Tri tváre festivalu dychoviek

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 3549 krát
Dychová hudba Vinosadka na tohtoročnom festivale Dychovky v preši získala štyri ceny – Cenu diváka, Cenu za najobľúbenejšiu skladbu, Cenu nadácie Revia a Cenu za najlepší ženský spevácky výkon.

Vinobranie klope na dvere

August 2006 / Prečítané 2225 krát
O pár dní privítame v našom meste návštevníkov Vinobrania (15. – 17. septembra). Organizátori vstupujú do záverečnej fázy príprav, dolaďujú program a zariaďujú všetko potrebné, čo s týmto veľkým podujatím súvisí.

Ďalšie číslo vyjde skôr

redakcia / August 2006 / Prečítané 2272 krát
Septembrové číslo Pezinčana vyjde už v stredu 13. septembra. Bude mať prílohu k pezinským oberačkovým slávnostiam – Vinobraniu (15. – 17. septembra). V rozšírenom plnofarebnom čísle ponúkame plošnú inzerciu za výhodné ceny. Uzávierka č. 9/2006 bude 4. septembra.

Vidiek do Trnavy alebo O nás bez nás

redakcia / August 2006 / Prečítané 2103 krát
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu na svojom mimoriadnom zasadaní 3. 8. v Modre sa zaoberalo jediným bodom a to vyjadrením nesúhlasu s preradením okresu Pezinok (ale i Senec a Malacky) do Trnavského kraja.

V decembri budú voľby do samosprávy

Mestský úrad / August 2006 / Prečítané 2280 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa zákona SNR č. 346/90 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9 odst. 3 oznamuje, že:

Práce na okružnej križovatke a parkovisku už vrcholia

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 2330 krát
V tomto mesiaci prebieha výstavba okružnej križovatky Holubyho – Kupeckého – Polkorábova – Mladoboleslavská a parkoviska pred Domom kultúry. Ide o rozsiahle a náročné stavebné práce, ktoré si vyžiadali uzatvorenie cestných komunikácií v centre mesta.

Žiadosti o finančné príspevky na rok 2007

Mestský úrad / August 2006 / Prečítané 2238 krát
Mesto Pezinok oznamuje všetkým žiadateľom o finančné príspevky v oblasti kultúry, športu a sociálnej starostlivosti na rok 2007 z rozpočtu mesta, že termín podania žiadosti je do 29. 9. 2006 na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na stránke www.pezinok.sk. Ide o záujmové združenia, školy, spolky, kluby reprezentujúce mesto i individuálnych občanov podieľajúcich sa na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach.

POZVÁNKA NA OSLAVY SNP

Mestský úrad / August 2006 / Prečítané 2387 krát
Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku pozývajú občanov na oslavy 62. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia v pondelok 28. augusta o 15.00 hod.

Fyzulnačka v novom šate

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2411 krát
Hoci aj tohtoročný, v poradí už štvrtý, ročník medzinárodnej súťaže Fyzulnačka Pezinok 2006 bude predovšetkým meraním síl vo varení tejto obľúbenej polievky, organizátori pripravili pre účastníkov aj zopár noviniek.

Verejná vyhláška

Mgr. Oliver Solga / August 2006 / Prečítané 2147 krát
Primátor mesta Pezinka ako správny orgán podľa ust. § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a v zmysle § 4 ods. 1, VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2208 krát
Deviaty poslanecký deň v tomto roku sa uskutoční v stredu 6. septembra od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Zomrel významný rodák Štefan Sandtner

redakcia / August 2006 / Prečítané 2946 krát
Primátor Oliver Solga v roku 2005 odovzdal Štefanovi Sandtnerovi najvyššie mestské vyznamenanie.

Pieskoviská v Pezinku sú v poriadku

August 2006 / Prečítané 2253 krát
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave opakovane kontroloval kvalitu piesku na našich detských ihriskách. Odobraté vzorky vyšetrili mikrobiologicky a biologicky.

Opäť seminár na tému cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2213 krát
Súčasťou programu Vinobrania v Pezinku býva seminár pre odbornú verejnosť z oblasti cestovného ruchu. Ten tohtoročný bude venovaný produktom cestovného ruchu v Bratislavskom kraji.

Pripomenieme si Deň turizmu

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2277 krát
V poslednú septembrovú stredu si po prvýkrát oficiálne aj mesto Pezinok pripomenie Svetový deň cestovného ruchu.

