VITAJTE!

Mgr. Oliver Solga / September 2005 / Prečítané 2159 krát
Vážení hostia, milí spoluobčania, opäť tu máme ten neopakovateľný a zvláštny čas, v ktorom sa snúbi radosť z bohatej úrody s nostalgiou prichádzajúcej jesene. Opäť tu máme čas oberačiek, prešovania a aj čas Vinobrania. Nevieme historicky doložiť koľkokrát už naši predkovia pred nami oslavovali Vinobranie a vzdávali Pánu Bohu vďaku za dar chleba a vína, ale som presvedčený, že to robili s rovnakou radosťou a chuťou ako dnes my.

Septembrové prezentácie

Ing. Eva Lupová / September 2005 / Prečítané 2241 krát
Deviaty mesiac v roku je už tradične v našich končinách vyvrcholením programového kalendára. Niet temer dňa, kedy by sa niečo nedialo. Mesto Pezinok cielene využíva jednotlivé podujatia na svoju prezentáciu. Čo všetko sa už stihlo alebo plánuje v septembri?

Začiatok školského roka po novom

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 2286 krát
Deti zo Základnej školy na Fándlyho ulici kráčali v prvý deň po letných prázdninách do školy po novom chodníku zo zámkovej dlažby. Motoristi z radov rodičov zas využili novovybudované parkovacie priestory v susedstve chodníka. Na realizované úpravy mesto vynaložilo zo svojho rozpočtu sumu 1,5 milióna korún.

Dni Burgenlandu v Pezinku

September 2005 / Prečítané 2100 krát
Piatok, 16. 9. 2005 o 9.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, zasadačka č. 12 – seminár Produkty cestovného ruchu v malokarpatskom regióne – s prezentáciou projektov Neusiedler Card, Pezinské panstvo (Phare CBC) a Aj partnerstvo ide cez žalúdok (Interreg III A)

Objavovanie Izoly

os / September 2005 / Prečítané 2195 krát
Slovinské prímorské mestečko Izola nie je Pezinčanom neznáme. Poznajú ho nielen mnohí turisti, ale aj žiaci a pedagógovia SOU na Komenského ulici, ktorí majú s tamojšou školou niekoľkoročnú spoluprácu. Do Izoly, na festival pouličného divadla, chodí už niekoľko rokov aj pezinské divadlo PIKI manželov Piktorovcov, ktorí i v tomto roku reprezentovali Slovensko i naše mesto a to dokonca odohratím predstavenia v slovinskom jazyku a s veľkým úspechom.

Zmeny v doprave počas Vinobrania

Mestský úrad / September 2005 / Prečítané 2174 krát
V súvislosti s Vinobraním bude od stredy 14. 9. 2005 od 12.00 hod. do pondelka 19. 9. 2005 do 10.00 hod. uzavretá Centrálna mestská zóna (Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Kupeckého, Holubyho, Záhradná, Polkorábova a časť Meisslovej a Sládkovičovej).

Mestské zastupiteľstvo 22. septembra

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 2215 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom námestí.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / September 2005 / Prečítané 2116 krát
Desiaty poslanecký deň v tomto roku sa uskutoční v stredu 5. októbra od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Nájomné byty

Mestský úrad / September 2005 / Prečítané 3210 krát
Oznamujeme všetkým občanom mesta Pezinka, že termín podávania žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu na Zumberskej ulici (lokalita Pezinok – bývalý pavilón pri Pinelovej nemocnici) sa končí dňom 30. septembra 2005.

MESTO PEZINOK

September 2005 / Prečítané 2186 krát
v zmysle zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme obsadzuje voľné pracovné miesto asistentka prednostu mestského úradu.

Aké bolo Kultúrne leto?

Ing. Eva Lupová / September 2005 / Prečítané 2446 krát
V nadväznosti na osvedčené promenádne koncerty, na ktoré si po minulé roky v rámci Kultúrneho leta zvykli návštevníci i občania, tohto roku Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom ponuku podujatí výrazne obohatili. Slogan Kultúrneho leta 2005 V Pezinku sa aj v lete každý deň čosi deje bol programovo naplnený do bodky.

