Prvým jarným súperom bol Slovan

Marec 2011 / Prečítané 1211 krát
Futbalisti opäť ovládli trávniky štadiónov, začala sa jarná časť majstrovských súťaží.

Koniec fašiangov tradične v maskách

Marec 2011 / Prečítané 1301 krát
Pre seniorov z Jednoty dôchodcov v Grinave sú fašiangy obdobím zábavy a veselosti.

Ocenenie pre Zuzanu Čaputovú

Marec 2011 / Prečítané 1413 krát
Zuzanu Čaputovú Veľvyslanectvo USA na Slovensku nominovalo na Medzinárodnú ženskú cenu odvahy...

Pozvánka na oslavy oslobodenia

Marec 2011 / Prečítané 1279 krát
V piatok 1. apríla si spoločne pripomenieme 66. výročie oslobodenia nášho mesta Červenou armádou.

Pezinok v prvej desiatke

Marec 2011 / Prečítané 1212 krát
V hodnotení Transparency International Slovakia v dostupnosti informácií pre verejnosť v oblasti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok bolo naše mesto ...

Verejné degustácie na Vínnych trhoch

Marec 2011 / Prečítané 1327 krát
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov pozýva odborníkov i širokú verejnosť na 16. ročník VÍNNE TRHY PEZINOK 2011.

Vážení spoluobčania

Marec 2011 / Prečítané 1341 krát
V čase od 13. mája do 6. júna 2011 sa uskutoční na celom území našej republiky najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie,...

Návštevnosť web stránky mesta rastie

Marec 2011 / Prečítané 1245 krát
O on-line informovanie verejnosti o dianí v meste Pezinok je čoraz väčší záujem.

Tri otázky primátorovi

Marec 2011 / Prečítané 1260 krát
Na ostatnom zasadaní MsZ, na ktorom sa schvaľovali finančné príspevky mesta na podporu športu, kultúry a sociálnej starostlivosti, ...

Čo sme to za ľudia?

Marec 2011 / Prečítané 1369 krát
V období prichádzajúcej jari, keď nás slnko stále častejšie láka na prechádzky po okolí, mnohí z nás prežívame okrem radosti ...

Jarné upratovanie

Marec 2011 / Prečítané 1354 krát
Opakovane upozorňujeme, že mesto Pezinok pripravuje pre svojich obyvateľov už tradičný zber

Dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2011

Marec 2011 / Prečítané 1438 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 9. marca schválilo tieto dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2011 pre oblasť športu, kultúry a sociálnu pomoc:

Oslavy Dňa učiteľov

Marec 2011 / Prečítané 1415 krát
Primátor mesta pozýva, tak ako každoročne, všetkých učiteľov pezinských škôl na oslavy Dňa učiteľov,

Hovorili o možnej spolupráci

Marec 2011 / Prečítané 1267 krát
Radca pre ekonomiku Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Alexander Stasev navštívil 17. februára primátora

Ocenený Kalendár podujatí 2011

Marec 2011 / Prečítané 1325 krát
Tohoročný Kalendár podujatí Mesta Pezinok, ktorý bol prihlásený do súťaže o Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku za rok 2011...

Nový predseda komisie

Marec 2011 / Prečítané 1230 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na mimoriadnom zasadnutí 9. marca schválilo návrh na zmenu predsedu Komisie územného rozvoja,...

Mesto Pezinok vyhlasuje

Marec 2011 / Prečítané 1304 krát
Obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

Oprava

Marec 2011 / Prečítané 1209 krát
V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili zloženie komisií mestského zastupiteľstva.

Mesto úspešné v ďalšom súdnom spore

Marec 2011 / Prečítané 1929 krát
Už niekoľko rokov je účinný zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Rekonštrukcia Záhradnej ulice sa začína v apríli

Marec 2011 / Prečítané 1288 krát
Rekonštrukcia Záhradnej ulice vychádza z potreby riešenia nevyhovujúceho technického stavu povrchu vozovky,...

V súvislosti s rekonštrukciou Záhradnej ulice dôjde k viacerým obmedzeniam

Marec 2011 / Prečítané 1177 krát
Mesto Pezinok oznamuje, že v termíne od 1. 4. 2011 do 31. 10. 2011 sa budú vykonávať rekonštrukčné práce uličného priestoru na Záhradnej ulici

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Marec 2011 / Prečítané 1286 krát
Ako každý rok, i v tomto roku sa stretnú obyvatelia partnerských miest Mladá Boleslav a Pezinok...

Testovanie vedomostí deviatakov

Marec 2011 / Prečítané 1243 krát
Žiaci 9. ročníkov základných škôl na základe nariadenia Ministerstva školstva SR absolvovali 9. marca certifikačné Testovanie 9.

Valentínska kvapka krvi

Marec 2011 / Prečítané 1462 krát
Miestny spolok Slovenského ČK zorganizoval 23. februára Valentínska kvapka krvi odber krvi ...

