Podpísali zmluvu o založení

Február 2005 / Prečítané 2653 krát
Vo štvrtok 17. februára sa zišli na Mestskom úrade v Pezinku štatutárni zástupcovia Pezinka a obcí Slovenský Grob, Viničné, Limbach a Vinosady, aby slávnostne podpísali zmluvu o založení Pezinského mikroregiónu. Za Pezinok zmluvu podpísal primátor Mgr. Oliver Solga, za obce starostovia - Ing. Jozef Javorka, Štefan Lenghart, Vladimír Hrašna a Ing. Miroslav Achberger.

Učiteľom k sviatku

Ing. Eva Lupová / Február 2005 / Prečítané 2165 krát
Okrem tradičných kvetov a slov vďaky dostanú pezinskí učitelia k svojmu sviatku aj tohto roku "kultúrny" darček. Primátor mesta ich všetkých pozýva na predstavenie Radošinského naivného divadla Človečina II, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 31. marca v Dome kultúry v Pezinku. Sprievodným podujatím bude výstava Učiteľ a tvorivosť, ktorá bude prezentovať alternatívne metódy výučby učiteľov pezinských škôl. Výstava potrvá od 21.3. do 10.4. v Minigalérii v Dome kultúry. Organizátori podujatia ďakujú firme Vitis, a.s. Pezinok za sponzorovanie občerstvenia pre oslávencov.

Príďte na ETNOFESTIVAL

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2009 krát
Ako sme informovali v minulom čísle, v sobotu 26. februára sa koná v priestoroch Domu kultúry v Pezinku ETNOFESTIVAL. V 13-hodinovom programe sú dokumentárne filmy a diapozitívy z Ázie, výstava fotografií Alana Hyžu, brušné tance a hudobné vyznania rôznych etník.

Uzávierka podjazdu na Drevárskej ulici

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2109 krát
Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava oznamujú, že v termíne 20.2. - 30.9. 2005 bude úplná uzávierka železničného podjazdu na Drevárskej ulici, z dôvodov rekonštrukcie železničného mosta. Náhradná doprava bude po Tehelnej ulici, Za dráhou a po novovybudovanej dočasnej obchádzkovej komunikácii Za dráhou (povedľa trate).

Pezinčanov je viac a bude ich pribúdať

Február 2005 / Prečítané 2164 krát
Podľa informácie, ktorú sme získali z evidencie obyvateľstva Mestského úradu, v minulom roku sa v Pezinku narodilo 201 detí a zomrelo 170 osôb. Prisťahovalo sa 412 a odsťahovalo 365 ľudí. K 31.12. 2004 mal Pezinok 21 954 obyvateľov, čo je o 78 viac ako v predchádzajúcom roku.

Vraky zmiznú z ulíc

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2974 krát
Mesto Pezinok pripravuje zmluvu s firmou AUTO AZ s.r.o. Malacky o likvidácii vrakov na území mesta Pezinka. Automobily bez značiek, poškodené či dlhšie odstavené na ulici odtiahnu do areálu firmy, kde budú nevyhnutný čas zaparkované. Pred ich likvidáciou urobia všetky právne kroky ako zistenie majiteľa, odpísanie z centrálnej evidencie a iné.

Dve ocenenia mestu

redakcia / Február 2005 / Prečítané 2113 krát
Mesto Pezinok bolo v závere minulého roku ocenené dvoma plaketami. Na slávnostnej schôdzi Mestskej časti Rača prevzal primátor Pezinka Oliver Solga ocenenie s poďakovaním za udržiavanie dobrých susedských vzťahov a prezentáciu Pezinka a vinohradníckeho regiónu na račianskom Vinobraní 2004. Plaketu za veľmi dobrú spoluprácu udelil mestu a osobitne primátorovi Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska pri príležitosti 10. výročia svojho založenia.

Byť občanom v každodennom živote

Mgr. Oliver Solga / Február 2005 / Prečítané 2010 krát
Byť občanom znamená mať súbor vlastností, ktoré sú v podstatných črtách totožné s tými, ktoré sú nevyhnutné aj pri definovaní pojmu "byť človekom". Zoberme si ako príklad odvahu a statočnosť. Odvahou je nielen poskytnúť pomoc druhému v mimoriadnej alebo nebezpečnej situácii, ale aj verejne sa postaviť proti negatívnym javom, s ktorými sa stretávame v každodennom živote.

