Druhé kolo volieb predsedu BSK

November 2009 / Prečítané 1606 krát
Vážení spoluobčania, obraciam sa na vás ako obvykle v čase volieb s výzvou, ktorá je zároveň aj prosbou.

Spomienka na November 89

November 2009 / Prečítané 1839 krát
Čas osláv a spomínania na udalosti z Novembra 1989 sa nevyhli ani nášmu mestu.

Príďte sa nadýchať vianočnej atmosféry

November 2009 / Prečítané 1602 krát
Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum vám aj v tomto roku prinesú pravú vianočnú atmosféru s vôňou ihličia, koláčikov, horúceho punču či vareného vína.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

November 2009 / Prečítané 1669 krát
Dňa 30. októbra zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku.

Parkovanie v centre mesta bude spoplatnené

November 2009 / Prečítané 1580 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadaní rozhodlo o spoplatnení parkovania v centre mesta.

Rekonštrukcia meškala

November 2009 / Prečítané 1621 krát
Mnohých rodičov sa dotkli problémy, ktoré nastali v Materskej škole na Vajanského ulici najmä v polovici októbra a novembra ...

Nová web stránka Mesta Pezinok

November 2009 / Prečítané 1785 krát
Mesto Pezinok sa rozhodlo pre zmenu webovej stránky, pričom nešlo len o nový dizajn.

Návšteva z Bulharska

November 2009 / Prečítané 1646 krát
V rámci projektu „Pazardžik – trvaloudržateľné mesto“ prišli na Slovensko predstavitelia samosprávy i lokálnych médií z Bulharska.

Časopis o baníkoch

November 2009 / Prečítané 2642 krát
Montanrevue Časopis o histórii baníctva a bansko-historickom dedičstve je jediným časopisom svojho druhu na Slovensku.

Vianočné podujatia

November 2009 / Prečítané 1602 krát
V piatok 11.decembra sa uskutoční Vianočná slávnosť Centra voľného času...

KAUFLAND má záujem prísť do nášho mesta

November 2009 / Prečítané 2516 krát
Desiateho novembra sa uskutočnilo na Mestskom úrade rokovanie primátora s predstaviteľmi spoločnosti KAUFLAND...

Vianočné prázdniny

November 2009 / Prečítané 1624 krát
Vianočné prázdniny v základných a stredných školách budú podľa Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2009/ 2010 od 23. decembra 2009 do 8. januára 2010.

Za poslancov BSK boli zvolení O. Solga a R. Bílik

November 2009 / Prečítané 1847 krát
V sobotu 14. novembra sme na Slovensku volili svojich zástupcov do orgánov samosprávnych krajov.

O županovi sa rozhodne v druhom kole

November 2009 / Prečítané 1492 krát
V tomto roku pôjdeme ešte raz k volebným urnám.

 Z úcty k starším

November 2009 / Prečítané 1833 krát
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravilo Sociálne oddelenie MsÚ Pezinok 28. októbra posedenie ...

Stretnutie s Mikulášom

November 2009 / Prečítané 1648 krát
Pezinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok pozývajú deti na celomestské VÍTANIE MIKULÁŠA...

Nové klubové priestory

November 2009 / Prečítané 1592 krát
V budove bývalej školskej jedálne na Kollárovej ulici č. 1 začala prestavba na nový klub dôchodcov...

Kontrolovali kvalitu vín a burčiakov

November 2009 / Prečítané 1503 krát
Začiatkom novembra sa konala v Bratislave tlačová beseda Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR...

Celoplošná deratizácia

November 2009 / Prečítané 1629 krát
Mesto Pezinok upozorňuje vlastníkov pozemkov a stavieb na území mesta na povinnosť vykonania celoplošnej deratizácie...

Správa cintorínov hľadá nájomníkov hrobov

November 2009 / Prečítané 2805 krát
Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o., Správa cintorínov Pezinok žiada občanov o pomoc pri vyhľadávaní adries nájomcov hrobov na cintorínoch v Pezinku.

Z vašich listov

November 2009 / Prečítané 1605 krát
Listy čitateľov...

Deň zdravotne postihnutých

November 2009 / Prečítané 1576 krát
Mesto Pezinok organizuje v tomto roku už 7. výročné stretnutie zdravotne postihnutých občanov pod názvom NÁŠ DEŇ.

Nové projekty Mesta Pezinok

November 2009 / Prečítané 2353 krát
Základná škola Na bielenisku získala z nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport 2009 ...

Potešte detské srdcia vytúženou knihou

November 2009 / Prečítané 1509 krát
O niekoľko týždňov sú tu opäť vianočné sviatky.

