Pezinčania nechceli zmenu

December 2006 / Prečítané 3797 krát
Staronovým primátorom Oliver Solga, Mestské zastupiteľstvo so šiestimi novými poslancami

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania

Mgr. Oliver Solga / December 2006 / Prečítané 2325 krát
Dovoľte aby som vám zavinšoval príjemné a radostné prežitie tohtoročných vianočných sviatkov a v novom roku 2007 zaželal veľa zdravia, radosti, lásky, porozumenia a úspechov.

Na Nový rok po polnoci príďte na Radničné námestie

December 2006 / Prečítané 2407 krát
Aj tentoraz primátor mesta Oliver Solga pozýva občanov na spoločné privítanie nového roka a oslavu sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky.

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

December 2006 / Prečítané 2267 krát
Už po uzávierke tohto čísla sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na prvom rokovaní po komunálnych voľbách si prítomní vypočuli správu Mestskej volebnej komisie, novozvolení poslanci si prevzali osvedčenia a zložili sľub.

Účasť voličov vo voľbách

December 2006 / Prečítané 2356 krát
Na tohtoročných komunálnych voľbách v Pezinku sa zúčastnilo 7128 voličov z 18 128 zapísaných, čo predstavuje 39,32 percentnú účasť.

Návrh na riaditeľa zdravotného strediska

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2348 krát
Komisia na výber riaditeľa Mestského zdravotného strediska v Pezinku, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo, vybrala z troch prihlásených uchádzačov na túto pozíciu Ing. Juraja Pátka.

Koľko hlasov získali kandidáti na poslancov

December 2006 / Prečítané 2814 krát
V tohtoročných komunálnych voľbách do Mestského zastupiteľstva v Pezinku kandidovalo v piatich volebných obvodoch 103 kandidátov na poslancov. Do poslaneckých lavíc na základe výsledku volieb zasadnú dvadsiati piati.

Vďaka im

Mgr. Oliver Solga / December 2006 / Prečítané 2118 krát
Predvianočný čas znamená každoročne nielen prípravy a očakávania najkrajších sviatkov v roku, ale aj intenzívnejší pocit uvedomenia si, že sme pevnou súčasťou našich rodín, že sme obklopení priateľmi, spolupracovníkmi ale aj spoluobčanmi v meste, v ktorom žijeme. V konečnom dôsledku si tiež viac ako inokedy uvedomujeme, že každý z nás je aj jedinečnou súčasťou celého ľudského spoločenstva.

Od 1. januára sa menia dane a poplatky

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2183 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 13. novembra schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2304 krát
V tradícii poslaneckých dní pokračuje samospráva mesta aj v novom roku. Prvý, januárový, sa uskutoční v prvú stredu, teda 3. 1. od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Opäť spoločne na Slovakiatour

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2322 krát
V nadväznosti na trojročnú tradíciu sa bude Pezinok prezentovať na 13. Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave (18. – 21. 1. 2007) opäť spoločne so všetkými svojimi partnerskými mestami – českou Mladou Boleslavou, rakúskym Neusiedl am See, maďarským Mosonmagyaróvárom a slovinskou Izolou.

Boleslav má nové vedenie mesta

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2213 krát
Vo štvrtok 2. novembra sa konala ustanovujúca schôdza nového Zastupiteľstva Mladej Boleslavi, na ktorej sa zúčastnilo všetkých 33 zastupiteľov.

Stretnutie subjektov cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2640 krát
Kľúčové subjekty cestovného ruchu v Pezinku – miestne cestovné agentúry a kancelárie, Informačné centrum, mestskí sprievodcovia, zástupcovia miestnych kultúrnych inštitúcií, majitelia resp. prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení, zástupcovia samosprávy a miestnych médií sa stretli 13. decembra na mestskom úrade, aby zhodnotili uplynulý rok z hľadiska cestovného ruchu a informovali sa vzájomne o svojich zámeroch na rok 2007.

OCENENIE PRE PEZINOK

December 2006 / Prečítané 2358 krát
Len niekoľko hodín po skončení komunálnych volieb bolo v Slovenskom národnom divadle v Bratislave slávnostné odovzdávanie ocenení v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2005 – 2006.

Nový kalendár podujatí na rok 2007

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2350 krát
Od stredy 13. decembra je v Informačnom centre v Pezinku k dispozícii Kalendár podujatí na rok 2007.