Byty experimentálne aj svojpomocne

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2178 krát
Mnohých občanov zaujíma, čo všetko sa chystá na úseku výstavby v Pezinku. O zámeroch v tejto oblasti budeme informovať postupne, pretože investorov je viac. Mesto Pezinok ako investor zabezpečuje výstavbu 41 bytov na Zumberskej ulici pod Pinelovou nemocnicou.

Rozhodnúť musí ministerstvo zdravotníctva

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2054 krát
Primátor mesta dostal list občana, v ktorom kritizuje zdevastované budovy v starej časti Psychiatrickej liečebne Philippa Pinela a zároveň navrhuje ich možné využitie. Tento žalostný stav objektov je primátorovi známy, žiaľ, mesto nemá dosah na ich využitie, pretože nie je ich majiteľom. Patria rezortu zdravotníctva, rozhoduje o nich priamo Ministerstvo zdravotníctva. O využití opustených priestorov už bolo niekoľko rokovaní a informácií, ale zatiaľ sa v tejto veci definitívne nerozhodlo.

Zápis detí do materských škôl

Február 2005 / Prečítané 2000 krát
Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994 o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a nariadení riaditeľ materskej školy prijíma deti do materskej školy na základe prihlášky. Prihlášky do jednotlivých materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Pezinok na nasledujúci školský rok 2005/06 sa podávajú v marci 2005. Miesto, čas podania prihlášky i počet voľných miest vo vekovej štruktúre je uvedený v tabuľke.

Pripravujú publikáciu o verejnej správe

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2161 krát
Pracovníci Mestského múzea a Malokarpatského múzea v Pezinku pripravujú publikáciu o vývoji verejnej správy, ktorá vyjde k 358. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinku (14. júna). Riaditeľka Mestského múzea Petra Pospechová nám o pripravovanej publikácii povedala:

Poslanecký deň

redakcia / Február 2005 / Prečítané 2094 krát
Najbližší poslanecký deň sa uskutoční v stredu 2. marca na Mestskom úrade, v miestnosti č. 19, od 16.00 do 18.00 hod. Prítomní poslanci vám poskytnú vysvetlenia rozhodnutí Mestského zastupiteľstva a môžete sa na nich obrátiť tiež so svojimi pripomienkami a podnetmi.

Opäť pomohli

Ing. Eva Lupová / Február 2005 / Prečítané 2169 krát
Mesto Pezinok úprimne ďakuje firmám: Vinárstvo Pavelka a Sobolič, s.r.o., Vino Ludvik, Vino Borik, Vitis, Ludvik Tretina, Bageta a Cukráreň Eva za podporu prezentácie mesta na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour, ktorý sa uskutočnil 20. - 23. januára 2005 v Bratislave.

Ak nájdete, vráťte!

Ing. Eva Lupová / Február 2005 / Prečítané 2047 krát
Zahraničný študent z Thajska Ch.S., ktorý študuje na Slovensku, prišiel 28. januára 2005 počas práce na verejnom internete v jednom zariadení v Pezinku o peniaze v hotovosti a platobnú kartu. Odcudzili mu aj identifikačný doklad, za ktorého vrátenie by bol povďačný. Kontakt: v Informačnom centre, Radničné nám. 9, tel. 033/641 2550.

Víťazi ankety Najlepšia predajňa roka 2004: Lahôdky u Katky a TESCO

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2891 krát
Už dvanástykrát sa uskutočnilo vyhodnotenie ankety Najlepšia predajňa roka v Pezinku, tentoraz za rok 2004. Vyhlasovatelia súťaže Mestský úrad v Pezinku a redakcia Pezinčana prvý raz použili novú formu hodnotenia - o poradí rozhodovalo 102 respondentov dotazníkovej ankety. Forma hodnotenia sa zmenila, aby sa dosiahla väčšia objektívnosť. Pri výbere respondentov sa zohľadnilo ich bydlisko, pohlavie a zamestnanie.

Čo oceňujete na víťazoch?

Február 2005 / Prečítané 2134 krát
Lahôdky u Katky - kvalitný tovar, ochotný personál, čistota, príjemné prostredie, poloha predajne. TESCO - dobré ceny, vyhovujúci čas predaja, dobrá reklama, vyhovujúca poloha, kvalitný tovar, široký sortiment pod jednou strechou, príjemné prostredie.

