Cibulák opäť potvrdil svoju kvalitu

pr / Júl 2005 / Prečítané 2599 krát
Tohtoročný už 17. ročník medzinárodného divadelného festivalu CIBULÁK môžeme bez obáv charakterizovať len v superlatívoch. Počas dvoch festivalových dní sa divákom predviedlo 19 divadelných a hudobných súborov z piatich krajín, ktoré spolu odohrali 24 predstavení vrátane sprievodných podujatí.

Psychiatrická nemocnica opäť samostatná

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 4963 krát
Na pôde Ministerstva zdravotníctva padlo v minulých dňoch rozhodnutie, že Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku bude vyňatá z Fakultnej nemocnice Bratislava, do ktorej ju včlenili 1. januára 2005, a znovu sa stane samostatnou nemocnicou s právnou subjektivitou. Znamená to, že ani nepríde k jej zrušeniu, proti čomu protestovalo Mesto Pezinok.

POŠTA SA SŤAHUJE

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2308 krát
Dve prevádzky Slovenskej pošty v Pezinku čaká od 1. 8. 2005 sťahovanie. Prevádzka Pezinok 1 zo Suvorovovej ulice sa má presťahovať do budovy Obchodného centra na Holubyho ulici a prevádzka Pezinok 4 z budovy Mestského úradu na Radničnom námestí do objektu Slovenskej pošty na Suvorovovej ulici.

Začal fungovať Špeciálny súd

Júl 2005 / Prečítané 2981 krát
Od 1. júla začal fungovať v Pezinku Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Ich sídlom sú bývalé vojenské kasárne na Suvorovovovej ulici, kde im postavili novú budovu.

Novela rozpočtu mesta

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2085 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva 1. júla schválili 1. novelu rozpočtu Mesta Pezinka na rok 2005. Navýšenie príjmov a výdavkov pri vyrovnanom rozpočte predstavuje sumu 27 440 mil. Sk. Po úprave plánované príjmy a výdavky sú zhodne 320 177 mil. Sk. Novela rozpočtu je v súlade s rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy.

Mesto získa do vlastníctva polikliniku

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2086 krát
V stredu 20. júla sa zišli poslanci Mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasadnutí. V programe rokovania boli niektoré naliehavé záležitosti, ktoré by nezniesli odklad na najbližšie zasadnutie v septembri.

Detské ihriská Za hradbami a na Muškáte opekneli

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 3531 krát
Na základe žiadosti občanov bolo v rozpočte mesta na rok 2005 vyčlenených 400 tisíc korún na rekonštrukciu a rozšírenie detských ihrísk na sídliskách Za hradbami a na Muškáte I. K realizácii stavebných prác došlo v júni a júli.

Nová poslankyňa MsZ

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2413 krát
Po predčasnom ukončení poslaneckého mandátu zomrelého Ing. Ivana Pessela, poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva v Pezinku na stálych 25 členov doplnila Mgr. Viera Klimeková, ktorá v komunálnych voľbách v decembri 2002 kandidovala vo 4. volebnom obvode za Stranu zelených na Slovensku.

Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2166 krát
Na rokovaní 1. júla Mestské zastupiteľstvo v Pezinku neschválilo vyhodnotenie činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2005 a návrh jej odmeny za toto obdobie, po čom hlavná kontrolórka Elena Antalová ústne vyhlásila, že sa vzdáva funkcie. Dňa 6. júla to oznámila aj písomne s tým, že k 1. 8. 2005 odchádza do starobného dôchodku.

Vznikla komisia cestovného ruchu

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2090 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 1. júla schválilo vznik novej komisie Mestského zastupiteľstva – Komisie cestovného ruchu. Počet komisií MsZ sa tak rozšíril na osem. Komisia CR má toto zloženie: predseda – Peter Wittgrúber, podpredseda – Ing. Emanuel Noga, členovia – Ing. Ján Čech, Ing. Eva Lovásiková, Ing. Anna Hanúsková, Daniela Gašparovičová, Mgr. Jozef Vlado.

VÝBEROVÉ KONANIE

Ing. Eva Lupová / Júl 2005 / Prečítané 2186 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na spracovanie návrhu, grafiky a výrobu prospektu (pasu) Pezinského panstva. Prospekt bude obsahovať stručnú charakteristiku obcí a miest Pezinského panstva, jeho mapu a prehľad partnerov projektu.