MESTO PEZINOK - MESTSKÁ POLÍCIA

August 2006 / Prečítané 2347 krát
vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok, s týmito požiadavkami:

Stĺpek po našem

strýco Lajo / August 2006 / Prečítané 2403 krát
Vačina ludzí má uš dovolenku za sebú, ale nekerý, kerý scú ušetryt, prýpadne si doprejú dovolenky dve, tých to šecko len čeká. Podla mna neny aš také dúležité kólko a jaké dĺhe ty dovolenky sú, ale jaxa gdo na tej dovolenke cíci a hlavne jako si oddéchne.

Za zmenu adresy pýtajú 300 korún

Karel Votava, Ing. Peter Poustecký / August 2006 / Prečítané 2403 krát
Prevažná časť obyvateľov Pezinka, bývajúcich v bytových jednotkách, je odkázaná pri obhospodarovaní svojich bytov na služby Stavebného bytového družstva občanov (SBDO) so sídlom v Pezinku. Po roku 1989 sa týmto obyvateľom naskytla možnosť tieto byty si odkúpiť, čo sa v súčasnosti aj deje.

Na šampionáte vo Fínsku aj dvaja Pezinčania

August 2006 / Prečítané 2473 krát
Vo fínskom Joensuu sa v dňoch 9. – 13. júla uskutočnili majstrovstvá sveta v orientačnej cyklistike. Na šampionáte sa zúčastnilo 178 pretekárov z dvadsiatich piatich krajín. Slovenskú republiku reprezentovali aj dvaja Pezinčania – Matej Pilka a Michal Fraňo.

Ad: Mám zlú skúsenosť s mestskou plavárňou (Pezinčan č. 7/2006)

Rudolf Teplanský, J. Farkaš / August 2006 / Prečítané 2182 krát
Na kritický list pani Osvaldíkovej ohľadom správania pracovníka mestskej plavárne, ktorý sme uverejnili v minulom čísle, sme dostali dve reakcie:

Trasú sa nám domy...

August 2006 / Prečítané 2142 krát
Pohoršuje nás, že po Mýtnej ulici, kde je zákaz vjazdu nákladným autám, prechádzajú veľké Tatry s domiešavačmi betónu a iné nákladné autá od rána do večera. Jazdia na plný plyn.

Malokarpatský strapec

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 2589 krát
V dňoch 1. – 3. septembra sa uskutoční v Areáli zdravia 31. ročník Malokarpatského strapca v parkúrovom skákaní. Štartovať budú jazdci z Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Slovenska, Súťaž sa každý deň začína o 9.00 hod. Hlavné preteky budú v nedeľu o 14.00 hod. Sprievodný program: ukážky westernového skákania, mechanický býk, jazda na koni a iné.

Týždeň boli reportérmi

redakcia / August 2006 / Prečítané 2336 krát
EPICENTRUM – Centrum voľného času v Pezinku zorganizovalo týždenný prímestský tábor pod názvom Na týždeň reportérom. Dvanásť detí z Pezinka a okolia vo veku 9 – 15 rokov sa učilo základom žurnalistiky.

Posledná rozlúčka s dvoma policajtmi Romanom Horvátikom a Pavlom Jablonovským

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 3260 krát
V stredu 2. augusta sa uskutočnila na nádvorí Strednej policajnej školy v Pezinku posledná rozlúčka s policajtmi Romanom Horvátikom (39) z Modry a Pavlom Jablonovským (27) z Pezinka.

Pribudlo šesť obchodných domov

August 2006 / Prečítané 3560 krát
Vo štvrtok 17. augusta dali do užívania v areáli Shopping Park Sahara obchodný dom LIDL. Rozšíril predajnú plochu v našom meste o ďalších 1200 m2. Za posledné tri roky vyrástlo v našom meste šesť nových obchodných domov, čo je obrovský prínos ku skvalitneniu obchodných služieb.

Čo na to občania?

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2254 krát
So separovaným zberom má naše mesto už 13-ročnú tradíciu. Hoci Pezinok je pravdepodobne jediným mestom na Slovensku, ktoré tento ekologický systém tak dlho nepretržite, celoplošne a úspešne realizuje, stále je čo zlepšovať.

SÚŤAŽ O LOGO MESTA

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2316 krát
Mesto Pezinok vyhlásilo verejnú neanonymnú súťaž na vytvorenie loga mesta a jednotného vizuálneho štýlu mesta.

Hasiči v Rakúsku

August 2006 / Prečítané 3205 krát
V nedeľu 13. augusta sme boli na pozvanie našich priateľov a kolegov na návšteve v mestečku Strasshof an der Nordbahn neďaleko Viedne. Naša delegácia bola zložená z časti profesionálov i dobrovoľníkov z Pezinka.