Voľba kráľovnej vína v malokarpatskom región

Ing. Eva Lupová / Február 2005 / Prečítané 2273 krát
V piatok 18. marca o 18.00 hod. sa v Dome kultúry v Pezinku uskutoční 3. ročník voľby Kto prevezme korunku Kráľovnej vína od minuloročnej víťazky Ľubice Kollárovej z Báhoňa?Kráľovnej vína malokarpatského regiónu. O korunu kráľovnej sa budú uchádzať dievčatá z nášho regiónu vo veku 16 - 25 rokov.

Stĺpek po našem

redakcia / Február 2005 / Prečítané 2182 krát
Na tomto mieste ste si už, milí čitatelia, iste zvykli na Stlpek po našem od strýca Laja. Žiaľ, tentoraz obľúbené riadky v pezinčine chýbajú, pretože autor rubriky Lajo Slimák nebol v uplynulých dňoch zdravotne fit a tak písanie nestíhal. Ako nám povedal, výpadok ho mrzí, ale nedalo sa inak, hoci má veľa tém na spracovanie i podnetov od čitateľov. Ubezpečil nás však, že už v najbližšom čísle "Stĺpek" znovu bude. Tešíme sa a želáme Lajovi skoré uzdravenie.

Čo vás zaujíma o Pezinku?

redakcia / Február 2005 / Prečítané 2168 krát
Aj keď sa pravidelne snažíme v našich novinách prinášať aktuálne informácie o dianí v našom meste, predsa len zrejme máte niektoré otázky, na ktoré ste doposiaľ nedostali odpoveď. Ponúkame vám túto príležitosť, keď nám vaše otázky alebo pripomienky pošlete najneskôr do 10. marca na adresu redakcie. O odpovede požiadame primátora mesta alebo iných zainteresovaných funkcionárov a pracovníkov. Prinesieme ich v budúcom čísle.

Pozemky na výstavbu

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2116 krát
Krajský pozemkový úrad v Bratislave udelil v zmysle § 13 zák. č. 220/2004 súhlas na vyňatie poľnohospodárskej pôdy vo výmere 17,5 ha na nepoľnohospodárske účely - výstavbu obchvatovej komunikácie a rodinných domov a bytov. Ide o pozemky mesta, ktoré nadväzujú na nákupné stredisko Sahara s vyústením na Dubovom vŕšku. Na tomto území bude stáť 145 rodinných domov a sedem bytoviek po šiestich bytoch.

Oznámenie o rokovacom konaní

id / Február 2005 / Prečítané 2042 krát
Mesto Pezinok bude vymieňať okná a dvere na administratívnej budove Mestského úradu, Radničné nám. 7 v Pezinku za plastové. Výber dodávateľa bude rokovacím konaním so zverejnením. Obhliadka bude 28. 2. a 7. 3. 2005 na MsÚ, Radničné nám. 7 v Pezinku.

Zimná zábava

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2157 krát
Tohtoročná zima poskytla podmienky aj na vytvorenie tohto umeleckého dielka. Postavičky z ľadu sme zazreli v polovici februára na Hrnčiarskej ulici pred domom č. 10. Za skvelý nápad, ktorý zaujal mnohých okoloidúcich, najmä však deti, autorovi ďakujeme.

Nebojte sa za svoj názor

Juraj Alföldy / Február 2005 / Prečítané 2016 krát
Chcel by som zareagovať na článok o spolužití s Rómami (Pezinčan č. 1/05). Neviem či tých 58 percent opýtaných nežije v Pezinku, keď nemajú skúsenosti s Rómami. Dlhší čas žijem v USA a som šokovaný, že mnohí ani teraz v demokracii nemajú svoj názor. Ľudia by sa mali zobudiť.

Zisk z plesu na opravu kostola

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2075 krát
V januári tohto roku sa konal v Dome kultúry už 11. ročník Plesu Farnosti Pezinok. Tradičné podujatie si už získalo veľa priaznivcov, ktorých vždy láka dobrá zábava a príjemné prostredie. Do tanca a na počúvanie hrali tri hudby - dychová hudba Cajlané, hudobná skupina Strapec a country skupina Arion. Čistý zisk z plesu, v sume 41 600 Sk, organizátori odovzdali Rímsko-katolíckemu úradu v Pezinku, ktorý ho použije na financovanie opravy interiéru Farského kostola.

