Dni Mladej Boleslavi v Pezinku

Apríl 2008 / Prečítané 2097 krát
Azda najdlhšie oficiálne partnerské kontakty medzi slovenským a českým mestom sú medzi Pezinkom a Mladou Boleslavou.

Koncert proti skládke odpadov

Apríl 2008 / Prečítané 2072 krát
Hoci silný tlak občanov, občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta a Mesta Pezinok za pomoci slovenských médií priniesol pozastavenie rozhodnutia o výstavbe ďalšej veľkej skládky ...

Oslavy oslobodenia

Apríl 2008 / Prečítané 1943 krát
V stredu 7. mája sa uskutočnia v našom meste okresné oslavy 63. výročia oslobodenia Slovenska a ukončenia 2. svetovej vojny.

Pezinská kvapka krvi

Apríl 2008 / Prečítané 1990 krát
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Pezinok II. v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a Národnou transfúznou službou vás pozývajú na PEZINSKÚ KVAPKU KRVI...

Rozhodnutia Stavebného úradu boli potvrdené

Apríl 2008 / Prečítané 2136 krát
Pred časom hladinu verejnej mienky obyvateľov Silvánovej a Muškátovej ulice rozvírila výstavba bytového domu Paegas na hranici obytnej a priemyselnej zóny.

Čo pre Pezinok znamená schválená záväzná časť územného plánu BSK

Apríl 2008 / Prečítané 2049 krát
Na svojom februárovom zasadaní schválili poslanci Bratislavského samosprávneho kraja okrem iného aj Všeobecne záväzné nariadenie BSK, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj.

Výberové konanie na miesto vedúceho OSVaM

Apríl 2008 / Prečítané 2097 krát
MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta vedúceho oddelenia styku s verejnosťou, médiami a projektového riadenia, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Bilancia majetku

Apríl 2008 / Prečítané 2163 krát
Útvar hlavnej kontrolórky vykonal previerku bilancie majetku mesta Pezinok za rok 2007.

Vďaka, že nezabúdajú

Apríl 2008 / Prečítané 2102 krát
Ku Dňu učiteľov nám predstavitelia mesta pripravili príjemné prekvapenie...

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti

Apríl 2008 / Prečítané 2065 krát
MESTO PEZINOK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Grinava (areál Grünfeldu). Ide o stavby a pozemky o celkovej výmere 10826 m2.

Sobáše aj mimo tradičnej obradnej siene

Apríl 2008 / Prečítané 2301 krát
Mestské zastupiteľstvo sa na poslednom zasadnutí zaoberalo sobášnymi aktami.

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade

Apríl 2008 / Prečítané 2077 krát


Etický kódex Mesta Pezinok pre zavedenie eura

Apríl 2008 / Prečítané 1989 krát
My, predstavitelia samosprávy – signatári tohto kódexu, realizujúci svoje aktivity na území mesta Pezinok, prehlasujeme, že:

Poslanecký deň

Apríl 2008 / Prečítané 1929 krát
Piaty poslanecký deň v roku 2008 sa uskutoční v prvú stredu – 7. mája od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Prijatie

Apríl 2008 / Prečítané 2134 krát
V utorok 8. apríla prijal primátor v Obradnej sieni mesta účastníkov ...

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy

Apríl 2008 / Prečítané 2100 krát
MESTO PEZINOK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj budovy na Holubyho ul. 53 v Pezinku, s. č. 73, vrátane príslušenstva a pozemku parc. č. 4600 zast. plochy o výmere 829 m2.

Nechceme jedno, ale každý svoje...

Apríl 2008 / Prečítané 2069 krát
Začína jar, príroda sa prebúdza k životu. Človeku sa žiada vybehnúť do lesa...

Sťažnosti na dopravné značenie v Grinave pretrvávajú

Apríl 2008 / Prečítané 2170 krát
Na poslaneckom dni 5. marca v mestskej časti Grinava predniesol svoju sťažnosť občan Walter Bunčák.

Ako sa má správne triediť odpad?

Apríl 2008 / Prečítané 4114 krát
Rada by som sa spýtala kompetentných, ako lepšie triediť odpad.

Opatrne s ohňom v prírode

Apríl 2008 / Prečítané 1984 krát
Podľa štatistických údajov najviac požiarov vzniká v jarných a letných mesiacoch.

Policajti radia deťom

Apríl 2008 / Prečítané 1923 krát
V mesiacoch marec – jún 2008 prebieha v Pezinku a okolí preventívny program s názvom Póla radí deťom, ktorý realizuje Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava-okolie.

Zbierali odpadky po turistoch

Apríl 2008 / Prečítané 1995 krát
Členovia Poľovníckeho združenia Leštiny v rámci jarného sčítania zveri urobili zber odpadkov pohodených turistami v poľovnom revíri.

V noci 31. marca horela bytovka v Glejovke

Apríl 2008 / Prečítané 2283 krát
V noci z 31. 3. na 1. 4. 2008, vypukol požiar v bytovom dome v Glejovke, ktorý obývali naši rómski spoluobčania.