Pezinčania na Prokopskej pouti

Jozef Mašuta / September 2005 / Prečítané 2170 krát
To čo pre Banskú Štiavnicu znamenajú Salamandrové dni, to pre banícky Příbram znamená Prokopská pouť. Je to najväčšia banícka slávnosť v Čechách a v 19. storočí sa na nej zúčastňovalo až päťtisíc uniformovaných baníkov.

OTÁZKY PRE PRIMÁTORA

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 2118 krát
Chceli by sme sa pána primátora spýtať, kedy sa konečne mesto postará o ten hrozne vyzerajúci múr v uličke Fortna, alebo si počkáme ešte do ďalších volieb, aby voliči vyjadrili svoj názor na politické strany ešte šťavnatejšie?

Povedzte nám to...

Ing. Eva Lupová / September 2005 / Prečítané 2218 krát
Keď sa vám na Vinobraní 2005 v Pezinku páčilo, prídite aj na budúci rok. Kedy? 15. – 17. 9. 2006. A ak ste s niečim neboli spokojní, povedzte nám to, urobíme všetko pre to, aby ste sa cítili v Pezinku dobre. A nielen na Vinobraní. Viac o Pezinku na www.pezinok.sk .

Stĺpek po našem

strýco Lajo / September 2005 / Prečítané 2148 krát
Any zme sa nenazdály, rok prefičál jak vetrisko ces karpacké kopce a máme tu zase vinobraný. Pomaly zme si uš aj zvykly na to, že ho máme každý rok a hádam je to aj dobre, lebo rok je dósci dlhá doba na vytrýzvený a aspon ras za dva-tri roky sa nám podarý vyscihnút aj dobré počasí. Verým, že tak temu bude aj tentok rok a že si to šeci užijete, domáci aj cespolný. Vitajte šeci v Pezinku a dobre sa zabafte!

Mrzia ma niektoré veci

Obyvateľka Pezinka / September 2005 / Prečítané 2162 krát
Ako Pezinčanku, ktorá má vzťah k svojmu mestu, trápia ma niektoré nedostatky, ktoré by ozaj nemuseli byť. Napríklad vstupná časť do mestského cintorína je nedôstojná, akoby sa pri zametaní na ňu zabúdalo. Vlastne ide o celú cestu medzi gymnáziom a cintorínom, udržiavaný je len úsek pred rožným kvetinárstvom.

Pán neexistujúci Hladký Konček...

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 2234 krát
V júli sme uverejnili článok Komu má slúžiť Gastropasáž, v ktorom pisateľ poukazuje na problémy spojené s využívaním a neakceptovateľným stavom podchodu pod bývalým Domom služieb, ktorým sa prechádza zo Štefánikovej na Záhradnú ulicu. Pisateľ upozorňuje i na časté rušenie nočného pokoja zo strany pracovníkov Bagety a pýta sa načo má vlastne pasáž slúžiť, keď tam prechádzajú alebo parkujú autá.

Som znepokojený odpoveďou

Ing. Milan Čech / September 2005 / Prečítané 2165 krát
Vážený pán primátor, som veľmi znepokojený Vašou odpoveďou reagujúcou na "lietanie" motorkárov, ktorí ohrozujú občanov a návštevníkov nášho mesta, najmä na Holubyho a Kupeckého ulici. Ja sám vlastním motocykel a hrdo sa nazývam motorkárom. Preto ma poburuje, keď si všetci všimnú "lietajúcich" motorkárov, ale nevšimnú si často bezohľadnú jazdu ostatných účastníkov cestnej premávky.

Na margo požiadavky zmeniť názov námestia

Peter Wittgrúber / September 2005 / Prečítané 2144 krát
V minulom čísle Pezinčana sa objavila požiadavka pána Holuba z Vinosadov na premenovanie Radničného námestia na námestie Andreja Hlinku. Ako člen názvoslovnej komisie považujem za potrebné, aby som na túto požiadavku zareagoval. Koncepcia tvorby a premenovávania názvov ulíc neráta so zmenou súčasného názvu námestia z viacerých dôvodov

Treba sa im poďakovať

Zlatica Tumová / September 2005 / Prečítané 2175 krát
V minulom čísle som si prečítala reakciu obyvateľov sídliska Za hradbami na vybudované detské ihrisko v tejto časti mesta. Starším obyvateľom prekáža, že s nimi nik výstavbu ihriska nekonzultoval, že sa vraj ničí zelená plocha a odrastená mládež vo večerných a nočných hodinách hlučným správaním ruší pokoj a znečisťuje okolie.

