Stolní tenisti do Guinessovej knihy

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 3213 krát
Aktéri rekordu s pohármi prezidenta SR a primátora Pezinka, zľava: Ladislav Vizent, Rudolf Herda, Ján Belay, Eman Hrdlovič, František Béber, Branislav Belohlávek.

Vyše stovky kandidátov na poslancov

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2248 krát
Mestská volebná komisia 8. októbra uzatvorila kandidátky na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku pre komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia v sobotu 2. decembra 2006 (7.00 – 22.00 hod.) v piatich volebných obvodoch.

Dohodli sa, že sa dohodnú

Október 2006 / Prečítané 2139 krát
Záver roka sa nesie nielen v znamení bilancovania toho pomaly sa končiaceho, ale aj príprav rozpočtu na ten nasledujúci. Inak to nie je ani v mestách, kde na rozdiel od predchádzajúcich rokov treba robiť rozpočet nielen na rok 2007 ale aj na ďalšie dva roky.

Mesto má projektovú manažérku

redakcia / Október 2006 / Prečítané 2066 krát
Funkcia projektového manažéra je už dnes neodmysliteľnou súčasťou organizačnej štruktúry pracovníkov mestských úradov. Naše mesto sa zapojilo už v minulosti do množstva projektov, ktoré priniesli osoh občanom a nemalé finančné prostriedky do mestskej pokladnice.

Deň cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2185 krát
Tohto roku po prvýkrát sa Pezinok oficiálne prihlásil k Svetovému dňu cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september. Mesto si ho oficiálne pripomenulo tromi podujatiami.

Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2150 krát
BRUSEL – Vďaka iniciatíve Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok dostalo naše mesto príležitosť participovať na medzinárodnom projekte Udiex – Alep z programu EÚ Urbact.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2047 krát
Jedenásty poslanecký deň v roku 2006 sa uskutoční v stredu 8. novembra (pretože na prvú stredu 1. 11. 2006 pripadá štátny sviatok) od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku.

Máme najlepšie prospekty

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2128 krát
Kolekcia prospektov vydaných Mestom Pezinkom (Po pezinských uličkách a Podujatia) získala v 5. ročníku celoslovenskej súťaže vyhlásenej Národnou osvetou, Slovenskou národnou knižnicou, Obecnými novinami a Národným osvetovým centrom v kategórii brožúr kultúrno-turistického charakteru v konkurencii 76 súťažných materiálov prvé miesto. Druhé miesto porota udelila Považskej Bystrici a tretie Holíču.

PEZINČAN K VOĽBÁM

redakcia / Október 2006 / Prečítané 1998 krát
V budúcom čísle Pezinčana poskytneme všetkým trom kandidátom na primátora rovnaký priestor na prezentáciu a uverejníme zoznam kandidátov na poslancov. Platenú politickú inzerciu si treba objednať v redakcii do piatku 10. novembra 2006.

Čas rozhodnutí

Mgr. Oliver Solga / Október 2006 / Prečítané 2102 krát
Každého z nás iste poteší, keď sa o Pezinku hovorí pozitívne alebo dokonca v superlatívoch. Mnohí ľudia z iných miest a najmä z nášho hlavného, sa netaja tým, že by sa radi do Pezinka presťahovali.

Systém triedenia odpadov väčšine vyhovuje

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2109 krát
V dňoch 15. – 31. augusta tohto roku zorganizovalo Mesto Pezinok anketu občanov, zameranú na triedenie komunálnych odpadov v rodinných a bytových domoch. V štruktúre respondentov bol zohľadnený typ bývania a lokalita, aby boli získané čo najobjektívnejšie údaje.

Vyhodnotili súťaž o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2806 krát
V stredu 11. októbra vyhlásili výsledky 11. ročníka celomestskej súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu v Pezinku za rok 2006.

Nezabudnite na deratizáciu

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2086 krát
Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území Pezinka na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle všeobecne záväzných nariadení č. 4 a 7 z roku 2003, v termíne od 1. 10. – 31. 10. 2006.

