Dni Mladej Boleslavi v Pezinku

Apríl 2008 / Prečítané 1761 krát
Azda najdlhšie oficiálne partnerské kontakty medzi slovenským a českým mestom sú medzi Pezinkom a Mladou Boleslavou.

Koncert proti skládke odpadov

Apríl 2008 / Prečítané 1730 krát
Hoci silný tlak občanov, občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta a Mesta Pezinok za pomoci slovenských médií priniesol pozastavenie rozhodnutia o výstavbe ďalšej veľkej skládky ...

Oslavy oslobodenia

Apríl 2008 / Prečítané 1607 krát
V stredu 7. mája sa uskutočnia v našom meste okresné oslavy 63. výročia oslobodenia Slovenska a ukončenia 2. svetovej vojny.

Pezinská kvapka krvi

Apríl 2008 / Prečítané 1648 krát
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Pezinok II. v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a Národnou transfúznou službou vás pozývajú na PEZINSKÚ KVAPKU KRVI...

Rozhodnutia Stavebného úradu boli potvrdené

Apríl 2008 / Prečítané 1811 krát
Pred časom hladinu verejnej mienky obyvateľov Silvánovej a Muškátovej ulice rozvírila výstavba bytového domu Paegas na hranici obytnej a priemyselnej zóny.

Čo pre Pezinok znamená schválená záväzná časť územného plánu BSK

Apríl 2008 / Prečítané 1707 krát
Na svojom februárovom zasadaní schválili poslanci Bratislavského samosprávneho kraja okrem iného aj Všeobecne záväzné nariadenie BSK, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj.

Výberové konanie na miesto vedúceho OSVaM

Apríl 2008 / Prečítané 1717 krát
MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta vedúceho oddelenia styku s verejnosťou, médiami a projektového riadenia, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Bilancia majetku

Apríl 2008 / Prečítané 1831 krát
Útvar hlavnej kontrolórky vykonal previerku bilancie majetku mesta Pezinok za rok 2007.

Vďaka, že nezabúdajú

Apríl 2008 / Prečítané 1778 krát
Ku Dňu učiteľov nám predstavitelia mesta pripravili príjemné prekvapenie...

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti

Apríl 2008 / Prečítané 1713 krát
MESTO PEZINOK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Grinava (areál Grünfeldu). Ide o stavby a pozemky o celkovej výmere 10826 m2.

Sobáše aj mimo tradičnej obradnej siene

Apríl 2008 / Prečítané 1966 krát
Mestské zastupiteľstvo sa na poslednom zasadnutí zaoberalo sobášnymi aktami.

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade

Apríl 2008 / Prečítané 1729 krát


Etický kódex Mesta Pezinok pre zavedenie eura

Apríl 2008 / Prečítané 1654 krát
My, predstavitelia samosprávy – signatári tohto kódexu, realizujúci svoje aktivity na území mesta Pezinok, prehlasujeme, že:

Poslanecký deň

Apríl 2008 / Prečítané 1600 krát
Piaty poslanecký deň v roku 2008 sa uskutoční v prvú stredu – 7. mája od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Prijatie

Apríl 2008 / Prečítané 1795 krát
V utorok 8. apríla prijal primátor v Obradnej sieni mesta účastníkov ...

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy

Apríl 2008 / Prečítané 1771 krát
MESTO PEZINOK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj budovy na Holubyho ul. 53 v Pezinku, s. č. 73, vrátane príslušenstva a pozemku parc. č. 4600 zast. plochy o výmere 829 m2.

Nechceme jedno, ale každý svoje...

Apríl 2008 / Prečítané 1707 krát
Začína jar, príroda sa prebúdza k životu. Človeku sa žiada vybehnúť do lesa...

Sťažnosti na dopravné značenie v Grinave pretrvávajú

Apríl 2008 / Prečítané 1837 krát
Na poslaneckom dni 5. marca v mestskej časti Grinava predniesol svoju sťažnosť občan Walter Bunčák.

Ako sa má správne triediť odpad?

Apríl 2008 / Prečítané 3580 krát
Rada by som sa spýtala kompetentných, ako lepšie triediť odpad.

Opatrne s ohňom v prírode

Apríl 2008 / Prečítané 1627 krát
Podľa štatistických údajov najviac požiarov vzniká v jarných a letných mesiacoch.

Policajti radia deťom

Apríl 2008 / Prečítané 1554 krát
V mesiacoch marec – jún 2008 prebieha v Pezinku a okolí preventívny program s názvom Póla radí deťom, ktorý realizuje Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava-okolie.

Zbierali odpadky po turistoch

Apríl 2008 / Prečítané 1667 krát
Členovia Poľovníckeho združenia Leštiny v rámci jarného sčítania zveri urobili zber odpadkov pohodených turistami v poľovnom revíri.

V noci 31. marca horela bytovka v Glejovke

Apríl 2008 / Prečítané 1925 krát
V noci z 31. 3. na 1. 4. 2008, vypukol požiar v bytovom dome v Glejovke, ktorý obývali naši rómski spoluobčania.

