Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

December 2007 / Prečítané 1414 krát
želám vám príjemné prežitie vianočných sviatkov...

Príjemné vianočné sviatky

December 2007 / Prečítané 1916 krát
Príjemné vianočné sviatky a šťastný rok 2008 želá redakcia Pezinčan

Mestský kalendár na rok 2008

December 2007 / Prečítané 1379 krát
Mesto Pezinok i tento rok pripravilo pekný obrázkový kalendár na rok 2008.

Pezinok na Slovakiatour

December 2007 / Prečítané 1262 krát
Od 17. do 20. januára 2008 bude to najlepšie z ponuky cestovného ruchu nášho mesta presťahované do výstavného areálu Incheby v Bratislave.

Novoročné stretnutie na námestí

December 2007 / Prečítané 1357 krát
Aj tentoraz sa uskutoční v Pezinku tradičné novoročné stretnutie.

Vianočná slávnosť CVČ

December 2007 / Prečítané 1328 krát
Činnosť EPIcentra – Centra voľného času v Pezinku je bohatá a pestrá.

Dôležité rozhodnutia na zasadnutí MsZ

December 2007 / Prečítané 1313 krát
V piatok 7. decembra sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku zišli na poslednom riadnom tohtoročnom zasadnutí.

Mesto má rozpočet na budúci rok

December 2007 / Prečítané 1279 krát
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili rozpočet Mesta Pezinka na rok 2008.

,,Preplávame" Dolný Kubín?

December 2007 / Prečítané 1225 krát
Doslova o prestíž mesta pôjde v 3. ročníku Plaveckej štafety (24-hodinového maratónu), ktorý sa uskutoční 8. – 9. februára 2008.

Poslanecký deň

December 2007 / Prečítané 1329 krát
Prvý poslanecký deň v novom roku sa uskutoční v prvú stredu – 2. januára od 16. do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Aktualizácia územného plánu

December 2007 / Prečítané 1245 krát
Mesto Pezinok v súlade s programovým vyhlásením mestského zastupiteľstva pripravuje rozsiahlu aktualizáciu územného plánu.

Vážim si prácu pracovníkov Mesta

December 2007 / Prečítané 1323 krát
V roku 2005 som sa prisťahovala na Hroznovú ulicu na Muškáte. Keďže mám ťažký ...

Boli po nich pomenované ulice

December 2007 / Prečítané 1645 krát


Nové logá roku 2008

December 2007 / Prečítané 1391 krát
Minimálne po celý budúci rok sa budú Pezinčania a návštevníci mesta stretávať s aplikáciou nového logotypu Pezinka...

Príspevok gymnáziu

December 2007 / Prečítané 1385 krát
Zastupiteľstvo BSK schválilo príspevok 15 mil. Sk ...

Kalendár podujatí na rok 2008

December 2007 / Prečítané 1326 krát
Od 10. decembra je v Mestskom informačnom centre v Pezinku záujemcom k dispozícii Kalendár podujatí na rok 2008.

Stĺpek po našem

December 2007 / Prečítané 1300 krát
Adventné obdobý je také velyce zvláštne, každý sa ponáhla ešče výcej jak prettým, nygdo nemá na nyšt čas...

Ocenenia darcom krvi

December 2007 / Prečítané 1709 krát


Hľadajme riešenie pre ,,kočovnú" ZUŠ

December 2007 / Prečítané 1255 krát
Nie je to tak dávno čo sme oslávili už 55. výročie založenia Základnej umeleckej školy v Pezinku.

Vďaka za želania

December 2007 / Prečítané 1362 krát
V predvianočnom čase prišli na náš redakčný stôl desiatky vianočných a novoročných želaní.

Ďakujeme za pomoc

December 2007 / Prečítané 1312 krát
Liga proti rakovine SR, klub Venuša v Pezinku ďakuje všetkým občanom Pezinka i okolitých obcí...

Sudoku súťažne

December 2007 / Prečítané 1589 krát
Dňa 29. januára 2008 o 14.00 hod. sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku 2. ročník majstrovstiev Pezinka v riešení sudoku.

Kedy vyjde Pezinčan?

December 2007 / Prečítané 1298 krát
V budúcom roku vyjde dvanásť čísel Pezinčana.

Nestratili ste cédečká?

December 2007 / Prečítané 1363 krát
Na Seneckej ulici som našiel cédečká.