Návšteva predsedu SZPB Karola Pitku

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2439 krát
V utorok 28. júna navštívil Pezinok predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Karol Pitka. V historických priestoroch Starej radnice ho v sprievode predsedu Miestnej organizácie SZPB plk. Ing. Ľudovíta Šušola a za účasti zástupcov Mestského múzea a mestských médií privítal primátor mesta Oliver Solga.

Ocenenie za rozvoj kraja

redakcia / Júl 2005 / Prečítané 2064 krát
V Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdal 15. júna predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman vyznamenania viacerým občanom, ktorí sa zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj kraja. Medzi vyznamenanými boli aj Pezinčania – akad. sochár Alexander Ilečko a členovia zboru AD UNA CORDA.

Naj... záhradka

Ing. Eva Lupová / Júl 2005 / Prečítané 2549 krát
Dostatok vlahy začiatkom tohto leta síce komplikuje život dovolenkárom, ale majitelia záhrad a parkov sa z toho tešia. Zeleni v meste sa darí jedna radosť. Hodnotiaca komisia nového ročníka súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu monitoruje situáciu v meste a už má zopár horúcich kandidátov.

OZNÁMENIE

Mgr. Oliver Solga / Júl 2005 / Prečítané 2034 krát
Navrhovateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava ako navrhovateľ pripravovanej stavby Malokarpatský región – odkanalizovanie v zastúpení Hydrocoop, s.r.o., Bratislava predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. (ďalej iba zákon) zámer Malokarpatský región – odkanalizovanie.

Nový prospekt o Pezinku

Ing. Eva Lupová / Júl 2005 / Prečítané 2108 krát
Pred letnou turistickou sezónou vydalo naše mesto nový prospekt Pezinok – top podujatia. Obsahuje základné informácie o 19 najdôležitejších podujatiach, ktoré sú každoročne súčasťou mestského kalendára kultúrnych podujatí a ktoré svojim významom prekročili hranice Pezinka. Brožúrka je vyhotovená v 3 jazykových mutáciach (slovenčina, nemčina a angličtina) a je k dispozícii v Mestskom informačnom centre na Radničnom námestí.

Seminár na Vinobraní

Ing. Eva Lupová / Júl 2005 / Prečítané 2051 krát
Už tradične býva sprievodným podujatím Vinobrania v Pezinku odborný seminár. Ten tohtoročný bude venovaný produktom cestovného ruchu v malokarpatskom regióne. Jeho cieľom bude hlavne predstaviť najnovšiu ponuku pre turistov v Pezinku a jeho okolí.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Júl 2005 / Prečítané 2113 krát
Mosím sa priznat, že sem mal uš nachystaný úplne ynačí stĺpek, ale totok sem nečekal! Jak sem kedysik spomýnal, svoje prýspefky do Pezinčana odezdávam dycky naposlednú chvýlu, abych ból nanájvyš aktuálny. Taktok to bolo aj minule. Len-len, že sem to scihél. O to smutnejší sem ból, ket sem si na múj článek našél o dve strany dálej hnet aj otpovet ot pána primátora.

Zvíťazili v gymnastickom štvorboji

dk / Júl 2005 / Prečítané 3850 krát
Koncom školského roka, 8. júna, sa uskutočnilo v Bratislave krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov. Obe družstvá kategórie A zo Základnej školy na Fándlyho ulici v Pezinku, ktoré postúpili z okresného kola, sa umiestnili na 1. mieste. Gymnastický krúžok, ktorý na tejto škole úspešne dlhoročne funguje, pokračuje v zbierke ocenení aj v tomto roku.

Komu má slúžiť Gastropasáž?

Ján Hladký / Júl 2005 / Prečítané 2053 krát
Kto chodí cez tzv. Gastropasáž (podchod) z ulice M. R. Štefánika smerom na Záhradnú, vie, že je to škaredý, nehygienický a v noci dosť nebezpečný priechod pre ľudí. Pýtam sa, komu vlastne priechod má slúžiť?

