Zápis detí do ZŠ

Február 2011 / Prečítané 1933 krát
Pre stovky pezinských drobcov boli dva februárové dni (10. a 11.) veľkým zážitkom.

V máji nás čaká sčítanie

Február 2011 / Prečítané 1819 krát
Štatistický úrad SR vydal s účinnosťou od 15. februára 2011 Metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Rekonštrukcia Záhradná ul.

Február 2011 / Prečítané 1713 krát
Obyvatelia Záhradnej ulice, vlastníci bytov a spoločenstvá vlastníkov boli v minulých dňoch informovaní o začiatku generálnej rekonštrukcie ulice...

Pred schvaľovaním ÚPN

Február 2011 / Prečítané 1786 krát
Už sme niekoľkokrát informovali o príprave nového Územného plánu mesta Pezinok (ÚPN), ktorý by mal nadobudnúť účinnosť koncom tohto roka.

Termín jarného upratovania

Február 2011 / Prečítané 1828 krát
V dňoch 14. - 17. apríla 2011 zabezpečí Mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber veľkoobjemového odpadu.

„Dlhý týždeň“ od 14. do 18. marca

Február 2011 / Prečítané 1762 krát
Občania si môžu vybrať platobné výmery za daň z nehnuteľností aj za komunálny odpad.

Novovymenovaní zástupcovia primátora

Február 2011 / Prečítané 1857 krát
Ing. Miloš andel a Ing. Ján Čech

Súťaž o najkrajšie mesto a obec SR

Február 2011 / Prečítané 1841 krát
V roku 2010 Pezinok piaty

Zloženie komisií mestského zastupiteľstva

Február 2011 / Prečítané 2148 krát
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom riadnom zasadnutí 20. decembra schválilo zloženie svojich deviatich komisií,...

Ako sme triedili v minulom roku

Február 2011 / Prečítané 1764 krát
Vlani každý občan Pezinka vyprodukoval v priemere 281,27 kg netriedeného odpadu a 93,84 kg separátov...

Vybavovanie sťažností a petícií

Február 2011 / Prečítané 1732 krát
V roku 2010 bolo na Mestskom úrade v Pezinku zaevidovaných 64 sťažností.

Kontrola plnenia úloh v oblasti CO

Február 2011 / Prečítané 1762 krát
Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR vykonala kontrolu Mesta Pezinok...

Činnosť komisií MsZ

Február 2011 / Prečítané 1743 krát
V stredu 26. januára sa uskutočnilo prvé zasadnutie Komisie cestovného ruchu a turistiky.

Tri otázky primátorovi

Február 2011 / Prečítané 1925 krát
Plat primátora, kompetencie a rozpad basketbalového tímu.

Zámocký park pred dokončením

Február 2011 / Prečítané 2043 krát
Vo februári finišovali posledné práce na rekonštrukcii Zámockého parku.

Mestské zastupiteľstvo o príspevkoch

Február 2011 / Prečítané 1752 krát
V stredu 9.marca sa zídu poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí.

Plavecký maratón o týždeň neskôr

Február 2011 / Prečítané 2024 krát
VI. ročník Pezinského plaveckého maratónu sa z technických príčin v plánovanom termíne 11. – 12. marca neuskutoční.

Nezabudli ste oznámiť údaje o znečisťovaní ovzdušia?

Február 2011 / Prečítané 1741 krát
Mesto vykonáva v zmysle § 28 písm. f) zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia štátnu správu pre tzv. malé zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO).

Nové okná pre školu

Február 2011 / Prečítané 1746 krát
Prvý tohtoročný „milión“, po novom presnejšie 35 284 €, pôjde z rozpočtu mesta na Základnú školu na Fándlyho ulici...

Ďakujeme za pomoc

Február 2011 / Prečítané 1722 krát
Mesto Pezinok ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2011,...

