Na kráľovský trón zasadla Veronika

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2481 krát
O titul Kráľovná vína v malokarpatskom regióne v tomto roku súťažilo deväť dievčat. Titul si vybojovala Vištučanka Veronika Sobotová (v strede) zo Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre.

Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu o Podkarpatskej kanalizácii a o obchvate Pezinka

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2786 krát
Vo štvrtok 10. marca sa uskutočnilo na pezinskej radnici zasadnutie Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu. Rokovanie viedol predseda združenia Alexander Achberger. Na rokovaní dominovali dve témy - budovanie Podkarpatskej kanalizácie a obchvat Pezinka, Modry a Svätého Jura.

Keramické trhy v júni

Mgr. Eva Ševčíková / Marec 2005 / Prečítané 2193 krát
Malokarpatské múzeum v spolupráci s Cechom slovenských keramikov, Mestom Pezinkom, Stredným odborným učilišťom, Štefánikova ul. a Centrom voľného času v Pezinku pripravuje aj v tomto roku Keramické trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. - 11. júna.

Misia v Bruseli

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2046 krát
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok zastúpená jej riaditeľkou Ľubou Pavlovovou a Marekom Jurinom, pracovníkom Mestského úradu v Pezinku, sa zúčastnila 18. - 20. februára na zasadnutí výkonného výboru URBACT v Bruseli, ktorého cieľom bola výmena skúseností z oblasti regionálneho rozvoja. Pezinok sa týmto aktom zapojil do siete európskych miest. Fórum zástupcovia Pezinka využili na prezentáciu mesta a zároveň presadili, že v roku 2006 sa uskutoční zasadnutie tohto riadiaceho výboru v Pezinku.

Oslavy oslobodenia

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2096 krát
Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozývajú občanov na oslavy 60. výročia oslobodenia mesta Pezinka, ktoré sa uskutočnia v piatok 1. apríla o 16. hod. Zraz účastníkov je pred Zámkom v parku.

Upracme si!

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2034 krát
Obraciame sa na občanov Pezinka s výzvou, aby si v tomto jarnom období upratali pred domom alebo v okolí bytovky a prispeli tak k skrášleniu mesta a svojho príbytku. Túto výzvu cestou primátora mesta spoluobčanom adresuje občan Milan Martiš z Bernolákovej ulice s dovetkom: "Nikoho to nič nestojí a hodinka pohybu každému len prospeje". Radi túto výzvu tlmočíme a očakávame, že nájde medzi vami nasledovníkov.

Jurčík senzačne tretí

pr / Marec 2005 / Prečítané 2062 krát
Džudista 1. JC Sokol Pezinok Pavol Jurčík získal na turnaji Svetového pohára v Prahe v kategórii do 90 kg senzačné 3. miesto. Na ceste za týmto úspechom zdolal najprv Rusa Bylinu a potom na ipon aj Gréka Iliadisa, ktorý je olympijským víťazom z Atén v roku 2004 a minuloročným majstrom Európy. V boji o finále podľahol Blošenkovi z Ukrajiny. Zverenec Jozefa Tománka tak dosiahol vo svojej doterajšej kariére zrejme najväčší úspech.

Prvýkrát železná sobota

Mestský úrad / Marec 2005 / Prečítané 2030 krát
Po prvýkrát chce Mesto Pezinok spolu so Zbernými surovinami firmy L.U.CH. zorganizovať takzvanú železnú sobotu, teda akciu, ktorá by obyvateľom jednej časti mesta uľahčila zbaviť sa všetkých kovových nepotrebných predmetov, ktoré sú však cennou druhotnou surovinou.

Ako je to s poštou?

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2173 krát
V ostatnom čase sa niekoľkokrát objavili neoverené infomácie o rušení a premiestňovaní pôšt v Pezinku. Vraj sa má rušiť pošta na Radničnom námestí, pretože mesto potrebuje ďalšie priestory na výkon kompetencií, ktoré prešli zo štátu na samosprávu a najmä preto, že mesto Pošta na sídlisku Severchce zvýšiť poplatok za prenájom priestorov pošty. A rušiť sa má vraj tiež pošta na Severe, pretože Telekomunikácie predávajú budovu.

Pripravuje sa rozšírenie cintorína

Mestský úrad / Marec 2005 / Prečítané 2035 krát
Už niekoľkokrát sa naši občania stretli s problémom, ktorý sa týka možnosti pochovávania na pezinskom cintoríne. Zatiaľ čo na cintorínoch v grinavskej a cajlanskej časti mesta je miest na pochovávanie na niekoľko desaťročí, situácia na cintoríne v centre mesta je kritická.

Chystá sa projekt Pezinského panstva

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2005 krát
Na podporu predaja potenciálu cestovného ruchu mikroregiónu Pezinok sa pripravuje nový projekt Pezinského panstva. Tento produkt cestovného ruchu bude ponúkať držiteľom pasov tohto panstva rad výhod napríklad zľavy v rôznych reštauráciach, ubytovacích zariadeniach, múzeách, galériách, pri nákupe suvenírov a iné.