Kam idú dve percentá daní?

November 2009 / Prečítané 1678 krát
Naše Občianske združenie Prevencia AD už štvrtý rok podporuje firma Linglaters (momentálne premenovaná na Kinstellar, s. r. o.).

Vzdelávací workshop

November 2009 / Prečítané 1587 krát
V októbri sa priestoroch Mestského úradu v Pezinku uskutočnil národný vzdelávací workshop...

Návšteva z Bieloruska

November 2009 / Prečítané 1586 krát
V dňoch 11. – 13. novembra navštívil Malokarpatský región štáb bieloruskej televízie, aby tu nakrútil dokumentárny film...

Stretnutie v Grinave

November 2009 / Prečítané 1608 krát
Slávnostná členská schôdza základnej organizácie č. 52 Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska okresov Pezinok, Malacky a Senec ...

Centrope v Bratislave

November 2009 / Prečítané 1734 krát
Ľudia v Centrope – tento názov niesla výstava, ktorá trvala počas celého októbra v bratislavskom Primaciálnom paláci.

Pozvánka na koncert

November 2009 / Prečítané 1624 krát
Vianočný koncert pod záštitou primátora sa uskutoční v nedeľu 6. decembra o 19. hodine v Dome kultúry.

Uvedenie kalendára

November 2009 / Prečítané 1597 krát
Združenie MVC, ZMOMR a MOS usporiadali v priestoroch nového vinárskeho komplexu IN VINO...

Panelka oslavovala päťdesiatku

November 2009 / Prečítané 2851 krát
Základná škola na Fándlyho ulici oslávila 50 rokov svojej histórie.

Výskum čítania mládeže v Bratislavskom kraji

November 2009 / Prečítané 1595 krát
Až 46 % mládeže v pracovných dňoch nikdy nečíta knihy, 54 % nenavštevuje žiadnu knižnicu a len 17 % prečítalo v minulom školskom roku tri alebo viac kníh povinného čítania.

Aj v našom meste optická sieť Orangeu

November 2009 / Prečítané 1616 krát
Od leta prebiehalo na dvadsiatke ulíc v Pezinku budovanie optickej infraštruktúry od Orangeu.

Zbierka v obchode Tesco

November 2009 / Prečítané 1522 krát
Fond Tesco v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a Slovenským výborom pre UNICEF organizujú verejné vianočné finančné zbierky.

Odchody vlakov z Pezinka

November 2009 / Prečítané 2763 krát
smer Bratislava a smer Trnava

Ples Farnosti Pezinok

November 2009 / Prečítané 1740 krát
Od 1. decembra budú v predaji vstupenky na 16. Ples Farnosti Pezinok, ktorý sa uskutoční 12. februára 2010 v Dome kultúry.

Na tohtoročnom Vinobraní

November 2009 / Prečítané 1663 krát
fotogaléria

Spomíname

November 2009 / Prečítané 2366 krát
na naších najbližších

Poďakovanie

November 2009 / Prečítané 1865 krát
na poslednej rozlúčke...

Blahoželáme

November 2009 / Prečítané 1804 krát
k životnému jubileu

Spoločenská kronika

November 2009 / Prečítané 4098 krát
noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Tisíce návštevníkov v malokarpatských pivniciach

November 2009 / Prečítané 1547 krát
Znovu sme na Malokarpatskej vínnej ceste zažili záplavu milovníkov vína.

Beseda s hasičskými publicistami a prezentácia knihy

November 2009 / Prečítané 1692 krát
Pri príležitosti 135. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku sa uskutočnila v Malokarpatskej knižnici beseda s hasičskými publicistami.

Posedenie pri hudbe

November 2009 / Prečítané 1656 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 123 v Pezinku usporiadala v priestoroch SOU na Komenského ulici tradičné Posedenie pri hudbe.

Podporili dobré projekty

November 2009 / Prečítané 1543 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA prerozdelila v rámci grantového kola spojeného s Klubom darcov 1656 eur.

REVIA tradične k Vianociam

November 2009 / Prečítané 1691 krát
Počas tradičných pezinských Vianočných trhov opäť prispeje troškou k sviatočnej atmosfére nadácia REVIA. Pre obyvateľov pripravuje predvianočný darček v podobe živého orloja.

Opäť na námestí kvôli skládke

November 2009 / Prečítané 1622 krát
Vo štvrtok 12.novembra aktivisti z Občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta a Mesto Pezinok zvolali ďalšiu protestnú demonštráciu proti spornej skládke odpadov.