Rokovanie Študentského parlamentu

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2503 krát
Po prázdninách sa pustil do roboty aj Študentský parlament (ŠP) v Pezinku. Na svojom septembrovom zasadnutí 21. septembra okrem hodnotenia aktivít od predchádzajúceho stretnutia (Letnej prázdninovej Univerzity pezinčiny, účasti ŠP na Vinobraní 2006) sa plánoval už rok 2007.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Október 2006 / Prečítané 2162 krát
Október je taký zvláštny mesýc. Podla mójho mýnená utrpel po nežnej revolúcii najvačú újmu. Kedysik zme šésteho slávily den československej ludovej armády, moja sestra sa ftedy aj vydávala a skoro na konci mesýca nás čekal velyký trojitý svátek a hlavne volno ze školy aj z roboty.

Na hromadný odber prišlo len zopár darcov

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2233 krát
Národná transfúzna jednotka z ružinovskej nemocnice zabezpečila v pondelok 9. októbra odber krvi od dobrovoľných darcov krvi. Do priestorov Domu kultúry ich prišlo len šesť, čo pochopiteľne lekárku a zdravotné sestry, ktoré odber zabezpečovali, sklamalo.

Kedy sa vyrieši problém s holubmi?

Čitateľka / Október 2006 / Prečítané 2002 krát
Je potešiteľné, že naše mesto navštevujú stovky turistov. Najmä v lete a cez víkendy možno stretnúť v uliciach skupinky návštevníkov so sprievodcami, ako sa zoznamujú s pamiatkami v centrálnej zóne. Niektorí prichádzajú zas za kultúrou či posedieť si pri poháriku vínka.

Zájazd do Šaštína

Eva Balážová / Október 2006 / Prečítané 2212 krát
V pondelok 25. septembra sa konalo stretnutie kresťanských seniorov zo západného Slovenska v Šaštíne. Rozhodli sme sa pri tejto príležitosti, tak ako po iné roky, navštíviť toto prekrásne pútnické miesto.

Správa cintorínov informuje

Správa cintorínov / Október 2006 / Prečítané 2116 krát
Dňom 1. 11. 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2005 Z.z. zo dňa 23. 9. 2005 o pohrebníctve. V zmysle tohto zákona sa pri prideľovaní hrobového miesta uzatvára nájomná zmluva.

ZAUJÍMAVÝ PROJEKT

redakcia / Október 2006 / Prečítané 2361 krát
Projekt INTER GET UP je medzinárodný projekt financovaný Európskou úniou, ktorý má podporiť inovatívne podnikanie v našom regióne. Projekt je zameraný na výskumoch pracovníkov, vysokoškolských študentov, profesorov, ale aj začínajúcich podnikateľov. Cieľovými skupinami sú teda predovšetkým ľudia s novátorskými nápadmi.

Pezinčanka K. Manová - Miss Intercontinental

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 4021 krát
hlavnom meste Bahamských ostrovov v Nassau sa zišlo v polovici októbra 54 krások z celého sveta na súťaži Miss Intercontinental. Slovenskú republiku reprezentovala prvá vicemiss Universe SR 2006, Pezinčanka Katarína Manová.

Internetový klub pre verejnosť

Tatiana Sroková / Október 2006 / Prečítané 2338 krát
Už štyri roky poskytuje Základná škola na Kupeckého v Pezinku svoje počítačové učebne a rýchle pripojenie na internet širokej verejnosti. Obľúbený internetový klub môžete naďalej navštevovať každý pondelok, stredu a piatok od 14. do 18. hodiny.

Temperovaný most

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2324 krát
V Grinavskej časti mesta vyrástla veľká stavba – cestný nadjazd premosťujúci železničnú trať s elektrickým vedením Bratislava – Trnava. Mimoúrovňové kríženie pri zastávke Pezinok (Grinava) sa realizuje v rámci modernizácie trate na rýchlosť 160 kilometrov. Stavba je financovaná z prostriedkov Železníc SR a štátneho rozpočtu.

Do Pezinka prichádzajú noví investori

redakcia / Október 2006 / Prečítané 2283 krát
V predchádzajúcich štyroch rokoch, ale najmä v minulom a tomto roku, prišlo do Pezinka niekoľko významných zahraničných investorov z rôznych výrobných oblastí. Okrem iného poskytnú Pezinčanom a ľuďom z blízkeho okolia zaujímavé pracovné príležitosti.

Týždeň boja proti rakovine

Anna Štilhammerová / Október 2006 / Prečítané 2139 krát
Liga proti rakovine SR usporiadala aj v tomto roku v čase od 16. do 20. októbra Týždeň boja proti rakovine. Hlavným motívom tejto kampane bolo upozorniť širokú verejnosť na škodlivosť fajčenia jednak pre samotného fajčiara, ale aj ľudí, ktorí sa okolo neho pohybujú.