Predbežný program VINOBRANIA 2006

August 2006 / Prečítané 2227 krát
Piatok 15. septembra 10.00 Putovný pohár Mesta Pezinka – súťaž dobrovoľných a profesionálnych hasičov (Hasičské ihrisko pri Rozálke)

Poplatky za stánky na Vinobraní

Mestský úrad / August 2006 / Prečítané 3148 krát
Rozhodnutím primátora Pezinka boli stanovené sadzby za stánky vo výmere 6 m2 v rozpätí od 50 Sk/ m2 za deň (knihy, časopisy, CD a pod.), vinárske, záhradkárske potreby, košíky, kvety – 100 Sk/m2 a deň, bižutéria, hračky, balóny – 200 Sk/m2 a deň, občerstvenie bez alkoholických nápojov – 250 Sk/ m2 a deň, atrakcie, predaj burčiaku – 400 Sk/m2 a deň.

Prehliadky centra mesta

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2229 krát
Mesto Pezinok a Informačné centrum počas letných mesiacov ponúkajú turistom prehliadku centra mesta s mestským sprievodcom (v slovenčine a nemčine), každú sobotu zraz o 10.00 hod. pred Informačným centrom na Radničnom námestí.

Aktivity pezinského Klubu sprievodcov

August 2006 / Prečítané 2256 krát
Začiatkom roka vznikol Klub sprievodcov mesta Pezinka. Stalo sa to na podnet samotných mestských sprievodcov, ktorí pocítili potrebu stretávať sa, vymieňať si skúsenosti a naďalej sa vzdelávať. Na svojom prvom stretnutí si schválili zásady činnosti klubu, ciele na rok 2006 a ďalšie roky a zvolili si predsedníctvo klubu.

Nedožité 100. narodeniny Ľ. Rajtera

redakcia / August 2006 / Prečítané 2230 krát
V minulých dňoch sme si pripomenuli 100. výročie narodenia významného slovenského dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga, profesora Dr. Ľudovíta Rajtera.

Koncert H. Hegerovej

Kultúrne centrum / August 2006 / Prečítané 2303 krát
Kultúrne centrum Pezinok pripravuje na 27. septembra ozajstnú hudobnú lahôdku – koncert známej šansonierky Hany Hegerovej so sprievodnou kapelou P. Maláska. Program sa uskutoční v Dome kultúry, začiatok je o 19.00 hod. vo veľkej sále. Predpredaj vstupeniek u informátora v DK.

Denný program TV Pezinok

August 2006 / Prečítané 2494 krát
06.00 Týždeň 07.00 RADI PORADÍME (varenie, zdravie a krása, rady motoristom) 08.00 PK NET (Pezinčania, Okénko pezinčiny) 09.00 Týždeň 10.00 Téma

Turnaj MÓLO STREETBALL TOUR

Pavol Rosina / August 2006 / Prečítané 2295 krát
Nákupno-zábavné centrum MÓLO v spolupráci s Mládežníckym basketbalovým klubom Pezinok zorganizovalo v auguste 1. ročník MÓLO STREETBALL TOUR 2006. Podujatie sa uskutočnilo na parkovisku pred NZC MÓLO.

Medzinárodný tábor

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 2384 krát
Mesto Pezinok bolo hlavným organizátorom Letnej prázdninovej detskej univerzity pezinčiny, ktorú podporili aj Konto Orange a nadácia Revia.

Na Permoníku kamene z celého sveta

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 3378 krát
Cez druhý augustový víkend sa uskutočnil v pezinskom Dome kultúry 12. ročník malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov pod názvom Pezinský permoník.

TURIE BREHY

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 4146 krát
TURIE BREHY (vpravo) – najvzdialenejšie pezinské sídlisko v bezprostrednom susedstve s obcou Limbach. Na štyroch uliciach, ktoré boli pomenované Podhorská, Vincúrska, Kamenice, Fajgalská cesta, je 27 rodinných domov.

Kinečko pod hviezdami

redakcia / August 2006 / Prečítané 2633 krát
Každý týždeň vo štvrtok sa uskutočňuje v rámci projektu Kinečko pod hviezdami projekcia amatérskej filmovej tvorby mladých autorov na verejných priestranstvách.

Spomíname

August 2006 / Prečítané 2457 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

August 2006 / Prečítané 2319 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

August 2006 / Prečítané 3277 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Dychová hudba Grinavanka má 85 rokov

August 2006 / Prečítané 5988 krát
V tomto roku si pripomíname 85 rokov dychovej hudby Grinavanka. Dychovú hudbu Grinavanka založili v dedinke Grinava v septembri roku 1921. Treba ale spomenúť, že už pred 1. svetovou vojnou sa pokúsilo trinásť chlapov z Grinavy založiť dychovku, avšak pre veľkú biedu a odchod niektorých členov do Ameriky za chlebom nemala dlhé trvanie.