ODČLEŇOVANIU - NIE!

Mestský úrad / Marec 2005 / Prečítané 2031 krát
V januárovom čísle sme informovali o snahách Bratislavy otvoriť problém jej samostatnosti a odčlenenia od okresov Pezinok, Senec a Malacky, ktoré by boli pričlenené k Trnavskému samosprávnemu kraju. Táto snaha, ktorá v ostatnom čase naberala na intenzite i medializácii, však už bola jednoznačne vládou i parlamentom SR odmietnutá a minimálne na dva roky odsunutá.

Pomôžeme postihnutým

csž / Marec 2005 / Prečítané 2166 krát
Centrum samostatného života - je nezisková organizácia, ktorá ako jediná poskytuje komplexné sociálne poradenstvo pre občanov s ťažkým telesným postihnutím aj cez internet www.csz.sk. Z webovej stránky sa dozviete o našej činnosti, o firmách, ktoré zabezpečujú rôzne pomôcky pre telesne postihnutých a informácie o sociálnych zákonoch. V prípade potreby pomôžeme a poradíme občanom s ťažkým telesným postihnutím a ich rodinným príslušníkom aj prostredníctvom listu, telefonicky, e-mailom či osobnou návštevou.

XV. snem ÚMS

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2162 krát
V Bratislave sa 11. marca uskutočnil XV. snem Únie miest Slovenska, ktorý sa zaoberal prenosom kompetencií zo štátu na mestá, fiškálnou decentralizáciou a novým územnosprávnym členením Slovenska. Do orgánov Únie, ktorá reprezentuje najvýznamnejšie slovenské mestá, bol zvolený aj pezinský primátor Oliver Solga.

Rozozvučia sa sirény

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2078 krát
V budúcom mesiaci sa poslanecký deň uskutoční v stredu 6. apríla od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade, v miestnosti č. 19. Prítomní poslanci vám poskytnú vysvetlenia rozhodnutí Mestského zastupiteľstva a môžete sa na nich obrátiť tiež so svojimi pripomienkami a podnetmi.

MESTO PEZINOK

Marec 2005 / Prečítané 2080 krát
predá formou obchodnej verejnej súťaže stavebné pozemky v k.ú. Pezinok, v lokalite Na bielenisku; pozemky sú zapísané na LV č. 8113, evidovanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, správe katastra Pezinok a sú vo vlastníctve Mesta Pezinok.

MsZ v apríli

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2040 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 29. apríla. Poslanci budú prerokúvať rozbor hospodárenia za rok 2004, investičné zámery v roku 2005, vyhodnotenia kultúrneho života, koncepcie školstva, sociálnej koncepcie, lesného a poľovného hospodárstva v roku 2004, I. novelu rozpočtu, správu o delikvencii v Pezinku a iné. Zasadnutiu MsZ bude predchádzať rokovanie Mestskej rady, ktoré sa uskutoční 15. apríla.

Bioodpad na osobitnú skládku pri Dolnej tehelni

Mgr. Oliver Solga / Marec 2005 / Prečítané 2306 krát
Pri každoročných orezávkach stromov, najmä v jarných mesiacoch, vzniká v Pezinku až 470 ton odpadu, ktorý doteraz putoval na skládku do Starej jamy. Ďalšie desiatky ton bioodpadu vznikajú každú jar pri strihaní vinohradov. Tieto sa väčšinou pália rovno vo vinohradoch, čo je nielen zakázané, ale aj nebezpečné. Mesto Pezinok však prišlo s novým riešením, ktoré bude vyhovovať nielen občanom, ale aj právnym predpisom, ktoré budú platiť v celej Európskej únii od 1.1. 2006. Od tohto dátumu totiž nebude možné vyvážať akýkoľvek bioodpad z domácností na skládky komunálneho odpadu.

Zapojili sa do programu Mladí filantropi

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2169 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA so sídlom v Pezinku sa zapojila do programu Mladí filantropi, ktorého cieľom je rozvíjať filantropiu (ľudomilnosť) medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú a k podpore rôznych záujmových ob-čianskych aktivít zvyšujúcich kvalitu života v nej. Je to program mladých pre mladých. Znamená to, že ho spravujú mladí ľudia vo veku od 16 - 25 rokov a granty udeľuje mládežnícka grantová komisia.

Zberné miesto nebezpečných odpadov

Ing. Oľga Moťovská / Marec 2005 / Prečítané 2157 krát
Na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas, je od júla 2004 v prevádzke Zberné miesto nebezpečných odpadov. Slúži na zber jednotlivých zložiek odpadu s obsahom škodlivín, ktoré sú ich pôvodcovia povinní vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné bezpečné uloženie. To znamená, že po vytriedení druhotných surovín (papiera, skla, plastov a biologického odapdu) sú občania povinní vytriediť z komunálnych odpadov aj nebezpečné odpady a až potom komunálny odpad dať do odpadových nádob.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Marec 2005 / Prečítané 1940 krát
Milý moji čitatelé, dovolte, abych zdúvodnyl apsenciju stĺpka po našem ve februárovém čísle Pezinčana. Kedže scem byt čo najvýc aktuálny, snažím sa stĺpek písat čo najneskúr, zvyčajne den-dva pret uzávýrku a tak temu bolo aj ve februári, baraj sem vedzel, že nebudem doma. Zaiscil sem si šecky veci nato abych stĺpek móhel načas dodat do redakcie, ale týden prettým ma chycila dost nechutná choroba z vysokýma horúčkama a ešče aj inačíma prýznakma, o kerých sa nebudem račik rospisovat, abych nebol obvinený z nechutnosci.