Na likvidácii požiaru sa zúčastnili aj hasiči z okolia

Apríl 2008 / Prečítané 2002 krát
Na likvidácii požiaru v Glejovke sa podieľalo 28 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z hasičských staníc Pezinok, Senec, Bratislava a Záchrannej brigády Malacky.

Stĺpek po našem

Apríl 2008 / Prečítané 2053 krát
Nevým jako vy, ale já sem mal dycky s tehoto nášho Pezinčana pocit, že je to taký humoristický plátek.

Najlepšie vína na Vínnych trhoch

Apríl 2008 / Prečítané 3031 krát
Na 13. ročník Vínnych trhov v Pezinku prihlásili výrobcovia vín 507 vzoriek.

Hľadá sa detský čin roka 2008

Apríl 2008 / Prečítané 2284 krát
Do škôl v týchto dňoch prichádza výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2008.

Ako sa ovláda verejné osvetlenie?

Apríl 2008 / Prečítané 2093 krát
Lampy verejného osvetlenia sú takmer v celom meste zapínané a vypínané automaticky fotobunkou.

Vyčistime si Slovensko

Apríl 2008 / Prečítané 2015 krát
Minister životného prostredia a medzinárodná ochranárska organizácia Greenpeace vyhlasujú pri príležitosti Dňa Zeme výzvu Vyčistime si Slovensko.

Najlepšia na Slovensku

Apríl 2008 / Prečítané 1957 krát
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok zopakovala výborné umiestnenia z minulých rokov, keď po tretíkrát získala prvenstvo v súťaži o najúspešnejšiu regionálnu rozvojovú agentúru na Slovensku.

Mladí filantropi ponúkajú projekty

Apríl 2008 / Prečítané 1991 krát
Chceš urobiť niečo prospešné pre komunitu alebo mesto, v ktorom žiješ?

Zbierka pre deti v Ugande

Apríl 2008 / Prečítané 2263 krát
UNICEF Slovensko organizuje aj v tomto roku celoslovenskú finančnú zbierku Týždeň modrého gombíka.

Zomrel Vladimír Milko

Apríl 2008 / Prečítané 2625 krát
Dňa 28. marca 2008 sme sa v Kapucínskom kostole rozlúčili s 88-ročným Vladimírom Milkom.

K sviatku

Apríl 2008 / Prečítané 1989 krát


Nová internetová stránka

Apríl 2008 / Prečítané 2218 krát
Oznamujeme, že Peter Sandtner sa pričinil o zriadenie internetovej stránky www.cajla.estranky.sk

Keramické trhy čakajú zmeny v umiestnení stánkov

Apríl 2008 / Prečítané 2125 krát
V dňoch 13. – 15. júna sa uskutočnia v Pezinku tradičné Keramické trhy. V tomto roku to bude piaty ročník.

Pezinskí športoví strelci

Apríl 2008 / Prečítané 3135 krát
Už pätnásť rokov existuje v Pezinku Športový strelecký klub.

Výberové konanie na miesto príslušníka MsP

Apríl 2008 / Prečítané 1925 krát
Mesto Pezinok - Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok, s týmito požiadavkami:

Voľné pracovné miesto

Apríl 2008 / Prečítané 2104 krát
Mesto Pezinok - voľné miesto oznamuje, že má voľné pracovné miesto: REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU.

Spomíname

Apríl 2008 / Prečítané 2954 krát
Na naších najdrachších...

Poďakovanie

Apríl 2008 / Prečítané 2096 krát
Za poslednú rozlúčku...

Blahoželáme

Apríl 2008 / Prečítané 2160 krát
K peknému jubileu.

Spoločenská kronika

Apríl 2008 / Prečítané 3622 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa opustili nás, naši jubilanti

Deň rodín a sviatok matiek

Apríl 2008 / Prečítané 2085 krát
Srdečne vás pozývame v nedeľu 11. mája na oslavu Dňa rodín a sviatku matiek s hlavným mottom Doma som tam, kde ma ľúbia.

Uzávierka cesty na Babu

Apríl 2008 / Prečítané 2043 krát
V dňoch 10. – 11. mája sa uskutočnia Medzinárodné automobilové preteky amatérov open TATRY DONAU CUP 2008...

Anketa k 800 výročiu Mesta Pezinok

Apríl 2008 / Prečítané 1963 krát
ANKETA pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku.

Grinavský majáles

Apríl 2008 / Prečítané 2407 krát
Dychová hudba Grinavanka vás pozýva na 9. Grinavský majáles spojený s kultúrnym programom ...

Otvorené pivnice v regióne

Apríl 2008 / Prečítané 2040 krát
Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatská vínna cesta a Malokarpatské osvetové stredisko ...

Štatistické zisťovania v domácnostiach

Apríl 2008 / Prečítané 2055 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční štatistické zisťovania, do ktorých sú zapojené aj vybrané domácnosti v Pezinku.

Oslavy Sviatku práce

Apríl 2008 / Prečítané 2030 krát
Politická strana SMER-SD si dovoľuje pozvať občanov na krajské oslavy Sviatku práce...