Zisťovanie o zárobkoch mužov a žien

Ing. Ľubomír Kadlečík, Ing. Mária Škodová / August 2006 / Prečítané 2405 krát
V minulých dňoch sa uskutočnilo zisťovanie o zárobkoch mužov a žien v regióne Pezinok – Modra. Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom (Výskum a tvorba indikátorov rodovej rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Modra) má pomôcť k lepšiemu poznaniu príčin nerovností medzi mužmi a ženami v zamestnaní a k návrhu opatrení na ich odstránenie.

Vybrané práce ocenené v Literárnej súťaži žiakov a študentov o CENU PRIMÁTORA MESTA PEZINKA

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 2634 krát
V máji tohto roku vyhlásili výsledky XIV. ročníka Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora Pezinka. Do súťaže bolo prihlásených 61 prác, ktoré anonymne hodnotila odborná komisia na čele s PaedDr. Reném Bílikom, CSc.

Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

August 2006 / Prečítané 2388 krát
Keby bol alkoholizmus povolaním, dalo by sa povedať, že je rovnakou historickou kategóriou, ako najstaršie povolanie – prostitúcia. Problémy s alkoholom mal už praotec Noe. Alkoholické nápoje z obilia či z ovocia poznali už praveké národy – Asýrčania, Babylončania, Egypťania.

Činnosť pezinského klubu abstinentov Alfa

Jozef a Edo / August 2006 / Prečítané 2972 krát
Na Slovensku je viacero centier na liečenie drogových závislostí. Liečba sa humanizuje, drastické kúry sú minulosťou. Jedno z najúspešnejších centier je práve pri Pinelovej nemocnici v Pezinku. Úspešné liečenie je však len polovičkou problému. Tou druhou je vydržať. Ubrániť sa natrvalo proti recidíve.

Vstup do sezóny futbalistom PŠC vyšiel

August 2006 / Prečítané 2317 krát
Po letnej prestávke sa počas tretieho augustového víkendu rozbehli nižšie futbalové súťaže v našom regióne. Futbalisti PŠC Pezinok vstúpili do nového ročníka úspešne, gólmi Krettera a Džubáka zvíťazili na ihrisku nováčika ŠK FO Malacky 2:1.

Strieborná štafeta orienťákov

August 2006 / Prečítané 2296 krát
Len veľmi málo delilo Pezinčana Lukáša Bartáka od medaily v individuálnych pretekoch na Akademických majstrovstvách sveta v orientačnom behu, ktoré sa konali počas tretieho augustového týždňa v okolí Košíc.

Pozvánka na prípravné turnaje

August 2006 / Prečítané 2164 krát
Volejbalový klub VTC Pezinok už tradične organizuje v predsezónnom období prípravne turnaje. Nie inak to bude aj v tomto roku a turnaje budú hneď dva. Najskôr sa v športovej hale VTC na Komenského ulici uskutoční v dňoch 1. – 3. septembra 7. ročník medzinárodného Gala cupu, na ktorom bude štartovať šesť družstiev. Okrem domáceho VTC sa zúčastnia: Spartak Subotica (Srbsko), Mittal Ostrava, Frýdek Místek (Česká republika), ABV Salzburg (Rakúsko) a Doprastav Bratislava.

FILIP POLC MAJSTROM SLOVENSKA

August 2006 / Prečítané 2229 krát
Letné mesiace sú pre horských cyklistov obdobím keď víkend čo víkend majú na programe nejaké preteky. Rovnako je na tom aj Pezinčan Filip Polc, v tejto sezóne jazdiaci za rakúsky tím Gravity Group.

Mezeiová na MS trinásta

August 2006 / Prečítané 2294 krát
Slovenská reprezentantka v trape, Pezinčanka Jana Mezeiová (20), obsadila na majstrovstvách sveta v Záhrebe 13. miesto.

D. Nestarcová na ME v plážovom volejbale

August 2006 / Prečítané 2548 krát
Volejbalistka Dominika Nestarcová (21), ktorá odohrala uplynulú sezónu v drese VTC Pezinok, obsadila 3. miesto na finálovom turnaji série Šport Pro Elite Beach Tour 2006 v plážovom volejbale, ktorý sa odohral 5. – 6. augusta na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dominika so spoluhráčkou Luciou Michalovičovou si účasť na ňom vybojovali svojimi výsledkami na predchádzajúcich štyroch podujatiach série, rovnako ako ďalších jedenásť ženských dvojíc.