Prijímanie stránok u vodárov

jn / September 2005 / Prečítané 2193 krát
Od 1. septembra 2005 bol zavedený nový časový harmonogram pre prijímanie stránok v stránkovej miestnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na Prešovskej ul. č. 48 v Bratislave, kde sú poskytované technické podklady a konzultácie ohľadne vodovodných a kanalizačných zariadení BVS, resp. možnosti pripojenia na uvedené zariadenia.

Neudržiavané skrinky

Mária Marušicová / September 2005 / Prečítané 2195 krát
Iste mnoho Pezinčanov si všimlo, že na Záhradnej ulici pri lekárni sú propagačné skrinky, z ktorých mnohé sú už dlho neudržiavané. Dá sa povedať, že niektoré už roky špatia túto ulicu. Nič v nich nie je alebo sú v nich vyblednuté a roztrhané papiere. Niektoré majú prenajaté strany, ktoré už ani nejestvujú.

Rekonštrukcia železnice strpčuje občanom život, ale prinesie im pohodlnejšie cestovanie

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 3529 krát
Na železnici prebieha rozsiahla rekonštrukcia, akú si od budovania trate ani nepamätáme. Na investíciu v miliardových číslach prispieva aj Európska únia. Cestujúci i naši čitatelia sa často zaujímajú, ako stavba pokračuje a aké obmedzenia ešte prinesie. Informácie nám poskytol riaditeľ stavby Ing. Daniel Valla (na snímke) zo spoločnosti Skanska ŽS, a.s., ktorá je generálnym dodávateľom diela.

Reprezentovali Slovensko

jk / September 2005 / Prečítané 2227 krát
V dňoch 25. – 28. augusta sa uskutočnili v hlavnom meste Číny v Pekingu Majstrovstvá sveta v športovom lezení juniorov. Slovensko reprezentovali Pezinčania – súrodenci Dominika a Jakub Kováčikovci. Obaja súťažili v lezení na obtiažnosť a na rýchlosť. V silnej konkurencii Jakub v obtiažnosti postúpil do semifinále a obsadil 26. miesto, na rýchlosť skončil tridsiaty. Dominika bola v obriažnosti 28. a v rýchlosti osemnásta. Pre našich mladých lezcov bol svetový šampionát veľkou školou, vyskúšali si na vlastnej koži atmosféru veľkého podujatia a porovnali si svoje schopnosti s borcami svetovej triedy.

Prichádza Odenberg

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 3318 krát
Nový montážny závod na výrobu strojov pre potravinársky priemysel otvára v Pezinku írska firma Odenberg Engineering Group s.r.o. Bude zamestnávať 25 kvalifikovaných pracovníkov a prostredníctvom svojich subdodávateľov montážnych komponentov zvýši zamestnanosť o ďalších 50 ľudí.

Odber krvi

jk / September 2005 / Prečítané 2173 krát
Miestna organizácia Červeného kríža v Pezinku organizuje vo štvrtok 22. septembra v Dome kultúry v Pezinku, I. poschodie, odber krvi od bezpríspevkových darcov krvi. Zraz je o 7.00 hod. Za dobročinnosť darcom krvi vopred ďakujeme.

Župan na Vinobraní

dg / September 2005 / Prečítané 2181 krát
V oficiálnom programe predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ľuba Romana v 37. kalendárnom týždni je návšteva podujatí pezinského Vinobrania. V piatok 16. septembra o 10.00 hod. sa zúčastní na hasičskej súťaži o Putovný pohár mesta Pezinka (Hasičský štadión na Rozálke) a navštívi pekársku šou Chlieb a víno 2005 (Radničné námestie). V nedeľu sa zúčastní o 10.30 na akte požehnania úrody (na tribúne pred Zámkom) a o 11. hod. v alegorickom sprievode.

