Prichádzame v novom šate

Január 2011 / Prečítané 1948 krát
Milí čitatelia, dostávate do rúk Pezinčana v novom, väčšom formáte.

Ustanovujúce zasadnutie MsZ

Január 2011 / Prečítané 2455 krát
V pondelok 20. decembra sa uskutočnilo prvé povolebné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Pezinok sa prezentoval na Slovakiatoure

Január 2011 / Prečítané 2086 krát
V areáli výstaviska Incheba Expo Bratislava sa v dňoch 20.-23. januára uskutočnil 17. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour...

Počet obyvateľov prekročil hranicu 23 tisíc

Január 2011 / Prečítané 5264 krát
Podľa údajov, ktoré sme získali z Evidencie obyvateľstva MsÚ, prekročil počet obyvateľov v Pezinku ...

Mení sa len cena stočného

Január 2011 / Prečítané 2113 krát
Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že cena vodného (pitná voda) sa v tomto roku meniť nebude.

Výstavba na Severe

Január 2011 / Prečítané 2029 krát
Mnohí Pezinčania zaregistrovali výstavbu v severnej časti mesta za jestvujúcim sídliskom Sever.

Dom kultúry zmenil vzhľad

Január 2011 / Prečítané 1943 krát
Jeden z prvých bodov volebného programu bol splnený už začiatkom tohto roka.

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Január 2011 / Prečítané 2026 krát
Pre školský rok 2011/2012 sa bude konať na základných školách v Pezinku v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z. z....

Spoločný zápis detí do materských škôl

Január 2011 / Prečítané 1858 krát
Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

Poďakovanie za vyzbieraný textil

Január 2011 / Prečítané 1878 krát
Mesto Pezinok a jeho obyvatelia vyzbierali v minulom roku 1,5 tony textilného materiálu

Mesto Pezinok vyhlasuje Výberové konanie na prenájom

Január 2011 / Prečítané 1936 krát
nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte na Radničnom nám. č.9 v Pezinku

Zodpovednosť za údržbu chodníkov

Január 2011 / Prečítané 1789 krát
Zimné obdobie všeobecne prináša problémy so snehom a ľadom.

Jazykové triedy od prvého ročníka

Január 2011 / Prečítané 2010 krát
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok oznamuje všetkým rodičom budúcich prváčikov,...

Tri otázky primátorovi

Január 2011 / Prečítané 1864 krát
od redakcie časiopisu Pezinčan

Daňové a poplatkové povinnosti na rok 2011

Január 2011 / Prečítané 1970 krát
Noví vlastníci bytov, pozemkov a stavieb, ktorí v roku 2010 kúpili, zdedili, či nadobudli darom nehnuteľnosť,

Nový zákon prikazuje zverejniť zmluvy, faktúry, objednávky...

Január 2011 / Prečítané 1935 krát
Zákon č. 546/2010, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára má smerovať k transparentnosti ...

Zberné miesto nebezpečných odpadov na Šenkvickej ulici

Január 2011 / Prečítané 2295 krát
Na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas s.r.o., je v prevádzke zariadenie na zber odpadov, ...

Ďalší úspešný projekt MsP

Január 2011 / Prečítané 1853 krát
Projekt Mestskej polície v Pezinku „Poznaním k hodnotnému životu“ sa umiestnil na národnej úrovni ako druhý najlepší projekt...

Upozornenie

Január 2011 / Prečítané 1896 krát
Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie

Malokarpatské múzeum oslávilo 50 rokov existencie

Január 2011 / Prečítané 1866 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja,...

Výberové štatistické zisťovanie

Január 2011 / Prečítané 1814 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne uskutočňuje výberové zisťovanie o výdavkoch

Vyjadrenie k „zaručeným“ informáciám o hromadnom odchode lekárov

Január 2011 / Prečítané 1959 krát
Z dôvodu neustále opakujúcich sa „zaručených“ informácií o hromadnom odchode lekárov z priestorov Mestskej polikliniky

Aquabike centrum prvé a jediné na Slovensku

Január 2011 / Prečítané 5104 krát
V meštianskom dome na Holubyho ulici č.41 sa od septembra minulého roku nachádza prvé a zatiaľ jediné aquabike centrum na Slovensku.