Poriedko obsadený Najmenší festival

Marec 2011 / Prečítané 1409 krát


Vianočná zbierka v hypermarkete TESCO Zozbierali peniaze na školské pomôcky

Marec 2011 / Prečítané 1214 krát
Verejná finančná zbierka Pomôžte spolu s nami, ktorú organizoval Fond Tesco

AD: Neboli sme spokojní s pohrebnými službami

Marec 2011 / Prečítané 1255 krát
Nemilo nás prekvapil článok vo februárovom čísle Pezinčana s názvom „Neboli sme spokojní s pohrebnými službami“...

Kam kráča vinohradníctvo v Pezinku? (II.)

Marec 2011 / Prečítané 1366 krát
Nadväzujeme na článok Gabriela Guštafíka, poslanca a predsedu vinohradníckej komisie MsZ z minulého čísla.

Šibačková zábava

Marec 2011 / Prečítané 1259 krát
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok – mesto usporiada na Veľkonočnú nedeľu,...

Zabezpečenie celoplošnej deratizácie

Marec 2011 / Prečítané 1176 krát
Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území mesta Pezinok na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu ...

Jarný koncert ZUŠ

Marec 2011 / Prečítané 1189 krát
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku pozýva priateľov školy a priaznivcov umenia

Mestská polícia rieši priestupky psíčkarov

Marec 2011 / Prečítané 1881 krát


Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na cestách

Marec 2011 / Prečítané 1275 krát
Polícia s cieľom udržať súčasný vývoj dopravných nehôd a ich následkov vykonáva opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Preventívno-bezpečnostná akcia polície

Marec 2011 / Prečítané 1373 krát
V piatok 25. februára v nočných hodinách sa uskutočnila preventívno-bezpečnostná akcia v súčinnosti zložiek Policajného zboru SR a Mestskej polície v Pezinku.

Na maratóne 500 plavcov odplávalo takmer 69 km

Marec 2011 / Prečítané 1314 krát
V dňoch 18. a 19. marca sa mestskej plavárni uskutočnil šiesty ročník Plaveckej 24-hodinovej NONSTOP plaveckej štafety.

Zapojte sa do charitatívnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV

Marec 2011 / Prečítané 1265 krát


Zaujímavé putovanie po výstavách SNM

Marec 2011 / Prečítané 1216 krát
Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa sprievodcov, ktorý pripadol na pondelok 21. februára, pripravil Klub sprievodcov...

Výstava grafických listov diel J Kupeckého

Marec 2011 / Prečítané 1257 krát
Pred vyše 44 rokmi boli v Pezinku vystavené grafické listy vyhotovené podľa diel Jána Kupeckého jeho spolupútnikmi.

Súťaž EURÓPA V ŠKOLE

Marec 2011 / Prečítané 1216 krát
V tomto roku vstúpil medzinárodný projekt EURÓPA V ŠKOLE do 58. ročníka svojej histórie.

Vďaka za Ples seniorov

Marec 2011 / Prečítané 1220 krát
V piatok 18. februára sme sa už po druhýkrát zúčastnili Plesu seniorov v spoločenskom dome Aréna vo Viničnom.

Posedenie pri čaji a šiškách

Marec 2011 / Prečítané 1259 krát
Aj v Dennom centre na Kollárovej ul. sme si pripomenuli fašiangové tradície a posedeli ...

Na záver vystúpenie folklórneho súboru

Marec 2011 / Prečítané 1290 krát
V sobotu akcia v maskách (píšeme o nej na inom mieste), v nedeľu sa zas Grinavania stretli v telocvični Základnej školy na Oreší.

Odovzdávajú si skúsenosti

Marec 2011 / Prečítané 1283 krát
V peknej záhradkárskej osade v oblasti obce Viničné sa 11. marca už po druhý raz stretla skupina prvých absolventov...

Zasadnutie klubu Prometheus

Marec 2011 / Prečítané 1342 krát
Zhodnotili sme doterajšiu činnosť a dohodli sa na činnosti v tomto roku.

Monitoring zdravia stredoškolákov

Marec 2011 / Prečítané 1239 krát
Informácie BSK

Strategické priority kraja

Marec 2011 / Prečítané 1258 krát
Informácie BSK

Opravy ciest počas zimy

Marec 2011 / Prečítané 1220 krát
Informácie BSK

Deň Zeme

Marec 2011 / Prečítané 1198 krát
Tohtoročný Deň Zeme, ktorý pripadne na 22. apríla, si v Pezinku pripomenieme spoločnou brigádou zameranou...

Kalendár podujatí na II. štvrťrok 2011

Marec 2011 / Prečítané 2249 krát
apríl - jún

Sezóna v lyžiarskych strediskách skončila

Marec 2011 / Prečítané 1283 krát
Na záver sezóny v lyžiarskych strediskách v správe Občianskeho združenia LK Baba na Pezinskej Babe a na Zochovej chate...

