutí MsZ dňa 12. 11. 2013 bola prednesená obava skupiny občanov o osud Rozálky kvôli ďalšej výstavbe.

Primátor o Rozálke

December 2013 / Prečítané 920 krát
Už v minulých číslach Pezinčana sme informovali o rokovaniach so spoločnosťami, ktoré ponúkli vybudovanie ľadovej plochy v areáli IRI Rozálka.

Príďte sa pozrieť do ZŠ Orešie v Grinave...

December 2013 / Prečítané 1009 krát
Základná škola s materskou školou Orešie 3, Pezinok je malá škola rodinného typu s menším počtom žiakov v triedach.

... a vytvorte si vlastný názor na túto školu

December 2013 / Prečítané 841 krát
Riaditeľ ZŠ Orešie Ondrej Koreň nám do redakcie poslal aj nasledujúci text so žiadosťou o zverejnenie ...

Prežite v zdraví čas Vianoc

December 2013 / Prečítané 817 krát
Čas Vianoc a príchod Nového roka je predo dvermi.

Poďakovanie za spoluprácu

December 2013 / Prečítané 869 krát
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za pomoc a spoluprácu v roku 2013:

Vianočný a novoročný vinš

December 2013 / Prečítané 873 krát
Na krásne pokoja sviatky...

Juvamen znamená pomáhať

December 2013 / Prečítané 1014 krát
Tretí decembrový deň je Medzinárodným dňom zdravotne postihnutých.

Na pomoc Pezinčanke Miške sa vyzbieralo vyše 9 000 €

December 2013 / Prečítané 852 krát
V roku 2012 sa v Pezinku po prvýkrát uskutočnil charitatívny projekt „Pomáhajme si navzájom“.

Náš deň pre zdravotne postihnutých

December 2013 / Prečítané 880 krát
Tradícia oceňovania občanov, ktorí sa výraznou mierou podieľajú na bezplatnej a nezištnej pomoci iným,

Svätobarborský šachtág

December 2013 / Prečítané 871 krát
Poslaním Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku je aj zachovávanie kultúrneho dedičstva vo forme tradícii a baníckych zvykov.

Kalendár podujatí na rok 2014

December 2013 / Prečítané 2163 krát
na všetky mesiace

Gymnázium Pezinok vychováva študentov už 60 rokov

December 2013 / Prečítané 904 krát
Okrúhly dôvod na oslavu má v roku 2013 aj Gymnázium Pezinok, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti ...

V nemocnici sú každé vianoce biele

December 2013 / Prečítané 1077 krát
Vianoce sú sviatkom, ktorý najradšej trávime v kruhu svojich najbližších a inak si to ani nevieme predstaviť.

Jolly Phonics v Pezinku

December 2013 / Prečítané 1291 krát
Jolly Phonics je metóda, ktorou sa deti učia čítať a písať v anglickom jazyku už v predškolskom veku ako aj počas prvého roku v škole!

Spolupráca školy a reštaurácie

December 2013 / Prečítané 819 krát
SOŠ na Komenského ulici v Pezinku ponúka odborné vzdelávanie pre mladých ľudí, ktorí majú chuť pracovať v gastronómii a službách.

Vianočné dielne v ZŠ Kupeckého

December 2013 / Prečítané 839 krát
Prišiel čas najkrajších sviatkov v roku.

Nová publikácia o histórii hasičstva

December 2013 / Prečítané 766 krát
České mesto Přibyslav sa v tomto roku stalo miestom rokovania hasičov historikov pracujúcich pod patronátom CTIF ...

Pezinčania navštívili Senec

December 2013 / Prečítané 769 krát
Klub sprievodcov pripravil pre svojich členov a záujemcov z radov občanov v rámci svojich plánovaných ..

Lexikón pezinských dejín

December 2013 / Prečítané 837 krát
5. decembra 2013 uviedlo Mestské múzeum v Pezinku „do života“ soju ďalšiu publikáciu.

Historika 2/2013

December 2013 / Prečítané 941 krát
V pondelok 9. decembra vyšlo už tretie číslo časopisu Historika...