Rozvoj cestovného ruchu

December 2007 / Prečítané 1368 krát
V stredu 12. decembra sa uskutočnilo na MsÚ v Pezinku stretnutie subjektov cestovného ruchu.

Mestské WC na Radničnom námestí zatvoria, sprístupnia nové v Dome kultúry

December 2007 / Prečítané 1308 krát
Mestské WC na Radničnom námestí budú od 1. januára 2008 z technických dôvodov uzatvorené.

Štatistické zisťovanie o poľnohospodárstve

December 2007 / Prečítané 1357 krát
Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje poľnohospodárske štrukturálne zisťovanie Poľ C 2007

Zberné miesto nebezpečných odpadov

December 2007 / Prečítané 1274 krát
Za takmer tri roky fungovania Zberného miesta nebezpečných odpadov sa toto zariadenie dostalo do povedomia mnohých občanov.

Občania o programe rozvoja mesta

December 2007 / Prečítané 1356 krát
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinka vstúpil do svojej záverečnej fázy.

Mapa pre telesne postihnutých

December 2007 / Prečítané 1364 krát
Na uľahčenie pobytu v Pezinku vydala ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v spolupráci s Mestom Pezinok HENDI-MAPU.

Venujú sa práci s mládežou

December 2007 / Prečítané 1232 krát
Dobrovoľný hasičský zbor pri Strednom odbornom učilišti na Komenského ulici je v súčasnosti jedinou závodnou organizáciou hasičov v Pezinku.

Záchranári hrali futbal

December 2007 / Prečítané 1529 krát
V športovej hale ZŠ Ľ. Štúra v Modre sa uskutočnil 6. ročník Turnaja záchranárov

Projekt na podporu zamestnanosti

December 2007 / Prečítané 1344 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku s podporou Európskeho sociálneho fondu usporiadal 8. novembra v Dome kultúry Deň informačných a poradenských služieb – Burza informácií.

Zúčastnili sa vzdelávania

December 2007 / Prečítané 1324 krát
V Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku sa 22. novembra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov Ministerstva školstva...

Pri kontrolách zistili nedostatky

December 2007 / Prečítané 1255 krát
V dňoch 20. – 23. novembra vykonala Mestská polícia kontrolu dodržiavania zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov.

Mikuláš na námestí

December 2007 / Prečítané 1426 krát
Aj tento rok navštívil pezinské deti ich kamarát Mikuláš. Pričinili sa o to Mesto Pezinok a Kultúrne centrum.

Na Mikuláša u hasičov

December 2007 / Prečítané 1245 krát
Krásny mikulášsky darček dostal Ivanko Uher so sestrou Ivetkou zo sídliska Sever.

Dobrá novina v Pezinku

December 2007 / Prečítané 1448 krát
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,...

Vianoce s Reviou

December 2007 / Prečítané 1172 krát
Počas adventu pripravila nadácia Revia aj tento rok už tradičné darčeky pre ,,malých aj veľkých".

Ďakujeme za spoluprácu

December 2007 / Prečítané 1298 krát
Blíži sa čas Vianoc a koncoročných hodnotení.

Bohatý kostrový hrob z 15. storočia vo farskom kostole

December 2007 / Prečítané 1351 krát
Z archeologického výskumu v Pezinku

Prezentácia v Lisabone

December 2007 / Prečítané 1446 krát
V rámci EÚ sa každoročne usporadúva súťaž o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2007 ECPA.

Dane a poplatky po novom

December 2007 / Prečítané 1424 krát
MsZ, viac ako trojpätinovou väčšinou schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Spomíname

December 2007 / Prečítané 1986 krát
na naších najblžších

Spoločenská kronika

December 2007 / Prečítané 2776 krát
Noví občiankovia, zosobášili sa, opustili nás, naši jubilanti

Finále Slovenského pohára v basketbale

December 2007 / Prečítané 1242 krát


Aj múzy nás spájajú...

December 2007 / Prečítané 1166 krát
Pezinok možno nazvať kozmopolitným mestom kultúry a mestom festivalov.

Betlehemské svetlo

December 2007 / Prečítané 1338 krát
Mať na Štedrý deň večer doma plamienok Betlehemského svetla sa začína stávať tradíciou aj u nás na Slovensku.

Krátko

December 2007 / Prečítané 1283 krát
- niektore správy v skratke...