Prezident SR prijal baníkov z Pezinka

Január 2011 / Prečítané 2575 krát
Prezident SR Ivan Gašparovič prijal 11. januára v Prezidentskom paláci predstaviteľov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Pozvánka na odber krvi

Január 2011 / Prečítané 2292 krát
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Pezinku pozýva dobrovoľných darcov krvi na spoločný odber...

Trestná činnosť v okrese

Január 2011 / Prečítané 1912 krát
Policajný zbor SR poskytol štatistické údaje o kriminalite za obdobie 1.1. - 30.11.2010.

Začína letný semester ATV

Január 2011 / Prečítané 1930 krát
Akadémia tretieho veku v Pezinku začína letný semester šk. roku 2010/2011

Knižnica na Cajlanskej ulici

Január 2011 / Prečítané 1934 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku dáva do pozornosti občanom,

Vďaka za hlasy vo voľbách

Január 2011 / Prečítané 1864 krát
Ďakujeme našim spoluobčanom v mestskej časti Grinava ...

Podporili JUVAMEN

Január 2011 / Prečítané 1715 krát
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia usporiadala 17. decembra na Radničnom námestí v Pezinku

Dobrovoľní hasiči hodnotili svoju činnosť

Január 2011 / Prečítané 2679 krát
V januári sa uskutočnilo v Dome kultúry Výročné valné zhromaždenie Občianskeho združenia Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku.

V minulom roku mali hasiči 843 výjazdov

Január 2011 / Prečítané 3190 krát
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc Pezinok a Senec podľa štatistických údajov uskutočnili

Vianočné stretnutie Grinavanov

Január 2011 / Prečítané 1982 krát
Občianske združenie Spájame sa pre Grinavu v spolupráci s poslancami MsZ za túto mestskú časť

Stretnutie s premiérkou

Január 2011 / Prečítané 1883 krát
Trojčlenná delegácia prezídia Únie miest Slovenska, v ktorej bol aj primátor Pezinka Oliver Solga,

Vyhlásenie primátora Pezinka

Január 2011 / Prečítané 2064 krát
V ostatných dňoch sa objavili v médiách rôzne, aj protichodné, informácie o prevode 49 percent akcií

Národný týždeň manželstva (7.-14. februára)

Január 2011 / Prečítané 2020 krát
Manželstvo je najlepší základ pre jedinečný dlhodobý vzťah muža a ženy vybudovaný na láske a vyjadrený sľubom s obojstranným celoživotným záväzkom.

Nezabúdajú na bývalých pracovníkov

Január 2011 / Prečítané 1851 krát
Kedysi bolo zvykom na viacerých pracoviskách, keď sa konala v podniku či organizácii nejaká slávnostná akcia,

Obnovenie kontaktov medzi školami

Január 2011 / Prečítané 1789 krát
Mnohí starší Grinavania si živo spomínajú na veľmi dobré družobné styky (1963) s občanmi Prakšíc z Moravy.

Na ZŠ Kupeckého ometali Lucie a spoločne zdobili vianočný stromček

Január 2011 / Prečítané 2013 krát
Aj Základná škola Kupeckého ul. žila v decembri Vianocami a zvykmi predvianočného obdobia.

Vítanie nového roka v Grinave

Január 2011 / Prečítané 1845 krát
Na podnet vedúcej Denného centra (Klub dôchodcov) a občianskeho združenia Spájame sa pre Grinavu

Krásne chvíle na predvianočných stretnutiach

Január 2011 / Prečítané 1858 krát
Aj my v grinavskom Klube dôchodcov sme si krásne chvíle vo vianočnom čase spríjemnili dvoma stretnutiami.

Pezinské vínne pivnice 2011

Január 2011 / Prečítané 2028 krát
Občianske združenie Museum Vinorum po roku opäť pripravuje tretí ročník podujatia Pezinské vínne pivnice 2011.

Mikuláš na Cajle

Január 2011 / Prečítané 2099 krát
Mikuláš prišiel aj na Cajlu. V sobotu 11. decembra ho privítali v nedávno rozšírených priestoroch Klubu Cajlanov.

Vianočné posedenie

Január 2011 / Prečítané 1967 krát
V Klube dôchodcov na Cajle sa uskutočnilo Vianočné posedenie.

BSK chce obmedziť kamióny na cestách

Január 2011 / Prečítané 1785 krát
Bratislavský samosprávny kraj investuje do opráv ciest II. a III. triedy, ktoré má v správe, nemalé finančné prostriedky.

