V centre mesta sa za parkovanie platí

Január 2010 / Prečítané 1972 krát
Od 15. januára tohto roku bolo spoplatnené parkovanie v centre mesta .

meny vo vlastníctve nehnuteľností treba ohlásiť do 1. februára 2010

Január 2010 / Prečítané 1888 krát
Na povinnosti občanov ohľadom dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad sme sa spýtali vedúcej ekonomického oddelenia ...

kládku vyšetruje polícia

Január 2010 / Prečítané 1954 krát
Tak, ako už informovali celoslovenské médiá pezinskú skládku znova vyšetruje polícia.

Privítanie nového roka

Január 2010 / Prečítané 1943 krát
Hodinu po polnoci 1. januára sa zišli Pezinčania na Radničnom námestí, aby spoločne privítali nový rok 2010.

Mesto vychádza v ústrety platcom dane

Január 2010 / Prečítané 1813 krát
V tzv. DLHOM TÝŽDNI od 8. do 12. marca 2010 si budú môcť občania naraz prevziať na Mestskom úrade v Pezinku platobné výmery za daň z nehnuteľnosti aj za komunálny odpad.

Frešo chce rozumne šetriť

Január 2010 / Prečítané 1789 krát
Nový predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo chce napriek nepriaznivej finančnej situácii na rok 2010

Návšteva z Francúzska

Január 2010 / Prečítané 1864 krát
V polovici decembra nás na podnet veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku navštívili vzácni hostia ...

Primátor členom dozornej rady BVS

Január 2010 / Prečítané 2019 krát
Na mimoriadnom Valnom zhromaždení BVS 14. januára bol za člena dozornej rady BVS zvolený pezinský primátor Oliver Solga.

Poslanecký deň

Január 2010 / Prečítané 1874 krát
Prvý poslanecký deň v roku 2010 sa uskutoční v stredu 3. februára od 16. do 18.00 hod.

Klub dôchodcov dočasne v Dome kultúry

Január 2010 / Prečítané 1788 krát
Keďže dom s pozemkom na Sládkovičovej 1 v Pezinku, v ktorom sídlil Klub dôchodcov, bol predaný a 18.12. 2009 odovzdaný novému vlastníkovi ...

Mesto rozšírilo úradné hodiny pre občanov

Január 2010 / Prečítané 1848 krát
Kancelária prvého kontaktu a podateľňa, ktoré sú hlavným kontaktným bodom styku s občanmi, majú od 11. januára 2010...

Obchodná verejná súťaž

Január 2010 / Prečítané 1801 krát
Mesto Pezinok predá formou obchodnej verejnej súťaže spoluvlastnícky podiel na budove na ul. M. R. Štefánika č. 10 ...

Mesto Pezinok pripravuje predaj

Január 2010 / Prečítané 1947 krát
v roku 2010

O nás bez nás – na pokračovanie

Január 2010 / Prečítané 1814 krát
Členovia Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu na svojom zasadaní, ktoré sa uskutočnilo v predvianočnom čase v Modre...

Zápis žiakov do 1. ročníka

Január 2010 / Prečítané 1744 krát
Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2010/2011 sa bude konať na základných školách v Pezinku v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)...

Ďalší medzinárodný úspech MsP

Január 2010 / Prečítané 1778 krát
Projekt Mestskej polície Pezinok pod názvom Poznaním k hodnotnému životu, ktorý vytvoril pre naše mesto nový koordinátor ...

Pozor na špekulantov pri rozmieňaní peňazí

Január 2010 / Prečítané 1953 krát
Mestská polícia v Pezinku upozorňuje občanov a majiteľov obchodných prevádzok a služieb, že v našom meste sa pohybujú špekulanti...

Nevýrazná prezentácia

Január 2010 / Prečítané 1792 krát
V bratislavskej Inchebe sa v dňoch 21. – 24. januára uskutočnila populárna a navštevovaná prehliadka slovenských miest a regiónov a cestovných kancelárií.