Na margo snáh Ekologickej skládky

November 2009 / Prečítané 1548 krát
V ostatnom čase iste aj občania Pezinka zaregistrovali rôzne informácie, ale i dezinformácie, týkajúce sa ponuky predstaviteľov spoločnosti Ekologická skládka ...

Pomohli pri čistení mesta

November 2009 / Prečítané 1581 krát
Spoločnosť ecorec Slovensko so sídlom v Glejovke, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadov na alternatívne palivá...

Desaťkrát nižšie náklady za odpady pri jesennom upratovaní

November 2009 / Prečítané 1523 krát
V minulom čísle sme informovali o novom spôsobe jesenného upratovania.

Stromy na cintorínoch odborne ošetrené

November 2009 / Prečítané 1425 krát
V období od 2. septembra do 15. novembra t.r. sa realizovalo na cintorínoch v Pezinku, Grinave a na Cajle odborné ošetrenie 98 stromov.

Prvý reprezentačný štart A. Brata

November 2009 / Prečítané 1375 krát
Mladí stolní tenisti zo Stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenisku v uplynulých dňoch štartovali na významných súťažiach.

Dobre reprezentovali v Slovinsku

November 2009 / Prečítané 1432 krát
V dňoch 6. a 7. novembra sa konal v slovinskom Zagorí 26. ročník veľkého medzinárodného turnaja v kickboxe Slovenia Open.

Karatisti na majstrovstvá sveta

November 2009 / Prečítané 1553 krát
Druhého kola Pohára Federácie v karate mládeže a dospelých v Prievidzi sa zúčastnilo aj deväť pretekárov Karate-kickbox klubu Pezinok.

Pezinskí petangisti vyhrali ligu

November 2009 / Prečítané 2102 krát
Pétanque Club Spiders Pezinok bol v októbri veľmi úspešný.

PŠC na prvej priečke

November 2009 / Prečítané 1439 krát
V novembri skončila jesenná časť futbalových súťaží III. a IV. ligy.

Úspechy v Pohári

November 2009 / Prečítané 1442 krát
Po 8 kolách Slovenského pohára v orientačnej cyklistike sú známe celkové výsledky za rok 2009.

Pezinská Baba na novú lyžiarsku sezónu pripravená

November 2009 / Prečítané 1512 krát
Lyžiarske stredisko na Babe (nadmorská výška 527 m n. m.) je na novú sezónu 2009/ 2010 pripravené.

Rón trénerom reprezentácie

November 2009 / Prečítané 1449 krát
Tréner nášho extraligového tímu Basketbal Pezinok František Rón sa stal novým hlavným ...

Rekonštrukcia ihrísk na Fajgalskej ceste

November 2009 / Prečítané 1608 krát
Po dobudovaní skateparku v areáli pri Fajgalskom moste, na ktorého financovaní sa výrazne podieľalo mesto Pezinok, prišli na rad aj rekonštrukcie...

Športový kalendár

November 2009 / Prečítané 1472 krát
Basketbal, volejbal.

Medzinárodný literárny festival Jána Smreka

November 2009 / Prečítané 1480 krát
Večer lužickosrbskej a slovenskej poézie v Malokarpatskej knižnici bol záverečným podujatím 9. ročníka...

Benefičné koncerty na záchranu organu

November 2009 / Prečítané 1698 krát
Občianske združenia AD UNA CORDA a EUTERPA a umelecká agentúra Fontánka usporiadali 2. ročník cyklu ...

Cena Vojtecha Zamarovského

November 2009 / Prečítané 1607 krát
Tohtoročná národná Cena Vojtecha Zamarovského za literatúru faktu sa bude odovzdávať 1. decembra v našom meste.

Výstava portrétov: CELEBRITY

November 2009 / Prečítané 1637 krát
V Mestskom múzeu v Starej radnici je vystavená kolekcia portrétov ktorých autormi sú študenti výtvarného odboru ...

Vianočná známka

November 2009 / Prečítané 1920 krát
Slovenská pošta vydala v uplynulých dňoch novú vianočnú známku, ktorá vonia ihličím.

Progrram KC

November 2009 / Prečítané 1441 krát
december 2009

Program kina v KC

November 2009 / Prečítané 1491 krát
december 2009

Program Epicentra - CVČ

November 2009 / Prečítané 1468 krát
december 2009

Program Galérie insitného umenia

November 2009 / Prečítané 1470 krát
december 2009

Pezinok na Bibliotéke

November 2009 / Prečítané 1495 krát
V bratislavskej Inchebe sa konal v dňoch 5.- 8. novembra už tradičný knižný veľtrh...