Ahoj z week&weekend

Október 2006 / Prečítané 2083 krát
Čo sa udialo v reštaurácii rýchleho obslúženia v poslednom období? – Teší nás, že reštaurácia mladých si nachádza stále nových priaznivcov. Pre našich zákazníkov pripravujeme stále nové prekvapenia a akcie, a to aj mimo priestorov reštaurácie.

Znovu súťaž o logo mesta

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2176 krát
Hodnotiaca komisia súťaže o logo Pezinka využila svoje právo a nevybrala žiaden z návrhov predložených do 30. 8. 2006. Na jej podnet Mesto Pezinok vyhlasuje 1. novembra 2006 novú verejnú neanonymnú súťaž na vytvorenie loga mesta a jednotného vizuálneho štýlu mesta s nasledovnými podmienkami:

Neúnosná situácia na ceste v Grinave

JUDr. Štefan Noskovič, Ing. Ján Satko, CSc. / Október 2006 / Prečítané 2189 krát
V mestskej časti Grinava na štátnej ceste II/502 zaznamenávame každý rok viacero dopravných nehôd. Najčastejšie sú ich účastníkmi chodci a bicyklisti, po stretoch s motorovými vozidlami skončia v nemocnici s ťažkými zraneniami alebo v tom horšom prípade zaplatia životom. Je veľa dôvodov na to, aby sa s týmto neúnosným stavom čosi urobilo.

TV Pezinok vysiela osem rokov

Peter Bittner / Október 2006 / Prečítané 2533 krát
UVIDÍTE, ŽE SA UVIDÍTE – tento slogan by pokojne mohol charakterizovať uplynulých osem rokov TV PEZINOK. Momenty zo života Pezinčanov, množstvo aktuálnych informácií a snaha o zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta – za tým sa skrývajú dni a noci práce celého tímu.

Mirka potvrdila svoje kvality

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 3270 krát
V štúdiu 2 Slovenského rozhlasu v Bratislave sa 22. septembra uskutočnil finálový koncert o Cenu známej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej.

Vianočné trhy s predohrou

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2416 krát
Aj tohto roku organizuje Mesto Pezinok Vianočné trhy. Uskutočnia sa týždeň pred sviatkami – 14. až 16. decembra tradične na Radničnom námestí.

Moderné informačné technológie v knižnici

Anna Gašparovičová / Október 2006 / Prečítané 2626 krát
V roku 2004 na základe výzvy Malokarpatská knižnica v Pezinku podala projekt do Štrukturálneho fondu Európskej únie na nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva.

Kalendár podujatí 2007

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2195 krát
Už deviaty rok po sebe pripravuje Mesto Pezinok vydanie Kalendára podujatí na príslušný rok, tentokrát na rok 2007. Uvedený materiál je jednak zdrojom informácií pre občanov a návštevníkov mesta, zároveň však umožňuje koordináciu podujatí pre ich organizátorov a je užitočnou pomôckou pri formovaní spoločenského života v Pezinku.

Výstava venovaná Ľudovítovi Rajterovi

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2080 krát
Pri príležitosti nedožitých 100. narodenín pezinského rodáka, hudobného skladateľa a dirigenta profesora Dr. Ľudovíta Rajtera sa uskutočnila v Mestskom múzeu výstava pod názvom Sólo pre majstra.

Stretnutie so strašidlami

Október 2006 / Prečítané 2125 krát
V nedeľu 29. októbra o 16.00 hod. sa uskutoční v Schaubmarovom mlyne popoludnie pre deti, ktoré sa radi boja a tiež niečo objavujú a vymýšľajú.

Vinobranie sa vydarilo, návštevníci boli V bohatom kultúrnom programespokojní

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2154 krát
Tohtoročné pezinské Vinobranie bolo v skoršom termíne a podobné podujatie bolo i v Rači, aj napriek tomu prišlo do nášho mesta veľa ľudí, najmä z Bratislavy.

Kalendár na rok 2007

redakcia / Október 2006 / Prečítané 2349 krát
Po prvýkrát vo svojej histórii bude mať Pezinok reprezentačný nástenný kalendár na rok 2007. Tvorí ho dvanásť celofarebných listov a obálka, ktoré prezentujú krásy Pezinka, prírodu a umelecké festivaly. Kalendár sa bude dať kúpiť v Mestskom informačnom centre a firmy si ho môžu objednať a dať urobiť dotlač s logom svojej spoločnosti.