Vianoce v Grinave

Január 2010 / Prečítané 1789 krát
Ani sme sa nenazdali a prišli najkrajšie sviatky roka – Vianoce, ktoré charakterizuje ľudskosť.

Miestne komunikácie volajú po oprave

Január 2010 / Prečítané 1814 krát
V Pezinčanovi sme si prečítali správu o úspechu, ktorý získalo naše mesto v celoslovenskej súťaži ako jedno z najkrajších miest.

Štatistické zisťovanie

Január 2010 / Prečítané 1881 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje,že uskutočňuje výberové zisťovanie o výdavkoch a príjmoch súkromných domácností – štatistiku rodinných účtov.

Odber krvi

Január 2010 / Prečítané 1855 krát
Vo štvrtok 18. februára od 8.00 do 12.00 hodiny sa uskutoční v malom salóniku v Dome kultúry

Poďakovanie za pozdravy

Január 2010 / Prečítané 1813 krát
Po návrate z dovolenky sme našli v redakčnej schránke a v e-mailovej pošte desiatky vianočných a novoročných pozdravov ...

Vďaka za osvetlenie vianočného stromu

Január 2010 / Prečítané 1822 krát
Cajlanský richtár Emanuel Penák ďakuje Mestu Pezinok za zakúpenie osvetlenia na vianočný strom ...

Zima v Pezinku

Január 2010 / Prečítané 2503 krát
Bohatá nádielka snehu.

Poďakovanie

Január 2010 / Prečítané 1849 krát
Som hrdý, že na rozdiel od iných miest mesto Pezinok zaujalo aktívny postoj k dopravnej výchove.

Rok kresťanskej kultúry

Január 2010 / Prečítané 1907 krát
Rok 2010 bol vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry.

AD: Boj o poľovný revír

Január 2010 / Prečítané 1962 krát
V ostatnom čísle mesačníka Pezinčan bol uverejnený článok s názvom Boj o poľovný revír, podpísaný značkou (ra).

PEZINOK v číslach

Január 2010 / Prečítané 1902 krát
zdroj: www.mesto pezinok

Dobrovoľní hasiči hodnotili vlaňajšiu činnosť

Január 2010 / Prečítané 1891 krát
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok, ktorý je najstaršou spoločenskou organizáciou v meste, si v minulom roku dôstojne pripomenul 135. výročie založenia.

Pred letným semestrom ATV

Január 2010 / Prečítané 1718 krát
Na záver zimného semestra tretieho roku svojho pôsobenia navštívili v decembri 2009 poslucháči Akadémie tretieho veku...

Ekumenická bohoslužba

Január 2010 / Prečítané 1825 krát
Na základe spoločnej iniciatívy Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov sa v dňoch...

Vandali vyčíňali

Január 2010 / Prečítané 1843 krát
Ani sviatočné vianočné obdobie nezabránilo vyčíňaniu vandalov v našom meste.

Stratil sa fotoaparát

Január 2010 / Prečítané 1837 krát
Mestská polícia žiada občanov o spoluprácu pri nájdení fotoaparátu...

V nedeľu chýbali predávajúci

Január 2010 / Prečítané 1898 krát
Záverom minulého roka sa uskutočnilo tradičné a obľúbené celomestské podujatie – Vianočné trhy.

Výťažok z akcií REVIE na bezbariérové vstupy

Január 2010 / Prečítané 1779 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA vyzbierala počas tradičného charitatívneho bazáru a živého orloja ...

Pozývame vás na zápis prvákov

Január 2010 / Prečítané 1989 krát
V dňoch 11. a 12. februára sa uskutoční v našom meste zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2011/2012.

Odovzdávanie skúseností do Bulharska

Január 2010 / Prečítané 1820 krát
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok zorganizovala v rámci projektu Pazardjik – trvalo udržateľné mesto ďalšie stretnutie ...

