Úspešné Keramické trhy

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 3824 krát
Po dva dni 10. a 11. júna sa stal Pezinok slovenským hlavným mestom keramiky. Centrum mesta sa zaplnilo stánkami s trhovníkmi a stovkami ľudí, ktorí nakupovali či len obdivovali vystavenú hlinenú krásu. V prvý deň ich neodradilo ani nevľúdne daždivé a veterné počasie.

Vyhovejú žiadosti občanov

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2093 krát
Viacerí občania z Kupeckého ulice sa obrátili na primátora mesta s písomnou žiadosťou zriadiť parkovacie miesta pred ich rodinnými domami. Žiadosť odôvodňujú tým, že úzke parcely v radovej zástavbe nedávajú možnosť parkovať viacerým automobilom vo dvore. Parkovacie plochy by si vybudovali na vlastné náklady z vegetačných panelov, ktoré umožnia parkovanie pri čiastočnom zachovaní zelene.

Český humor v októbri

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2154 krát
Druhý ročník divadelného festivalu To najlepšie z humoru na českej scéne sa uskutoční 22.–29. októbra 2005 v Dome kultúry v Pezinku. Ako nás informovala riaditeľka festivalu Zuzana Horová, opäť ponúknu Pezinčanom a návštevníkom mesta zaujímavé predstavenia, tentoraz v podaní Mestského divadla Mladá Boleslav, Divadla Příbram, Činoherného klubu Praha, Žižkovského divadla, Divadla Bolka Polívky a ďalších. Bližšie o festivale a programe budeme informovať v septembrovom čísle Pezinčana.

Pezinská ulica vo Francúzsku

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2286 krát
V uplynulých dňoch navštívili Strednú odbornú školu Policajného zboru v Pezinku predstavitelia Francúzskej policajnej školy z Montbeliardu. Družba policajných škôl trvá už päť rokov. Okrem vzájomnej výmeny skúseností si hostia so záujmom pozreli historické pamiatky v našom meste a v jeho okolí. Francúzov prijal v Starej radnici aj primátor Pezinka Oliver Solga.

Byty pri "Pinelke"

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2267 krát
Prestavba rozostavaného zdra- votníckeho pavilónu na malo- metrážne byty na Zumberskej ulici.

Investičné zámery na tento rok

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2230 krát
V rozpočte mesta na rok 2005 sa ráta s financovaním viacerých menších i väčších stavieb. Najväčším investičným zámerom je rekonštrukcia rozostavaného zdravotníckeho pavilónu na objekt krátkodobého ubytovania na Zumberskej ulici. Ide o prestavbu 70 lôžkového objektu na 41 bytov – 32 jednoizbových a 9 dvojizbových. Celkový investičný náklad stavby je takmer 25 miliónov Sk. Dodávateľ stavby Batea – stav s.r.o. Pezinok sa zaviazal stavbu ukončiť za 24 týždňov.

Mestské zastupiteľstvo v júli

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2060 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 1. júla. Poslanci budú prerokúvať: Informáciu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2005, Návrh novely rozpočtu Mesta na rok 2005, Vyhodnotenie stavu životného prostredia a verejnej zelene v meste, Návrh VZN č. 8/2005 o informačnom systéme mesta a mestskej výlepovej službe, Zmena ÚPN č. 1/2005 a návrh VZN č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97 o vyhlásení záv. častí ÚP, v znení neskorších zmien, Návrh na vytvorenie a zloženie Komisie cestovného ruchu, Vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky a iné.

Výmena kanalizačných poklopov

Mestský úrad / Jún 2005 / Prečítané 2126 krát
Mesto Pezinok ako príslušný správny orgán v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. e, f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov ako vlastník miestnych komunikácií a súčasne cestný správny orgán a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vydáva povolenie na rozkopávkové práce v miestnych komunikáciach na uliciach Dobšinského, Mýtna, Meisslova, Šancová, Záhradná, Kollárova, M.R. Štefánika, Trnavská, Rázusova, Cajlanská, gen. Pekníka, Bernolákova a SNP z dôvodu výmeny kanalizačných poklopov.

Konkurz na bubeníka

Ing. Eva Lupová / Jún 2005 / Prečítané 2377 krát
Tak trochu ako turistickú atrakciu, hlavne však na zlepšenie informovanosti občanov mesta a jeho návštevníkov uvažuje mesto Pezinok vytvoriť funkciu mestského bubeníka. Jeho úlohou by bolo v historickom kostýme robiť zvolávačky na rôzne podujatia ako Cibulák, Vinobranie, Keramické trhy, Dychovky v preši, Vianočné trhy, festival Ad Una Corda a iné, ako aj oznamovať rôzne zaujímavé informácie, ohlasovať začiatky podujatí v Pezinku a pod.