Z redakčnej schránky

Marec 2005 / Prečítané 2154 krát
Prešli ste sa po chodníku na Mýtnej ul. v Pk?

Našli ľudskú kostru

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2120 krát
Pri výkopových prácach pri Glejovke našli robotníci kostru. Asi 15 centimetrov pod povrchom zeme bola ľudská lebka a časti trupu. Po obhliadke miesta nález policajti zaistili. Experti z odboru súdneho lekárstva podrobia kostru skúmaniu. Jeho cieľom je zistiť čas a spôsob úmrtia a tiež čo najviac informácií o totožnosti mŕtvoly.

Spomienky a poučenie

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2095 krát
Konfederácia politických väzňov Slovenska - Oblastná organizácia Malokarpatská so sídlom v Pezinku organizuje v sobotu 9. apríla seminár s názvom Súdne procesy s kapucínmi v roku 1961. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných a 55. výročia barbarskej noci. Súčasťou programu bude okrem spomínaného seminára v pezinskom Dome kultúry i svätá omša v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice. So svojimi prednáškami vystúpia P. Metod Ján Jánovský OFMCap (téma: Proces P. Vojtech Rajner a spol.) a P. Alojz Karol Horváth OFMCap (téma: Proces P. Šebastián Jaďuď a spol.).

Stretnutie bývalých pracovníkov Reštaurácií

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2154 krát
V novej vinárni VINUM GALÉRIA BOZEN (u Matyšáka) na Holubyho ulici sa 11. apríla uskutoční stretnutie bývalých pracovníkov Reštaurácií Bratislavavi-diek.

Ad: Neobslúžili ma počas otváracích hodín (Pezinčan č. 2/05)

Vedenie Billa, s.r.o., Viera Zvolenská / Marec 2005 / Prečítané 2190 krát
Vo februárovom čísle Pezinčana sme uverejnili kritický postreh čitateľa Igora Nogu, ktorý poukázal na to, že v nedeľu 6. februára v čase otváracích hodín o 18.55 hod. nebol obslúžený v Bille, hoci majú otvorené do 19.00 hod. Chcel vraj len narýchlo kúpiť chlieb a nebolo mu to umožnené.

Kurz prvej pomoci

Ing. Mária Halásová / Marec 2005 / Prečítané 2344 krát
Územný spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie organizuje v apríli 2005 kurzy prvej pomoci pre fyzické a právnické osoby. Základné kurzy budú 8 a 16-hodinové, na druhom, okrem postupu pri základných stavoch ohrozujúcich život sa možno naučiť poskytnúť zdravotnú pomoc pri zlomeninách, polohovaní a transporte a ošetrení rán. Každý účastník po úspešnej teoretickej a praktickej skúške dostane európsky certifikát. Záujemcovia o tieto kurzy sa môžu prihlásiť na adrese: Územný spolok SČK, Pribinova 15, Senec, tel. 02/4592 4237.

Schválené projekty nadácie REVIA

Revia / Marec 2005 / Prečítané 2057 krát
V rámci otvoreného grantového programu nadácie Revia boli v prvom kole 1. marca 2005 schválené v Pezinku tieto projekty: Okresný výbor Jednoty dôchodcov, obvod Pezinok - športové hry seniorov, 2000 Sk, Zuzana Paulini - Pezinský amatérsky filmový festival PAFF 2005, 8000 Sk, OI Dejá vue - KarpatyFest, 7000 Sk, Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku - stolný tenis pre ZŠ Pezinka a Malokarpatského regiónu, 9000 Sk. Najbližšie zasadnutie grantovej komisie bude 7. júna 2005. Uzávierka 2. grantového kola je 20. mája 2005! Projekty predložené po tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho kola.

UČILI SA TKAŤ

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 1985 krát
V rámci projektu Cesty k porozumeniu, ktorý podporila Nadácia otvorenej spoločnosti, sa uskutočnil 21. marca v Materskej škole Pezinok, Orešie minikurz základov výroby cigánskych tkaníc. Lektorka Mgr. Darina Lichnerová učila deti a mladé ženy z pezinskej rómskej komunity základy tkáčskeho remesla. Účastníčky preukázali pri tejto práci veľkú šikovnosť. Z podujatia odchádzala väčšina z nich ozdobená vlastnoručne vyrobenými náramkami.