Slovník starej pezinčiny

Január 2010 / Prečítané 2120 krát
Dlho očakávaná a dávno iniciovaná kniha, či skôr brožúra nazvaná Malý nárečový slovník starej pezinčiny je na svete.

Skauti pripravujú dva tábory

Január 2010 / Prečítané 2148 krát
Čas plynie rovnako pre každého a ani my, skauti, nie sme výnimkou.

Samospráva podporí projekt cyklotrás

Január 2010 / Prečítané 1859 krát
V súčasnosti sa čoraz väčší počet návštevníkov a turistov mesta Pezinok informuje o možnostiach cykloturistiky v našom regióne.

Taký bol rok 2009 u hasičov

Január 2010 / Prečítané 1831 krát
Ani rok 2009 sa veľmi nelíšil od tých predchádzajúcich.

Ocenenia

Január 2010 / Prečítané 1851 krát
Koncom minulého roka sa udeľovali významné ocenenia Ceny Nadácie Tatra banky za umelecké činy roka.

Cesty k sebe

Január 2010 / Prečítané 1848 krát
V tomto roku sa uskutočnil už 9. ročník benefičných koncertov pod názvom Cesty k sebe, ktoré majú za cieľ podporiť deťi so psychickými poruchami.

Finančné dary Lion klubu

Január 2010 / Prečítané 1841 krát
Dobrovoľnícke občianske združenie LIONS KLUB BOZIN Pezinok oznamuje, že finančné prostriedky získané z dobrovoľníckych akcií ...

Výstava v Mestskom múzeu

Január 2010 / Prečítané 1858 krát
Mestské múzeum v Pezinku a Slovenské národné múzeum ...

Folklórne divadlo Radosť pripravuje premiéru spevohry Takí sme boli

Január 2010 / Prečítané 1892 krát
Folklórne divadlo RADOSŤ uvedie v sobotu 27. februára v Dome kultúry premiéru spevohry v troch dejstvách Takí sme boli.

Spomíname

Január 2010 / Prečítané 2800 krát
Na naších najbližších

Poďakovanie

Január 2010 / Prečítané 2072 krát
Na poslednej rozlúčke.

Spoločenská kronika

Január 2010 / Prečítané 4156 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Rozlúčka s Máriou Grellovou

Január 2010 / Prečítané 2098 krát
Jedenásteho januára sme sa na mestskom cintoríne poslednýkrát rozlúčili so známou Pezinčankou Máriou Grellovou.

Obvodné kolo Šalianskeho Maťka

Január 2010 / Prečítané 3489 krát
V priestoroch Základnej školy Orešie sa konalo 14. januára obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

Podporte odstraňovanie bariér

Január 2010 / Prečítané 1450 krát
Vážení spoluobčania, milí priatelia, dovoľte nám touto cestou poďakovať za vašu priazeň v roku 2009.

Zaujímavá štatistika

Január 2010 / Prečítané 2011 krát
Nové desaťročie, ktorého prvé dni prežívame, je príležitosťou nielen na bilancovanie, ale aj na jednoduchú analýzu demografického prehľadu a informovanie sa o situácii v našom meste.

Pezinské vínne pivnice sú opäť tu!

Január 2010 / Prečítané 1985 krát
Rok uplynul ako voda a v Pezinku sa opäť všetko chystá na podujatie Pezinské vínne pivnice 2010 (PVP 2010).

Titul Najúspešnejšie vinárstvo roka 2009 získala spoločnosť Víno Matyšák

Január 2010 / Prečítané 2442 krát
Časopis VINOTÉKA vyhlásil rebríček dvanástich najúspešnejších vinárstiev roka 2009 na Slovensku.

Slovenské vína svojou kvalitou Rakúšanov prekvapili

Január 2010 / Prečítané 1838 krát
V chýrnej rakúskej vinárskej reštaurácii Floh neďaleko Viedne sa uskutočnil tretí Európsky vinársky pohár.