Univerzitný kurz cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2514 krát
Naše partnerské mesto Neusiedl am See sprostredkovalo pre záujemcov z Pezinka príležitosť na zvýšenie kvalifikácie v oblasti cestovného ruchu.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / December 2006 / Prečítané 2259 krát
Neny roka, kedy by zme sa netešili na jeho konec, na trochu teho volna, na stretnucí z blýskyma ludma, možno aj na stretnucí z ludma, kerých zme celý rok nevidzely a nepočuly, na nejaké to prekvapený pot stromkem pre tých, čo celý rok, alebo aspon g jeho koncu (trocha) poslúchaly.

Mikuláš medzi deťmi

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2240 krát
V utorok 5. decembra už tradične prišiel medzi pezinské deti Mikuláš. Okrem dobrej nálady a drobných darčekov im priniesol pekný program v podaní Divadla PIKI a mladých pezinských spevákov.

Mikuláša sme ani nevideli

redakcia / December 2006 / Prečítané 2187 krát
Zúčastnila som sa s deťmi na tradičnom mikulášskom podujatí na námestí. Moje deti sa na stretnutie s Mikulášom veľmi tešili, rovnako ako stovky ďalších, ktoré sem prišli spolu s rodičmi. Na jednej strane sme veľmi povďační, že sa toto podujatie robí, ale na druhej nie sme spokojní akou formou.

Z rokovania Zastupiteľstva BSK

Ing. Jana Pešková / December 2006 / Prečítané 2411 krát
Dňa 6. decembra poslednýkrát v tomto roku zasadalo Zastupiteľstvo BSK. Po prvýkrát sa konalo v novej rokovacej sále v zrekonštruovanej budove BSK na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave. Zasadnutie patrilo medzi najdôležitejšie v tomto roku, pretože hlavným bodom rokovania bol návrh rozpočtu BSK na roky 2007 – 2009.

PROBLÉMY NA SEVERE

Andrej Kukumberg / December 2006 / Prečítané 2267 krát
Vážená redakcia, nie je mojim zvykom takto kritizovať, lebo určité veci sa dajú pochopiť a tolerovať. Avšak, keď prekročia hranice trpezlivosti nezostáva nič iné, ako sa obrátiť aj na médiá, aby pomohli pri riešení našich problémov. Skúšal som aj iniciatívu prostredníctvom poslancov, avšak bez ohlasu...

Blahoželáme

redakcia / December 2006 / Prečítané 2458 krát
Staronovým dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa stal po nedávnych voľbách opäť Pezinčan doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.

Parkujeme v kalužiach

Oľga Lennerová / December 2006 / Prečítané 2218 krát
Príďte sa pozrieť ako obyvatelia Bratislavskej ulice (sídlisko Juh) parkujú so svojimi autami. O nápravu tohto stavu prosím už tretíkrát v priebehu štyroch rokov.

Doručovanie zásielok z mestského úradu

Ing. Jana Pešková / December 2006 / Prečítané 2264 krát
Už dva roky funguje na Mestskom úrade v Pezinku doručovanie zásielok občanom mesta prostredníctvom osobného kuriéra. Túto funkciu úspešne vykonáva pán Ján Gálik, ktorého občanom mesta niekoľkokrát predstavil časopis Pezinčan i TV Pezinok.

Vianočný orloj

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2404 krát
Súčasťou Vianočných trhov v našom meste sa stal živý vianočný orloj. Z priestorov Mestského múzea v Starej radnici sa v okne vo štvrtok 14. decembra trikrát v hodinových intervaloch ukázali živé postavy v kostýmoch.

Vianočné trhy – nákupy i dobročinnosť

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2514 krát
Hoci chýbal sneh ako dôležitá rekvizita pre navodenie sviatočnej atmosféry, ostatné podmienky boli, našťastie, na tohtoročných Vianočných trhoch (14. – 16. 12.) splnené. V ponuke boli tradičné darčeky, vianočné ozdoby i gastronomické špeciality, typické pre tieto najkrajšie sviatky roka.

Vo Vitise si volili kráľa a kráľovnú

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 3110 krát
V pezinskom Vitise koncom novembra usporiadali firemný večierok, na ktorom vyhodnotili tohtoročné výsledky. Informovali o nich generálny riaditeľ Ing. Dušan Hecht a výrobný riaditeľ Ing. Richard Polkoráb.