Kolegyňa Ing. H. Kobzová

Február 2011 / Prečítané 1921 krát
Dňa 1. 2. 2011 nás náhle predišla do večnosti naša dobrá a milá kolegyňa...

Nová informačná kampaň mestskej polície

Február 2011 / Prečítané 1799 krát
Mestská polícia začala v minulom mesiaci ďalšiu informačnú kampaň v školách v Pezinku.

Súťaž v pečení rožkov

Február 2011 / Prečítané 1876 krát
V rámci tradičného veľtrhu Slovakiatour a Gastrofest v bratislavskej Inchebe sa konal už 5. ročník populárnej súťaže v pečení bratislavského rožka.

Cena nájomného za užívacie právo k hrobu

Február 2011 / Prečítané 1866 krát
Stanovený cenník nájomného za užívacie právo k hrobu

Čitateľ sa pýta na odpady a výstavbu

Február 2011 / Prečítané 1770 krát
kedy dá Mesto Pezinok kontajner pred novopostavenú bytovku na ul. Obrancov mieru....

Čierne skládky pri cestách

Február 2011 / Prečítané 2294 krát
V jedno sobotné ráno som sa vydal na malú prechádzku do okolitej prírody – z Pezinka smerom na Polesie,...

Kontajnerové stanovište

Február 2011 / Prečítané 1836 krát
Prvou tohtoročnou realizovanou stavebnou akciou je kontajnerové stanovište na Svätoplukovej ulici.

O situácii na grinavskej ceste

Február 2011 / Prečítané 1838 krát
Na podnet poslancov a občanov Grinavy uskutočnilo sa 20. januára stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja...

Výzva

Február 2011 / Prečítané 1817 krát
Občianske združenie 5P sa obracia na Pezinčanov s prosbou o poukázanie 2% z dane,

Neboli sme spokojní s pohrebnými službami

Február 2011 / Prečítané 2785 krát
Každý človek zažije vo svojom živote ťažké chvíle, keď sa musí rozlúčiť s milovanou osobou.

Generálny pardon čiernym odberateľom vody

Február 2011 / Prečítané 2146 krát
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. (BVS) vyzýva všetkých neoprávnených odberateľov pitnej vody a neoprávnených ...

Knižné darčeky deťom

Február 2011 / Prečítané 1701 krát
Vďaka pomoci a dobrým srdciam obyvateľov nášho regiónu darovala REVIA ....

Okresná prokuratúra zmenila sídlo

Február 2011 / Prečítané 1966 krát
Okresná prokuratúra v Pezinku zmenila v uplynulých dňoch svoje sídlo.

Výťažok z predaja punču

Február 2011 / Prečítané 1784 krát
Ďakujeme občanom mesta a všetkým návštevníkom nášho stánku počas predaja vianočného punču za účasť a vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry ...

Kam kráča vinohradníctvo v Pezinku?

Február 2011 / Prečítané 2640 krát
Túto otázku si posledné roky kladiem stále častejšie, no nenachádzam na ňu jednoznačnú odpoveď.

Ochutnávači vín zaplnili pezinské ulice

Február 2011 / Prečítané 1837 krát
V sobotu 12. februára zaplnili naše mesto stovky ochutnávačov vína.

Úspechy pezinských vín

Február 2011 / Prečítané 1737 krát
Sauvignon fórum 2011, firma Víno Matyšák založila Prestige Wine Club, vinárske podujatia v Pezinku.

Pestrá činnosť MŠ na Vajanského ulici

Február 2011 / Prečítané 1961 krát
Materskú školu na Vajanského ulici navštevuje 65 detí.

Boli ste aj vy na pezinskom plese?

Február 2011 / Prečítané 3136 krát
Ples Gymnázia Pezinok, Ples poľovníkov, Ples malokarpatských vinárov, Ples podnikateľov, Ples ...

Dvadsaťpäť rokov baníckeho spolku

Február 2011 / Prečítané 2430 krát
Dvadsaťpäť rokov – je to veľa či málo?