Úsilie zmeniť diskriminačný stav

Január 2011 / Prečítané 1792 krát
Oproti ostatným siedmim krajom na Slovensku je Bratislavský samosprávny kraj v oblasti čerpania financií z eurofondov v obrovskej nevýhode.

Kalendár podujatí na prvý štvrťrok 2011

Január 2011 / Prečítané 2994 krát
na mesiace január, február a marec 2011

Blahoželanie najstaršiemu členovi

Január 2011 / Prečítané 2688 krát
Rudolf Turanský je najstarším členom Dovoľného hasičského zboru v Pezinku.

Kniha o vinohradníckych lisoch

Január 2011 / Prečítané 2594 krát
Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti - taký je názov novej publikácie vydanej pri príležitosti 50. výročia založenia Malokarpatského múzea v Pezinku.

Krst dvoj-CD Lekáreň srdca

Január 2011 / Prečítané 1972 krát
V Design House na Ivánskej ceste v Bratislave sa 9. decembra uskutočnil krst dvoj-CD Lekáreň srdca.

Pravnuk Dr. Jozefa Holubyho

Január 2011 / Prečítané 2662 krát
V januári sa dožíva významného životného jubilea 70.rokov Mgr. Milan Žarnovický

Predvianočné krásne zážitky so Šafranom

Január 2011 / Prečítané 2269 krát
Obdobie vianočných sviatkov je už za nami, ale ešte v nás doznievajú krásne zážitky z tohto obdobia.

Aplauz pre FS Obstrléze

Január 2011 / Prečítané 2845 krát
Veľký úspech u divákov získal nový program pezinského folklórneho súboru OBSTRLÉZE pod názvom Lúče pezinského slnka.

Spolupráca s partnerskými mestami

Január 2011 / Prečítané 1866 krát
Pezinčania na novoročnom koncerte v rakúskom Neusiedl am See

Spoločnosť M. R. Štefánika

Január 2011 / Prečítané 2266 krát
Čestné členstvo pre RNDr. Jána Štohla, DrSc

TV PEZINOK aj na internete

Január 2011 / Prečítané 2762 krát
Vysielanie TV PEZINOK nájdete aj na internete na stránke www.tvpezinok.sk .

Ekumenická pobožnosť

Január 2011 / Prečítané 1842 krát
Rímskokatolícka farnosť a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Pezinku ...

Spomíname

Január 2011 / Prečítané 3432 krát
na naších najbližších

Poďakovanie

Január 2011 / Prečítané 2531 krát
ňa poslednej rozlúčke...

Blahoželáme

Január 2011 / Prečítané 2131 krát
k životnému jubileu

Spoločenská kronika

Január 2011 / Prečítané 3678 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Program KC

Január 2011 / Prečítané 1743 krát
na mesiac február 2011

Program kina v KC

Január 2011 / Prečítané 1824 krát
na mesiac 02/2001

Program Epicentra - CVČ

Január 2011 / Prečítané 1849 krát
na mesiac 02/2011

Basketbal Pezinok sa odhlásil z extraligovej súťaže

Január 2011 / Prečítané 2202 krát
V pondelok 3. januára Justín Sedlák, generálny manažér extraligového tímu Basketbal Pezinok

Nominujte najlepšieho športovca!

Január 2011 / Prečítané 1771 krát
Mesto Pezinok už tradične vyhodnocuje 10 najlepších športovcov a 3 športové kolektívy roka.

Miči, Andrej, ďakujeme!

Január 2011 / Prečítané 1716 krát
Bol som dlhoročný fanúšik pezinského basketbalového klubu.

Krátko

Január 2011 / Prečítané 1837 krát
Volejbal, Kolumbia

Karate - Kickbox

Január 2011 / Prečítané 2276 krát
Pohár federácie v Púchove

Stolný tenis

Január 2011 / Prečítané 2066 krát
Na medzinárodných majstrovstvách Maďarska minikadetov (6. - 10.1. 2011) zaznamenal reprezentant Pezinka

Vianočný futbalový turnaj žiakov

Január 2011 / Prečítané 1964 krát
Športová hala SOU na Komenského ulici patrila v sobotu 18. decembra mladým futbalovým nádejám.