Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

December 2012 / Prečítané 1577 krát
želám vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a tiež veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2013.

Vážení Pezinčania,

December 2012 / Prečítané 1612 krát
blíži sa koniec roka, ktorý sa spája s hodnotením, ale aj s nádejou či obavami,...

Pozvanie na oslavy Nového roka a 20. výročia vzniku SR

December 2012 / Prečítané 1816 krát
Vážení spoluobčania, pozývame vás na tradičné Novoročné oslavy, ktoré budú v tomto roku o to slávnostnejšie, že si krátko po polnoci, 1. januára roku 2013,

Rok 2013: Budeme potrebovať pozitívnu energiu

December 2012 / Prečítané 2838 krát
Človeka zaneprázdneného každodenným životom vždy tak trochu zaskočí, ako rýchlo sa zasa blížia Vianoce a začiatok nového roka.

Rozpočet Pezinka na budúci rok je schválený

December 2012 / Prečítané 1576 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom XVI. zasadaní 13. decembra po viac ako hodinovej diskusii schválilo rozpočet mesta Pezinok na rok 2013.

Podstatné zmeny týkajúce sa miestnej dane za psa, nevýherné hracie automaty, predajné automaty

December 2012 / Prečítané 1642 krát
V zmysle novelizovaného zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorý je účinný 1. 12. 2012 nás čakajú tieto zmeny: ...

Vyúčtovanie dotácií za rok 2012

December 2012 / Prečítané 1598 krát
Nakoľko sa blíži termín vyúčtovania dotácií poskytnutých Mestom Pezinok na rok 2012, chceme upozorniť, že v zmysle...

Návšteva z Macedónska

December 2012 / Prečítané 1536 krát
Získavanie nových poznatkov a vedomostí o implementačnej politike a možnostiach čerpania finančných prostriedkov ...

Tri otázky primátorovi

December 2012 / Prečítané 1675 krát
10 rokov pôsobenia vo funkcii primátora, priority mesta, budúcnosť...

Fond Pro Bozen ďakuje

December 2012 / Prečítané 1460 krát
Fond Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorého vznik inicioval začiatkom tohto roka...

Problém materských škôl vyriešený

December 2012 / Prečítané 1725 krát
Koncom decembra tohto roka bolo ukončené vybudovanie nových tried materských škôl na Bystrickej ulici a na Amfiteátri (Cajlanská ul.).

Mestské múzeum má desať rokov

December 2012 / Prečítané 1564 krát
Možno si mnohí Pezinčania ani neuvedomujú, že len nedávno uplynulo desať rokov od doby,

Zmluva s ministrom podpísaná

December 2012 / Prečítané 1600 krát
Ako sme už viackrát informovali aj v našich novinách, mesto Pezinok získalo finančné prostriedky ...

Meisslova ulica v novom šate

December 2012 / Prečítané 1644 krát
Koncom decembra bude daný do užívania nový chodník na Meisslovej ulici.

OZNAM o zbere stavebného odpadu

December 2012 / Prečítané 1587 krát
v čase od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2013 BUDE ZBER INERTNÉHO (stavebného) ODPADU ...

Vývozný kalendár

December 2012 / Prečítané 1867 krát
Pre rok 2013 je pripravený kalendár vývozu odpadov a separátov.

Zber drobného stavebného odpadu

December 2012 / Prečítané 1620 krát
Počas zimného obdobia do 31. marca 2013 môžu občania, ktorí potrebujú zlikvidovať drobný stavebný ...

Pýtame sa poslancov MsZ

December 2012 / Prečítané 1780 krát
Ing. Juraj Pátek poslanec za volebný obvod č. 1

Nové telefónne čísla na Mestskom úrade

December 2012 / Prečítané 1580 krát
Mestský úrad prejde od 1. 1. 2013 na novú IP digitálnu ústredňu.

Mediačná kancelária otvorená

December 2012 / Prečítané 1573 krát
Na základe dohody o partnerstve a spolupráci otvorilo Mediačno-konzultačné centrum SOVA ...

Aktualizácie z TV Pezinok

December 2012 / Prečítané 1610 krát
Dlhodobá snaha o získanie frekvencie na šírenie programu TV PEZINOK priniesla svoje ovocie v podobe rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR.

Bratislavská župa podporuje vinohradníctvo a vinárstvo

December 2012 / Prečítané 1544 krát
Začiatkom decembra 2012 sa konal ďalší odborný seminár na pôde Bratislavskej župy na tému Vinohrady

Transparentnosť mesta Pezinok

December 2012 / Prečítané 1615 krát
11. decembra 2012 sa zástupca primátora Ing. Miloš Andel zúčastnil vyhodnotenia súťaže „Otvorená samospráva 2012“.

ITF Slovakiatour 2013

December 2012 / Prečítané 1506 krát
Pozývame Vás na XIX. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour...

Mikuláš prišiel aj tento rok

December 2012 / Prečítané 1586 krát
Vo štvrtok 6. decembra večer vítali pezinské deti Mikuláša.

Môžeme sa tešiť na biele Vianoce?