Žiaci k 1. výročiu vstupu do EÚ

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2090 krát
Pri príležitosti 1. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie organizuje Základná škola Orešie v spolupráci s Mestom Pezinkom pre všetky pezinské základné školy veľký happening. Uskutoční sa v utorok 26. apríla a jeho súčasťou bude súťaž Európske hviezdy, výtvarná súťaž Európa na palete a kultúrno-prezentačná časť Európa na javisku. Cieľom tohto podujatia je hlavne motivovať deti k hlbšiemu spoznávaniu európskych krajín a ich kultúr.

Deň Rómov

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2147 krát
Sviatok Rómov, ktorý sa celosvetovo pripomína 8. apríla, bude mať v Pezinku tohto roku, v porovnaní s predchádzajúcimi, novú podobu. Príslušníci pezinského rómskeho etnika oslávia "svoj" deň na viackrát. Najprv futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční 8. apríla o 14.00 hod. na štadióne v Grinave, kde si rómski chlapci a muži zmerajú svoje sily s "bielymi".

Policajné správy

es / Marec 2005 / Prečítané 2196 krát
l V Pezinku bol zadržaný 49-ročný nemecký občan, na ktorého nemecká polícia vydala európsky zatykač. Zadržaný si v okolitých krajinách privyrábal falšovaním verejných listín, najmä vodičských preukazov.

Čitatelia sa pýtajú primátora

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2009 krát
V minulom čísle sme vám, vážení čitatelia, ponúkli možnosť obrátiť sa na primátora s otázkou, na ktorú by ste chceli dostať odpoveď. Otázok do 18. marca prišlo dosť, na niektoré sa dá odpovedať okamžite, ale sú i také, ktoré si vyžadujú čas na oboznámenie s daným problémom. Tu je prvá časť odpovedí primátora na vaše otázky a názory:

Prvé zasadnutie Študentského parlamentu

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2118 krát
Ako sme už informovali v minulom čísle, v Pezinku vznikol Študentský parlament (ŠP). S myšlienkou ako prvý prišiel primátor mesta Oliver Solga, ktorý navrhol zriadiť 25-člennú mládežnícku samosprávu, v ktorej by mali svoje zastúpenie všetky stredné a základné školy.

PRACOVNÁ NÁVŠTEVA

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2079 krát
Na úvodnom prijatí u primátora za účasti vedúcich pracovníkov mesta P. Masácovú informovali o problémoch súvisiacich s pezinskou Poliklinikou, tlmočili názor na odčlenenie Bratislavy a na prípravu zákona o pohrebníctve a cintorínoch a iné.

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Marec 2005 / Prečítané 2044 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Cajlanskej ul č.7 (priestory bývalej Okresnej prokuratúry), súpisné číslo 1774, parc. č. 1071/4 podľa LV č. 4234 v k.ú. Pezinok, a to priestory nachádzajúce sa na dvoch podlažiach o celkovej výmere 430 m2

Narcis - symbol boja s rakovinou

Anna Štilhammerová / Marec 2005 / Prečítané 2884 krát
V piatok 8. apríla sa uskutoční dobrovoľná verejná finančná zbierka Deň narcisov 2005, ktorú organizuje Liga proti rakovine SR, prostredníctvom ďalších spoluorganizátorov. V našom meste sú nimi Klub Venuša Pezinok a Slovenský skauting - 31. zbor Modrý oblak.

Na Etnofestivale - výlet do Ázie

Veronika Hanuliaková / Marec 2005 / Prečítané 2285 krát
Poslednú februárovú sobotu ovládol pezinské Kultúrne centrum čulý ruch. Chýr o tom, že sa po dvojročnej prestávke bude opäť konať Etnofestival, sa pravdepodobne šíril veľmi rýchlo. Dôkazom toho bol aj úctyhodný počet návštevníkov tohto zaujímavého podujatia, ktoré sa v Pezinku uskutočnilo už po tretí raz. Filmy, prednášky, fotografie, hudba a tanec, to všetko čakalo tých, ktorý sa prišli nielen zabaviť, ale aj spoznať a poodhaliť tajomstvá vzdialených kultúr.

Koštovka na tanieri

Mgr. Eva Ševčíková / Marec 2005 / Prečítané 2240 krát
Cesty, akými sa predmety dostanú do zbierok múzea bývajú rôzne, najčastejším spôsobom je dar alebo kúpa. Niekedy však táto cesta nie je priama, ale ovplyvňujú ju viaceré okolnosti. Zaujímavý príbeh má jeden z posledných prírastkov Malokarpatského múzea - keramický tanier od Drahoslava Chalányho, známeho majstra keramikára z Pezinka.

Darujte dve percentá Cajlanom

František Féder / Marec 2005 / Prečítané 2229 krát
Ešte ste sa nerozhodli komu venujete dve percentá z dane? Svojou dobrou vôľou môžete podporiť naše Občianske združenie Spolok dychovej hudby Cajlané. Sme nezávislé dobrovoľné združenie občanov. Našim hlavným cieľom je prezentovať, rozvíjať a prehlbovať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby. Napĺňať hrdosť na ľudovú kultúru, viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej kultúry. Šíriť nové piesne nášho regiónu.