Srdcom som Pezinčanka

Danica Tomášková / Február 2005 / Prečítané 2145 krát
Vážení a drahí Pezinčania, našla som si na internete stránky o Pezinku, a aké bolo moje prekvapenie, keď som uvidela nádherne reštaurované domy, ktoré sú úzko späté s mojim detstvom. Napríklad rohový dom na Štefánikovej ulici. Narodila som sa tam - bola tam banka, jej riaditeľom bol pán Vrablic. Bývali na poschodí a my v zadnom trakte vo dvore.

Prieskum o záujme turistov

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2156 krát
Na januárovom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave bol urobený prieskum, ktorý mal za cieľ zistiť záujem turistov o Pezinok. Z prieskumu vyplynulo, že až 68 percent oslovených respondentov považujú Pezinok za zaujímavý pre dobré víno a gastronomické špeciality.

MENÁ NOVORODENCOV

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2764 krát
Vlani sa v Pezinku narodilo 201 detí, z toho 102 dievčat a 99 chlapcov. Najobľúbenejšími dievčenskými menami boli Natália (7), Alexandra (6), Ema (5), Nina, Kristína, Viktória (4), medzi chlapcami Jakub a Tomáš (8), Samuel (6), Adam a Martin (4). Skladba mien je veľmi pestrá, rodičia novorodencom vybrali až 91 mien.

Neobslúžili ma počas otváracích hodín

Igor Noga / Február 2005 / Prečítané 2358 krát
Chcem sa s vami podeliť o zážitok, ktorý sa mi stal 6. februára pred obchodným domom Billa v Pezinku. V nedeľu som sa vracal so svojou rodinou z návštevy a chcel som narýchlo kúpiť čerstvý chlieb na večeru. Všimol som si, že niektorí ľudia predo mnou sa pri vchode otočili a odchádzali preč.

Zvýšme triedenie odpadu

Stanislav Pátek / Február 2005 / Prečítané 2104 krát
Na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve 20. januára sa zúčastnilo veľa mladých ľudí, čo je potešiteľné. Vidno, že mladým záleží na zdravom životnom prostredí v Pezinku. Ale, ako to na rokovaní viackrát zaznelo, treba spojiť sily a začať osvetovú prácu, najmä na sídliskách, aby ľudia vo väčšej miere triedili komunálny odpad. V tomto môžu veľa pomôcť tretí sektor či miestne médiá. Keď sa nám podarí znížiť množstvo odpadov z terajších 6500 ton aspoň na 5500 ton, bude to veľmi dobré. Pezinok bude zdravší, krajší a ušetríme aj na poplatkoch za vývoz odpadov.

Klub Prometheus

Mária Marušicová / Február 2005 / Prečítané 2141 krát
Už aj v Pezinku bol založený klub spoločnosti Prometheus. Toto združenie občanov Slovenska bez vyznania, aktívne spolupracuje so sesterskými spoločnostiami vo viacerých krajinách Európy. Je členom Medzinárodnej humanistickej a etickej únie a Európskej humanistickej federácie. Združuje stúpencov vedecko-materialistického svetonázoru a sekulárneho humanizmu.

OZNAM

gs / Február 2005 / Prečítané 2076 krát
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo bezplatnú telefónnu linku na oznamovanie prípadov zneužívania sociálneho systému a podvodov, na ktorú každý občan môže bezplatne aj anonymne upozorniť na konkrétny prípad bez obáv z represie, ak má podozrenie zo zneužívania sociálneho systému a podvodov, teda aj zneužívania sociálnych dávok. Telefónny kontakt: 0800/191 222.

Mladí budú mať Študentský parlament

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2135 krát
Vo štvrtok 17. februára sa uskutočnilo prvé zasadnutie Študentskej rady ako poradného orgánu Študentského parlamentu v Pezinku. Na poslanie mládežníckeho orgánu sme sa spýtali Ing. Jozefa Chynoranského (na snímke), zástupcu primátora a konzultanta Študentského parlamentu.

Mestské múzeum zaplnili krásne motocykle

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2184 krát
V Mestskom múzeu v Starej radnici je inštalovaná jedinečná výstava, ktorú by si nemal nechať ujsť žiaden priaznivec motorizmu. V piatich výstavných miestnostiach sa môžete kochať na nádherných motocykloch - veteránoch. Je ich takmer päťdesiat, rôznych značiek, od viacerých výrobcov, líšia sa kubatúrami, ročníkmi výroby. Viaceré boli vyrobené v bývalom Česko-Slovensku, ale niektoré pochádzajú aj zo zahraničia a predstavujú slávnu kapitolu dejín európskeho a svetového motorizmu.