V Obchodnej akadémii bez prijímacích skúšok

Obchodná akadémia / December 2006 / Prečítané 3435 krát
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok prijme na školský rok 2007/2008 žiakov bez prijímacích skúšok: 60 žiakov na študijný odbor 63176 obchodná akadémia 30 žiakov na študijný odbor 63246 manažment regionálneho cestovného ruchu

SÚŤAŽ O LOGO PEZINKA

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2310 krát
Na opakovanej súťaži o logo Pezinka sa zúčastnilo 36 súťažných návrhov. Ako najlepší vybrala porota návrh Ateliéru 22. Značka tohto logotypu obsahuje štylizované písmeno P (Pezinok), štylizovaný strapec hrozna ako symbol vinohradníctva a vinárstva – to všetko ,,zastrešené" krivkou znázorňujúcou masív Malých Karpát.

Poďakovanie

Drahoslava Finková / December 2006 / Prečítané 2200 krát
Nadácia Revia veľmi pekne ďakuje všetkým dobrovoľníkom – riaditeľom a pracovníkom inštitúcií, rodinným príslušníkom a priateľom členov OZ Slovkarpatia za napečené dobroty do vianočného bazára a študentom za vystúpenie vo vianočnom živom orloji.

Sprievodcovia bilancovali

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2453 krát
Symbolickú bodku za práve sa končiacim rokom 2006 urobili pezinskí mestskí sprievodcovia na klubovom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra na Mestskom úrade v Pezinku. V rámci neho sa nielen hodnotil uplynulý rok, ale sa pripravovali aj aktivity na nasledujúci.

Študentský parlament

Kristína Mizeráková / December 2006 / Prečítané 2600 krát
Pezinok je jedno z mála slovenských miest, kde pôsobí Študentský parlament (ŠP). Vznikol za aktívnej pomoci Mesta Pezinka v marci minulého roka. Mládežnícku samosprávu tvoria zástupcovia zo základných a stredných pezinských škôl.

MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Mgr. Oliver Solga / December 2006 / Prečítané 2198 krát
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v polyfunkčnej budove na ulici M. R. Štefánika č.10 v Pezinku, súpisné číslo 24, na parc. č. 4941/1 – zastavané plochy a nádvoria, podľa LV č. 5167 v k.ú. Pezinok, a to konkrétne: – miestnosť č. 101 na 1. poschodí o výmere 31,30 m2; – miestnosť č. 108 na 1. poschodí o výmere 12 m2.

Kedy vyjde Pezinčan?

redakcia / December 2006 / Prečítané 2262 krát
V budúcom roku, ktorý je 40. rokom vydávania, vyjde mesačník Pezinčan v týchto termínoch:

Baníci mali šachtág

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 3283 krát
V sobotu 9. decembra usporiadal Malokarpatský banícky spolok v Pezinku v priestoroch Domu kultúry šachtág. Koná sa vždy v období, keď má sviatok Barbora, ktorá je patrónkou baníkov. Bol to už piaty pezinský šachtág, organizovať ho začali v roku 2002.

Koncert slávnemu rodákovi

December 2006 / Prečítané 2310 krát
V piatok 24. novembra usporiadala Základná umelecká škola E. Suchoňa v Pezinku koncert venovaný nedožitým 100. narodeninám pezinského rodáka, dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga prof. Dr. h.c. Ľudovíta Rajtera.

Príležitosť pre literárne talenty

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2168 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasuje 15. ročník literárnej súťaže O cenu primátora Pezinka. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a študenti stredných škôl na území mesta alebo ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko.

K novému roku

Jozef Aulitis / December 2006 / Prečítané 2141 krát
Vitaj vitaj nový rôčik, (v polohe sme zoči-voči). Čakáme ťa vždy s napätím a obnoveným ocenením.

Ples farnosti

František Féder / December 2006 / Prečítané 2309 krát
Pozývame vás na XIII. Ples farnosti Pezinok, ktorý sa uskutoční v piatok 16. februára 2007 v Dome kultúry v Pezinku. Začiatok plesu je o 19.00 hodine.