Kradnú v záhradách

Júl 2005 / Prečítané 2137 krát
V našom meste sa veľa robí preto, aby sa zlepšili vzťahy a porozumenie medzi rómskou menšinou a majoritou. Napokon väčšina z nás má záujem o dobré spolužitie. Ale čo robiť, keď sú medzi Rómami jedinci, ktorí o porozumenie jednoducho nestoja.

Pezinok najštedrejší

ľv / Júl 2005 / Prečítané 2146 krát
V dňoch 7. – 9. júla sa v priestoroch hypermarketu TESCO Pezinok vyzbierala suma 22 794,50 Sk, 1 euro a 1 anglická libra na pomoc a podporu ľudí s mentálnym postihnutím. Je to najvyššia suma spomedzi 30 prevádzok spoločnosti Tesco na Slovensku, v ktorých sa zbierka organizuje. Organizátormi zbierky v našom meste sú Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Pezinku a Domov sociálnych služieb pre deti Hestia. Ďalšia zbierka bude 11. až 13. augusta.

Pol roka tečie na ulici voda

Ján Holienčin / Júl 2005 / Prečítané 2325 krát
Chcel by som poukázať ako sa už pol roka rieši problém s unikajúcou vodou na ulici Pod lipou, ktorá uličkou pre peších preteká na Seneckú ulicu. Po niekoľkých nahláseniach na Vodárňach sa nič nedialo. Až keď prišlo k poškodeniu plynového potrubia. To sa začalo vymieňať, lebo sa muselo, ale unikajúca voda nikoho netrápila.

INTERNETOVÝ KLUB

Zuzana Frnová / Júl 2005 / Prečítané 2172 krát
V rámci projektu Otvorená škola, ktorý je súčasťou projektu Vytvorenie partnerstva pre rozvoj informačnej infraštruktúry pre verejný a neziskový sektor bude verejnosti umožnený prístup na internet na Základnej škole Kupeckého ulica aj počas letných prázdnin.

Chceme vybudovať bezpečné ihrisko

kd / Júl 2005 / Prečítané 2188 krát
Milí rodičia, najmä zo sídliska Juh, všimli ste si, že nám chýbajú kvalitné a pre malé deti bezpečné detské ihriská? Tento stav chceme zmeniť. Prichádzame s projektom Zdravé ihrisko – zdravé deti, v rámci ktorého by sme radi zrekonštruovali menšie ihrisko na Bratislavskej ulici.

Špeciálny súd v Pezinku už pracuje

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2965 krát
Od 1. júla v Pezinku definitívne pracujú inštitúcie Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Ich sídlom, ako sme už v Pezinčanovi informovali, sa stal areál bývalých vojenských kasární na Suvorovovej ulici.

Mýty a rituály

Peter Šoula / Júl 2005 / Prečítané 2125 krát
V Galérii insitného umenia na Cajlanskej ulici (Schaubmarov mlyn) bola 18. júna otvorená výstava zo zbierok Ivana Melicherčíka pod názvom Mýty a rituály. Výstava afrického umenia sústreďuje viac ako sto sôch a masiek.

Investície BVS do kanalizácie

redakcia / Júl 2005 / Prečítané 2114 krát
Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá je nástupníckou organizáciou po bývalých Západoslovenských vodárňach a kanalizáciach, v minulom roku investovala v Pezinku 3,5 milióna korún na monitoring a opravu kanalizačných potrubí v rôznych častiach mesta. Nadväzne na to Mesto Pezinok rekonštruuje kanalizačné zvody a vpusty pri objektoch, ktoré zatápa najmä pri silnejších dažďoch.

Zberné miesto nebezpečných odpadovZberné miesto nebezpečných odpadov

Petmas / Júl 2005 / Prečítané 2383 krát
Mnohí z vás iste netušíte, že veci, ktoré používate, keď doslúžia a chcete sa ich zbaviť, stanú sa nebezpečným odpadom. O tom, že motorové oleje alebo akumulátorové batérie sú nebezpečné odpady už prevažná väčšina z vás vie, ale koľkí viete, že je to aj televízor, chladnička, plechovky od farieb, žiarivky, obaly so zvyškami postrekov a mnohé iné. Obsahujú totiž prvky, ktoré po uložení na bežnú skládku by ešte dlhé obdobie zamorovali životné prostredie.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / Júl 2005 / Prečítané 2112 krát
Augustový poslanecký deň sa uskutoční v stredu 3.8. 2005 od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci mestského zastupiteľstva budú pripravení na stretnutie s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť so svojimi podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Rozhovor s primátorom

redakcia / Júl 2005 / Prečítané 2109 krát
V budúcom čísle prinesieme rozhovor s primátorom Pezinka Oliverom Solgom o aktuálnych problémoch v našom meste. Uvítame aj otázky čitateľov, ktoré môžete poslať do 5. augusta 2005 na adresu redakcie Pezinčan, Holubyho 42, e-mail: pezincan@msupezinok.sk , tel. 641 3435.