Viac informácií o rozpočte mesta

Január 2010 / Prečítané 1809 krát
Na poslednom vlaňajšom rokovaní Mestského zastupiteľstva 11. decembra bol uznesením č. 1 – 228/2009 schválený rozpočet mesta na rok 2010 ...

Pozvánky

Január 2010 / Prečítané 1702 krát
Malokarpatská knižnica, Cech roduverných Dubovaniek

Plesová sezóna pokračuje

Január 2010 / Prečítané 1833 krát
Po januárovom prvom Plese Malokarpatských vinárov a Plese Gymnázia Pezinok, vo februári ...

Ponuka priestorov na prenájom

Január 2010 / Prečítané 1727 krát
Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum ponúka na prenájom voľné nebytové priestory v Dome kultúry Pezinok, a to nasledovne:

Voľné pracovné miesto

Január 2010 / Prečítané 1911 krát
Mesto Pezinok oznamuje, že má voľné pracovné miesto.

Spoločný zápis detí do materských škôl na školský rok 2010/2011

Január 2010 / Prečítané 2106 krát
Podľa ust. § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Obdivuhodná víťazná šnúra AB Cosmetics

Január 2010 / Prečítané 1799 krát
Po víťazstve basketbalistov AB Cosmetics Pezinok v 29. kole extraligy mužov na horúcej pôde v Prievidzi ...

Zimný futbalový turnaj seniorov

Január 2010 / Prečítané 1808 krát
V nedeľu 17. januára začal tradičný zimný turnaj seniorov vo futbale, ktorý organizuje Bratislavský futbalový zväz.

Naši šachisti bojujú o postup do prvej ligy

Január 2010 / Prečítané 1692 krát
Pezinskí šachisti bojujú o prvú ligu.

SP v basketbale

Január 2010 / Prečítané 1861 krát
Basketbalový klub Pezinok z poverenia Slovenskej basketbalovej asociácie usporiada v dňoch 12. - 14. februára FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA V BASKETBALE MUŽOV.

Plavecký maratón Pezinok – Modra

Január 2010 / Prečítané 1975 krát
Druhý marcový víkend bude Mestská plaváreň v Pezinku už po piaty raz vyhradená populárnemu plaveckému maratónu.

Halový futbalový turnaj

Január 2010 / Prečítané 1995 krát
OLD BOYS Pezinok vás pozývajú na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. februára v Športovej hale na Komenského ulici v Pezinku.

Výsledkový servis

Január 2010 / Prečítané 1681 krát
Stolný tenis.

Športový kalendár

Január 2010 / Prečítané 1810 krát
Basketbal, volejbal, hádzaná

Pezinčania do kina chodia aj napriek kríze

Január 2010 / Prečítané 2025 krát
Slovenské kiná, a zrejme je to aj inde vo vyspelejšom svete, prežívajú v súčasnosti ťažké časy.

Výstava Petra Hargaša v Dome kultúry

Január 2010 / Prečítané 2994 krát
V Minigalérii Domu kultúry sa 18. januára uskutočnila vernisáž výstavy obrazov amatérskeho maliara Petra Hargaša (1951).

Prihláste sa do astronomického krúžku

Január 2010 / Prečítané 1825 krát
Pezinské kultúrne centrum v Pezinku, Holubyho 42, otvára v roku 2010 astronomický a SCI-FI krúžok.

Program KC

Január 2010 / Prečítané 1859 krát
02/2010

Program kina v KC

Január 2010 / Prečítané 1853 krát
02/2010

Program Epicentra - CVČ

Január 2010 / Prečítané 1773 krát
02/2010

Program Galérie insitného umenia

Január 2010 / Prečítané 1739 krát
02/2010

Posledná šanca pozrieť si výstavu

Január 2010 / Prečítané 1763 krát
Už len do 31. januára prezentuje Malokarpatské múzeum v Pezinku umelecké diela Jany Cepkovej (emaily) a Blanky Cepkovej (emaily a objekty).