Vianočno-novoročný vinš

František Féder / December 2006 / Prečítané 6956 krát
Na krásne pokoja sviatky prijmite pozdrav náš krátky. Prežite chvíle vianočné v radosti, láske, spoločne. Novoročný prípitok nech vám je na úžitok, nech vám dodá veľa síl, aby žiaľ vás neťažil.

REVIA

Revia / December 2006 / Prečítané 2063 krát
Srdečne ďakujeme všetkým našim darcom, dobrovoľníkom, priaznivcom a sympatizantom za finančné dary, príspevky do nadačných fondov, za materiálnu podporu, za poskytnuté služby a pomoc, za zrealizované projekty, za prejavenú dôveru a morálnu podporu.

Ad Una Corda v Mosonmagyaróvári

redakcia / December 2006 / Prečítané 2222 krát
Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda absolvoval na tretiu adventnú sobotu adventný koncert v maďarskom partnerskom meste Mosonmagyaróvári.

Významné návštevy hasičov

Peter Ronec / December 2006 / Prečítané 2164 krát
Naše mesto v poslednom období navštívili dve významné oficiálne zahraničné delegácie hasičov. V septembri boli prvýkrát na Slovensku na návšteve medzinárodní hasičskí rozhodcovia z Belgického kráľovstva. Niekoľko dní z týždenného pobytu strávili v Pezinku.

Pripomenuli si 15. výročie partnerstva

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2247 krát
V Dome kultúry sa 14. decembra uskutočnila slávnostná akadémia pezinského Gymnázia pri príležitosti 15. výročia družobných kontaktov s rakúskym Gymnáziom vo Wiener Neustadte.

Návšteva žiakov z Nemecka

December 2006 / Prečítané 2163 krát
Druhý novembrový týždeň (6. – 10. 11.) navštívili ZŠ Kupeckého učiteľky a žiačky z partnerskej školy z nemeckého mestečka Zeulenroda. Na ich návštevu sme sa veľmi tešili a poctivo pripravovali. V pondelok večer sme ich čakali na stanici. Spočiatku sme sa obávali, ako sa s nimi dohovoríme, ale nakoniec sme to zvládli celkom slušne.

EUROSCOLA 2007

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2225 krát
Na výzvu Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorá vyhlásila v rámci programu Euroscola súťaž, zareagovalo pezinské Gymnázium. Cieľom tejto súťaže je posilniť verejnú diskusiu o Európe a v prípade úspechu navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci.

Oznámenie

Revia / December 2006 / Prečítané 2189 krát
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí povoľuje REVII – Malokarpatskej komunitnej nadácii, konanie verejnej zbierky v čase od 1. 2. 2007 do 1. 2. 2008. Výnos použijeme na podporu projektov charitatívneho, sociálneho, vzdelávacieho, kultúrneho charakteru a projekty na ochranu životného prostredia, starostlivosti o deti a mládež a znevýhodnených občanov.

Spomíname

December 2006 / Prečítané 2612 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

December 2006 / Prečítané 2254 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

December 2006 / Prečítané 2332 krát
Blahoželania pre naších najbližších...

Spoločenská kronika

December 2006 / Prečítané 4206 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Gotická architektúra na Holubyho ulici

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / December 2006 / Prečítané 2707 krát
V lete tohto roku sa na parcele meštianskeho domu na Holubyho ulici č. 22, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, uskutočnil spoločný historicko-architektonický, reštaurátorský, archívny a archeologický výskum, ktorý predchádzal plánovanej rekonštrukcii objektu. Jeho výsledky sú významným prínosom pre dejiny mesta.

Ahoj z week&weekend

December 2006 / Prečítané 2167 krát
Na dvere nám pomaly klope koniec roka a tak by sme hneď v úvode chceli všetkým našim terajším aj budúcim zákazníkom zaželať šťastné sviatky v dobrej pohode a úspešný nový rok plný pozitívnych dní a splnených prianí...Našim najväčším prianím je, aby ste aj naďalej u nás svoj čas príjemne strávili a odchádzali spokojní a dobre naladení.

MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Mgr. Oliver Solga / December 2006 / Prečítané 2274 krát
na prenájom nebytových priestorov v budove Starej radnice, súpisné číslo 1 na parcele č. 4969, ktorá je vo vlastníctve Mesta Pezinok podľa Listu vlastníctva č. 4234 v k.ú. Pezinok a to konkrétne nebytové priestory :

Ako si nás získavali kandidáti vo voľbách?