Voľby do VÚC

redakcia / Júl 2005 / Prečítané 2145 krát
Voľby do Vyšších územných celkov na Slovensku sa uskutočnia v sobotu 26. novembra 2005. Župy si budú môcť tentoraz určiť samy volebné obvody a počty poslancov. Predseda VÚC musí získať nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov, inak sa voľba bude opakovať v druhom kole. Pri voľbách voliči dostanú len jeden lístok, kde budú všetci kandidáti s poradovým číslom, stranou a koalíciou.

Smutný zážitok LIST ČITATEĽA

Jozef Guštafík / Júl 2005 / Prečítané 2229 krát
V pondelok 11. júla sa mi stala taká vec, ktorá ma nahnevala. Už druhý rok sme sa rozhodli, že si skrášlime terasu v našej cukrárni na Cajlanskej ulici kvetinami a vysadili sme dva hrantíky s letničkami a osadili sme ich na zábradlie na terasu.

Feelme na karlovarskom filmovom festivale

aš / Júl 2005 / Prečítané 2151 krát
Pezinská kapela Feelme hrala filmové melódie počas otvorenia svetoznámeho filmového festivalu v Karlových Varoch. Dvojhodinový program bol v čase, keď prichádzali celebrity. Pozostával z melódií z filmov a seriálov James Bond, Knight Rider, Matrix, Top Gun, The Wall, Easy Rider, Policajt z Beverly Hills, Twin Peaks a ďalších.

V uliciach mesta nainštalujú kamery

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2214 krát
Podľa vzoru z iných miest sa Mesto Pezinok pripravuje nainštalovať na vybraných uliciach monitorovacie kamery. Majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, ochrane majetku a verejného poriadku. Je to tiež účinný preventívny prostriedok proti kriminálnikom a zločinu. Monitorovaním verejných priestranstiev možno znížiť percento krádeží a vykrádania áut, krádeží bicyklov, predaja drog a iných foriem narušovania verejného poriadku.

NÁVRATY 2005

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2160 krát
Veľký záujem občanov cez prvý júlový víkend vzbudil 3. ročník Malokarpatského festivalíku tradičnej kultúry NÁVRATY 2005. V prvý deň sa uskutočnila škola ľudových remesiel, v rámci ktorej sa na nádvorí Malokarpatského múzea prezentovali ľudoví umelci a návštevníci si mohli niektoré remeslá aj vyskúšať.

Úspešní na lesníckych hrách

ar / Júl 2005 / Prečítané 2141 krát
V Kováčovej pri Zvolene sa 18. júna stretli už piaty raz deti zo Slovenska na Celoslovenských lesníckych hrách. Tradične na podujatí nechýbali deti z Pezinka zo Základnej školy na Fándlyho ulici. Tak ako vždy aj tentoraz šírili dobré meno školy i mesta Pezinka. Súťažiaci sa museli naučiť 26 druhov drevín, 8 krovín, 17 lesných plodov a húb, 52 druhov vtákov, horniny, obojživelníky, plazy, práce v lese, čo je pre deti druhého a štvrtého ročníka dosť náročné.

Návšteva ministra

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2161 krát
V piatok 15. júla navštívila Pezinok delegácia Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky, ktorú viedol minister Radko Martínek. Hostí v Starej radnici prijal primátor Oliver Solga a zúčastnili sa na besede v Regionálnej rozvojovej agentúre.

Kedy budú prázdniny?

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2143 krát
Nový školský rok sa začne 5. septembra 2005 a skončí sa 30. júna 2006. Zimné prázdniny budú od 23. decembra do 2. januára a polročné 3. februára. Týždenné jarné prázdniny sa pre Bratislavský kraj začnú 20. a potrvajú do 24. februára 2006. Veľkonočné prázdniny budú od 13. do 18. apríla.