Pomôžte zachovať dokumenty z dejín Pezinka

Február 2011 / Prečítané 1810 krát
Milí Pezinčania, k hlavným činnostiam Mestského múzea v Pezinku patrí aj zhromažďovanie,spracovanie...

Staň sa členom Filfriends

Február 2011 / Prečítané 1720 krát
Chýbajú ti v tvojom okolí aktivity či veci, ktoré sú zaujímavé pre teba i tvojich kamarátov?

Konferencia o ochrane a rozvoji kultúrnej krajiny

Február 2011 / Prečítané 1818 krát
Pod názvom Vital Landscapes sa uskutoční 3. marca konferencia, ktorej hlavným cieľom je ochrana, zhodnotenie a podpora ...

Novoročné posedenie pri kapustnici

Február 2011 / Prečítané 1759 krát
V polovici januára sa zišli členovia Jednoty dôchodcov v Grinave, aby spoločne oslávili príchod nového roka 2011 šampanským a kapustnicou.

Pochovávanie basy s bohatým programom

Február 2011 / Prečítané 1811 krát
OZ Obstrléze a Únia žien Slovenska, usporiadajú v utorok 8. marca v Dome kultúry tradičné POCHOVÁVANIE BASY.

Do pezinskej farnosti zavítala relikvia s ostatkami sv. Cyrila

Február 2011 / Prečítané 2415 krát
V nedeľu 6. februára boli do Pezinka prinesené relikvie sv. Cyrila - Konštantína (časť kľúčnej kosti)...

Z Ríma prišiel kus našej histórie

Február 2011 / Prečítané 2251 krát
Vystavenie relikviáru s ostatkami jedného z našich vierozvestcov sv. Cyrila bolo mimoriadnou udalosťou nielen pre veriacich našej farnosti, ale aj celej pezinskej kultúrnej verejnosti.

Hokejbalová liga

Február 2011 / Prečítané 1847 krát


Máte záujem roznášať mestské noviny?

Február 2011 / Prečítané 2304 krát
Hľadáme spoľahlivých ľudí ( študenti, dôchodcovia, iní záujemcovia) na roznášanie mesačníka Pezinčan.

Aké mená vyberali rodičia deťom

Február 2011 / Prečítané 1911 krát
V minulom roku sa narodilo v Pezinku 267 detí, z toho 122 dievčat a 145 chlapcov.

Doprava v kraji

Február 2011 / Prečítané 1765 krát
V Pezinku sa ráta s prestupným terminálom, predseda BSK sa stretol s primátormi a starostami z celého kraja

V klube dôchodcov bude aj Cajlanská izba

Február 2011 / Prečítané 2072 krát
Cajlanskí dôchodcovia sa veľmi potešili, že im mesto poskytlo ďalšie klubové priestory.

U Bendu rozvoniavali z kotlov oškvarky

Február 2011 / Prečítané 3022 krát
Majiteľ hostinca Benda Matúš Klamo usporiadal v sobotu 22. januára netradičné podujatie – rekord v topení slaniny.

Cesty hráčov mariáša povedú do Pezinka

Február 2011 / Prečítané 1984 krát
Ako už tradične po niekoľko rokov, Mariášový klub Pezinok žije v tomto období prípravami na domáci vrchol sezóny...

Jubilujúca sprievodkyňa

Február 2011 / Prečítané 1809 krát
Vo februári sa dožila významného životného jubilea 85 rokov pani ANNA RÖSSLEROVÁ.

Ekumenická pobožnosť kresťanov

Február 2011 / Prečítané 2368 krát
Vo štvrtok 20. januára sa konala spoločná pobožnosť Rímskokatolíckej farnosti a Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v.

Nominácie na ocenenie obnovených historických stavieb v malokarpatskom regióne

Február 2011 / Prečítané 2708 krát
OZ AINovaorganizuje druhý ročník súťaže o príkladne obnovený historický dom v malokarpatskom regióne.