Úspešný nábor

Apríl 2008 / Prečítané 1938 krát
Ministerstvo obrany SR – Regrutačné stredisko Bratislava odovzdalo primátorovi mesta Pezinok oficiálne poďakovanie ...

Navštívte Vínne trhy

Apríl 2008 / Prečítané 2000 krát
V dňoch 25. a 26. apríla sa uskutoční v Pezinku najvýznamnejšie vinárske podujatie roka – VÍNNE TRHY 2008.

Informačné centrum v nových priestoroch

Apríl 2008 / Prečítané 1953 krát
Srdečne vás pozývame do nových, väčších priestorov Mestského informačného centra, ktoré nájdete na prízemí v Dome kultúry, vedľa informátora.

Učitelia oslavovali

Apríl 2008 / Prečítané 1824 krát
Je už päťročnou tradíciou, že v predvečer Dňa učiteľov pozýva primátor mesta do Domu kultúry pedagógov všetkých pezinských škôl na divadelné predstavenie ...

Časopis Žurnál hodnotil mestá v rámci Slovenska

Apríl 2008 / Prečítané 2174 krát
Časopis Žurnál priniesol minulý mesiac hodnotenie miest podľa štyroch kritérií.

Úspech našich vín

Apríl 2008 / Prečítané 2032 krát
Medzinárodná výstava vín Vinalies Internationales Paris, ktorá je pravdepodobne najväčšou na svete, priniesla úspech aj slovenským vínam.

Mesto informuje

Apríl 2008 / Prečítané 1933 krát
Aj na Slovensku je už štandardné, že Mestský úrad, Mestské zastupiteľstvo alebo primátor majú svojho hovorcu, tlačového tajomníka alebo oddelenie pre styk s médiami...

Turnaj v stolnom futbale

Apríl 2008 / Prečítané 2528 krát
Študentský parlament v spolupráci s Mestom Pezinok, Centrom voľného času a Gymnáziom v Pezinku usporiadali 4. apríla 2. ročník Turnaja v stolnom futbale.

Národnostne zmiešané rodiny v Pezinku

Apríl 2008 / Prečítané 3534 krát
Pezinok – mesto priateľské k rodine

Topspiny Pezinčanov stále účinnejšie

Apríl 2008 / Prečítané 2707 krát
Rozhovor s hlavným trénerom pezinského stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenisku, Doc. Ing. Pavlom Alexym, PhD.

Pezinská džudistická mlaď žne úspechy

Apríl 2008 / Prečítané 2004 krát
Na marcových majstrovstvách Slovenska dorastencov v džude, ktoré sa konali vo Vranove nad Topľou, zažiarili pezinskí džudisti.

Dva bronzy z Rakúska

Apríl 2008 / Prečítané 1890 krát
Počas tretieho marcového víkendu sa v rakúskom Kufsteine uskutočnil Európsky pohár v kick-boxe.

Holan víťazne v Stupave

Apríl 2008 / Prečítané 1983 krát
V Stupave sa v sobotu 5. apríla konalo 6. kolo Pohára federácie v karate.

Začína play off

Apríl 2008 / Prečítané 1917 krát
Basketbalisti SKANSKA Pezinok vyhrali dlhodobú časť basketbalovej extraligy mužov a sú jediným mužstvom...

Športový kalendár

Apríl 2008 / Prečítané 1941 krát
Basketbal, volejbal, futbal

Herec, komik, kabaretný umelec Jozef Hanúsek

Apríl 2008 / Prečítané 4972 krát
Cyklus Významná osobnosť Pezinka (2)

Prípravy Cibuláku už finišujú

Apríl 2008 / Prečítané 1878 krát
Áno, už je to 20 rokov, čo sa v posledný júnový víkend môžete zabávať, ale aj plakať, či zamyslieť sa na medzinárodnom divadelnom festivale Cibulák.

Publikácia Kataríny Vavrovej

Apríl 2008 / Prečítané 1857 krát
Vynikajúca slovenská grafička Katarína Vavrová predstavila v rámci veľtrhu CONECO obsažnú publikáciu ...

Návšteva taiwanského básnika

Apríl 2008 / Prečítané 1914 krát
Dňa 2. apríla zavítal do Pezinka so svojím sprievodom taiwanský básnik, prozaik, fotograf a filozof Yu Hsi.

Výstava - Pieta a Kristus trpiteľ

Apríl 2008 / Prečítané 1987 krát
Galéria PROKOP, Potočná 5, Pezinok pozýva na výstavu dvoch zreštaurovaných sôch Pieta a Kristus trpiteľ...

Kurátorský výklad

Apríl 2008 / Prečítané 1743 krát
V nedeľu 27. apríla o 15.00 hod. sa uskutoční v GIU ...

Program Kultúrneho centra

Apríl 2008 / Prečítané 1937 krát
na mesiac máj 2008

Program kina v KC

Apríl 2008 / Prečítané 1838 krát


Program CVČ

Apríl 2008 / Prečítané 2082 krát
na máj 2008

Program Mestského múzea

Apríl 2008 / Prečítané 2228 krát
na mesiac máj 2008