Dychovky v preši v auguste

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2183 krát
Od organizátorov sme sa dozvedeli, že jubilejný V. ročník Medzinárodného súťažného festivalu dychových hudieb Dychovky v preši sa uskutoční v termíne 19. - 21. augusta 2005 na nádvorí pezinského Zámku. Na festivale sa aj tentokrát zúčastnia kvalitné amatérske dychové hudby zo Slovenska a zo zahraničia.

Spomienkové stretnutie

Marec 2005 / Prečítané 1946 krát
Malokarpatské múzeum vás srdečne pozýva na spomienkové stretnutie venované brigádnemu generálovi Karolovi Pekníkovi a lekárovi Pavlovi Žarnovickému, pri príležitosti 105., resp. 115. výročia ich narodenia. Podujatie sa uskutoční 21. apríla o 16.00 hod. v priestoroch múzea. Prednášať bude Martin Hrubala.

OPRAVA

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2029 krát
Čitateľka Mária Sandtnerová nás upozornila, že sme v minulom čísle uviedli nesprávnu informáciu o účinkovaní dychovej hudby Cajlané na Farskom plese, keďže vystúpila náhradná kapela Skaličané. Za nesprávnu informáciu sa ospravedlňujeme.

Výstava prác žiakov ZUŠ

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2013 krát
Vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku bola 18. marca otvorená výstava prác žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku, ktorý vedie Danica Tyková. Výstavu si môžete pozrieť do 15. mája 2005.

Výstava fotografa

Marec 2005 / Prečítané 2116 krát
V minigalérii Kultúrneho centra sa v marci uskutočnila výstava známeho bratislavského fotografa Pavla Kastla, ktorý sa venuje fotografovaniu umeleckých osobností.

Musicmania v bare u Švarca

Marec 2005 / Prečítané 2560 krát
Hudobný život v Pezinku obohacuje od konca roka projekt MUSICMANIA. Už v minulosti bol Rock bar u Švarca miestom, kde sa hrávali koncerty, ktoré mali tú pravú klubovú atmosféru. Rozšírením priestorov vznikli podmienky na vytvorenie klubu, ktorý by ponúkal isté pravidelné hudobné menu. A tak sa štvrtky stali dňami D, keď si k Švarcovi nájdu cestu všetci priaznivci klubových koncertov už nielen z Pezinka.

Noc s Andersenom

mk / Marec 2005 / Prečítané 2073 krát
Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatská knižnica v Pezinku organizujú v piatok 1. apríla 2005 podujatie Noc s Andersenom, ktoré sa koná v roku 200. výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.

Štyri ocenenia pezinskej TV

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2065 krát
Štyri ocenenia za dva prihlásené príspevky - to je výsledok účasti TV Pezinok na prehliadke tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska Workshop 2005.

Workshopy na Atlantíde

Marec 2005 / Prečítané 2003 krát
Chcete objaviť bezhraničné možnosti vlastnej tvorby a tvorivého myslenia? Ak áno, nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť. Centrum voľného času pre vás pripravilo festival kultúrnych a umeleckých aktivít pod názvom Atlantída. Je určený pre všetkých záujemcov od 15 do 99 rokov. Uskutoční sa 11. - 17. 7. 2005.

Najmenší festival

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2062 krát
Kultúrne centrum v Pezinku v spolupráci s Centrom voľného času a materskými školami usporiadalo podujatie Najmenší festival.

Vplyv prostredia na dieťa

PhDr. Jozef Aulitis, CSc. / Marec 2005 / Prečítané 3512 krát
Prostredie dieťaťa je významným faktorom jeho profitotvorby. Na prvé miesto v tomto zmysle by sme, prirodzene, postavili rodinu. Tá je prakticky prvým spoločenským útvarom, s ktorým dieťa prichádza do kontaktu. Najvplyvnejším činiteľom je tu matka, ktorej vplyv na dieťa je evidovaný ešte pred jeho narodením.

MESTO PEZINOK

Marec 2005 / Prečítané 2026 krát
v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme obsadzuje voľné pracovné miesto REFERENT ODDELENIA VÝSTAVBY A ŽP so zameraním na:

Benefičný koncert

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2035 krát
LIONS KLUB Pezinok Bozin a Kultúrne centrum Pezinok vás pozývajú na Benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 1. apríla o 19.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Účinkujú Bukasový masív, Arion a Ľudovít Nosko. Vstupné dobrovoľné. Výťažok bude venovaný Domovu sociálnych služieb pre deti - Hestia.

Výročie Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2626 krát
Vo februári sa zišli na výročnej členskej schôdzi členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku. Ako nám povedal predseda Jozef Mišuta, spolok má 52 členov.

Vychádzka do kostola

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2163 krát
Aprílová Vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka je venovaná archeologickým nálezom objaveným pri práve prebiehajúcom výskume vo Farskom kostole. Cieľom tohto podujatia je priblížiť Pezinčanom nové poznatky vznášajúce svetlo do histórie tohto objektu i celého mesta.

