Pezinok – najlepšie mesto pre biznis na Slovensku

Marec 2010 / Prečítané 2733 krát
Cenu denníka Hospodárske noviny v súťaži o najlepšie mesto pre biznis v Bratislavskom kraji za rok 2009 získal Pezinok.

Opäť sú tu Vínne trhy

Marec 2010 / Prečítané 2338 krát
Jubilejný 15. ročník výstavy hroznových vín VÍNNE TRHY PEZINOK 2010 sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry ...

Zastupiteľstvo BSK podporilo Pezinok

Marec 2010 / Prečítané 1890 krát
Poslanci BSK schválili vstup BSK ako účastníka, do konania o preskúmaní rozhodnutia KSÚ o umiestnení skládky v Pezinku mimo odvolacieho konania.

Skládka opäť v centre pozornosti

Marec 2010 / Prečítané 1883 krát
Po nedávno zverejnenom záujme predsedu BSK Pavla Freša aktívne sa podieľať na riešení problémov Pezinčanov v kauze skládky v Novej jame...

Solidarita s Tibetom

Marec 2010 / Prečítané 1946 krát
Spolu s Bratislavou a niekoľkými slovenskými mestami vyvesilo aj naše mesto 10. marca vlajku Tibetu...

Nová zákaznícka linka SPP

Marec 2010 / Prečítané 2092 krát
SPP – distribúcia, a. s., v rámci skvalitnenia služieb pre svojich zákazníkov začala od 1. marca 2010 s prevádzkou vlastnej zákazníckej linky.

Zabezpečte deratizáciu

Marec 2010 / Prečítané 1916 krát
V zmysle VZN č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb povinnosť vykonať každoročne v apríli celoplošnú deratizáciu.

Mesto Pezinok vyhlasuje

Marec 2010 / Prečítané 1971 krát
Výberové konanie na prenájom - ul. M.R. Štefánika 1

Vynášanie Moreny

Marec 2010 / Prečítané 2646 krát
Mestská organizácia – Centrum voľného času sa stará o udržiavanie tradícií a ľudových zvyklostí.

Vzácna návšteva z Holandska

Marec 2010 / Prečítané 1906 krát
V utorok 23. februára navštívila naše mesto vzácna návšteva – veľvyslankyňa Holandského kráľovstva ...

Dni Mladej Boleslavi v Pezinku

Marec 2010 / Prečítané 1968 krát
Súčasťou partnerských kontaktov medzi Pezinkom a Mladou Boleslavou sú každoročné prezentácie...

Oslavy oslobodenia

Marec 2010 / Prečítané 2010 krát
V stredu 31. marca sa uskutočnia oslavy 65. výročia oslobodenia mesta Pezinok.

Koncert pre učiteľov

Marec 2010 / Prečítané 1933 krát
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutoční 29. marca tradičné stretnutie s primátorom ...

Hra o umučení Krista

Marec 2010 / Prečítané 1938 krát
28. marca o 19.00 hodine sa uskutoční v kláštornom kapucínskom kostole divadelné predstavenie...

Pezinčania chcú triediť plasty

Marec 2010 / Prečítané 1900 krát
Od roku 2004 vytrieďujú obyvatelia Pezinka z komunálnych odpadov plastový odpad.

Štatistické zisťovanie o životných podmienkach

Marec 2010 / Prečítané 1846 krát
Štatistický úrad SR, pracovisko Bratislava, že v dňoch 1. 30. apríla 2010 sa uskutoční v Slovenskej republike štatistické zisťovanie...

Činnosť dobrovoľných hasičov

Marec 2010 / Prečítané 2003 krát
Je to len nedávno, čo sme bilancovali našu prácu, a už je tu ďalšia akcia, ktorá je vlastne najväčšia...

Nominované boli aj objekty z Pezinka

Marec 2010 / Prečítané 1874 krát
Akadémia Istropolitana Nova vo Svätom Jure s podporou nadácie Tatrabanky usporiadali súťaž...

Prečo zanikla minifutbalová liga a prečo tak vyzerá hádzanárske ihrisko?

Marec 2010 / Prečítané 2029 krát
Vopred chcem upozorniť, že nemám nič spoločné s článkom priateľov pezinskej hádzanej, ktorý bol uverejnený v minulom čísle Pezinčana.

Šibačková zábava

Marec 2010 / Prečítané 1925 krát
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pezinokmesto pozýva 4. apríla na tradičnú Hasičskú šibačkovú zábavu...

AD: Využívame dostatočne fondy EÚ? (Pezinčan č. 2/2010)

Marec 2010 / Prečítané 2067 krát
So záujmom som si prečítal príspevok o čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ ...

