pf 2009 želá redakcia

December 2008 / Prečítané 1430 krát
Vážení spoluobčania, milí Pezinčania, želám vám...

Príďte na novoročné stretnutie

December 2008 / Prečítané 1299 krát
Vo štvrtok 1. januára o 1.00 hod. sa uskutoční na Radničnom námestí Novoročné stretnutie...

Rozhodnutie súdu nepríjemným prekvapením

December 2008 / Prečítané 1284 krát
Ani poslednému mesiacu v roku sa nevyhla stupňujúca sa kauza budovania skládky odpadov v Novej jame.

Poslanci schválili rozpočet mesta na r. 2009

December 2008 / Prečítané 1267 krát
Najdôležitejším bodom rokovania Mestského zastupiteĺstva v Pezinku, ktoré sa uskutočnilo 12. decembra, bolo prerokovanie...

Nové miniihrisko

December 2008 / Prečítané 1487 krát
Vedľa futbalového ihriska TJ Baník na Cajlanskej ulici bolo vybudované miniihrisko...

Architekti predstavili návrh rekonštrukcie

December 2008 / Prečítané 1300 krát
Obyvateľom Záhradnej ulice bola 10. decembra na Mestskom úrade v Pezinku odprezentovaná štúdia generálnej rekonštrukcie ich ulice.

Šanca pre spisovateľské talenty

December 2008 / Prečítané 1372 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom vyhlasujú 17. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinok.

Chvályhodný počin

December 2008 / Prečítané 1409 krát
Mestská polícia prišla s novou službou pre občanov.

Poslanecký deň

December 2008 / Prečítané 1227 krát
Prvý (januárový) poslanecký deň v roku 2009 sa uskutoční v prvú stredu v mesiaci 7.1.2009 od 16. do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Ocenenie primátorovi

December 2008 / Prečítané 1239 krát
Nadácia Revia na nedávnom výročnom stretnutí s dobrovoľníkmi, darcami a partnermi odovzdala...

Parkovanie za Domom kultúry

December 2008 / Prečítané 1152 krát
Od januára bude platiť zmena v parkovaní za budovou Domu kultúry na Holubyho ulici.

Rozšírenie separovania

December 2008 / Prečítané 1320 krát
Spoločnosť Márius Pedersen a Ecorec predložili projekt separovania a zhodnocovania plastov...

Úprava vstupného v plavárni

December 2008 / Prečítané 1200 krát
Od 1. decembra 2008 bola upravená cena vstupného v Mestskej plavárni na 60 Sk (dospelí) a 40 Sk (deti a študenti).

V Grünfelde hotelové zariadenia

December 2008 / Prečítané 1607 krát
Ako sme informovali v minulom čísle Mesto Pezinok predalo objekt majera Grünfeld...

Mesto predáva rekreačné zariadenia

December 2008 / Prečítané 1330 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí schválilo predaj rekreačných chát...

Obmedzenie pri požívaní alkoholických nápojov

December 2008 / Prečítané 1233 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v rámci svojej kompetencie prijalo Všeobecne záväzné nariadenie...

Pouličná galéria otvorená

December 2008 / Prečítané 1240 krát
V prvý deň tohtoročných Vianočných trhov dostal Pezinok originálny darček k štyrom stálym galériám resp. výstavným priestorom pribudol piaty.

Naši ľudia

December 2008 / Prečítané 1278 krát
V rámci Nášho dňa – tradičného podujatia organizovaného pri príležitosti svetového dňa zdravotne postihnutých, ktorý sa uskutočnil...

Pezinok na výstavách cestovného ruchu

December 2008 / Prečítané 1178 krát
Z hĺadiska marketingových aktivít sa začiatok roka už tradične nesie v duchu prezentácií mesta na výstavách cestovného ruchu

Zmena stanovišťa pre taxislužbu

December 2008 / Prečítané 1284 krát
Mesto v snahe uvoľniť pre občanov ďalšie parkovacie miesta v centre mesta zrušilo jestvujúce parkovacie miesta...

Bezpečnosť detí

December 2008 / Prečítané 1309 krát
Mestská polícia v Pezinku začala 16. decembra v ZŠ Kupeckého ul. nový prevenčný program zameraný na dopravnú výchovu...

Názvy nových ulíc

December 2008 / Prečítané 1448 krát
Mestské zastupiteľstvo na odporúčanie názvoslovnej komisie schválilo pomenovanie nových ulíc v meste.

Adventný koncert

December 2008 / Prečítané 1316 krát
Tradičný adventný koncert pod záštitou primátora sa uskutočnil 13. decembra v Evanjelickom kostole.

Nové prospekty

December 2008 / Prečítané 1134 krát
Kalendár podujatí v Pezinku na rok 2009 a propagačný materiál Pezinok žije...