Zmiernili tvrdosť zákona na turistických trasách

Jún 2005 / Prečítané 2352 krát
Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zaradil niektoré miesta v Pezinku do zoznamu miest na vyhradenie turistických trás pre organizovanie podujatí pre peších. Vyhradenými miestami v Pezinku sú:

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Jún 2005 / Prečítané 2143 krát
Siedmy poslanecký deň v tomto roku sa uskutoční v stredu 6. júla od 16. do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť so svojimi podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Verejná súťaž

Ing. Eva Lupová / Jún 2005 / Prečítané 2190 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na spracovanie návrhu, grafiky a výrobu spoločného prospektu Kulinárske chodníčky – Pezinok, Neusiedl am See v slovenskom a nemeckom jazyku podľa zadania vyhlasovateľa. Prospekt bude obsahovať stručnú charakteristiku tradičnej gastronómie a prehľad ponuky vybraných gastronomických zariadení oboch miest.

Udelili ceny v literárnej súťaži

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2337 krát
Tradícia organizovania literárnej súťaže o Cenu primátora mesta mala v tomto roku už trinástu podobu. Zapojilo sa do nej 56 súťažiacich zo základných a stredných škôl. Aj keď bol počet prác nižší ako v minulom roku, predsa mala súťaž dobrú úroveň.

Vyhnite sa sankciám!

redakcia / Jún 2005 / Prečítané 2106 krát
Mesto Pezinok dáva poslednú možnosť majiteľom nepovolených reklám, aby si ich do konca júla 2005 legalizovali na Mestskom úrade v Pezinku. Po tomto termíne budú nasledovať kontroly a sankcie. Pri predbežných kontrolách bolo zistené, že viaceré reklamy boli umiestnené bez povolenia majiteľov pozemkov, či už je nimi mesto alebo súkromní vlastníci. Na tieto stavby neboli vydané stavebné povolenia ani neboli ohlásené.

Vyznamenania jednotlivcom a kolektívom

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2165 krát
V utorok 14. júna sa uskutočnilo v Historickej sieni Starej radnice slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom primátor mesta Oliver Solga odovzdal mestské ocenenia viacerým jednotlivcom a kolektívom.

Udeľovali ceny za rozvoj kraja

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2037 krát
V stredu 15. júna Bratislavský samosprávny kraj udeľoval výročné ceny významným občanom kraja. Jedným z ocenených bol aj Ing. Jozef Stanovský, ktorý z rúk župana Ľuba Romana prevzal medailu Za zásluhy o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja, za riešenie Podkarpatského kanalizačného zberača. Ako sme už informovali návrh na vybudovanie spoločnej kanalizácie v našej oblasti vzišiel na pôde Mesta Pezinka.

Granty pre Pezinok

Ing. Eva Lupová / Jún 2005 / Prečítané 2089 krát
V piatok 3. júna 2005 na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave podpísali traja zástupcovia inštitúcií z malokarpatského regiónu grantové zmluvy, ktoré ich oprávňujú čerpať prostriedky z Phare CBC spoločného fondu malých projektov SR – Rakúsko.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Jún 2005 / Prečítané 2288 krát
V minulých číslach Pezinčana sem písal o tém, jaký sem hrdý na to, že sem Pezinčan. Né, nebojte sa sem a ostávam hrdý nadálej, to ale neznamená, že nebudem krytycký a budem pryžmurovat oči nat tým, čo sa mi nelúbi. Šeci hádam uznáte, že to by nebolo správne a dobre.

Nové tabule

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 3871 krát
Mesto Pezinok dalo vyrobiť a nainštalovať nové orientačné tabule s názvom a erbom historických častí Grinava a Cajla. Majú slúžiť hlavne pre turistov a návštevníkov mesta. Obec Cajla je súčasťou Pezinka od 1. januára 1948 a Grinava od júla 1975. Snímka zachytáva označenie historickej časti Cajla.

Vyzbierané peniaze zostávajú v Pezinku

ĽV / Jún 2005 / Prečítané 2044 krát
Možno ste aj vy na stránkach májového čísla Pezinčana zaregistrovali informáciu o prebiehajúcej finančnej zbierke v hypermarkete TESCO Pezinok. Mnohí ste už aj finančne prispeli do pokladničky dobrovoľníkom. Organizátorom tohto veľkého projektu je spoločnosť TESCO a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR).

Deň rodín v našom meste

MaMaTaTaJa Pezinok / Jún 2005 / Prečítané 2750 krát
V nedeľu 15. mája sa konal v Dome kultúry v Pezinku Deň rodín pri príležitosti Medzinárodného dňa rodín, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1994.