Týždeň slovenských knižníc

Marec 2010 / Prečítané 1891 krát
V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa v dňoch 22. 27. marca koná Týždeň slovenských knižníc.

Opatrnosť pri zakladaní ohňa v prírode

Marec 2010 / Prečítané 2010 krát
V jarnom období začínajú práce v záhradkách, v okolí chát a ľudia chodia častejšie do lesov a prírody.

List pezinského rodáka z Nemecka

Marec 2010 / Prečítané 1946 krát
Som rodák z Pezinka, ale viac ako 40 rokov bývam a pracujem v Nemecku.

Pezinok a Modra v STV

Marec 2010 / Prečítané 1904 krát
Regionálny denník predstavil vo svojom vysielaní 1. marca dve susedné mestá Pezinok a Modru.

16. apríla Deň narcisov – charitatívna zbierka Ligy proti rakovine

Marec 2010 / Prečítané 2010 krát
Už po štrnástykrát organizuje Liga proti rakovine SR na celom území Slovenska známu charitatívnu zbierku

Mariášový turnaj

Marec 2010 / Prečítané 1981 krát
V pezinskom Dome kultúry sa v sobotu 20. marca uskutočnil piaty ročník Otvorených majstrovstiev okresu Pezinok vo volenom mariáši.

Škôlkári sa učili korčuľovať a lyžovať

Marec 2010 / Prečítané 1997 krát
Na prelome januára a februára deti z Materskej školy na Svätoplukovej ulici absolvovali najskôr korčuliarsky a následne lyžiarsky výcvik.

Hodnotili činnosť

Marec 2010 / Prečítané 1918 krát
Začiatkom roka sa uskutočnilo hodnotenie činnosti Klubu dôchodcov Cajla.

Ku Dňu sprievodcov

Marec 2010 / Prečítané 1877 krát
V sobotu 20. februára si pripomenuli pezinskí mestskí sprievodcovia Svetový deň sprievodcov.

Pripomíname si 65.výročie ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenie Pezinka

Marec 2010 / Prečítané 2695 krát
K dôležitým udalostiam novodobej slovenskej histórie nepochybne patrí oslobodzovanie Slovenska v záverečnej etape druhej svetovej vojny.

Činnosť a plány Akadémie tretieho veku

Marec 2010 / Prečítané 1829 krát
Akadémia tretieho veku v Pezinku (ATV) vyvíja už tretí rok bohatú činnosť, ktorá sa stretáva s veľkým záujmom seniorov z Pezinka a okolia a stále sa rozširuje.

Piata pezinská plavecká 24 hodinovka

Marec 2010 / Prečítané 2052 krát
V sobotu 13. marca úderom dvanástej hodiny skončil piaty ročník plaveckej 24hodinovky.

Najmenší na svojom festivale

Marec 2010 / Prečítané 2285 krát
V pezinskom Dome kultúry sa uskutočnila 17. marca prehliadka tvorivosti detí materských škôl pod názvom NAJMENŠÍ FESTIVAL.

Spomíname

Marec 2010 / Prečítané 2759 krát
na naších najbližších

Blahoželáme

Marec 2010 / Prečítané 2095 krát
k významnému jubileu

Poďakovanie

Marec 2010 / Prečítané 2180 krát
na poslednej rozlúčke

Spoločenská kronika

Marec 2010 / Prečítané 3165 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Nedožité 90. narodeniny Vladimíra Milka

Marec 2010 / Prečítané 1982 krát
Dňa 28. marca 2010 by sa dožil 90 rokov Vladimír Milko, rodák z Lysej pod Makytou...

Objav Lengyelskej Venuše v Slovenskom Grobe

Marec 2010 / Prečítané 3030 krát
Médiami nedávno prebehla informácia o náleze unikátnej plastiky z obdobia mladšej doby kamennej v Beladiciach pri Nitre.

Na úvod sezóny Jarná cena Pezinka

Marec 2010 / Prečítané 2332 krát
Spoločnosť IRI AGROGFOREST, a. s. pozýva všetkých Pezinčanov na otvorenie jazdeckej sezóny v areáli Rozálka.

Rozlúčka so snehom a lyžovačkou na Babe

Marec 2010 / Prečítané 2037 krát
Veľmi pekná a tvorivá akcia, ktorá sa stala v Pezinku už tradíciou, je karneval na lyžiach na záver lyžiarskej sezóny.

Odovzdali ceny v súťaži Európa v škole

Marec 2010 / Prečítané 2057 krát
V Centre voľného času v Zámockom parku sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien a diplomov ...