Vianočný strom z Pekníkovej

December 2008 / Prečítané 1251 krát
Tohto roku strom na tradičnú vianočnú výzdobu na námestie darovala občianka Helena Marecová z Ulice...

Mikuláš medzi deťmi

December 2008 / Prečítané 2184 krát
V sobotu 6. decembra prišiel medzi pezinské deti

Kurz sebaobrany pre seniorov

December 2008 / Prečítané 1377 krát
Mestská polícia v Pezinku začala v septembri tohto roku realizovať pilotný projekt – Kurz sebaobrany pre seniorov.

Poďakovanie všetkým dopisovateľom

December 2008 / Prečítané 1293 krát
Ďakujeme všetkým dopisovateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom za ...

Vďaka za prácu v prospech rodín

December 2008 / Prečítané 1237 krát
Milí Pezinčania, dovoľte mi v mene rodín, ktorým sme tento rok akýmkoľvek spôsobom pomohli, potešili a povzbudili...

Zaujímavé podujatie

December 2008 / Prečítané 1202 krát
Občianske združenie Priatelia divadla a filmu zorganizovalo v Dome kultúry v Pezinku...

TESCO cez sviatky

December 2008 / Prečítané 3180 krát
Hypermarket TESCO v Pezinku bude cez nastávajúce sviatky otvorený nasledovne:

Poďakovanie

December 2008 / Prečítané 1259 krát
Nadácia Revia ďakuje všetkým spolupracovníkom, darcom a dobrovoľníkom za...

Kedy vyjde Pezinčan

December 2008 / Prečítané 1324 krát
V budúcom roku vyjde mesačník Pezinčan v týchto termínoch:

Prežite v zdraví čas Vianoc

December 2008 / Prečítané 1117 krát
Čas Vianoc a príchod nového roka je predo dvermi.

Štatistika rodinných účtov

December 2008 / Prečítané 1497 krát
Štatistický úrad SR uskutočňuje výberové zisťovanie o výdavkoch a príjmoch...

Ocenenia darcom krvi

December 2008 / Prečítané 2291 krát
V stredu 26. novembra sa uskutočnilo v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku slávnostné odovzdávanie ocenení...

Stonásobná darkyňa krvi

December 2008 / Prečítané 1318 krát
Medzi pezinskými dobrovoľnými darcami krvi je rekordérka.

Podporili zdravie

December 2008 / Prečítané 1199 krát
Liga pre duševné zdravie SR ďakuje za podporu celoslovenskej zbierky počas...

Tretia Euroscola na gymnáziu

December 2008 / Prečítané 1301 krát
Študenti pezinského gymnázia sa aj tohto roku zapojili do európskej súťaže Euroscola 2009.

Aby deti nezomierali

December 2008 / Prečítané 1123 krát
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava-okolie pripravilo preventívnu dopravnú akciu ...

Ako žijú v Pezinku

December 2008 / Prečítané 2162 krát
Ľuboš Jurík - spisovateľ

Odborných lekárov sa rajonizácia netýka

December 2008 / Prečítané 1507 krát
Bratislavský samosprávny kraj vyzýva lekárov – špecialistov, aby neodmietali vyšetriť pacientov...

Degustácia slovenských vín

December 2008 / Prečítané 1273 krát
V utorok 9. decembra pod záštitou ministra zahraničných vecí Jána Kubiša sa uskutočnila...

Mikulášske podujatia na Cajle

December 2008 / Prečítané 1378 krát
Začiatkom decembra bolo v Klube dôchodcov na Cajlanskej ulici oveľa rušnejšie ako inokedy

Ocenenia TV Pezinok

December 2008 / Prečítané 1326 krát
Desiate narodeniny oslávila TV Pezinok ďalšími úspechmi.

Pripomenuli si posvätenie chrámu

December 2008 / Prečítané 1372 krát
Významné jubileum, 225. výročie posvätenia chrámu, si 30. novembra pripomenuli...

Stretnutie dobrovoľníkov, darcov a partnerov nadácie REVIA

December 2008 / Prečítané 1218 krát
Uvoľnená nálada, tóny komornej hudby, úsmevy na tvárach i takto by sme mohli opísať posledný...

Nemožno mlčať proti násiliu

December 2008 / Prečítané 1313 krát
Reakcie zástupcov občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta

Firmy sa „vymenili“, súdu to nevadilo

December 2008 / Prečítané 1276 krát
Rovnako ako mesto Pezinok aj zástupcovia občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta prijali rozhodnutie súdu so sklamaním.

List Pezinčanom (úryvok)

December 2008 / Prečítané 1289 krát
Som rád , priatelia, že nemlčíte.