Zaoberali sa zdravotným stavom obyvateľov

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2185 krát
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja prerokúvali vlani v decembri správu o zdravotnom stave obyvateľstva. Z obsiahleho materiálu sme vybrali niektoré údaje, týkajúce sa nášho okresu. Podľa štatistických údajov k 1.7. 2002 v okrese Pezinok žilo 54 429 obyvateľov, z čoho je 52 percent žien. V roku 2000 bola veková štruktúra obyvateľstva: 0 - 14 rokov 4920 mužov, 4625 žien, 15 - 59 rokov 18312 mužov, 18161 žien, nad 60 rokov 3130 mužov, 5134 žien. V najnižšej vekovej kategórii 0 - 14 rokov je teda viac mužov (o 295), ale vo veku nad 60 rokov je viac žien (o 2004), čo potvrdzuje známy fakt, že ženy sa u nás dožívajú vyššieho veku.

Ďalší krôčik dopredu

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2062 krát
Prípravy na budovanie Podkarpatskej kanalizácie, na ktorú má byť napojený Pezinok a okolité mestá a obce, sa posunuli opäť dopredu. Na poslednom pracovnom stretnutí 2. februára bola prezentovaná mapa, na ktorej je už vyznačená trasa kanalizačného zberača. Ocenením angažovanosti nášho mesta v tejto veci je aj to, že náš Stavebný obecný úrad bol poverený zastupovaním zainteresovaných obcí v pozícii stavebného úradu.

Dobrá správa pre vinárov

redakcia / Február 2005 / Prečítané 2016 krát
Za veľmi priaznivú správu pre vinohradníkov a vinárov na Slovensku možno považovať to, že vlani oproti roku 2003 vzrástol približne o 15 percent podiel vína na konzumácii alkoholu. Zvýšenie spotreby vína spôsobili dobré dovozy, ale aj kvalitná ponuka slovenských vinárov. Zmenilo sa aj správanie spotrebiteľa, ktorý si v posledných rokoch viac potrpí na ročník vína, rozlišuje medzi suchými a sladkými, stolovými, akostnými a vínami s prívlastkami.

Zmena účtu Sociálnej poisťovne

JUDr. Eva Rózsasová / Február 2005 / Prečítané 2959 krát
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava-okolie oznamuje, že od 1. februára 2005 došlo k zmene čísla účtu na zaplatenie poistného. Poistné na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity, penále, pokuty a poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti (aj za obdobie pred rokom 2005) poukazujte na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava-okolie č. 7000155776/8180 (štátna pokladnica). Účet pobočky č. 1041903-112/0200 bol od 31.1. 2005 zrušený.

Prieskum zameraný na podmienky života detí a mládeže v Pezinku

redakcia / Február 2005 / Prečítané 2347 krát
V januári MsÚ v Pezinku - odd. vzťahov k verejnosti, pripravil dotaznikový prieskum u 100 respondentov (kvótny výber) zameraný na zisťovanie názorov občanov na podmienky života detí a mládeže v Pezinku. Respondenti odpovedali na tri otázky:

Bohatá činnosť Jednoty dôchodcov v Grinave

Ján Veselý / Február 2005 / Prečítané 2092 krát
Už aj v Grinave je Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Vznikla vlani v marci, založilo ju dvadsaťdva členov. Na ustanovujúcej členskej schôdzi Mgr. Mária Konečná, predsedníčka Okresnej organizácie JDS v Pezinku, oboznámila prítomných so stanovami a poslaním organizácie. Zvolili sme si tiež päťčlenný výbor a dvoch členov revíznej komisie.

Radošinci v Pezinku

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2238 krát
V Pezinku opäť s veľkým úspechom vystúpilo Radošinské naivné divadlo, tentoraz s hrou Generál. Hlavný protagonista súboru Stanislav Štepka, ktorého sme s našim objektívom zachytili počas predstavenia v šatni nám povedal, že pred pezinským obecenstvom sa mu hrá veľmi dobre, pretože vie vytvoriť skvelú atmosféru. Radošinci prídu do Pezinka o pár dní znovu - pri príležitosti Dňa učiteľov (31.3.) uvedú hru Človečina 2.