Riziková križovatka pri plavárni

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2092 krát
Chcel by som dať kompetentným do pozornosti križovatku pri pezinskej plavárni. Problémom je, že máloktorý vodič tu rešpektuje dopravné značenie, podľa ktorého prednosť v jazde majú vozidlá vychádzajúce od plavárne (sprava). Dennodenne tu vznikajú rizikové situácie, najmä vtedy, keď cez križovatku bezohľadne a raketovou rýchlosťou jazdia doslova kaskadéri.

Telesne postihnutí súťažili

Jozef Veverka / Jún 2005 / Prečítané 2114 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých usporiadala 7. mája v kameňolome motoristické podujatie Jazdu zručnosti. Zúčastnilo sa na nej 25 pretekárov zo ZO Pezinok a Modra. Pretekári súťažili v troch kategóriach.

Schválené projekty nadácie REVIA

Revia / Jún 2005 / Prečítané 2135 krát
V rámci otvoreného grantového programu nadácie REVIA boli v druhom grantovom kole 7. júna 2005 schválené v Pezinku tieto projekty: 1. Mestské múzeum v Pezinku (V službách mesta – z vývoja pezinskej samosprávy), 10 000 Sk, 2. Spolok DH Cajlané (Dychovky v preši, 5. ročník), 8000 Sk, 3. Pax Christi Slovakia (Letný detský tábor PCHS), 4000 Sk,

Projekt rozvoja okresu

TV Pezinok / Jún 2005 / Prečítané 2194 krát
V pondelok 6. júna sa konalo na MsÚ v Pezinku stretnutie primátorov a starostov Malokarpatského regiónu s cieľom spracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.

Program pre škôlkárov

zš / Jún 2005 / Prečítané 2073 krát
Po spoločnom jesennom olympijskom dni a návštevách sauny privítala ZŠ Na bielenisku 3. mája opäť pezinských škôlkarov. Tentoraz nás navštívilo 145 malých kamarátov. Žiaci I. stupňa im pripravili pásmo pekných piesní, básní, scénok, hudobných rozprávok a tancov, čo malo u detí a pani učiteliek veľký úspech. Sme radi, že sme mohli takýmto spôsobom škôlkarom spríjemniť dopoludnia u nás v škole. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia v budúcom školskom roku.

Ľubo Roman: Pezinok je lídrom vidieckych miest

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2431 krát
Bratislavský župan Ľubo Roman (vľavo) s hlavnou organizátorkou, riaditeľ- kou Malokarpatského mú- zea v Pezinku Danou Kopálovou pri jednom zo stánkov na Keramických trhoch.

Amatérskych spevákov je stále dosť

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 3068 krát
Únia žien, miestna organizácia v Pezinku, usporiadala 7. ročník celomestskej súťaže amatérov v speve pod názvom Pezinok spieva – spievajte s nami.

Uvádzam na pravú mieru...

Mgr. Oliver Solga / Jún 2005 / Prečítané 2054 krát
Dovoľte mi, aby som reagoval na riadky môjho kamaráta Laja Slimáka v rubrike Stĺpek po našem v tomto čísle a uviedol jeho tvrdenie o nemožnosti "dostať pivo" po 22. hodine na správnu mieru. Drvivá väčšina reštaurácií a kaviarní (a je ich v Pezinku už vyše 150) má prevádzku povolenú aj po 22. hodine, ak o to požiadali Mesto. Napríklad kaviarne na Radničnom námestí majú otvorené až do druhej hodiny po polnoci.

Tehliari si pripomenuli výročie

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2651 krát
V Pezinských tehelniach – Paneláreň, a.s. si v uplynulých dňoch pripomenuli 110. výročie výroby tehál. Na slávnostné stretnutie vedenia firmy s terajšími i bývalými pracovníkmi pozvali 90 tehliarov, ktorí pracujú alebo pracovali v pezinskej tehelni minimálne dvadsať rokov.

Cyklomaratónci spoznávali južnú Moravu

pr / Jún 2005 / Prečítané 2196 krát
Tretí ročník cyklomaratónu bol zatiaľ najväčším v krátkej histórii tohto podujatia. Platí to nielen o počte dní a kilometrov, ale aj o množstve účastníkov. Na štvordňovú púť sa vo štvrtok 2. júna o 9.00 hod. vydalo 49 cyklistov. Prvá etapa, ktorá merala 95 km, ich zaviedla do Moravského Svätého Jána. Odtiaľ na druhý deň smerovali do Autokempingu Apollo, ktorý leží medzi Břeclavou a Lednicami.