December 2012 / Prečítané 1626 krát
Keď napadá sneh, rozľahne sa v uliciach mäkké ticho, dokonca sa zdá, že aj ľudia majú lepšiu náladu...

Sviatky bez nehôd a požiarov

December 2012 / Prečítané 1526 krát
Blížia sa k nám Vianoce – sviatky pokoja, čas stretnutia rodín, radostných iskričiek v očiach našich detí a to nie len pri rozbaľovaní darčekov.

Kto nestihol vianočné trhy v Pezinku, môže zájsť do Viedne

December 2012 / Prečítané 1738 krát
Patria ku každému predvianočnému obdobiu.

Vianočné dielne na ZŠ Kupeckého

December 2012 / Prečítané 1710 krát
Pred začiatkom Adventu sa v priestoroch ZŠ Kupeckého uskutočnili spoločné vianočné dielne pre deti a ich rodičov.

Vianočný vinš namiesto konca sveta

December 2012 / Prečítané 1511 krát
Magický dátum 21. 12. 2012 púta všeobecnú pozornosť ako mayským kalendárom naplánovaný a ohlasovaný koniec sveta.

Rozhodnutie súdu v Luxemburgu

December 2012 / Prečítané 1625 krát
Verejné pojednávanie, na ktorom bude vyhlásený rozsudok Súdneho dvora Európskej ...

Deň padlých

December 2012 / Prečítané 1536 krát
Už pred niekoľkými rokmi sa na podnet Jednoty dôchodcov na Slovensku zapojilo naše mesto ...

ELÁN - BEST OF v Pezinku

December 2012 / Prečítané 1980 krát
Medzi hudobné lahôdky, ktoré potešia v budúcom roku Pezinčanov i obyvateľov nášho regiónu, bude iste patriť vystúpenie populárnej ...

Medzinárodné uznanie z Cypru

December 2012 / Prečítané 1574 krát
Nedávno sa na Cypre uskutočnilo finále súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality v Európskej únii.

Život bez násilia alebo problém, ktorý sa týka nás všetkých

December 2012 / Prečítané 1743 krát
Domáce násilie prechádza naprieč celou spoločnosťou, nie je závislé od veku, pohlavia,...

Slávnostná inštalácia

December 2012 / Prečítané 2115 krát
Po príchode nového zborového farára Vladimíra Kmošenu sa 2. decembra uskutočnila slávnosť jeho inštalácie...

Rozšírené možnosti vzdelávania

December 2012 / Prečítané 1707 krát
V Pezinku už čoskoro vznikne nový projekt elokovaných tried cirkevnej základnej školy NARNIA...

Nová kniha Roberta Letza

December 2012 / Prečítané 1570 krát
Významným prínosom do bohatého zoznamu publikácií o dejinách nášho národa je kniha...

Nový vlakový cestovný poriadok 2012 - 2013

December 2012 / Prečítané 1765 krát


Pezinok zažil premiéru charitatívnej akcie

December 2012 / Prečítané 2364 krát
Pomáhajme si navzájom

Kde nájdete Lepšiu cestu?

December 2012 / Prečítané 1831 krát
V článku „V boji so závislosťou sa pacient nesmie cítiť sám“ v novembrovom čísle časopisu Pezinčan sme popisovali ...

10. ročník podujatia „Náš deň“

December 2012 / Prečítané 1495 krát
Zdravie je v živote človeka asi to najvzácnejšie.

Liečivý a láskavý dotyk mamy

December 2012 / Prečítané 1627 krát
Každá z nás, milé mamy, veľmi dobre vie akú liečivú silu majú naše ruky a naša náruč.

Film o aktívnom starnutí

December 2012 / Prečítané 1486 krát
Pezinské kultúrne centrum v spolupráci s OZ ČLOVEK V OHROZENÍ a pani Alexandrou Kamanovou ...

Jožka Černý koncertoval pred plnou sálou

December 2012 / Prečítané 1718 krát
Známy český spevák Jožka Černý sa večer 30. novembra naživo predstavil pezinskému publiku.

Súťaž vo vytápaní oškvarkov

December 2012 / Prečítané 1781 krát
Hostinec u Bendu organizuje v sobotu 19. januára 2013 súťaž vo vytápaní oškvarkov.

Odkrývanie najstaršieho Pezinka

December 2012 / Prečítané 1551 krát
Už takmer desať rokov vás na stránkach týchto novín informujeme o všetkých významných archeologických výskumoch ...

HISTORIKA – nový regionálny historický časopis

December 2012 / Prečítané 1672 krát
Zaujímajú vás výsledky archeologického výskumu na Moyzesovej ulici?

Prezentácia kníh štyroch spisovateľov

December 2012 / Prečítané 1606 krát
Mestská vinotéka v Pezinku sa 5. decembra stala dejiskom prezentácie kníh štyroch spisovateľov.

Pezinskí sprievodcovia v Bratislave

December 2012 / Prečítané 1538 krát
Klub sprievodcov mesta Pezinok pripravil exkurziu do Bratislavy v rámci vzdelávania pre svojich členov a tradične boli pozvaní ...