Pezinok – mesto priateľské k seniorom

December 2007 / Prečítané 1507 krát
Pracovníčky MsÚ navštívili pred Vianocami Pezinčanov v zariadeniach sociálnych služieb.

Už aj Cajlania majú svoj Klub dôchodcov

December 2007 / Prečítané 1426 krát
V časti priestorov bývalej materskej školy na Cajle otvorili 6. decembra Klub dôchodcov.

Ocenení za pomoc zdravotne postihnutým

December 2007 / Prečítané 1200 krát
Na slávnostnej akadémii Náš deň boli v tomto roku ocenené tri subjekty za prácu so zdravotne postihnutými.

Náš deň

December 2007 / Prečítané 1341 krát
Piatykrát sa uskutočnila v pezinskom Dome kultúry slávnostná akadémia Náš deň.

Džudisti sa dočkali – majú titul

December 2007 / Prečítané 1457 krát
Džudisti 1. JCP Pezinok už niekoľko rokov dokazujú svoju príslušnosť k slovenskej džudistickej špičke.

Dominika Kováčiková majsterkou Slovenska

December 2007 / Prečítané 1934 krát
Už v minulom čísle sme priniesli správu o úspechoch súrodeneckej dvojice Kováčikovcov v športovom lezení.

Pezinskí orienťáci v koncoročnom rebríčku

December 2007 / Prečítané 1270 krát
Blížiaci sa koniec roka je časom účtovania a v športe aj rôznych rebríčkov.

Orientátori si vybudovali nové klubové priestory

December 2007 / Prečítané 1305 krát
Členovia Občianskeho združenia Klubu orientačného behu Sokol Pezinok veľmi ťažko znášali, že prišli po neférovom konaní džudistov o klubové priestory v Sokolovni na Hollého ulici.

Športový kalendár

December 2007 / Prečítané 1318 krát
Basketbal

Výstava pezinských umelcov

December 2007 / Prečítané 1469 krát
V Mestskom múzeu v Starej radnici bola v decembri inštalovaná výstava pezinských umelcov ...

V hľadisku sme v dojatí ani nedýchali

December 2007 / Prečítané 1257 krát
Divadlo folklóru Radosť malo 1. decembra v Dome kultúry úspešnú premiéru folklórneho pásma Slovensko, kraj otcov, mám – kraj ty náš rodný.

Strieborná črievička pre T. Václava

December 2007 / Prečítané 1565 krát
Koncom novembra sa uskutočnila známa slovenská spevácka súťaž Zlatá črievička v Partizánskom.

Máte spisovateľské ambície?

December 2007 / Prečítané 1312 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasujú 16. ročník literárnej súťaže O cenu primátora Pezinka.

Vinšujeme vám

December 2007 / Prečítané 1403 krát
Na úprimné želanie netreba vzdelanie,...

Vstupenky sú už v predaji

December 2007 / Prečítané 1288 krát
Príjemný večer pri dobrej hudbe sľubujú organizátori XIV. Plesu farnosti Pezinok, ktorý sa uskutoční 25. januára 2008 v Dome kultúry v Pezinku.

Program Kultúrneho centra

December 2007 / Prečítané 1345 krát
január 2008

Program kina v KC

December 2007 / Prečítané 1356 krát
január 2008

Program Mestského múzea

December 2007 / Prečítané 1252 krát
január 2008

Výstava v Galérii Prokop

December 2007 / Prečítané 1336 krát
Výstava obrazov z maliarskeho sympózia v Malej Frankovej ...

Krúžky KC

December 2007 / Prečítané 1301 krát
nové krúžky pre rok 2008

Astronomický krúžok

December 2007 / Prečítané 1232 krát
Záujemcovia o astronómiu z radov občanov sa môžu prihlásiť do Astronomického a SCI-FI krúžku, ktorý otvára Kultúrne centrum v Pezinku.

Posedenie pri hudbe

December 2007 / Prečítané 1513 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Pezinku usporiadala 10. novembra na SOU Komenského Posedenie pri hudbe.

Mikuláš v škole

December 2007 / Prečítané 1488 krát
Deti v ZŠ Fándlyho ul. navštívil Mikuláš s darčekmi,...

Lekárenská pohotovosť

December 2007 / Prečítané 1381 krát
počas vianočných sviatkov...