Sťahujú sa

ag / September 2005 / Prečítané 2110 krát
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie mení od 26. septembra 2005 svoje sídlo, sťahuje sa na adresu Radničné nám. č. 1 v Pezinku.

Dopravné obmedzenie

ev / September 2005 / Prečítané 2167 krát
Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na štátnej ceste III/5022 Pezinok – Grinava – Slovenský Grob v súvislosti s preložkou cesty, ktoré je plánované do 30. 9. 2005.

Občania môžu navštíviť policajného riaditeľa

ev / September 2005 / Prečítané 2172 krát
Každú prvú stredu v mesiaci medzi 14. – 17. hodinou môžu občania navštíviť riaditeľa na krajskom a okresnom riaditeľstve. Prvá streda je nástrojom komunikácie a spätnej väzby medzi občanmi a políciou. Občania môžu okresných a krajských riaditeľov informovať o kriminalite v mieste svojho bydliska a môžu upozorniť na nedostatky v danej lokalite.

Jesenné prázdniny

redakcia / September 2005 / Prečítané 2365 krát
V dňoch 28. – 31. októbra 2005 budú na školách Jesenné prázdniny. Učiť sa začne v utorok 1. novembra.

Máme mestského bubeníka

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 2197 krát
"Na známosť sa dáva všetkým obyvateľom Pezinka, mesta slobodného, kráľovského..." Mesto Pezinok vzhlásilo konkurz na mestského bubeníka. Víťazom spomedzi troch uchádzačov sa stal 19-ročný študent Filozofickej fakulty UK v Bratislave Dušan Petráš.

Partnerské mestá Pezinka

September 2005 / Prečítané 2899 krát
Mladá Boleslav (Česko), Neusiedl am See (Rakúsko), Mosonmagyaróvár (Maďarsko)

Bakchusovia a ich dievčatá

September 2005 / Prečítané 2208 krát
Bakchus obklopený krásnymi dievčatami je tradične kľúčovou postavou v alegorickom sprievode na Vinobraní. Zalovili sme v archívoch redakcie a Mestského múzea a vybrali sme na osvieženie pamäti hlavných protagonistov našich oberačkových slávnosti.

Sedem vinohradníckych nožíkov a hlinená zásobnica

Peter Wittgrúber / September 2005 / Prečítané 2717 krát
Víno a vinič patria od nepamäti k symbolom Malokarpatského regiónu. Dnes už nevieme s určitosťou povedať, kedy sa začal vinič pestovať v priestore Pezinka a celého Malokarpatského regiónu. Podľa niektorých historikov môžeme za prvý doklad vinohradníctva v našej oblasti a na Slovensku vôbec pokladať nález siedmich vinohradníckych nožíkov a hlinenej zásobnice na víno z hradiska Molpír pri Smoleniciach, ktorý môžeme zaradiť do 7. – 6. stor. p.n.l.

Prvá písomná zmienka o pezinskom baníctve

Peter Wittgrúber / September 2005 / Prečítané 2274 krát
O stredovekých dejinách Pezinka sa dozvedáme v prevažnej miere z dobových písomných prameňov. Dnes máme k dispozícii zvyčajne jeden takýto historický prameň raz za niekoľko rokov. Niektoré obdobia nám však prinášajú naraz viacero písomných prameňov, ktoré v konfrontácii napríklad s archeologickými nálezmi dokážu aspoň čiastočne zrekonštruovať udalosti, ktoré sa v chotári dnešného Pezinka udiali pred viacerými storočiami.

Pezinok má nového zemepána

Ing. Eva Lupová / September 2005 / Prečítané 2181 krát
Že býva na pezinskom Vinobraní všelijaká vrchnosť, richtármi počnúc a prezidentom končiac, na to sme v Pezinku zvyknutí. Tohto roku však do mesta zavíta po prvýkrát aj pezinský zemepán. V rámci oficiálneho otvorenia Vinobrania (v piatok 16. 9. o 17.00 hod. na pódiu pred Zámkom) bude predstavený "svojim poddaným".