Spomíname

Marec 2005 / Prečítané 2379 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Marec 2005 / Prečítané 2079 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

Marec 2005 / Prečítané 2169 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Marec 2005 / Prečítané 3166 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Meď - prvý kov na území Pezinka

Peter Wittgrúber / Marec 2005 / Prečítané 3576 krát
Počas eneolitu, niekedy v druhej polovici 4. tisícročia, sa v strednej Európe a teda aj na Slovensku objavuje prvý spracovaný kov - meď. Jeho používanie sa spočiatku neprejavovalo v pracovných činnostiach. Meď bola veľmi vzácna a na území Slovenska sa, podľa poznatkov, ktoré máme dnes k dispozícii, v tom období ťažila len v oblasti Španej doliny a Ľubietovej.

Archeologický výskum v minulom roku

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2273 krát
Vo štvrtok 14. februára sa uskutočnila v priestoroch Mestského múzea v Starej radnici beseda o minuloročných výskumoch v katastri Pezinka. Asi tri desiatky návštevníkov o výskumoch informoval PhDr. Zdenko Farkaš, CSc. z Archeologického múzea v Bratislave.

Internetový portál www.pknet.sk

Peter Bittner / Marec 2005 / Prečítané 3632 krát
Začiatkom roka bol spustený internetový portál www.pknet.sk . Ak vás zaujíma dianie v Pezinku alebo potrebujete aktuálne informácie, stačí si len kliknúť.

Pozvánka na výstavu

Marec 2005 / Prečítané 1935 krát
V Minigalérii Domu kultúry bola 21. marca otvorená výstava ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA s podtextom Učiteľ a tvorivosť, Alternatívne metódy výučby. Výstavu si môžete pozrieť do 11. apríla 2005.

Mesto Pezinok - Mestská polícia

Marec 2005 / Prečítané 2051 krát
vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok s týmito požiadavkami: Zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok Funkcia: príslušník mestskej polície Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie

Zmenený cestovný poriadok

Marec 2005 / Prečítané 2422 krát
V súvislosti s modernizáciou železničnej trate Bratislava - Piešťany platí od marca 2005 nový, upravený vlakový cestovný poriadok. Na žiadosť viacerých čitateľov uverejňujeme odchody vlakov zo železničnej stanice Pezinok.

Nové osvedčenia o vozidle

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2020 krát
V zmysle zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach dopravné inšpektoráty PZ s účinnosťou od 1.3. 2005 začnú vydávať nový evidenčný doklad - osvedčenie o evidencii, ktorý nahradí v súčasnosti vydávané doklady - technický preukaz o evidencii vozidla.

DVA NÁZVY ULIČKY

OS / Marec 2005 / Prečítané 2742 krát
Niektorým Pezinčanom v ostatnom čase zamotala hlavu taká vcelku banálna záležitosť, akou je názov ulice. Stalo sa to v centre mesta v uličke, ktorú sme len nedávno nazvali Fortna, pri ktorej ešte nedozneli boje o mäkčeň a už sa objavil nápis Katová ulička.

Mariášový turnaj

Michal Pitoňák, Jaroslav Chrapko / Marec 2005 / Prečítané 2000 krát
V sobotu 30. apríla sa uskutoční v Spoločenskej sále Domu kultúry na Holubyho ulici v Pezinku nultý ročník Otvorených majstrovstiev Pezinka vo volenom mariáši. Hrať sa bude hra "do sto", korunový, červeň drahší. Turnaj bude vypísaný na päť kôl po 50 minút.

MESTO PEZINOK

Marec 2005 / Prečítané 1965 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE v zmysle § 5 zákona č. 552/ 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Talentové skúšky

Milan Oravec / Marec 2005 / Prečítané 2068 krát
V piatok 8. apríla 2005 sa uskutočnia v Strednom odbornom učilišti na Štefánikovej ulici v Pezinku talentové skúšky v učebnom odbore umelecký keramik. Obsahom talentovej skúšky bude posúdenie domácich prác a prác vytvorených priamo na skúške - zátišie maľované tuhou, voľná kompozícia maľovaná farebne - tempery a modelovanie.

MESTO PRIATEĽSKÉ K DEŤOM

Ing. Eva Lupová / Marec 2005 / Prečítané 2843 krát
Tretie pokračovanie informačného servisu občanov mesta Pezinok o príležitostiach na voľný čas detí a službách pre ne v rámci kampane Mesto priateľské k deťom je venované téme: Čo robiť, keď je dieťa v núdzi. Ponúkame užitočné informácie a kontakty pre deti, prípadne ich okolie pre prípad, že sa dostanú do situácie, keď potrebujú pomoc.

Volejbalistky vo štvrťfinále so Sláviou UK

pr / Marec 2005 / Prečítané 2113 krát
Víťazným zápasom (3:0) proti Forplastu Komárno ukončili v sobotu 5. marca volejbalistky VTC Pezinok základnú časť extraligy volejbalistiek. Keďže v priebehu súťaže odstúpila Snina o miesta v play off bojovalo len deväť družstiev. Naše volejbalistky vyhrali v základnej časti päť zápasov a v jedenástich odišli z palubovky porazené.