Chcete sa stať bábkarmi?

Ing. Eva Lupová / Júl 2005 / Prečítané 2056 krát
Zaujímavú ponuku dostalo mesto Pezinok od známeho bábkara pána Ladislava Stražana, ktorý je pripravený venovať sa mladým záujemcom o prácu s bábkami a odovzdať im svoje bohaté skúsenosti. Prihlásiť sa možno do 31.8. 2005 na sekretariáte Kultúrneho centra na Holubyho ulici 42, tel. 033/641 3949.

Sirény na počesť obetí v Anglicku

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2190 krát
Vo štvrtok 14. júla o 13.00 hod. sa na základe rozhodnutia Európskej únie rozozvučali na celom kontinente sirény na počesť obetí teroristického útoku v Londýne. Týmto spôsobom sme si anglickú tragédiu pripomenuli aj u nás v Pezinku.

Antidopingový výbor

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2211 krát
Vo Vinum Galérii Bozen v Pezinku rokoval 7. júna Antidopingový výbor Slovenskej republiky. Na zasadnutí sa zúčastnili poprední predstavitelia Monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu Rady Európy. Účastníkov rokovania počas slávnostnej recepcie pozdravil primátor mesta Oliver Solga.

Nemáte kde nechať dieťa?

Centrum pre rodinuMaMaTaTaJa / Júl 2005 / Prečítané 2153 krát
Ak nemáte kde počas letných nákupov, návštevy lekára či úradov nechať vaše dieťa, priveďte ho k nám do nášho centra. Počas troch hodín môže stráviť čas hrou, kreslením či rozhovorom s inými deťmi pod stálym dohľadom jednej z našich pracovníčok. Ak je to možné, treba sa nahlásiť telefonicky vopred. Otvorené: po – pia 9.15 – 12.15 hod. Poplatok: 40 Sk za prvú hodinu, potom už len 30 Sk na dieťa. Kontakt: 0908 114 278. Kde: Holubyho 91, (kláštor kapucínov).

DYCHOVKY V PREŠI

Júl 2005 / Prečítané 2188 krát
Program V. ročníka Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb v Pezinku Piatok – 19. augusta 2005 19.00 Chrám Premenenia Pána – sv. omša za zomrelých a žijúcichmuzikantov DH Sobota – 20. augusta 2005

Plejáda hviezd na HODOKVASE

Alena Mikovičová / Júl 2005 / Prečítané 2320 krát
Najväčšou hviezdou na tohtoročnom festivale HODOKVAS, ktorý sa opäť uskutoční v Pezinku od 18. do 20. augusta, bude britská hitová funkygroovová formácia The Brand New Heavies, ktorá počas svojej 13-ročnej existencie vydala viacero multiplatinových albumov.

MESTO PEZINOK

Júl 2005 / Prečítané 2135 krát
na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1–143/2005 zo dňa 20. 7. 2005 vyzýva potencionálnych partnerov na zhodnotenie obytnej zóny Rozálka v Pezinku s týmito alternatívami:

Spomíname

Júl 2005 / Prečítané 3290 krát
Spomienky na našich najbližších...

Ďakujeme

Júl 2005 / Prečítané 2228 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Júl 2005 / Prečítané 3806 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Objav slovanského osídlenia v Pezinku

Mgr. Július Vavák / Júl 2005 / Prečítané 3240 krát
Najstaršie stredoveké osídlenie Pezinka sme donedávna poznali až z 13. storočia, situácia sa zmenila po prieskumoch Malokarpatského múzea v roku 2004 a 2005. Južne od mesta sme natrafili na porušené objekty (odpadové jamy, obydlia, hospodárske objekty?), v ktorých blízkosti sa nachádzali najmä včasnostredoveké – slovanské črepy (významné sú i pamiatky zo 14. – 15. storočia, doby laténskej a eneolitu).