Alegorický sprievod

redakcia / September 2005 / Prečítané 2198 krát
Alegorický sprievod bude v nedeľu 18. septembra o 11.00 hod. Trasa alegorického sprievodu povedie z Trnavskej ulice (zoradisko účastníkov alegorického sprievodu bude na Sládkovičovej a časti Trnavskej ulice), cez ul. M. R. Štefánika, Radničné námestie, Holubyho ul., smerom k ústiu do križovatky Moyzesova – Jesenského, kde bude rozchod účastníkov sprievodu.

Prešovačka po starom

Ing. Eva Lupová / September 2005 / Prečítané 2186 krát
Novinkou programu tohtoročného Vinobrania je iniciatíva Združenia pezinských vinárov a vinohradníkov priblížiť návštevníkom podujatia atmosféru nášho vinohradníckeho mesta z minulosti prostredníctvom pásma Jak sa volakedy v Pezinku prešovalo.

Opäť bude rozvoniavať fazuľová polievka

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 2557 krát
Už tretíkrát na pezinskom Vinobraní bude súťaž vo varení fazuľovej polievky pod názvom Fyzulnačka. Podujatie, ktoré je príjemným spestrením našich oberačkových slávností, sa uskutoční, podobne ako v minulom roku na Potočnej ulici.

Pekárska šou Chlieb a víno 2005

September 2005 / Prečítané 2199 krát
Cech pekárov a cukrárov regiónu Západného Slovenska usporiada na pezinskom Vinobraní v dňoch 16. – 18. septembra pekársku šou pod názvom Chlieb a víno 2005. Svoju zručnosť predvedú ozajstní pekárski majstri z Nemecka, Poľska, Česka, Rakúska, Maďarska a regiónov Slovenska. Podujatie sa uskutoční na Radničnom námestí. Akciu podporujú viacerí sponzori.

VINOBRANIE

ZŠ Pezinok, Orešie 13 s.r.o. / September 2005 / Prečítané 2292 krát
Je tu sviatok vinobrania a úrody požehnania. Máme radi veltlínske vínko naše pezinské. Tešia sa už všetky decká zatiaľ majú plné vrecká. Kolotoče s deťmi sa vykrúcajú a peniažky sa raz – dva vytrácajú. Od radosti vyskakujú, rýchlo všetko míňajú. Trhovníci majú kšeft, to je ale dobrý cech!

Múdrosti a humor starých Pezinčanov

Z knihy Jozefa Nosáľa, Veselý vinohradníkov rok / September 2005 / Prečítané 2072 krát
Babka Fišerová: "Šak to víno je pre ludzí, len keby tolko neslopali!" Lojzko Dudo: Keď ho lekár poučoval o striedmosti, zareagoval takto: "Pod vinohradmi sem sa narodzil, celý život sem robil s vínem, tak pri nem aj umrem."

Anekdoty pri pohári vína

September 2005 / Prečítané 2329 krát
Vo vinárni visí nápis: "Keď pijete, aby ste zabudli, zaplaťte vopred!" Jano sa v krčme pýta kamaráta: Dokážeš poskytnúť prvú pomoc? Pravdaže. – To som rád. Tak zaplať dve deci!

Vína z hrozna z malokarpatských strání

Milan Oravec / September 2005 / Prečítané 3137 krát
Vinárska značka Hacaj v odborných kruhoch v Pezinku i širokom okolí vzbudzuje rešpekt, všetci ju spájajú s vysokou kvalitou a jedinečnosťou vinárskych produktov. Návšteva tejto firmy je súčasťou nášho zámeru, s ktorým sme začali v minulých rokoch, predstavovať občanom a návštevníkom Vinobrania najznámejších pezinských vinárov a vinohradníkov.

PROGRAM VINOBRANIA V PEZINKU

September 2005 / Prečítané 4658 krát
SPRIEVODNÉ PODUJATIA MESTSKÉ MÚZEUM STREDA, 14. septembra 17.00 hod. – Vernisáž výstavy Kosti, kosti, kostičky – práce detí Základnej umeleckej školy. 18.00 hod. – Vernisáž výstavy Poklady mincí z Pezinka a okolia.