Tri zlé princezné

Marec 2010 / Prečítané 1995 krát
V sobotu 23. januára bolo v Centre voľného času bolo počuť smiech detí.

Z činnosti pezinského klubu Spoločnosti Prometheus

Marec 2010 / Prečítané 2006 krát
Náš klub Spoločnosti Prometheus uskutočnil v roku 2009 zbierku drobných mincí pre zrakovo postihnuté deti v Levoči.

Ani tentoraz RYTMIA nesklamala

Marec 2010 / Prečítané 2149 krát
Už po štvrtý raz priviedla RYTMIA na pódium nových tanečníkov a tí minuloroční boli tento rok opäť o niečo lepší.

Pozvánka na ochutnávku vín

Marec 2010 / Prečítané 1933 krát
Spolok priateľov dobrého vína GRINAVSKÝ HROZEN usporiada v sobotu 10. apríla v priestoroch Základnej školy Orešie

Opäť sa bude v Pezinku hrať hokejbal

Marec 2010 / Prečítané 3063 krát
Po dlhšej prestávke sa nadšenci pezinského hokejbalu rozhodli čosi urobiť pre oživenie tohto športu v našom meste.

PŠC Pezinok víťazom Zimného turnaja BFZ

Marec 2010 / Prečítané 2190 krát
Bratislavský futbalový zväz aj v tomto roku organizoval Zimný turnaj seniorov vo futbale, ktorý bol dobrou prípravou na jarnú časť majstrovských súťaží.

Úspešný turnaj futbalových seniorov

Marec 2010 / Prečítané 2743 krát
V sobotu 20. februára 2010 sa v priestoroch športovej haly SOU na Komenského ulici uskutočnil prvý ročník zimného halového turnaja „starých pánov“ vo futbale.

Druhá priečka A. Brata

Marec 2010 / Prečítané 1862 krát
V sobotu 13. februára sa uskutočnil v Považskej Bystrici 3. turnaj seriálu Slovenského pohára mládežev kategórii mladšieho žiactva.

Bronz z Pohára

Marec 2010 / Prečítané 1689 krát
Vo štvrtok 8. apríla sa uskutoční 32. ročník pretekov Beh mesta Pezinok.

Beh mesta Pezinok

Marec 2010 / Prečítané 1877 krát
Vo štvrtok 8. apríla sa uskutoční 32. ročník pretekov Beh mesta Pezinok.

Víťazstvo Z. Gregušovej

Marec 2010 / Prečítané 1672 krát
V dňoch 26. a 27. februára sa uskutočnil v Banskej Bystrici 10. ročník medzinárodného turnaja v kicboxe Slovak Open.

Športový kalendár

Marec 2010 / Prečítané 1674 krát
program na apríl: basketbal, volejbal, hádzaná, futbal

Premiéra spevohry Takí sme boli

Marec 2010 / Prečítané 1979 krát
Nádherný kultúrny zážitok pripravili členovia Folklórneho divadla Radosť na premiére spevohry Takí sme boli

Príďte na Spievanky, bude nám veselo

Marec 2010 / Prečítané 1660 krát
Už štvrtý rok sa v Dome kultúry stretávajú milovníci ľudových piesní, poézie a dobrých vtipov na známom podujatí Spievanky.

Príďte sa pobaviť na folklórnu prehliadku

Marec 2010 / Prečítané 1713 krát
OZ Folklórna skupina OBSTRLÉZE Pezinok pozýva Pezinčanov i návštevníkov mesta na 3. ročník ...

Výstava zrakovo postihnutých umelcov

Marec 2010 / Prečítané 1897 krát
V minigalérii Domu kultúry v Pezinku bola otvorená výstava diel zrakovo postihnutých ľudí pod názvom Svetlo v tme.

Výstava v mestskom múzeu

Marec 2010 / Prečítané 1803 krát
V Mestskom múzeu v Starej radnici otvoria v v stredu 31. marca o 17.00 hodine výstavu...

Kniha o CAJLE

Marec 2010 / Prečítané 1817 krát
V Klube Cajlanov na Cajlanskej ulici č. 95 si môžete každý pondelok ...

Program KC

Marec 2010 / Prečítané 1743 krát
na mesiac april 2010

Program kina v KC

Marec 2010 / Prečítané 1855 krát
na mesiac apríl 2010

Program Epicentra - CVČ

Marec 2010 / Prečítané 1858 krát
na mesiac apríl 2010

Program Mestského múzea

Marec 2010 / Prečítané 1813 krát
na mesiac apríl 2010