KULTÚRNE CENTRUM Holubyho 42, Pezinok

Ing. Ingrid Noskovičová / Júl 2005 / Prečítané 2220 krát
vypisuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry. Ide o priestory:

Program Kultúrneho centra

Júl 2005 / Prečítané 2151 krát
August 2005

Program Amfiteáter

Júl 2005 / Prečítané 2157 krát
August 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

Júl 2005 / Prečítané 2034 krát
August 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Júl 2005 / Prečítané 2085 krát
August 2005

Program Galéria Prokop

Júl 2005 / Prečítané 2101 krát
August 2005

Za výčiny sprejerov odňatie slobody

Náčelník mestskej polície / Júl 2005 / Prečítané 2228 krát
V ostatnom období mestská polícia zistila na území Pezinka niekoľko prípadov vandalizmu, ktorý spočíval v postriekaní stien budov či dopravných značiek farbami – sprejmi. V súvislosti s tým je nutné upozorniť na novelu Trestného zákona, ktorý takéto protiprávne konanie páchateľa už kvalifikuje ako trestný čin.

Pomáhame sociálne slabším rodinám

Katarína Demovičová / Júl 2005 / Prečítané 2210 krát
Centrum pre rodinu – MaMaTaTaJa je aktívnym členom Únie materských centier (UMC), ktorá za pomoci spoločnosti Friesland Slovensko pomáha aj sociálne slabým rodinám na Slovensku. Každá starostlivo vybratá sociálne slabá rodina dostane 60 litrov mlieka MILLI.

Žiadosti na nájomné byty

Právne odd. MsÚ Pezinok / Júl 2005 / Prečítané 4595 krát
Už niekoľkokrát sme informovali, že Mesto Pezinok realizuje výstavbu nájomných bytov na Zumberskej ulici, ktorá má byť ukončená do konca roka 2005. Oznamujeme preto všetkým občanom, že tlačivo žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu na Zumberskej ulici si môžu vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu alebo na právnom oddelení Mestského úradu v Pezinku.

Projekty Mestskej polície v Pezinku zamerané na prevenciu pred kriminalitou detí a mládeže

Júl 2005 / Prečítané 3614 krát
CIEĽ PROJEKTU: l upriamenie pozornosti cieľovej skupiny na základné hodnoty, akými sú ľudský život a zdravie l vysvetlenie, že základné hodnoty sú úzko späté so základnými ľudskými právami a slobodami

Nový traťový rekord Španiela Vilarina

Milan Oravec / Júl 2005 / Prečítané 2084 krát
Na pezinskej Babe sa v dňoch 23. – 24. júla uskutočnilo ôsme podujatie seriálu Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu Slovakia Matador. Na prestížnom motoristickom podujatí štartovalo 150 pretekárov.

V jubilejnom ročníku vyhrali Bratislavčania

Ján Nagy / Júl 2005 / Prečítané 2163 krát
V sobotu 25. júna 2005 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník turnaja v minifutbale NOVÝ ŽIVOT CUP, memoriál Milana Bacigála. Turnaj sa konal na ihrisku TJ Baník Pezinok za účasti 20 mužstiev z Pezinka, Bratislavy, Piešťan, Topoľčian, Modry, Senca a Bošian.

Pezinská olympiáda

mm / Júl 2005 / Prečítané 2466 krát
Dňa 9.6. 2005 sa na celomestskom kole stretli víťazi školského kola pezinských ZŠ na 3. ročníku Pezinskej olympiády žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Súťažili v športových disciplínach, kde testovali svoju bežeckú rýchlosť, odrazovú silu nôh, svalstva ramien, obratnosť na prekážkovej dráhe.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Júl 2005 / Prečítané 2100 krát
Uznesením MsZ č. 1–139/2005 zo dňa 20. 7. 2005 v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Mesta Pezinok na deň 22. september 2005 s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Športový kalendár

Júl 2005 / Prečítané 2143 krát
Futbal: 14.8. GFC Grinava – Studienka 14.8. OŠK Slov. Grob – Zohor 14.8. Karpaty Limbach – Slovan Viničné 21.8. PŠC Pezinok – ŠKP Dúbravka

Vinosadka na oslavách grófskeho panstva

Ing. Miroslav Achberger / Júl 2005 / Prečítané 2190 krát
V malebnej dedinke Štefanová sa konali 25. júla prvé mikroregionálne oslavy Červenokamenského grófskeho panstva, ktoré tvorí deväť obcí. V bohatom programe v dvoch vystúpeniach sa prezentovala aj Dychová hudba Vinosadka, ktorá uviedla piesne z novonahraného cédečka Okolo mlyna.