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2211 krát
Máme za sebou komunálne voľby. Mali sme príležitosť zvoliť si primátora a poslancov, ktorým dôverujeme a chceme, aby spravovali naše mesto v nasledujúcich štyroch rokoch.

Cestovný poriadok

December 2006 / Prečítané 2254 krát
« železničná stanica Pezinok « platí od 10. 12. 2006

Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2339 krát
V tomto čísle Pezinčana vrcholí kampaň Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým. Vo všetkých dvanástich číslach tohto roku sme na špeciálnej strane označenej logom kampane predstavili prakticky všetky združenia, spolky alebo záujmové skupiny, ktoré sa venujú zdravotne postihnutým v našom meste.

Akadémia Náš deň

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2390 krát
Pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých a ukončenia kampane Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým sa uskutočnila 7. decembra v Dome kultúry po štvrtýkrát slávnostná akadémia NÁŠ DEŇ.

Obsluhovať budú zdravotne postihnutí

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2168 krát
V priestoroch starej požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici vyrastá Chránená dielňa – cukráreň. Pozoruhodné na tom je to, že v prevádzke budú obsluhovať zdravotne postihnutí. V pondelok 11. decembra nás pozvali pozrieť si, zatiaľ nedokončené priestory. O bližšie informácie sme požiadali konateľa firmy Vladimíra Hupku.

Pezinskí džudisti v tomto roku bronzoví

December 2006 / Prečítané 2903 krát
Džudisti 1. JC Pezinok sú už tradičnými účastníkmi finále play-off 1. ligy džudistov, svoje postavenie v slovenskej špičke potvrdili aj tento rok ziskom bronzových medailí. Tradičné vyvrcholenie súťaže džudistov sa konalo v sobotu 2. decembra v Banskej Bystrici. V prvom semifinále si Slávia STU Bratislava ľahko poradila so Sláviou Trnava 7:0

V basketbalovom pohári štvrtí

December 2006 / Prečítané 1948 krát
Po prekvapujúcom postupe cez Nitru v 1. kole Slovenského pohára basketbalistov sa hráči MBK Pezinok postarali o ďalšie prekvapenie keď vo štvrťfinále vyradili minuloročného víťaza tejto súťaže BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.

TENISOVÉ ZLATO

December 2006 / Prečítané 2324 krát
V priestoroch Tenisového centra mládeže Slávia Právnik v Bratislave sa 25. novembra konal 2. ročník Detského Davis cupu a Fed cupu s Nadáciou SPP (ročníky 1999 – 2001).

Príďte si zabehať na trojkráľové preteky

December 2006 / Prečítané 2073 krát
Klub orientačného behu TJ Sokol Pezinok organizuje aj tento rok tradičné Mestské trojkráľové orientačné preteky. V sobotu 6. januára si na trate v centre Pezinka môžu prísť zabehať všetci vyznávači tejto pohybovej aktivity. Prezentácia je do 10.00 hod., štart o 11.00 hod.

Pozvánka na európsky volejbalový pohár

December 2006 / Prečítané 2245 krát
Po niekoľkoročnej prestávke sa v našom meste opäť uskutoční európska volejbalová pohárová súťaž žien. Volejbalistky VTC Pezinok si účasťou vo finále Slovenského pohára v minulej sezóne zabezpečili účasť v pohári CEV. V dňoch 5. – 7. januára sa v športovej hale SOU na Komenského ulici uskutoční 4. skupina kvalifikačných turnajov tejto súťaže.

Ocenení akademici

December 2006 / Prečítané 2249 krát
V stredu 6. decembra vyhlásila Slovenská asociácia univerzitného športu najúspešnejších akademických športovcov a trénerov za rok 2006. Medzi ocenenými sú aj orientační bežci z Pezinka – Lukáš Barták, ako jednotlivec i ako člen družstva, spolu s Ondrejom a Martinom Pijákovcami a Drenčákom.

Kováčik v reprezentácii

December 2006 / Prečítané 2098 krát
Slovenský horolezecký spolok JAMES schválil začiatkom decembra zloženie reprezentačných družstiev na rok 2007. Medzi jedenástimi lezcami v B družstve je aj Pezinčan Jakub Kováčik, ktorý je členom ŠKMK Modra.