Nové možnosti cestovania medzi Bratislavou a Pezinkom

December 2013 / Prečítané 953 krát
V pripravovanom Cestovnom poriadku železničnej osobnej dopravy pripravila Železničná spoločnosť Slovensko pre Pezinčanov novú ponuku spojov.

230. výročie posvätenia evanjelického chrámu

December 2013 / Prečítané 886 krát
Pezinskí evanjelici zasvätili 1. adventnú nedeľu 230. výročiu posvätenia evanjelického chrámu na Potočnej ulici.

Malokarpatská knižnica v Pezinku oslávila 60. výročie

December 2013 / Prečítané 1238 krát
V živote človeka je dovŕšenie veku 60 rokov zväčša významnou udalosťou a dôvodom na oslavu.

Druhá stála expozícia v Malokarpatskom múzeu

December 2013 / Prečítané 874 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku v piatok 15. novembra o 14.00 h

Skončil sa 3. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok

December 2013 / Prečítané 784 krát
Tretí ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2013 predstavil na výstave Konfrontácie ...

Pozvanie na koncert

December 2013 / Prečítané 869 krát
Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, vás srdečne pozýva na tradičný koncert...

Andrej Drgala: ECCE HOMO

December 2013 / Prečítané 966 krát
Pri príležitosti 60. výročia založenia pezinského Gymnázia bola v minigalérii Domu kultúry ...

Spolok DH Grinavanka pozýva

December 2013 / Prečítané 884 krát
Spolok Dychová hudba GRINAVANKA vás pozýva na Vianočný koncert

Folklórny súbor Radosť

December 2013 / Prečítané 819 krát
hľadá akordeonistu...

Odišla motoristická legenda

December 2013 / Prečítané 1107 krát
...dlhoročný člen veľkej motoristickej rodiny Milan Grégr....

Spomíname

December 2013 / Prečítané 1284 krát
na naších najbližších...

Poďakovanie

December 2013 / Prečítané 1006 krát
na poslednej rozlúčke

Blahoželáme

December 2013 / Prečítané 861 krát
k životnému jubileu

Spoločenská kronika

December 2013 / Prečítané 1961 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, navždy nás opustili, naši jubilanti

Rast mladých hráčov v Basketbalovom klube Pezinok

December 2013 / Prečítané 1080 krát
Basketbalovému klubu Pezinok sa v treťom roku jeho existencie podarilo získať dostatok finančných prostriedkov ...

Vo vode Pezinčania opäť úspešní

December 2013 / Prečítané 783 krát
Dňa 9. novembra 2013 sa v Trenčíne uskutočnili plavecké preteky o Pohár mesta Trenčín.

Príďte si zabehať

December 2013 / Prečítané 796 krát
Pozývame všetkých záujemcov o orientačný beh na tradičné Trojkráľové preteky

30 rokov JUDA v Pezinku

December 2013 / Prečítané 854 krát
V septembri 1983, teda v období založenia juda v Pezinku, si zrejme nik nevedel predstaviť,...

Víťazstvo na Pohári olympijských nádejí

December 2013 / Prečítané 765 krát
V sobotu 30. novembra sa naši judisti zúčastnili medzinárodného turnaja zmiešaných družstiev v jude žiakov...

Pozvánka na Štefanský turnaj

December 2013 / Prečítané 833 krát
VIII.ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise o putovný pohár mesta PEZINOK

Stolnotenisová extraliga v Pezinku

December 2013 / Prečítané 785 krát
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok ukončil základnú časť extraligy mužov na veľmi dobrom 2. mieste.

Mikulášsky turnaj v stolnom tenise

December 2013 / Prečítané 860 krát
V Pezinku sa v sobotu 7.12.2013 uskutočnil v hale na Tolstého ulici Mikulášsky turnaj neregistrovaných hráčov.

Program KUltúrneho centra

December 2013 / Prečítané 725 krát
na 01/2014

Program kina v DK KC

December 2013 / Prečítané 769 krát
na 01/2014

Program CVČ - Epicentrum

December 2013 / Prečítané 860 krát
na 01/2014

Program Mestského múzea

December 2013 / Prečítané 816 krát
na 01/2014

Program Malokarpatského múzea

December 2013 / Prečítané 781 krát
na 01/2014