Reality šou ovplyvňujú návštevnosť v kine

Timotej Matiaško / September 2005 / Prečítané 2186 krát
mutne sa píše o návštevnosti akéhokoľvek kina na Slovensku za rok 2005. Návštevnosť v Prírodnom kine v Pezinku nie je výnimkou. V minulom roku sme sa v návštevnosti kina (kino Domu kultúry + Amfiteáter) umiestnili na Slovensku na peknom 25. mieste. V roku 2005 zaplavili naše televízie rôzne reality šou.

Jubilejný 30. Malokarpatský strapec

os / September 2005 / Prečítané 2186 krát
V dňoch 2. – 4. septembra sa uskutočnil v Areáli zdravia IRI jubilejný 30. ročník jazdeckých pretekov v parkúrových disciplínach s bohatým sprievodným programom i medzinárodnou účasťou jazdcov. Novinkou tohtoročných pretekov bola aj súťaž o Cenu primátora mesta Pezinka. Trojdňová súťaž v malebnom prostredí vinohradov a malokarpatských vŕškov nenechala nikoho na pochybách, že tento areál a táto súťaž patrí medzi najlepšie a najkrajšie na Slovensku.

Móda našich starých mám

Mgr. Miroslava Sandtnerová / September 2005 / Prečítané 10928 krát
Módne hity sezóny sa stali pre nás úplnou samozrejmosťou a väčšina z nás sa usiluje byť „in“ podľa svojich možností a vkusu, či je to Pezinčan, alebo nie. Skúsme sa však pozrieť, ako to bolo s módou u nás v minulosti a pripomeňme si niektoré zaujímavosti z tejto oblasti. V mnohých odborných publikáciách sa môžeme dočítať, že ľudový odev Malokarpatského regiónu je variantom tzv. trnavského kroja. Pre laika je takéto konštatovanie síce zaujímavé, ale akosi málo konkrétne. Poďme si ho preto trochu objasniť.

Počítačový kurz pre mamičky

kd / September 2005 / Prečítané 2217 krát
Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa pod záštitou Únie materských centier v spolupráci s firmou Nikom organizuje rekvalifikačný počítačový kurz, akreditovaný Ministerstvom školstva. Kurz je určený najmä pre mamičky na materskej dovolenke a po nej.

Spomíname

September 2005 / Prečítané 2445 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

September 2005 / Prečítané 2275 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Ďakujeme

September 2005 / Prečítané 2288 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

September 2005 / Prečítané 3833 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy náš opustili, Naši jubilanti

Cena Slovenských pohľadov za rok 2004 spisovateľovi Júliusovi Balcovi

September 2005 / Prečítané 2482 krát
Spisovateľ Július Balco (57) vyštudoval Právnicku fakultu UK v Bratislave, ale venuje sa literatúre. Pracoval ako redaktor v literárno-kritickom mesačníku Romboid, ako šéfredaktor Literiky, v súčasnosti pôsobí v Národnom osvetovom centre. Popri štyroch knihách pre dospelých (Voskovožlté jablko, Husle s labutím krkom, Ležoviská, Cestujúci tam a späť) vydal aj štyri knihy pre deti – trilógiu Strigôňove Vianoce, Strigôňove prázdniny, Strigôňov rok a najnovšie rozprávku Vrabčí kráľ. Jeho tvorba je často oceňovaná. Dva razy získal výročnú literárnu cenu VÚB, jeho diela vyšli aj v prekladoch.

Festival HODOKVAS odchádza z Pezinka

pr / September 2005 / Prečítané 3084 krát
V augustovom čísle Pezinčana sme priniesli prvé dojmy z multimediálneho festivalu Hodokvas, ktorý sa konal od 18. do 20. augusta na Malackej ceste. Festivalový areál mal v tomto roku 160 000 m2, teda asi o tretinu viac ako v minulom roku. Účinkovalo vyše 80 skupín a interprétov na troch pódiách, 30 dídžejov v tanečných arénach, štyri divadelné súbory, skupina výtvarníkov a sochárska skupina, spolu vyše 1000 ľudí.

Prezentácia českého humoru s lákavou ponukou

September 2005 / Prečítané 2337 krát
V dňoch 22. – 29. októbra sa uskutoční v našom meste druhý ročník festivalu To najlepšie z humoru na českej scéne. Agentúra ZUZA ART PRODUCTION, ktorej šéfuje Pezinčanka Zuzka Horová, pripravila doteraz tri festivaly v humornom ladení – dva na českej pôde so slovenskými protagonistami (Praha, Mladá Boleslav) a jeden v našom meste s českým obsadením.