Slovenské divadlo v Mladej Boleslavi

redakcia / Október 2006 / Prečítané 2124 krát
Prvého októbra slávnostne otvorili v Mestskom divadle v Mladej Boleslavi divadelný festival To najlepšie z humoru na slovenskej scéne. Týždeň slovenského divadla v našom partnerskom meste je obmenou Týždňa českého divadla, ktorého prehliadku organizujeme každý druhý rok v Pezinku.

Jesenné folky

Október 2006 / Prečítané 2146 krát
Občianské združenie P.R.D. organizuje 24. novembra v Dome kultúry v Pezinku prvý ročník JESENNÝCH FOLKOV. Organizátori predstavia vysoko kvalitné veci overené časom i vystúpeniami na mnohých, nielen folkových pódiách.

Prezentácie kníh P. Sandtnera

Október 2006 / Prečítané 2168 krát
V Dome kultúry v Pezinku sa 29. septembra uskutočnila prezentácia publikácie Petra Sandtnera Pezinskí kňazi, farári, kapláni, rodáci z Pezinka za účasti primátora Mgr. Olivera Solgu a pezinského farára Zdenka Sitku.

Blíži sa Deň otvorených pivníc

J. Dudová / Október 2006 / Prečítané 2280 krát
Milovníci dobrého vína sa už tešia na nezabudnuteľnú atmosféru otvorených pivníc. V tomto roku vás malé, veľké, kamenné i murované pivničky Malokarpatského regiónu 17. a 18. novembra privítajú už po siedmykrát.

Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov

Mgr. Mária Magátová, Ing. Bibiana Kebisová / Október 2006 / Prečítané 2175 krát
Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov v Pezinku vznikla na podnet rodičov, ktorí túžili, aby ich deti mohli čas trávený v predškolskom zariadení prežiť v prostredí, ktoré je v zhode s ich vierou a hodnotami, ktorými žijú doma.

Pamiatka zosnulých

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2340 krát
Pamiatku zosnulých v Pezinku si v tomto roku pripomenieme v stredu 1. novembra. Pietny akt sa uskutoční na cintorínoch v Grinavskej a Cajlanskej časti o 15.00 hod. a na mestskom cintoríne v Pezinku o 16.00 hod. Pamiatku zosnulých organizujú Mestský úrad a Rímsko-katolícka a Evanjelická cirkev a.v.

Prestížna cena pre K. Vavrovú

redakcia / Október 2006 / Prečítané 2197 krát
Rada Fondu výtvarných umení odovzdala nedávno prestížne ceny Martina Benku za rok 2005. Za výtvarné dielo v oblasti grafiky získala cenu Pezinčanka akademická maliarka Katarína Vavrová.

ZOMREL S. ŠOKA

Október 2006 / Prečítané 2322 krát
V sobotu 16. 10. zomrel v Charitnom domove v Beckove prof. ThDr. Silvester Šoka. V Pezinku bol na vojenčine, dekanom – farárom a ako dôchodca býval v Charitnom domove. Bol významnou slovenskou osobnosťou, pôsobil ako dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave, kde bol profesorom filozofie.

V Himalájach zahynul Pezinčan I. Prokop

redakcia / Október 2006 / Prečítané 3086 krát
Na himalájskej sedemtisícovke Tilicho Peak v sobotu 14. októbra stáli aj slovenskí horolezci, ktorí tu uskutočnili prvovýstup. Žiaľ, pri zostupe z veľhory zahynul jeden z trojice horolezcov Ivan Prokop z Pezinka, ktorý sa zrútil asi tristo metrov pod vrcholom.

Najlepšiu fazuľovú polievku navarili súťažiaci z Ch. Grobu

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2561 krát
Medzinárodná súťaž vo varení fazuľovej polievky Fyzulnačka sa postupne stala pevnou súčasťou programu Vinobrania v Pezinku.

Poďakovanie

Október 2006 / Prečítané 2296 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Október 2006 / Prečítané 5137 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

V Mestskom múzeu otvorili stálu expozíciu archeológie

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2780 krát
V predvečer tohtoročného Vinobrania v Mestskom múzeu slávnostne otvorili stálu expozíciu archeológie pod názvom ZO ZEME. Ide o jedinečnú výstavu vzácnych zbierok toho, čo sa našlo pri archeologických výskumoch v našom meste a blízkom okolí.

Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

MUDr. Anna Urbanovičová, Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 5223 krát
Podľa pôvodného harmonogramu našej kampane je októbrovou témou Boj s alergiami. V Pezinku nie je zdravotnícke zariadenie ani záujmové občianske združenie, ktoré sa špecializuje na pomoc ľuďom s týmto zdravotným postihnutím.

Oslavy 85. výročia pezinského futbalu

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2311 krát
V septembri si v pezinskom PŠC pripomenuli 85. výročie vzniku futbalu v našom meste. Oslavy obľúbeného športu s najdlhšou tradíciou, sa konali na miestnom štadióne, za účasti početných hostí a hráčov viacerých generácií.

Milan Randl bronzový v Európe

Október 2006 / Prečítané 2035 krát
Jedným z najväčších úspechov slovenského džuda v poslednom období je bronzová medaila 19-ročného Pezinčana Milana Randla z majstrovstiev Európy juniorov v Rige.

Tretí na majstrovstvách sveta

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2023 krát
V nemeckom Schloss Dankerne sa uskutočnili Majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní. V šesťčlenných družstvách v kombinácii za vlekom za Slovensko štartoval aj Pezinčan Matej Kunert.

Zaznamenali sme

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 1952 krát
l Cez tretí septembrový víkend, počas pezinského Vinobrania, sa uskutočnilo motoristické podujatie Majstrovstvá Slovenska v jazde do vrchu na Babe.

ŠPORTOVÝ KALENDÁR

Október 2006 / Prečítané 2392 krát
Volejbal: 31.10. VTC Pezinok – ŽP Šport, Podbrezová (Slov. pohár) 5.11. VTC Pezinok – Nitra, 18.11. VTC Pezinok – DPS Bratislava

Zo zasadnutia zastupiteľstva BSK

Ing. Jana Pešková / Október 2006 / Prečítané 1946 krát
Dňa 20. 9. 2006 sa konalo prvé podovolenkové zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Začalo sa slávnostným odovzdávaním ocenení BSK za rok 2005.

Vínko, vínko – tvrdý chlebík.

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2100 krát
FOLKLÓRNE DIVADLO RADOSŤ z Pezinka uvedie v piatok 10. novembra v malej sále Domu kultúry premiéru spevohry Vínko, vínko – tvrdý chlebík.

Rovnosť šancí v obciach

Október 2006 / Prečítané 1967 krát
Životný a pracovný svet žien, mužov a detí veľmi priamo ovplyvňuje politika a rozhodnutia urobené v ich vlastnej obci, v ich vlastnom meste. Pri presadzovaní rovnosti šancí v komunite sú práve političky dôležitými aktérkami.

Nový prednosta Obvodného úradu

Milan Oravec / Október 2006 / Prečítané 2214 krát
Vláda Slovenskej republiky v septembri odvolala z funkcie prednostu Obvodného úradu Pezinok Mgr. Jozefa Vlada a na tento post schválila nominanta Smeru JUDr. Vojtecha Baláža.

Kurz mestských sprievodcov

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 1985 krát
Začiatok pôvodne plánovaného ďalšieho kurzu mestských sprievodcov avizovaný na október sa z organizačných dôvodov presúva na začiatok budúceho roka. O náhradnom termíne budeme záujemcov včas informovať prostredníctvom časopisu Pezinčan a webovej stránky mesta.

Vzdelávanie nadaných žiakov

Základná škola / Október 2006 / Prečítané 2081 krát
V ZŠ Na bielenisku č. 2 v Pezinku máme už druhý rok zriadené triedy Projektu alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných detí.

Cyklomaratónci chcú navštíviť Slovinsko

Ing. Eva Lupová / Október 2006 / Prečítané 2040 krát
V stredu 8. novembra o 17.00 hod. sa uskutoční na Mestskom úrade v Pezinku v zasadačke č. 12 stretnutie reálnych i potenciálnych cyklomaratóncov.

Program Kultúrneho centra

Október 2006 / Prečítané 2027 krát
November 2006

Program kina v Dome kultúry

Október 2006 / Prečítané 1965 krát
November 2006

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Október 2006 / Prečítané 2044 krát
November 2006

Program Galéria Prokop

Október 2006 / Prečítané 2104 krát
November 2006