Budeme sa ťažko lúčiť

Žiaci z 9. A ZŠ Na bielenisku / Jún 2005 / Prečítané 2177 krát
Sme žiaci 9. ročníka Základnej školy Na bielenisku v Pezinku. Touto cestou by sme sa radi rozlúčili so svojou školou a s ľuďmi, ktorí v nej pracujú. Deväť rokov sme vchádzali do tejto budovy a neuvedomovali sme si, že raz to bude naposledy. Ako malí prváčikovia sme sa úplne odovzdali do rúk svojej učiteľky, ktorá nás trpezlivo učila písmenká a spočítavali sme prvé číselká. V ďalších ročníkoch sme stretávali nové tváre, nové učiteľky a učiteľov.

Už sa chystá Fyzulnačka

Ing. Eva Lupová / Jún 2005 / Prečítané 2180 krát
Po úspešných prvých dvoch ročníkoch medzinárodnej súťaže vo varení fazuľovej polievky, po pezinsky nazývanej "fyzulnačka", sa organizátori – firma Lexmark a Mesto Pezinok rozhodli urobiť z podujatia tradíciu. Aj tretí ročník, tak ako minulé, bude súčasťou nášho Vinobrania.

Žiaci v škole prírody

zš / Jún 2005 / Prečítané 2138 krát
Osemdesiatdva žiakov I. stupňa Základnej školy Na bielenisku spolu s ôsmimi pedagógmi a zdravotníkom prežili krásne dni od 9. do 17. mája v nádhernom prostredí Žiarskej doliny. Učitelia pripravovali svojim zverencom každý deň pestrý program.

Prípravy HODOKVASU v plnom prúde

am / Jún 2005 / Prečítané 2119 krát
Po minuloročnom mimoriadne úspešnom ročníku sa v auguste už po šiesty raz uskutoční multimediálny open-air festival HODOKVAS 2005. Festival sa stal s priemernou dennou návštevou pätnásťtisíc návštevníkov druhým najväčším festivalom tohto druhu na Slovensku. Tento rok sa opäť uskutoční pri Polesí na Malackej ceste v termíne od 18. do 20. augusta 2005.

Dychovky v preši

František Féder / Jún 2005 / Prečítané 2004 krát
Spolok dychová hudba Cajlané, Kultúrne centrum Pezinok a Fanklub Cajlané pripravujú V. ročník Medzinárodného súťažného festivalu dychových hudieb DYCHOVKY V PREŠI. Po dva augustové dni (v sobotu 20. a v nedeľu 21.) budú v Pezinku znieť hudobné nástroje desiatich dychových hudieb z Poľska, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Česka a Slovenska. Prekvapením jubilejného ročníka bude mládežnícka dychová hudba s mažoretkami z Veselí na Morave, ktorí iste presvedčí, že tento hudobný žáner neobľubuje len staršia generácia.

Africké kmeňové umenie

redakcia / Jún 2005 / Prečítané 2187 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici v Pezinku bola 18. júna inštalovaná výstava MÝTY A RITUÁLY (africké kmeňové umenie zo zbierky Ivana Melicherčíka), ktorú si môžete pozrieť do 16. októbra 2005, denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 hod.

Cesty k sebe

os / Jún 2005 / Prečítané 2204 krát
Už štvrtý ročník benefičného koncertu pezinského chrámového zboru AD UNA CORDA sa uskutočnil 19. júna v Kláštornom kapucínskom kostole. Výťažok z koncertu, ktorý bol mimoriadnym umeleckým zážitkom, bol venovaný Klinike detskej psychiatrie DFN Bratislava.

Program Kultúrneho centra

Jún 2005 / Prečítané 2230 krát
Júl 2005

Program Amfiteáter

Jún 2005 / Prečítané 2084 krát
Júl 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Jún 2005 / Prečítané 2160 krát
Júl 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

Jún 2005 / Prečítané 2184 krát
Júl 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Jún 2005 / Prečítané 1961 krát
Júl 2005

Program Galéria Prokop

Jún 2005 / Prečítané 2068 krát
Júl 2005

Zo života Rómov v Pezinku

Jún 2005 / Prečítané 3844 krát
Žijú medzi nami. Časť v lokalite Glejovka, časť na Tehelnej ulici. Medzi nami, ale akoby mimo nás. Na počet sú v Pezinku minoritou (evidovaných 95 osôb, v skutočnosti však okolo 150) v porovnaní s celkovým počtom obyvateľov 22 tisíc.

Humanitný čin roka

rg / Jún 2005 / Prečítané 2448 krát
V 8. ročníku iniciatívy Humanitný čin roka 2004 – Dôvera životu, bolo z takmer štyri tisíc návrhov na ocenenie vybraných päť. V 4. kategórii Iné humánne aktivity s významným spoločenským dosahom získal ocenenie Vladimír Schwantner z Budmeríc, laický učiteľ drogovo závislých mladých ľudí, ktorých prichýli k sebe domov a pomáha im vyhrať boj s drogou. Vrátil už stovky mladých ľudí do života a ukázal im cestu životom bez drog.