Burčákové muzičky

pb / September 2005 / Prečítané 2133 krát
Amatérske združenie profesionálnych organizátorov Pezinok A.Z. – P.O.P. usporiadalo 9. septembra v Galérii SNG v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici podujatie Predvánočné burčákové muzičky. Účinkovali Marián Geisberg a spol., Peter Slivka so skupinou a Karpatské horké.

Pozvánka do Galérie Prokop

np / September 2005 / Prečítané 2116 krát
V Galérii Štefana Prokopa od 9. septembra do 2. októbra bude vystavovať Martin Marenčin fotografie z projektu SLOWLY SLOVAKIA pod názvom Nerobme si žiadne ilúzie o tom, akí v skutočnosti sme.

Festival E. Suchoňa

zuš / September 2005 / Prečítané 2211 krát
V dňoch 6. – 7. októbra sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku 6. ročník Festivalu Eugena Suchoňa – celoslovenskej prehliadky mladých hudobných talentov. Po obidva dni budú festivalové koncerty so začiatkom o 18. hodine. Srdečne vás pozývame.

Divadielko a prednáška

kd / September 2005 / Prečítané 2281 krát
Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa pod záštitou Únie materských centier v spolupráci s farmaceutickou firmou Merck pozýva mamičky s deťmi na divadielko O lenivom lišiakovi a prednášku s odborníkmi na tému Imunita detí. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra o 9.30 hod. v Centre pre rodinu MaMaTaTaJa, Holubyho 91 (kláštor kapucínov – bývalá Charita). Vstupné 20 Sk (rodina). Detičky sa môžu tešiť na krásne predstavenie, mamičky na prednášku a darček od spoločnosti Merck (výrobca vitamínov).

Pre zdravotne postihnuté deti a o nich

September 2005 / Prečítané 4487 krát
1. Bezbariérové inštitúcie pre deti v Pezinku a okolí Školy – Základná škola Na bielenisku 2, riaditeľ: Mgr. Ľubomír Štiglic, tel. 033/640 4729, 640 2241,

Ako to vidia rodičia

Denisa Pikulíková / September 2005 / Prečítané 2149 krát
Život s postihnutým dieťaťom v meste je o niečo ľahší ako na dedine. V meste sa o takúto rodinu okolie nezaujíma, nepoznáme sa ani ľudia v jednom vchode. Mnohé staršie vybudované obchody, mestský úrad, pošta sú neprispôsobené vozíčkarom. Matka je potom nadmieru obmedzená, pretože nič nevybaví s dieťaťom a pokiaľ nemá starých rodičov, odnesie si to partner. Začarovaný kruh, ktorým trpí celá rodina.

Miesta s bezbariérovým vstupom

Eva Lupová, Zlatica Hágerová, Katarína Bočevová / September 2005 / Prečítané 2159 krát
Obchody a prevádzky služieb – hypermarket TESCO, Myslenická 2b – hypermarket Hypernova, Šenkvická cesta 12e – veľkopredajňa potravín Billa, Meisslova 2 – Potraviny Sama, M.R. Štefánika 30 – Kníhkupectvo Videx, M.R. Štefánika 24 – Nákupné centrum MÓLO, Myslenická 2c

Omladené družstvo bez siláckych vyhlásení

pr / September 2005 / Prečítané 2087 krát
l Pán tréner, aké zmeny nastali vo vašom kádri? – Odišli od nás Kollárová, Urbánková, Bednárová a Kleskeňová. Na ich miesta prišli mladé 19-ročné hráčky, ktoré dúfam, že budú prínosom keďže zatiaľ sa javia lepšie ako tie čo odišli. Konkrétne nás posilnili nahrávačka Barbora Kyselová, na útok Jarka Pribičková, na blok v kombinácii s univerzálom Monika Stankovianská (všetky z OŠG Nitra). Štvrtou novou hráčkou je smečiarka Paula Kubová z Liptovského Hrádku. Šancu dostane aj naša odchovankyňa, 15-ročná, Nikola Nemcová.