Spomíname

December 2008 / Prečítané 1850 krát
Na naších najbližších

Poďakovanie

December 2008 / Prečítané 1459 krát
Na poslednej ceste

Spoločenská kronika

December 2008 / Prečítané 2887 krát
Noví občankovia, zosobášili sa, navždy nás opustili, naši jubilanti

Vznik Československej republiky v Pezinku

December 2008 / Prečítané 1327 krát
V októbri sme si pripomenuli 90. výročie vzniku Československej republiky, prvého spoločného štátneho útvaru Čechov a Slovákov.

Ukážte hosťom

December 2008 / Prečítané 1268 krát
MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Posedenie pri hudbe

December 2008 / Prečítané 1573 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 123 (ZO SZTP) Pezinok usporiadala 15. novembra tradičné podujatie Posedenie pri hudbe.

Týždeň vedy a techniky

December 2008 / Prečítané 1299 krát
Ministerstvo školstva organizuje každoročne v posledné novembrové dni Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

Cena pre víťazku výtvarnej súťaže

December 2008 / Prečítané 1225 krát
V Základnej škole s materskou školou Pezinok, Orešie mali v decembri milú slávnosť.

Pezinok – mesto priateľské k rodine

December 2008 / Prečítané 1156 krát
Čo pre mňa znamená rodina?

Nedožitá storočnica tety Agáty Štohlovej

December 2008 / Prečítané 1387 krát
Teta Agáta Štohlová – takto sme ju familiárne volali, sa narodila 18. 12. 1908 na Cajle

Štefanský turnaj v stolnom tenise

December 2008 / Prečítané 1221 krát
Na druhý sviatok vianočný 26. decembra sa uskutoční v stolnotenisovej hale ZŠ Na bielenisku 3. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise o putovný pohár...

Postúpili na majstrovstvá Slovenska

December 2008 / Prečítané 1216 krát
Družstvo Základnej školy Na bielenisku, v zložení Marek Šikula, Lukáš Košický, Ján Cipro a Adam Brat vyhralo majstrovstvá kraja družstiev...

Deň Gladiátora III.

December 2008 / Prečítané 1260 krát
V Pezinskej Judo Arene sa 13. decembra uskutočnilo športové podujatie...

Obhájili prvenstvo

December 2008 / Prečítané 1275 krát
Začiatkom decembra sa uskutočnil v Hurbanove 9. ročník Mikulášskeho turnaja detí...

Orientačný beh a cyklistika

December 2008 / Prečítané 1509 krát
Pretekári Klubu orientačného behu Sokol Pezinok sa v ostatných mesiacoch zúčastnili viacerých pretekov v orientačnom behu a cyklistike.

Uviedli sme nesprávne údaje

December 2008 / Prečítané 1173 krát
V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili hodnotenie jesennej časti futbalových súťaží, v ktorých účinkujú...

Pohár záchranárov

December 2008 / Prečítané 1212 krát
Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku zorganizoval už 7. ročník minifutbalového turnaja o Putovný pohár záchranárov.

Turnaj v petanque

December 2008 / Prečítané 1261 krát
Petanque Club Spiders Pezinok usporiadal turnaj trojíc v petanque.

Športový kalendár

December 2008 / Prečítané 1192 krát
BASKETBAL (extraliga muži)

Cyklus Významná osobnosť Pezinka (10)

December 2008 / Prečítané 1181 krát
Učiteľ, vinohradník - Vladimír Hacaj

Kapela Feelme v novom zložení

December 2008 / Prečítané 1366 krát
Kapela FEELME je známa osobitým spracovaním filmových tém.

Vinšujeme vám

December 2008 / Prečítané 1288 krát
Na krásne pokoja sviatky prijmite pozdrav krátky

Kniha o tragédii pezinských Židov

December 2008 / Prečítané 1436 krát
Z príležitosti tohtoročného veľkého jubilea Pezinka pripravila historička Františka Čechová publikáciu s názvom...

XV. Ples podnikateľov

December 2008 / Prečítané 2090 krát
K začiatku roka patrí tradične plesová sezóna.

Ples farnosti

December 2008 / Prečítané 1417 krát
Dňa 30. januára 2009 sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku jubilejný XV. Ples farnosti Pezinok.

Program Kultúrneho centra

December 2008 / Prečítané 1268 krát
Na mesiac január 2009

Program kina v KC

December 2008 / Prečítané 1146 krát
Na mesiac január 2009

Program mestského múzea

December 2008 / Prečítané 1153 krát
Na mesiac január 2009

Program Galéria insitného umenia

December 2008 / Prečítané 1257 krát
Na mesiac január 2009

Výstava banských svietidiel

December 2008 / Prečítané 1949 krát
V pondelok 8. decembra sa uskutočnila v minigalérii Pezinského kultúrneho centra vernisáž výstavy...