Prezentácia ľudovej kultúry

zf / Jún 2005 / Prečítané 2227 krát
V dňoch 2. a 3. júla sa uskutoční v Pezinku III. ročník Malokarpatského festivalíku tradičnej kultúry NÁVRATY 2005. Cieľom tohto podujatia je širenie a udržiavanie tradícií a ľudovej kultúry Malokarpatského regiónu so zameraním na prezentovanie miestnych zvykov, tradičných remesiel a hudobného a tanečného folklóru.

Spomíname

Jún 2005 / Prečítané 2677 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Jún 2005 / Prečítané 2129 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Jún 2005 / Prečítané 2255 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Jún 2005 / Prečítané 3785 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Deň detskej radosti

Jún 2005 / Prečítané 1983 krát
Zámocký park bol znovu miestom, kde sa konali celomestské oslavy Dňa detí. Na pútavý program, prebiehajúci na viacerých stanovištiach, prišli stovky detí. Najživšie bolo pri tribúne, vystupovali tu deti z krúžkov ale aj viacerí atraktívni hostia – ELA a HOP, Diskojarka a Tinka, Palino a Maťo, Robo Opatovský a iní. V okolí cestičiek v Deti s rodičmi pri kresleníparku boli stanovištia s rôznymi súťažami, deti sa mohli realizovať pri kreslení a maľovaní a iných aktivitách. Zábavy bolo ozaj dosť pre všetkých a tak všetci odchádzali domov spokojní.

Germáni a Rimania

Peter Wittgrúber / Jún 2005 / Prečítané 3852 krát
Po porážke Keltov Dákmi v prvej polovici 1.storočia n. l. začali na naše územie prenikať skupiny germánskych bojovníkov, ktoré využívali isté spoločenské vákuum a usadzovali sa tu. Išlo najmä o príslušníkov germánskeho kmeňa Kvádov. Germánski bojovníci predtým už niekoľkokrát výrazne ohrozili svojimi útokmi stabilitu Rímskej ríše a tak sa rímski cisári bránili vytvorením nárazníkových zón, tvorených sčasti novými provinciami Norikum a Panónia a sčasti uznaním niektorých germánskych kmeňových náčelníkov za vládcov a reprezentantov určitej skupiny Germánov.

Vyšla nová publikácia

pp / Jún 2005 / Prečítané 2273 krát
Súčasťou programu slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva (14.6.), pri príležitosti 358. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta, bola aj prezentácia novej publikácie – V službách mesta. Jej autormi sú Martin Hrubala z Malokarpatského múzea, Petra Pospechová a Peter Wittgrúber z Mestského múzea v Pezinku.

Informácia pre zamestnávateľov

gs / Jún 2005 / Prečítané 2135 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, odbor zamestnanosti upozorňuje zamestnávateľov na povinnosti vyplývajúce z § 63–65 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 percent z celkového počtu jeho zamestnancov (t.j. z priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny deň).

Orbis Harmoniae

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2072 krát
Ten kto chce urobiť čosi viac pre svoje zdravie, si iste nenechal ujsť príležitosť navštíviť v pezinskom Dome kultúry zaujímavé podujatie ORBIS HARMONIAE (Svet harmónie). Tradiční usporiadatelia – Kultúrne centrum, O.Z. Karpaty Slovakia a Mgr. Dária Fehérová – pripravili aj tentoraz pre návštevníkov pestrý program, v ktorom nechýbali prezentácie diagnostických a terapeutických metód, liečebné rituály, meditácie, prednášky, diskusie, predaj kníh, bylín, zdravej výživy, rôznych zdravotníckych pomôcok.

Dôchodcovia na výlete na Orave

Výbor JD / Jún 2005 / Prečítané 2081 krát
Výbor Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Pezinku zorganizoval pre svojich členov 3-dňový zájazd do Zuberca – Roháče. Prvý deň sme mali niekoľkohodinovú zastávku v Žiline, kde sme si prezreli zrekonštruované centrum mesta, ktoré tvorí Mariánske námestie, Námestie A.Hlinku a pešia zóna. Potom sme pokračovali v ceste na Oravu do Zuberca, kde sme sa ubytovali.

Kresťanskí seniori na púti

Eva Balážová / Jún 2005 / Prečítané 2023 krát
Združenie kresťanských seniorov v Pezinku usporiadalo 1. mája ekumenický zájazd – púť do Rajeckej Lesnej – Frívaldu. V tomto marianskom pútnickom meste bol v roku 1995 požehnaný a otvorený slovenský betlehem. Je dielom majstra Jozefa Pekazu, ktorý sa mu venoval pätnásť rokov. Dominantou pútnickeho areálu z roku 1866 je kostol Narodenia Panny Márie. Slávnostná svätá omša bola obetovaná za seniorov a členov hasičského zboru. Navštívili sme tiež studienku a kalváriu.