Z priehrady Blatné k titulu majstra Európy

pr / September 2005 / Prečítané 2479 krát
V minulom čísle sme informovali, že 14-ročný Pezinčan Marek Mlynek sa stal v auguste majstrom Európy dorastencov vo vodnom lyžovaní za člnom. V skokoch získal striebro, v slalome bronz, v trikoch obsadil 6. miesto. Tieto výsledky v súčte znamenali prvé miesto a zlatú medailu v kombinácii. Stretli sme sa s Marekom a vyspovedali ho nielen o ME ale aj o jeho začiatkoch, problémoch či plánoch.

Denný stolnotenisový tábor

pa / September 2005 / Prečítané 2151 krát
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku pokračuje v napĺňaní svojich plánov v práci s deťmi. Počas posledných dvoch augustových týždňov zrealizoval denný stolnotenisový tábor. Vďaka výraznej podpore zo strany primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, ktorý na aktivity detí poskytol prostriedky z finančnej rezervy primátora ako aj vďaka nezištnej pomoci riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Štiglica, ktorý poskytol na celé dva týždne telocvičňu zdarma, mohli deti navštevovať tento tábor bezplatne.

ŠPORTOVÝ KALENDÁR

September 2005 / Prečítané 2015 krát
Volejbal: 01.10. VTC Pezinok – Žiar n. H. 15.10. VTC Pezinok – Slávia UK 22.10. VTC Pezinok – Juniorky SR

15. výročie Vištučanky

redakcia / September 2005 / Prečítané 2076 krát
Nielen v Pezinku, ale aj v blízkom okolí sa stále niečo deje. Cez prvý septembrový víkend to bolo napríklad pekné podujatie venované 15. výročiu založenia a činnosti dychovej hudby Vištučanka (mimochodom víťazovi pezinského podujatia Dychovky v preši). Bohatý program s mnohými vynikajúcimi hudobnými hosťami a pohostinnými organizátormi pritiahol do Vištuka stovky nadšených návštevníkov, medzi ktorými bol aj primátor Pezinka Oliver Solga a ďalší zástupcovia okresu i kraja.

Prehliadka kostola

September 2005 / Prečítané 2133 krát
Pozývame vás na prehliadku Evanjelického kostola v Limbachu v utorok 20. septembra o 16.15 hod. Zraz je pred kostolom. Je možné použiť autobusový spoj, ktorý odchádza o 15.55 hod. z námestia v Pezinku. Bližšie informácie: Peter Sandtner, mestský sprievodca, tel. 0904 427 201.

Výstava kresleného humoru

redakcia / September 2005 / Prečítané 2201 krát
Na vysunutom pracovisku Malokarpatského múzea v Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure si môžete do 28. októbra 2005 pozrieť výstavu olejomalieb, grafiky a kresleného humoru Milana Stana.

Program Kultúrneho centra

September 2005 / Prečítané 2100 krát
Október 2005

Program kina v Dome kultúry

September 2005 / Prečítané 2074 krát
Október 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

September 2005 / Prečítané 2228 krát
Október 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

September 2005 / Prečítané 2151 krát
Október 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

September 2005 / Prečítané 2084 krát
Október 2005

Program Galéria Prokop

September 2005 / Prečítané 2208 krát
Október 2005

Kurzy a krúžky KC Pezinok

September 2005 / Prečítané 2875 krát
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2005/2006 astronomický krúžok a SCI-FI krúžok. Je určený všetkým záujemcom o vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii je v programe pozorovanie Slnka, Mesiaca, Jupitera, Saturna a iných planét astronomickými ďalekohľadmi. Krúžok bude otvorený v utorok 4. októbra o 18.30 hod. v Dome kultúry, miestnosť č. 109. Poplatok za 11 dvojhodinových stretnutí je 275 Sk, ktorý treba zaplatiť vopred.

Mladí futbalisti reprezentovali v Budapešti

šs / September 2005 / Prečítané 3651 krát
V dňoch 18. – 21. augusta 2005 sa v Budapešti uskutočnil 15. ročník medzinárodného futbalového turnaja kategórie žiakov ročníka 1994 a kategórie prípravka ročník 1995.