Na likvidácii požiaru sa zúčastnili aj hasiči z okolia

Apríl 2008 / Prečítané 1679 krát
Na likvidácii požiaru v Glejovke sa podieľalo 28 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z hasičských staníc Pezinok, Senec, Bratislava a Záchrannej brigády Malacky.

Stĺpek po našem

Apríl 2008 / Prečítané 1722 krát
Nevým jako vy, ale já sem mal dycky s tehoto nášho Pezinčana pocit, že je to taký humoristický plátek.

Najlepšie vína na Vínnych trhoch

Apríl 2008 / Prečítané 2662 krát
Na 13. ročník Vínnych trhov v Pezinku prihlásili výrobcovia vín 507 vzoriek.

Hľadá sa detský čin roka 2008

Apríl 2008 / Prečítané 1950 krát
Do škôl v týchto dňoch prichádza výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2008.

Ako sa ovláda verejné osvetlenie?

Apríl 2008 / Prečítané 1744 krát
Lampy verejného osvetlenia sú takmer v celom meste zapínané a vypínané automaticky fotobunkou.

Vyčistime si Slovensko

Apríl 2008 / Prečítané 1677 krát
Minister životného prostredia a medzinárodná ochranárska organizácia Greenpeace vyhlasujú pri príležitosti Dňa Zeme výzvu Vyčistime si Slovensko.

Najlepšia na Slovensku

Apríl 2008 / Prečítané 1624 krát
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok zopakovala výborné umiestnenia z minulých rokov, keď po tretíkrát získala prvenstvo v súťaži o najúspešnejšiu regionálnu rozvojovú agentúru na Slovensku.

Mladí filantropi ponúkajú projekty

Apríl 2008 / Prečítané 1660 krát
Chceš urobiť niečo prospešné pre komunitu alebo mesto, v ktorom žiješ?

Zbierka pre deti v Ugande

Apríl 2008 / Prečítané 1933 krát
UNICEF Slovensko organizuje aj v tomto roku celoslovenskú finančnú zbierku Týždeň modrého gombíka.

Zomrel Vladimír Milko

Apríl 2008 / Prečítané 2186 krát
Dňa 28. marca 2008 sme sa v Kapucínskom kostole rozlúčili s 88-ročným Vladimírom Milkom.

K sviatku

Apríl 2008 / Prečítané 1648 krát


Nová internetová stránka

Apríl 2008 / Prečítané 1859 krát
Oznamujeme, že Peter Sandtner sa pričinil o zriadenie internetovej stránky www.cajla.estranky.sk

Keramické trhy čakajú zmeny v umiestnení stánkov

Apríl 2008 / Prečítané 1804 krát
V dňoch 13. – 15. júna sa uskutočnia v Pezinku tradičné Keramické trhy. V tomto roku to bude piaty ročník.

Pezinskí športoví strelci

Apríl 2008 / Prečítané 2690 krát
Už pätnásť rokov existuje v Pezinku Športový strelecký klub.

Výberové konanie na miesto príslušníka MsP

Apríl 2008 / Prečítané 1597 krát
Mesto Pezinok - Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok, s týmito požiadavkami:

Voľné pracovné miesto

Apríl 2008 / Prečítané 1765 krát
Mesto Pezinok - voľné miesto oznamuje, že má voľné pracovné miesto: REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU.

Spomíname

Apríl 2008 / Prečítané 2531 krát
Na naších najdrachších...

Poďakovanie

Apríl 2008 / Prečítané 1775 krát
Za poslednú rozlúčku...

Blahoželáme

Apríl 2008 / Prečítané 1827 krát
K peknému jubileu.

Spoločenská kronika

Apríl 2008 / Prečítané 3203 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa opustili nás, naši jubilanti

Deň rodín a sviatok matiek

Apríl 2008 / Prečítané 1735 krát
Srdečne vás pozývame v nedeľu 11. mája na oslavu Dňa rodín a sviatku matiek s hlavným mottom Doma som tam, kde ma ľúbia.

Uzávierka cesty na Babu

Apríl 2008 / Prečítané 1700 krát
V dňoch 10. – 11. mája sa uskutočnia Medzinárodné automobilové preteky amatérov open TATRY DONAU CUP 2008...

Anketa k 800 výročiu Mesta Pezinok

Apríl 2008 / Prečítané 1641 krát
ANKETA pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku.

Grinavský majáles

Apríl 2008 / Prečítané 2072 krát
Dychová hudba Grinavanka vás pozýva na 9. Grinavský majáles spojený s kultúrnym programom ...

Otvorené pivnice v regióne

Apríl 2008 / Prečítané 1693 krát
Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatská vínna cesta a Malokarpatské osvetové stredisko ...

Štatistické zisťovania v domácnostiach

Apríl 2008 / Prečítané 1706 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční štatistické zisťovania, do ktorých sú zapojené aj vybrané domácnosti v Pezinku.

Oslavy Sviatku práce

Apríl 2008 / Prečítané 1712 krát
Politická strana SMER-SD si dovoľuje pozvať občanov na krajské oslavy Sviatku práce...