Vnuk hľadal hrob starého otca

Február 2011 / Prečítané 2091 krát
Niektorí Pezinčania prechádzajú okolo pomníka padlým na Mladoboleslavskej ulici nevšímavo.

Doc. PaedDr. René Bílik, CSc. vysokoškolským profesorom

Február 2011 / Prečítané 3154 krát
Dňa 24. 1. 2011 menoval prezident SR Ivan Gašparovič nových vysokoškolských profesorov.

Výstava k jubileu Kupeckého

Február 2011 / Prečítané 1822 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy a Mestským múzeom v Pezinku pripravuje mimoriadnu výstavu

Nahláste nám zmeny

Február 2011 / Prečítané 1732 krát
V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili celomestský kalendár spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na I. štvrťrok 2011.

Klasické premietanie vytlačí digitálne

Február 2011 / Prečítané 2522 krát
Kiná Pezinského kultúrneho centra – kino v Dome kultúry a prírodné kino v Amfiteátri – navštívilo vlani 23664 filmových divákov...

Týždeň slovenských knižníc v Malokarpatskej knižnici

Február 2011 / Prečítané 1817 krát
Ako každoročne aj toho roku sa v dňoch od 28. marca do 3. apríla 2011 bude konať v Malokarpatskej knižnici v Pezinku Týždeň slovenských knižníc.

Šanca pre mladých literátov

Február 2011 / Prečítané 1673 krát
Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum vyhlasujú 19. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinok.

Bývalý žiak o profesorovi A. Pifflovi

Február 2011 / Prečítané 1886 krát
Publikácia PEZINSKÉ MOTÍVY, ktorú vydalo v závere minulého roka Mestské múzeum v Pezinku, sa ako dar dostala do rúk jedného z bývalých žiakov ...

Pezinčania potešili seniorov v Lamači

Február 2011 / Prečítané 1753 krát
Krásne kultúrne zážitky nám pripravil zmiešaný spevácky zbor Šafráni z Pezinka.

Výstava v Barata Art Galery

Február 2011 / Prečítané 1835 krát
V Pezinku pribudol ďalší pekný výstavný priestor, ktorý je súčasťou predajne Barata Art ...

Spomíname

Február 2011 / Prečítané 2713 krát
na našich najbližších...

Poďakovanie

Február 2011 / Prečítané 2170 krát
na poslednej rozlúčke...

Blahoželáme

Február 2011 / Prečítané 1903 krát
k životnému jubileu

Spoločenská kronika

Február 2011 / Prečítané 3104 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, naši jubilanti, opustili nás

Program KC

Február 2011 / Prečítané 1975 krát
na 03/2011

Program kina v KC

Február 2011 / Prečítané 1770 krát
na 03/2011

Program Epicentra - CVČ

Február 2011 / Prečítané 1851 krát
na 03/2011

Program Mestského múzea

Február 2011 / Prečítané 1894 krát
na 03/2011

Program Galérie insitného umenia

Február 2011 / Prečítané 1818 krát
na 03/2011

Obdivuhodná séria pezinských volejbalistiek

Február 2011 / Prečítané 1831 krát
Volejbalistky VTC Pezinok po 25. kole prvej časti extraligy 2010/2011 sú nečakane lídrom súťaže.

Futbalisti pred jarnou časťou

Február 2011 / Prečítané 1868 krát
Pezinskí futbalisti v seniorských súťažiach svojim priaznivcom na jeseň veľa radosti neurobili.

Karate-kickbox

Február 2011 / Prečítané 1862 krát
Juraj Hollan medzi najlepšími. Chrípka poznačila účasť.

Hádzaná

Február 2011 / Prečítané 2019 krát
Víťazom zimného turnaja domáci ŠKP.

Stolný tenis

Február 2011 / Prečítané 1936 krát
A. Brat triumfoval aj medzi staršími.

Krátko

Február 2011 / Prečítané 1830 krát
Džudo, hokejbal