Súbor Radosť opäť prinesie potešenie

Marec 2011 / Prečítané 1327 krát
Neprešiel ani rok a v Malej sále Domu kultúry je opäť rušno.

Štatistické zisťovanie

Marec 2011 / Prečítané 1240 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava, vykoná v dňoch 1. - 30. apríla 2011 štatistické zisťovanie

Kedy budú zatvorené materské školy cez letné prázdniny

Marec 2011 / Prečítané 1562 krát
Rozpis termínov pre všetky MŠ v Pezinku

Prezídium Únie miest v Pezinku

Marec 2011 / Prečítané 1213 krát
Prvé pracovné zasadanie Únie miest Slovenska sa uskutočnilo 11. marca v hoteli Vinársky dom v Pezinku.

Jubilejný Hot Dance Duel

Marec 2011 / Prečítané 1223 krát
V sobotu 9. apríla od 19.30 hod. sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry 10. ročník festivalu HOT DANCE DUEL.

Výstava J . Piačkovej v Bratislave

Marec 2011 / Prečítané 1279 krát
Bez tiaže – tak nazvala akademická maliarka a pedagogička Júlia Piačková svoju výstavu

Výročná schôdza PZ Leštiny

Marec 2011 / Prečítané 1625 krát
Poľovné združenie Leštiny malo 4. marca výročnú členskú schôdzu, na ktorej si okrem iného zvolili nové vedenie.

Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom

Marec 2011 / Prečítané 1584 krát
Malokarpatská knižnica pripravila pre svojich čitateľov a občanov mesta zaujímavé stretnutie so spisovateľom Júliusom Balcom...

Pohár Domu kultúry v tancoch

Marec 2011 / Prečítané 2214 krát
V nedeľu 27. februára sa uskutočnila tradičná súťaž v tanečnom športe Pohár Domu kultúry.

Majolika, deti a Picasso

Marec 2011 / Prečítané 1252 krát
Tri slová v názve výstavy vyjadrujú nevšedné spojenie tradície a moderny, remesla a umenia, profesionálneho a detského tvorcu.

Olejomaľby Jaroslavy Wagnerovej

Marec 2011 / Prečítané 1268 krát
Vo štvrtok 10. marca bola v priestoroch Schaubmarovho mlyna otvorená výstava obrazov Jaroslavy Wagnerovej.

Výzva na doplnenie kontaktov

Marec 2011 / Prečítané 1212 krát
Novozvolená komisia kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku si na prvých dvoch zasadnutiach vytýčila niekoľko úloh na volebné obdobie 2010 – 2014.

Baníci v knižnici

Marec 2011 / Prečítané 1246 krát
Členovia Malokarpatského baníckeho spolku pripravili pre verejnosť na utorok 29. marca literárne pásmo Baníci v knižnici.

Festival moderného tanca RYTMIA 2011

Marec 2011 / Prečítané 1474 krát
V sobotu 5. marca sa v pezinskom Dome kultúry uskutočnil jubilejný 5. ročník festivalu moderného tanca RYTMIA 2011.

Spomíname

Marec 2011 / Prečítané 2135 krát
na naších najbližších

Poďakovanie

Marec 2011 / Prečítané 1429 krát
na poslednej rozlúčke

Blahoželáme

Marec 2011 / Prečítané 1464 krát
k životnému jubileu

Spoločenská kronika

Marec 2011 / Prečítané 2311 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, navždy nás opustili, jubilanti

Program kina v KC

Marec 2011 / Prečítané 1607 krát
na 04/2011

Program kina v KC

Marec 2011 / Prečítané 1266 krát
na 04/2011

Detský tábor v Pokutskej doline

Marec 2011 / Prečítané 1287 krát
Hnutie Pax Christi oznamuje, že aj v tomto roku organizuje detský tábor pre deti vo veku 7 – 12 rokov.

Program Epicentra - CVČ

Marec 2011 / Prečítané 1182 krát
na 04/2011

Volejbalistky VTC postúpili do semifinále

Marec 2011 / Prečítané 1128 krát
Pezinské volejbalistky vyhrali základnú časť extraligy pred COP Nitra a UKF Nitra.

Dva mládežnícke futbalové turnaje

Marec 2011 / Prečítané 2131 krát
Sobota 12. marca patrila mládežníckemu futbalu.

Karatre / Kickbox

Marec 2011 / Prečítané 1704 krát
Viac ako 50 detí v bielych kimonách trénuje dvakrát do týždňa v Judo hale na Ulici 1. mája.

Hokejbal

Marec 2011 / Prečítané 1301 krát


Na bicykloch na Tahiti pri pamätníku M. R. Štefánika

Marec 2011 / Prečítané 1695 krát
V dňoch 5. - 20. marca bola uskutočnená expedícia TAHICYKL 2011 na ostrov Tahiti a priľahlé ostrovy Francúzskej Polynézie.

Športový kalendár

Marec 2011 / Prečítané 1347 krát
futbal