Vianočné zvyky v Grinave

December 2012 / Prečítané 1750 krát
Vždy 5. decembra chodievali prezlečení za Mikulášov malí chlapci a 6. decembra veľkí....

Strýco Marcin pred 20 rokmi odišiel do šenku v nebi

December 2012 / Prečítané 5448 krát
„Lošonský bol chlap jak hora – metr deset.“

Knižničné stretnutie s ďiaľkami a zimou

December 2012 / Prečítané 1536 krát
Dlhé zimné večery človek rád trávi s knihou.

Premiéra omše Missa Basiniensis

December 2012 / Prečítané 1654 krát
V Kláštornom kostole v Pezinku sa v nedeľu 25. novembra konal koncert slovenskej sakrálnej zborovej tvorby.

ZuŠ Eugena Suchoňa bodovala...

December 2012 / Prečítané 1987 krát
16.novembra 2012 sa v Gbeloch konal 13. ročnik celoslovenskej súťaže ZUŠ „Beat – forum Gbely “.

Čo nového v Občianskom združení RADOSŤ?

December 2012 / Prečítané 1580 krát
Tam sa veru dejú veci! Október, ako „Mesiac úcty k starším“ strávili členovia súboru v turbulentnom kolotoči vystúpení ...

Mária Hanúsková a jej betlehemy

December 2012 / Prečítané 1954 krát
Od adventného obdobia Mária a Oskar Hanúskovci vystavujú svoju keramiku v priestoroch západného krídla Mestskej radnice v neďalekej Trnave.

Verona Prokopová- REŤAZ

December 2012 / Prečítané 2035 krát
Vernisážou v piatok 7. decembra otvorili v Mestskom múzeu v Pezinku výstavu kresieb a reliéfov Verony Prokopovej - REŤAZ.

KAMENE Júlie Piačkovej

December 2012 / Prečítané 1558 krát
Pod týmto názvom vydalo Malokarpatské múzeum v Pezinku monografiu Júlia Piačková – Kamene.

Víno a umenie patria k sebe

December 2012 / Prečítané 1554 krát
Tejto zásady sa držia nielen výrobcovia vína spoločnosti VITIS Pezinok, ale aj mladí výtvarní umelci,...

Vianoce s dychovou hudbou GRINAVANKA

December 2012 / Prečítané 1705 krát
K spríjemneniu sviatočných dní vás pozýva dychová hudba Grinavanka na Vianočný ...

Spomíname

December 2012 / Prečítané 2291 krát
...na naších najbližších

Blahoželáme

December 2012 / Prečítané 1746 krát
k životnému jubileu

Poďakovanie

December 2012 / Prečítané 1859 krát
na poslednej rozlúčke

Spoločenská kronika

December 2012 / Prečítané 3062 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2013

December 2012 / Prečítané 1826 krát


Úspech na domácej palubovke

December 2012 / Prečítané 1372 krát
V piatok 14. decembra odohrali volejbalistky tímu VISTA real Pezinok na domácej palubovke zápas 13. kola extraligy.

Vianočný turnaj mladých futbalistov

December 2012 / Prečítané 1595 krát
V športovej hale SOU na Komenského ulici v Pezinku sa počas víkendu 15. – 16. decembra uskutočnil...

Štefanský turnaj v stolnom tenise

December 2012 / Prečítané 1813 krát
OZ stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku v Pezinku v spolupráci s Mestom Pezinok usporiada v stredu 26. decembra ...

Výsledky II. turnaja Školskej basketbalovej ligy 2012-2013

December 2012 / Prečítané 1505 krát
V utorok 4. 12. 2012 sa v Športovej hale SOŠ Komenského uskutočnil II.turnaj ŠBL – VISTA real Cupu.

Bronz pre Matúša Hrdloviča

December 2012 / Prečítané 1536 krát
Dňa 11. novembra 2012 sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave uskutočnil

Mladým Pezinčankám sa darilo aj v Poľsku

December 2012 / Prečítané 1553 krát
V poľskom Brzegu Dolnom sa cez posledný novembrový víkend uskutočnila medzinárodná súťaž ...

Extraliga Jokerit Juniors Pezinok U16

December 2012 / Prečítané 1547 krát
V 3. kole turnaja extraligy v hokejbale v kategórii U16 sa predstavili naši mladí Pezinčania Jokeritu Juniors Pezinok ...

Úspechy stolných tenistov STK Pezinok

December 2012 / Prečítané 1497 krát
Úvodný turnaj Pezinskej školskej ligy sa konal dňa 21. 11. 2012. Turnaja sa zúčastnilo 121 detí ...

Program Kultúrneho centra (KC)

December 2012 / Prečítané 1892 krát
na 01/2013

Program kina

December 2012 / Prečítané 1655 krát
na 1/2013

Program CVČ - epicentrum

December 2012 / Prečítané 1500 krát
na 01/2013

Program Mestského múzea

December 2012 / Prečítané 1585 krát
na 1/2013