Úspešný nábor

Apríl 2008 / Prečítané 1590 krát
Ministerstvo obrany SR – Regrutačné stredisko Bratislava odovzdalo primátorovi mesta Pezinok oficiálne poďakovanie ...

Navštívte Vínne trhy

Apríl 2008 / Prečítané 1661 krát
V dňoch 25. a 26. apríla sa uskutoční v Pezinku najvýznamnejšie vinárske podujatie roka – VÍNNE TRHY 2008.

Informačné centrum v nových priestoroch

Apríl 2008 / Prečítané 1628 krát
Srdečne vás pozývame do nových, väčších priestorov Mestského informačného centra, ktoré nájdete na prízemí v Dome kultúry, vedľa informátora.

Učitelia oslavovali

Apríl 2008 / Prečítané 1516 krát
Je už päťročnou tradíciou, že v predvečer Dňa učiteľov pozýva primátor mesta do Domu kultúry pedagógov všetkých pezinských škôl na divadelné predstavenie ...

Časopis Žurnál hodnotil mestá v rámci Slovenska

Apríl 2008 / Prečítané 1880 krát
Časopis Žurnál priniesol minulý mesiac hodnotenie miest podľa štyroch kritérií.

Úspech našich vín

Apríl 2008 / Prečítané 1690 krát
Medzinárodná výstava vín Vinalies Internationales Paris, ktorá je pravdepodobne najväčšou na svete, priniesla úspech aj slovenským vínam.

Mesto informuje

Apríl 2008 / Prečítané 1606 krát
Aj na Slovensku je už štandardné, že Mestský úrad, Mestské zastupiteľstvo alebo primátor majú svojho hovorcu, tlačového tajomníka alebo oddelenie pre styk s médiami...

Turnaj v stolnom futbale

Apríl 2008 / Prečítané 2209 krát
Študentský parlament v spolupráci s Mestom Pezinok, Centrom voľného času a Gymnáziom v Pezinku usporiadali 4. apríla 2. ročník Turnaja v stolnom futbale.

Národnostne zmiešané rodiny v Pezinku

Apríl 2008 / Prečítané 3104 krát
Pezinok – mesto priateľské k rodine

Topspiny Pezinčanov stále účinnejšie

Apríl 2008 / Prečítané 2321 krát
Rozhovor s hlavným trénerom pezinského stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenisku, Doc. Ing. Pavlom Alexym, PhD.

Pezinská džudistická mlaď žne úspechy

Apríl 2008 / Prečítané 1694 krát
Na marcových majstrovstvách Slovenska dorastencov v džude, ktoré sa konali vo Vranove nad Topľou, zažiarili pezinskí džudisti.

Dva bronzy z Rakúska

Apríl 2008 / Prečítané 1603 krát
Počas tretieho marcového víkendu sa v rakúskom Kufsteine uskutočnil Európsky pohár v kick-boxe.

Holan víťazne v Stupave

Apríl 2008 / Prečítané 1645 krát
V Stupave sa v sobotu 5. apríla konalo 6. kolo Pohára federácie v karate.

Začína play off

Apríl 2008 / Prečítané 1642 krát
Basketbalisti SKANSKA Pezinok vyhrali dlhodobú časť basketbalovej extraligy mužov a sú jediným mužstvom...

Športový kalendár

Apríl 2008 / Prečítané 1604 krát
Basketbal, volejbal, futbal

Herec, komik, kabaretný umelec Jozef Hanúsek

Apríl 2008 / Prečítané 4304 krát
Cyklus Významná osobnosť Pezinka (2)

Prípravy Cibuláku už finišujú

Apríl 2008 / Prečítané 1586 krát
Áno, už je to 20 rokov, čo sa v posledný júnový víkend môžete zabávať, ale aj plakať, či zamyslieť sa na medzinárodnom divadelnom festivale Cibulák.

Publikácia Kataríny Vavrovej

Apríl 2008 / Prečítané 1561 krát
Vynikajúca slovenská grafička Katarína Vavrová predstavila v rámci veľtrhu CONECO obsažnú publikáciu ...

Návšteva taiwanského básnika

Apríl 2008 / Prečítané 1616 krát
Dňa 2. apríla zavítal do Pezinka so svojím sprievodom taiwanský básnik, prozaik, fotograf a filozof Yu Hsi.

Výstava - Pieta a Kristus trpiteľ

Apríl 2008 / Prečítané 1688 krát
Galéria PROKOP, Potočná 5, Pezinok pozýva na výstavu dvoch zreštaurovaných sôch Pieta a Kristus trpiteľ...

Kurátorský výklad

Apríl 2008 / Prečítané 1478 krát
V nedeľu 27. apríla o 15.00 hod. sa uskutoční v GIU ...

Program Kultúrneho centra

Apríl 2008 / Prečítané 1628 krát
na mesiac máj 2008

Program kina v KC

Apríl 2008 / Prečítané 1546 krát


Program CVČ

Apríl 2008 / Prečítané 1736 krát
na máj 2008

Program Mestského múzea

Apríl 2008 / Prečítané 1892 krát
na mesiac máj 2008