Športový kalendár

August 2006 / Prečítané 2281 krát
Futbal: 27.8. PŠC Pezinok – Čunovo 27.8. Slov. Grob – FK Lamač 27.8. Limbach – Záhorská Ves

Deň otvorených dverí

Epicentrum / August 2006 / Prečítané 2152 krát
V pondelok 4. septembra od 11.00 do 18.00 hod. otvorí EPIcentrum – Centrum voľného času v Zámockom parku svoje brány všetkým zvedavcom.

Hádzanársky turnaj

August 2006 / Prečítané 2233 krát
Hádzanársky turnaj veteránov s medzinárodnou účasťou o pohár starostu obce Lehota pod Vtáčnikom sa konal 12. 8. 2006. Spomedzi 8 družstiev sa víťazom stal HK Ostrava. Pezinskí starí páni obsadili druhé miesto. Pezinské družstvo sa v dňoch 1. – 3. septembra zúčastní na ďalšom medzinárodnom turnaji v Hradci Králové.

EPIcentrum otvára krúžky

August 2006 / Prečítané 2321 krát
Po Dobrodružnom lete EPIcentrum – Centrum voľného času v Zámockom parku znovu ožíva. Tradične prichádza so svojou netradičnou ponukou trávenia voľného času pre deti, mládež a aj dospelých. Krúžky a kurzy sa podobne ako po minulé roky nesú v duchu osobného rozvoja, radosti a priateľstva.

Krúžky a kurzy v Epicentre

August 2006 / Prečítané 5219 krát
Pre škôlkárov Angličtina pre začiatočníkov – výučba od základov hravou formou, od 5 rokov, cena 600 Sk, Angličtina pre pokročilých – pre tých, čo navštevovali krúžok angličtiny minulý rok, od 5 r., 600 Sk,

Jožko´s Cup 2006

August 2006 / Prečítané 2335 krát
Počas druhého júlového víkendu sa na tenisových dvorcoch VTC Pezinok uskutočnil už 8. ročník tenisového turnaja amatérov Jožko´s Cup. Tento rok sa na ňom zúčastnilo tridsať mužov a šesť žien v rôznych vekových kategóriách. Súťažilo sa len v dvojhrách mužov a žien, keďže kvôli nepriazni počasia sa nemohla odohrať plánovaná štvorhra mužov a zmiešaných dvojíc.

Hasiči zachraňovali

August 2006 / Prečítané 2245 krát
Jednotka záchranárov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v uplynulých dňoch zasahovala pri týchto záchranných akciách:

Program Kultúrneho centra

August 2006 / Prečítané 2138 krát
September 2006

Program kina v Dome kultúry

August 2006 / Prečítané 2249 krát
September 2007

Program Galéria Prokop

August 2006 / Prečítané 2255 krát
September 2006

POTEŠILI DETI

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 2647 krát
V rámci Kultúrneho leta si prídu na svoje aj deti. V nedeľu 13. augusta na Radničnom námestí ich potešili bratia Hudecovci s indiánskou rozprávkou.

Čo nového v Galérii insitného umenia?

Ing. Eva Lupová / August 2006 / Prečítané 2250 krát
Galéria insitného umenia v Pezinku (v Schaubmarovom mlyne, Cajlanská ul. č. 255) pripravuje nedeľné ateliéry, ktoré sú určené pre deti s rodičmi. Prvý sa uskutoční 24. septembra o 16. hodine pod názvom Čo sa skrýva v obraze.

Koncert Arionu

Milan Oravec / August 2006 / Prečítané 2304 krát
Pezinská country skupina ARION vás spolu s organizátormi Kultúrneho leta 2006 pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 27. augusta o 20. hodine na Radničnom námestí. V rámci country večera vystúpia aj hostia skupiny.

Vďaka za Pezinčana

Rodina Halamičková / August 2006 / Prečítané 2120 krát
Ďakujeme za doručenie časopisu aj na nové ulice v Pezinku v lokalite Turie brehy. Ako starých Pezinčanov nás to potešilo a dúfame, že sa k nám časopis dostane i v budúcnosti.

Kurzy a krúžky KC

Kultúrne centrum / August 2006 / Prečítané 2117 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára aj v školskom roku 2006/2007 kurzy jogy, kalanetiky a astronomický krúžok, ktoré sa začínajú:

Astronomický krúžok

Kultúrne centrum / August 2006 / Prečítané 2333 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2006/2007 astronomický krúžok a SCI-FI krúžok. Je určený všetkým záujemcom o vesmír a mimozemské civilizácie.