Dobrovoľné odovzdanie zbraní

mk / Jún 2005 / Prečítané 2351 krát
Dňa 14. apríla 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 132/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z.z., kde sa za § 72 vkladá § 72a Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania.

RADNICA pozýva

redakcia / Jún 2005 / Prečítané 2192 krát
Café, bar, restaurant RADNICA vás pozýva na štvrtkové live koncerty na nádvorí Starej radnice v Pezinku. V júli organizátori pripravili tieto koncerty: 7. júla – Milan Konfo Konfráter (Beatles songs performance), 14. júla – BG Time s Kamilou, 21. júla – Také oné (jazz night), 28. júla – Karpatské horké. Viac informácií dostanete na tel. č. 033/641 4000, kde si môžete rezervovať miesta na sedenie.

Štatistické zisťovanie

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 2013 krát
Ešte do konca júna 2005 bude prebiehať zisťovanie o informačných a komunikačných technológiach v domácnostiach, ktoré na území SR organizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Projekt sa uskutočňuje v členských krajinách Európskej únie. V Pezinku zamestnankyňa ŠÚSR Jana Kimličková navštívi sedemnásť vybraných domácností. Získané údaje budú použité výlučne na štatistické účely. Za ich ochranu zodpovedá ŠÚSR.

Európa patrí deťom

Edita Varechová / Jún 2005 / Prečítané 2157 krát
Materská škola na Pekníkovej ulici je už druhý rok zapojená v projekte Európa patrí deťom. Tento projekt má multikultúrny charakter a jeho cieľom je nadviazať priateľstvo a družobný styk s podobným výchovným zariadením, vymieňať si skúsenosti a spolupracovať v metodickej a pedagogickej oblasti. Vychovať deti v duchu euroobčianstva a motivovať ich k prekonávaniu komunikačných zábran.

Spomienka na roky detstva

Ing.Oľga Trstenská / Jún 2005 / Prečítané 2041 krát
"Spomienka na prekrásne chvíle", takto znela myšlienka, ktorá bola vyjadrená v pozvánke na stretnutie spolužiakov zo ZŠ Grinava po 35 rokoch. Stretnutie bolo úžasné, mám krásny zážitok, preto sa chcem s ním podeliť.

Študentský parlament v Pezinku

Jún 2005 / Prečítané 1977 krát
Jednou z foriem zapájania mladých ľudí do rozhodovania o veciach verejných v Pezinku je Študentský parlament (ŠP). Táto inštitúcia mala ustanovujúce zasadnutie 3. marca 2005. O tom, čo je jej cieľom a akú prácu má už za sebou, či pred sebou informujeme v tomto čísle.

Zloženie Študentského parlamentu (k 10.6. 2005)

Milan Oravec / Jún 2005 / Prečítané 3917 krát
Členovia: Kristína Mizeráková (ZŠ Na bielenisku), Barbora Ulrichová (ZŠ Kupeckého), Petra Hotová (ZŠ Orešie), Laura Hujsiová (ZŠ Holubyho), Silvia Nunvářová (ZŠ Fándlyho), Andrea Kucháriková, Veronika Libantová,

O čom rokoval ŠP 26. mája

Jún 2005 / Prečítané 2087 krát
l do Rady ŠP zvolil Luciu Marecovú (SOU Komenského ul.); l členom ŠP sme predstavili projekt Hlas mladých v Pezinku; l rozhodol o inštalovaní schránok do všetkých škôl v Pezinku, do ktorých budú môcť žiaci a študenti pezinských škôl vkladať odkazy, podnety a pripomienky týkajúce sa života mladých v meste; v budove MsÚ sa už schránka ŠP nachádza;

Súťaž o logo

Jún 2005 / Prečítané 2172 krát
Pezinský Študentský parlament ako organizácia, ktorej úlohou je riešiť problémy mladých ľudí a ich života v Pezinku, vám oznamuje, že vyhlasuje súťaž o logo Študentského parlamentu. Fantázii sa medze nekladú, no pri pohľade na logo musí byť každému jasné, že ide o logo ŠP. Návrhy na logo musia byť na zadnej strane označené menom a školou autora.

Najbližšie zasadnutie Študentského parlamentu

Jún 2005 / Prečítané 2180 krát
Bude 29.9. 2005 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, zasadačka č. 12.