Filip Polc pred sezónou s ambíciami

pr / Marec 2005 / Prečítané 2746 krát
Zimné mesiace si horský cyklista Filip Polc spestruje doplnkovým športom - jazdou na snowscoote. Tento rok sa v dňoch 11. - 13. marca zúčastnil aj na Majstrovstvách Európy vo švajčiarskej Crans Montane. V konkurencii vyše 100 pretekárov získal v disciplínach slopstyle a boardercross 5. miesta, v dualslalome skončil na 5. - 8. mieste. V týchto dňoch sa však už pripravuje na letnú sezónu.

Rozbehli sa futbalové súťaže

pr / Marec 2005 / Prečítané 2161 krát
Po dlhotrvajúcej zime sa počas veľkonočných sviatkov začali nižšie súťaže v bratislavskom regióne. Prvé jarné kolo sa malo hrať už 20. marca, ale pre nespôsobilé terény sa nehralo. Futbalisti PŠC tak začali jarnú časť v nedeľu 27. marca, keď na domácom trávniku zdolali Svätý Jur 4:3.

Šesť prvenstiev z Trnavy

zt / Marec 2005 / Prečítané 2014 krát
V sobotu 12. marca 2005 prebehlo v Trnave 3. kolo ligy v karate detí, mládeže a seniorov. Pezinskí karatisti na tomto podujatí opäť dokázali svoje kvality a získali tieto medailové umiestnenia: 1. miesto - Alena Hupková (-60 kg, kumite, ženy), Ivan Marko (-78 kg, kumite muži), Michal Greguš (-72 kg, kumite dorastenci), Zuzana Gregušová (-52 kg, kumite dorastenky), družstvo dorasteniek v kumite (A. Hupková, Z. Gregušová, M. Kohútová), družstvo dorastencov v kumite (A. Palčík, M. Greguš, Matúšek)

O hokejovej extralige v Pezinku

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2005 krát
V stredu 2. marca sa uskutočnilo v Pezinku zasadnutie spoločnosti Pro - Hokej (riadiaci orgán ST Extraligy), na ktorom uzatvorili základnú časť extraligovej súťaže a informovali o defintívnom spôsobe vyraďovacích súbojov.

Začína sa školská liga v orientačnom behu

Pavol Poláček / Marec 2005 / Prečítané 2050 krát
Stalo sa už tradíciou, že v apríli sa uskutočňuje Pezinská školská liga v orientačnom behu. V dňoch 7., 14. a 21. apríla sa bude konať jej štvrtý ročník. Našich žiakov uvidíme súťažiť na Oreší a na sídliskách Juh a Sever. V predchádzajúcom ročníku zvíťazila ZŠ Fándlyho pred ZŠ Kupeckého a ZŠ Orešie.

OBOZNÁMILI SA S DŽUDOM

mt / Marec 2005 / Prečítané 2086 krát
Žiaci prvého stupňa Základnej školy na Fándlyho ulici sa v marci zúčastnili na džudistickom tréningu v JUDO HALE, ktorý pre nich pripravili skúsení tréneri klubu. Deti sa oboznámili so základnými princípmi džuda a prakticky si vyskúšali niektoré techniky a pády. Všetci si pochvaľovali tento projekt a dohodli sa na jeho pokračovaní.

Športový kalendár

Marec 2005 / Prečítané 2035 krát
Basketbal (športová hala na Komenského ulici.): 16.4. MBK Pezinok - Prievidza 17.4. MBK Pezinok - BanskáBystrica

Vítanie jari vo Viničnom

Miroslav Frič / Marec 2005 / Prečítané 3032 krát
Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre usporiadali 20. marca v Kultúrnom dome vo Viničnom už tretí ročník podujatia Veľkonočné inšpirácie na Kvetnú nedeľu. Na podujatí sa predstavili ľudoví remeselníci z malokarpatského regiónu, ozajstní majstri rôznych odborov: čipkárstvo, výroba drevených hračiek, zdobenie veľkonočných kraslíc, pernikárstvo, umelecké drotárstvo, výšivkárstvo, maľba na sklo, výroba sviec a rôznych figúrok z včelieho vosku, sklárstvo či keramika.

Kultúra spája mikroregión

Marec 2005 / Prečítané 2169 krát
SLOVENSKÝ GROB - Kultúrnym podujatím, verejnou rozhlasovou nahrávkou ECHO-RADIO, ktorá sa uskutočnila 28. februára v Slovenskom Grobe, začal novovzniknutý Pezinský mikroregión svoju činnosť. Na podujatí sa zúčastnil viceprimátor Pezinka Ing. Jozef Chynoranský, starosta Limbachu Vladimír Hrašna, starosta Vinosadov Ing. Miroslav Achberger, starosta Viničného Štefan Lenghart, starosta Slovenského Grobu Ing. Jozef Javorka, exstarosta Vinosadov Vladimír Kanka.

Obec prenajme priestory školy

Marec 2005 / Prečítané 2012 krát
VINOSADY - Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8. februára 2005 dalo súhlas starostovi obce Ing. Miroslavovi Achbergerovi na prenájom prízemia Základnej školy vo Vinosadoch spoločnosti OBK INSTAL PROFI, ktorá sa zameriava na montážne práce, opravy a revízie ÚK, vodoinštalácie a plynoinštalácie.