Našli mínu z vojny

ev / Júl 2005 / Prečítané 2052 krát
Medzi Pezinkom a obcou Viničné našiel okoloidúci v priekope pri ceste kovový predmet. Privolaný pyrotechnik nález ohliadol a zistil, že je to delostrelecká mína kal. 82. Pochádza z 2. svetovej vojny. Mínu odborným spôsobom zaistil a previezol na zneškodnenie.

Pezinskí potápači najlepší na Slovensku

mjr. Jozef Rybárik / Júl 2005 / Prečítané 2692 krát
V dňoch 16. a 17. júna sa konal na Oravskej priehrade 1. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR o najlepšie družstvo v povodňovej a záchrannej službe. Súťažili osemčlenné tímy. Prvý deň boli potápačské disciplíny, druhý povodňové záchranné práce.

Krajská súťaž v hasičskom športe

mjr. Jozef Rybárik / Júl 2005 / Prečítané 2346 krát
V stredu 29. júna sa na hasičskom štadióne v Pezinku uskutočnila Krajská súťaž v hasičskom športe. Pozvaných hostí privítal riaditeľ KR HaZZ v Bratislave plk. Ing. Anton Lofaj. Na súťaži sa zúčastnilo šesť najlepších profesionálnych hasičských družstiev z Bratislavského kraja.

MESTO PEZINOK

Júl 2005 / Prečítané 2162 krát
na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1–144/2005 zo dňa 20. 7. 2005 vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Radničnom námestí č. 7 za týchto podmienok:

OZNAM K VINOBRANIU 2005

Júl 2005 / Prečítané 2065 krát
K najväčšiemu podujatiu roka v Pezinku – k VINOBRANIU, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. – 18. septembra, pripravujeme rozšírené 24-stranové plnofarebné číslo Pezinčana, ktoré vyjde 14. septembra. Podnikateľom a firmám ponúkame príležitosť inzerovať za výhodné ceny. Uzávierka čísla bude 7. septembra. Bližšie informácie vám poskytneme na tel. č. 033/641 3435.

KULTÚRNE LETO 1.-27.8.2005

Júl 2005 / Prečítané 2440 krát
V Pezinku sa každý deň niečo deje Pondelok, 1. augusta Pezinské remeslá – pouličné dielne zamerané na výuku základov výroby keramiky, 16.00 – 18.00 hod. na Radničnom námestí (v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do dvora Malokarpatského múzea), garant: Jozef Tibenský, tel.: 033/554 1314.

Z redakčnej pošty

redakcia / Júl 2005 / Prečítané 2106 krát
Ku koncu školského roka sme boli v redakcii doslova zavalení príspevkami z pezinských škôl. Žiaľ, z priestorových dôvodov sme im nedokázali nájsť miesto na stránkach mestských novín, čo je nám, ozaj, veľmi ľúto. Zo zaujímavých príspevkov spomenieme aspoň dva.

ŠKOLSKÁ SUPERSTÁR

Mgr. Ingrid Laláková / Júl 2005 / Prečítané 2336 krát
Víťazkou 1. ročníka školskej súťaže SUPERSTAR – hľadáme talenty sa stala žiačka 9. ročníka Zuzana Chnupová. Druhá sa umiestnila ôsmačka Simona Strapáčová a tretia šiestačka Dominika Haršanyová. Finalisti získali vecné ceny, ktoré poskytla ČSOB – stavebná sporiteľňa.

Opäť po lesníckom chodníčku

Ing. Eva Lupová / Júl 2005 / Prečítané 2144 krát
Prvá sobota v júli, v rámci programu Kultúrneho leta vyhradená na výlety do prírody, bola naplánovaná na lesnícky náučný chodník. Počasie zámeru organizátorov neprialo a tak sa podujatie neuskutočnilo. Záujemcovia však neprídu o túto príležitosť zoznámiť sa s jednou z najkrajších lokalít Malých Karpát. Majú možnosť v náhradnom termíne – 20. augusta. Zraz je o 10. hod. napravo pred vjazdom na parkovisko pri kameňolome. Odporúčané autobusové spojenie o 9.30 hod. zo železničnej stanice a 9.33 z námestia. Sprevádzať bude Jozef Kern z Lesnej správy.