Predstavujeme projekt mladých

Jún 2005 / Prečítané 1953 krát
Pezinský Študentský parlament je hlavným partnerom v projekte Hlas mladých v Pezinku, ktorý sa uchádza o podporu od Nadácie mládeže Slovenska. O čo ide v projekte: Vytvára podmienky pre zapojenie mladých Pezinčanov do rozhodovania o veciach verejných, rešpektuje doterajšie formy ich participácie a hľadá spôsob ich zefektívnenia na základe skúseností zo zahraničia a nových komunikačných médií.

Ako možno komunikovať so ŠP?

Jún 2005 / Prečítané 2115 krát
– ŠP má vlastnú schránku vo vstupnom vestibule Mestského úradu v Pezinku, Radničné nám. 7, cez ktorú možno písomne komunikovať s jeho členmi – prostredníctvom osobnej účasti na zasadnutiach ŠP, ktoré sú verejné. Termíny zasadnutí ŠP v roku 2005: 29.9. a 24.11.

Príjemné basketbalové spomienky

pr / Jún 2005 / Prečítané 2264 krát
PEZINOK BASKET SHOW je názov podujatia, na ktorom si v sobotu 11. júna mohli basketbaloví priaznivci zaspomínať na nedávne časy najväčšej slávy pezinského basketbalu. V exhibičnom zápase Old boys – Young boys sa predstavili hráči, ktorí pre Pezinok vybojovali niekoľko titulov majstra Slovenska a úspešne pôsobili aj v európskych pohároch. Diváci každého z nich pri predstavovaní ale aj počas zápasu odmenili srdečným potleskom, ktorý bol ich poďakovaním za predvedené výkony počas pôsobenia v našom meste. A hoci výsledok nie je dôležitý, predsa len pridávame, že Old boys, podobne ako minulý rok, zvíťazili 112:97.

V MBK Pezinok vládne spokojnosť so sezónou

pr / Jún 2005 / Prečítané 2022 krát
Nováčik I. ligy, basketbalisti MBK Pezinok, vstupoval do tejto sezóny s jednoznačným cieľom – zachrániť sa. Po náročnej základnej časti, keď v skupine západ bojovali o postup do finálovej skupiny, sa napokon v jej poslednom dvojkole rozhodlo o postupe Pezinčanov a tým aj o ich záchrane. Vo finálovej skupine, už pod vedením trénera Pavla Weissa, hral mladý pezinský kolektív uvoľnene a zo štrnástich zápasov vyhral päť a na domácej palubovke potrápil aj postupujúci HBK Prievidza.

DŽUDO

Jún 2005 / Prečítané 2327 krát
V sobotu 4. júna pokračovala v pezinskej Judo hale I.SNL mužských družstiev v džude 2. kolom. Pretekári domáceho.JC Pezinok obsadili 2. miesto, keď porazili Martin, Trnavu aj Banskú Bystricu zhodne 5:2 a prehrali len so Sláviou STU Bratislava, ktorá tento turnaj vyhrala.

PŠC na jar doma žalostný

pr / Jún 2005 / Prečítané 2112 krát
Futbalisti PŠC Pezinok zakončili túto sezónu III. ligy bratislavskej skupiny na 12. mieste so ziskom 30 bodov a skóre 38:63. Zlepšili sa tým oproti minulému ročníku o jednu pozíciu. Dôvodov na spokojnosť však veľa nie je, futbalisti majú stále čo zlepšovať. Hlavne ich bilancia počas tejto jari je priam žalostná, zo siedmich domácich zápasov získali len 4 body za jednu výhru a jednu remízu. Najmä prehra v poslednom zápase s Iskrou Petržalka 0:6 je zahanbujúca.

Na Babe opäť sviatok fanúšikov motorizmu

pr / Jún 2005 / Prečítané 2098 krát
Aj v tomto roku sa môžu fanúšikovia motorizmu tešiť na Majstrovstvá Európy v pretekoch automobilov do vrchu SLOVAKIA–MATADOR 2005, ktoré sa uskutočnia 23. – 24.7. na Pezinskej Babe. Na štarte v Kameňolome by sa malo predstaviť vyše 150 jazdcov zo 14 krajín, ktorí budú súťažiť na 5100 m dlhej trati s prevýšením 280 m a 19 zákrutami.

Polc v dobrej forme

pr / Jún 2005 / Prečítané 2053 krát
Pezinský horský cyklista Filip Polc obsadil v sobotu 11. júna na pretekoch 3. kola Svetového pohára v Schladmingu 4. miesto v disciplíne four cross čím dosiahol svoj najlepší výsledok v tejto disciplíne vo svojej kariére.