Vzácna návšteva

vh / Marec 2005 / Prečítané 1929 krát
LIMBACH - Dňa 3. februára 2005 bola na Obecnom úrade v Limbachu malá slávnosť. Starosta obce Vladimír Hrašna prijal vzácnu návštevu - francúzskeho veľvyslanca pána Jacquesa Faurea v sprievode predstaviteľov francúzsko-slovenskej obchodnej komory - prezidenta Jeana Michela Giovanethiho, čestného prezidenta Vladimíra Valacha a výkonného riaditeľa Antona Beritha.

Malokarpatský slávik

Ing. Jozef Javorka / Marec 2005 / Prečítané 2087 krát
SLOVENSKÝ GROB - Malokarpatské osvetové stredisko a Obecný úrad v Slovenskom Grobe vás pozývajú 3. apríla o 16.00 hod. do veľkej sály tamojšieho Domu kultúry na galaprogram spevákov amatérov populárnej piesne Malokarpatský slávik 2005. V súťažnom programe sa divákom predstavia najúspešnejší speváci z malokarpatského regiónu. Vstupenky si môžete objednať na Obecnom úrade v Slovenskom Grobe, č. tel. 033/647 8210.

OCHUTNÁVKA VÍN

Ing. Jozef Javorka / Marec 2005 / Prečítané 2083 krát
SLOVENSKÝ GROB - Miestna organizácia SZZ v Slovenskom Grobe zorganizovala v dňoch 13. - 14. marca v Dome kultúry 28. ochutnávku vín. Návštevníci si mohli vybrať na ochutnanie vzorky vín od malokarpatských vinárov i vinárov z Českej republiky. Vystavovatelia, ktorých bolo 56, ponúkali 25 druhov vín s 210 vzorkami. Podujatie je zaradené do série podujatí organizovaných na Malokarpatskej vínnej ceste. Na ochutnávke sa zúčastnilo 250 návštevníkov.

Ochutnávka v Limbachu

Marec 2005 / Prečítané 1807 krát
V dňoch 22. a 23. apríla sa uskutoční v Hoteli Limbach IV. Limbašská ochutnávka hroznových vín v čase od 14.00 do 21.00 hod.

Kartársky turnaj

redakcia / Marec 2005 / Prečítané 2248 krát
VINIČNÉ - V nedeľu 6. marca sa uskutočnil vo Viničnom 15. ročník kartárskeho turnaja v šnapse. Zúčastnilo sa na ňom 32 hráčov. Organizátori z Rybárskeho zväzu pripravili pre najlepších hodnotné ceny. Prvú cenu - horský bicykel, získal Pezinčan Karol Vicena, na druhom mieste sa umiestnil Karol Vaškovič zo Slovenského Grobu.

Počet obyvateľov a rozloha

Marec 2005 / Prečítané 6142 krát
V Pezinskom mikroregióne žije 27 827 obyvateľov. Najviac ich má Pezinok - 21 954, nasledujú Slovenský Grob - 1931, Viničné - 1628, Limbach - 1280 a Vinosady - 1035 obyvateľov.

Blahoželáme

Marec 2005 / Prečítané 2048 krát
Dňa 10. apríla 2005 sa dožíva 100 rokov pani Anna Rybecká, rod. Fričová z Viničného. Jubileum oslávi v kruhu svojej rodiny v Klube dôchodcov vo Viničnom. Občania obce jej gratulujú k tomuto krásnemu jubileu.

Program Kultúrneho centra

Marec 2005 / Prečítané 2000 krát
Apríl 2005

Program kina v Dome kultúry

Marec 2005 / Prečítané 2065 krát
Apríl 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Marec 2005 / Prečítané 1985 krát
Apríl 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

Marec 2005 / Prečítané 1984 krát
Apríl 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Marec 2005 / Prečítané 1977 krát
Apríl 2005

Program Galéria Prokop

Marec 2005 / Prečítané 2111 krát
Apríl 2005

Lekárne zatiaľ bez nepretržitej služby

Mestský úrad / Marec 2005 / Prečítané 2080 krát
Na podnet primátora mesta sa 2. marca uskutočnilo stretnutie so zástupcami všetkých ôsmich pezinských lekární. Hlavnou témou bola požiadavka občanov na nepretržitú - dvadsaťštyrihodinovú prevádzku aspoň jednej lekárne v meste. Predstavitelia lekární vysvetlili, že to v súčasnosti, vzhľadom na personálne a odborné problémy, nie je možné.

Fašiangové posedenie

EK / Marec 2005 / Prečítané 1881 krát
V utorok 8. februára sa uskutočnilo v Klube dôchodcov na Sládkovičovej ulici Fašiangové posedenie v maskách. O dobrú zábavu sa postarali vlastní muzikanti a spevokol. Výborná nálada potvrdila, že ani vek nie je na prekážku, aby sa ľudia dobre zabávali. Príďte aj vy medzi nás.