ŠPORTOVÝ KALENDÁR

December 2006 / Prečítané 2171 krát
Volejbal: 5. – 7.1. Európsky pohár CEV vo volejbale žien 14.1. VTC Pezinok – Slávia VM Bratislava

Druhý plavecký maratón vo februári

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2150 krát
Na základe dobrých skúseností z prvého ročníka plaveckého maratónu sa Mesto Pezinok v spolupráci so Študentským parlamentom Pezinok a Mestskou plavárňou (spadajúcou pod Mestský podnik služieb) rozhodli zorganizovať i druhý.

Spolupráca informačných centier

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 2130 krát
V ostatnom období urobili informačné centrá v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) viacero krokov k vzájomnej spolupráci.

Nový rok na Veľkej Homoli

Milan Ružek / December 2006 / Prečítané 2127 krát
Modranský turistický spolok pozýva priateľov zimnej turistiky na novoročné stretnutie pod turistickou rozhľadňou na Veľkej Homoli 1. januára 2007 o 13.00 hod.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu BSK

Ing. Jana Pešková / December 2006 / Prečítané 2385 krát
V rozpočte BSK sa každoročne vyčleňujú finančné prostriedky aj na poskytovanie dotácií. Poskytovanie dotácií z rozpočtu BSK upravuje VZN č. 8/2005. Dotácie sú určené pre obce na území BSK, fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území BSK.

Turnaj o pohár záchranárov

December 2006 / Prečítané 2113 krát
MODRA – V sobotu 18. novembra usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Pezinok-mesto 5. ročník minifutbalového turnaja o Pohár záchranárov. Turnaj sa konal v Športovej hale Základnej školy Ľ. Štúra v Modre. Zúčastnili sa na ňom hasiči z DHZ Pezinok, G4S, dve družstvá z Hasičského a záchranného útvaru Bratislava, Drevony a policajti z Modry, Pezinka a dopraváci.

AKO VOLILI V MIKROREGIÓNE

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2080 krát
V obciach Pezinského mikroregiónu nastali na postoch starostov len minimálne zmeny. Nového starostu majú jedine v Slovenskom Grobe, kde Ing. Jozefa Javorku nahradil Mgr. Ján Juran.

Riešite sudoku?

Ing. Eva Lupová / December 2006 / Prečítané 3453 krát
Podľahli ste vášni tejto novej formy krížoviek? A prináša vám táto aktivita nielen radosť, ale ste v nej i dobrý, či dobrá? Potom práve pre vás sú určené 1. majstrovstvá Pezinka v riešení sudoku, ktoré sa uskutočnia 19. januára 2007 v Dome kultúry.

OZNAM

Výbor MsO SRZ / December 2006 / Prečítané 2150 krát
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) v Pezinku oznamuje, že kancelária MsO sa presťahovala do Odborného učilišťa na Komenského ul. č. 29 v Pezinku, 2. poschodie, č. dverí 206.

Vyššie územné celky sa zmenia na župy

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2155 krát
Vzácna zhoda politikov parlamentných strán existuje v zmene názvu samosprávneho Vyššieho územného celku (VÚC) na župu.

Program Kultúrneho centra

December 2006 / Prečítané 2142 krát
Január 2007

Program kina v Dome Kultúry

December 2006 / Prečítané 2150 krát
Január 2007

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2006 / Prečítané 2330 krát
Január 2007

Program Galéria Prokop

December 2006 / Prečítané 2194 krát
Január 2007

Mestské múzeum

December 2006 / Prečítané 2159 krát
Stále expozície: Zo zeme – expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia Sakrálna plastika – Jozef Franko

Uzávierka cesty až do 30. mája

Mestský úrad / December 2006 / Prečítané 2153 krát
Mesto Pezinok svojim rozhodnutím z 19. 12. 2006 povolilo zmenu termínu ukončenia uzávierky na stavbu železničného priecestia na Tehelnej ulici do 30. mája 2007. Uzávierka je v súvislosti s výstavbou podjazdu v rámci modernizácie železničnej trate.

Pohár šípkarov

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2246 krát
Slovenská šípkarská federácia usporiadala začiatkom decembra v Dome kultúry v Pezinku Európsky pohár v elektronických šípkach. Štartovalo 200 pretekárov z deviatich krajín Európy. Snímka