O pohár Richarda Rétiho

tl / Jún 2005 / Prečítané 2131 krát
Malokarpatské múzeum v spolupráci s Klubom šachu Pezinok usporiadalo druhý ročník žiackeho šachového turnaja O pohár Richarda Rétiho, na počesť významného šachistu prvej štvrtiny 20. storočia. Konal sa 1. júna v Kultúrnom centre. Zúčastnilo sa na ňom 13 hráčov vo veku 6 – 15 rokov. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl, tempom 2x15 min na partiu. Víťazom sa napokon stal Jakub Pospíchal (ZŠ Orešie) pred Lukášom Hanúskom (ZŠ Kupeckého) a Viktorom Gschwengom (SPŠE Bratislava).

Športový kalendár

Jún 2005 / Prečítané 2184 krát
Motorizmus: 06. – 10.7. Medzinárodné preteky do vrchu, Kameňolom 22. – 24.7. E.B.M. Baba

Lukostrelecké preteky vo Viničnom

MM / Jún 2005 / Prečítané 2588 krát
Lukostrelecký klub vo Viničnom v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Slovenským lukostreleckým zväzom usporiadal medzinárodné podujatie v terčovej lukostreľbe Slovakia Grand Cup. Na dvanástom ročníku medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo rekordných 186 lukostrelcov zo siedmich krajín Európy.

Pozor na požiare!

mjr. Ing. Eva Orlická / Jún 2005 / Prečítané 2069 krát
Blíži sa obdobie žatevných prác a letných prázdnin. Pre profesionálnych hasičov je toto obdobie najkritickejšie čo sa týka počtu požiarov. V roku 2004 vzniklo v okrese Pezinok a Senec 14 požiarov. Najčastejšie horelo obilie na koreni, slama na riadkoch a stohy slamy.

Juniáles u Hilára

jh / Jún 2005 / Prečítané 2138 krát
Združenie občanov na pomoc blížnemu HILÁRKO a Miestny klub Slovenského orla Pezinok pozývajú všetkých na JUNIÁLES U HILÁRA v nedeľu 26. júna od 14.00 – 21.00 hod. v lokalite Sirková (nad starou nemocnicou). Hudba, občerstvenie, tombola.

Z histórie mikroregiónu

Jún 2005 / Prečítané 2337 krát
LIMBACH Prvá písomná zmienka z roku 1390. Predchádzajúce názvy: Lehmbach, Limpach. PEZINOK Prvá písomná zmienka z roku 1208. Predchádzajúce názvy: Bozen, Bozin (Bozyn).

Granát pri dome

Ing. Eva Lupová / Jún 2005 / Prečítané 2140 krát
Nebezpečného konania sa dopustil zatiaľ neznámy páchateľ. Ručný granát umiestnil k čelnej stene novostavby jedného rodinného domu, v blízkosti železničnej stanice. Našťastie nedošlo k iniciácii rozbušky, granát nevybuchol. Zneškodnil ho privolaný pyrotechnik. Páchateľ sa dopustil trestného činu všeobecného ohrozenia, za čo mu hrozia minimálne tri roky odňatia slobody.

LIMBACH NADEĽOVAL

pr / Jún 2005 / Prečítané 2143 krát
Pozoruhodný výsledok dosiahli futbalisti Karpaty Limbach keď v 27. kole IV. ligy, skupiny B zdolali na svojom trávniku ŠK Gajary 12:1 (7:0). Zaskvel sa Slezák, ktorý skóroval 6-krát, doplnil ho Matoška 4 gólmi a po jednom pridali Krčmárik a Bakyta.

Zasadnutie Pezinského mikroregiónu

redakcia / Jún 2005 / Prečítané 2136 krát
V pondelok 6. júna sa konalo na Mestskom úrade v Pezinku 2. zasadnutie Pezinského mikroregiónu. Členovia združenia hovorili o hospodárskom a sociálnom rozvoji, Podkarpatskom kanalizačnom zberači, odchyte túlavých psov, likvidácii odpadov a inkubátore pre podnikateľov v rámci projektu Interekt 3A.

KULTÚRNE LETO 1.-31.7.2005

Jún 2005 / Prečítané 2269 krát
V Pezinku sa každý deň niečo deje Piatok, 1. júla O víne pri víne – základy hodnotenia vína a zoznámenie s odrodou Rizling rýnsky, vlašský (testovacia vzorka zdarma, ďalšia degustácia podľa cenníka), 17.00 – 22.00 hod. v Mestskej vinotéke, garant: Anna Hanúsková, tel. 033/641 1132, 0907 593 294.

Otvorili novú sezónu

redakcia / Jún 2005 / Prečítané 2208 krát
V sobotu 18. júna sa uskutočnilo v Modre otvorenie novej sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste. Vinárske združenia, mestá a obce pripravujú pre obyvateľov a návštevníkov regiónu množstvo vinárskych podujatí