Venujte percentá daní Revii

Revia / Február 2005 / Prečítané 2034 krát
Nadácia Revia je verejnoprospešná organizácia, ktorá podporuje medzisektorovú spoluprácu a rozvíja myšlienky darcovstva a dobrovoľníctva v Pezinku už osem rokov. Za roky 1997 - 2004 sme v Pezinku pomohli sumou 5 400 000 Sk. Naše aktivity realizujeme v partnerstve s Mestom Pezinkom, základnými školami, mimovládnymi organizáciami, individuálnymi dobrovoľníkmi, podnikateľmi.

DNI KNIŽNICE 2005

Február 2005 / Prečítané 2075 krát
Podujatia pre deti: 8.3. - Dopoludnie s rozprávkou - čítanie z knihy Danka a Janka pre deti z materských škôl; 9.3. o 10.00 hod. - Rozprávanie o nových knižkách - vydavateľstvo Mladé letá predstaví svoje najnovšie knižné tituly, možnosť zakúpenia kníh s 20 percentnou zľavou; 10.3. o 10.00 hod. - Stretnutie so spisovateľkou Vierou Valachovičovou - Ryšavou a s jej knižkami Svetlá hus a Z ježkovej kapsičky;

Výstava o dobrých a zlých drakoch v jaskyni

Mgr. Július Vavák / Február 2005 / Prečítané 4406 krát
V Malokarpatskom múzeu si v týchto dňoch (4.2. - 6.3. 2005) možno pozrieť výstavu Jaskyne-draky-ľudia, ktorá prezentuje spojenie výstav Jaskyne Drakov a Jaskyne a archeológia, z dielne Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši. Autorkou oboch je Mgr. Zuzana Šimková. Návštevníkom ponúkame informačné tabule so sprievodným slovom, ilustráciami a fotografiami, ktoré dopĺňa trojrozmerný materiál.

Džudisti vyhrali

mt / Február 2005 / Prečítané 2846 krát
V nedeľu 16. januára sa vrátili pezinskí džudisti z Udine v Taliansku, kde štartovali na medzinárodnej súťaži za účasti 84 družstiev. Šéftréner pezinského džuda Jozef Tománek (na snímke) mal dôvod na s;pokojnosť, keď jeho zverenci získali celkové prvenstvo. Škoda, že sa našim džudistom nedarilo takto aj v play off v decembri minulého roku.

V minulom roku likvidovali 71 požiarov

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2082 krát
Ako nás informovali z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v roku 2004 na území mesta likvidovali 71 požiarov s priamymi škodami takmer 1,1 milióna Sk. K najzávažnejším udalostiam patrili: - V januári pezinskí hasiči likvidovali vytečenú naftu z nákladného motorového vozidla na Bystrickej ulici. Vytieklo 300 litrov nafty. Na zamedzenie prístupu nafty do kanalizácie použili sorbčný materiál Spellklen.

Výber nadaných detí

Mgr. Ľubomír Štiglic / Február 2005 / Prečítané 2285 krát
Máte doma nadané dieťa, budúceho prváka, a neviete, ako ďalej rozvíjať jeho talent? Základná škola Na bielenisku v Pezinku otvára v školskom roku 2005/2006 prvú triedu pre mimoriadne nadané deti. Za mimoriadne nadané deti považujeme deti s prejaveným všeobecným poznávacím náskokom a veľkým intelektovým potenciálom, ktorý sa meria štandardnými psychologickými testami.

Hovorili o zamestnanosti v regióne

ri / Február 2005 / Prečítané 2162 krát
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec - Pezinok, usporiadal koncom januára pracovný seminár k projektu Rozvoj strategických akčných plánov zamestnanosti a budovanie partnerstva na regionálnej, subregionálnej a lokálnej úrovni na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Úspešní karatisti

kkk / Február 2005 / Prečítané 2216 krát
Dňa 29.1. 2005 sa v bratislavskej hale Mladosť konalo 3. kolo Slovenského pohára v kickboxe, na ktorom štartovalo 24 klubov a 159 pretekárov z celého Slovenska, medzi nimi aj kickboxeri z Karate-kickbox klubu Pezinok. Naši pretekári získali tieto prvenstvá:

Športový kalendárBasketbal:

Február 2005 / Prečítané 2079 krát
Basketbal: 12.3. MBK Pezinok - Považská Bystrica 13.3. MBK Pezinok - Michalovce 19.3. MBK Pezinok - Petržalka

Pomáhajú aj pri nehodách

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2185 krát
Zásahová jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vo februári zasahovala dvakrát na Bystrickej ulici. Hasiči tam odstraňovali spadnutý strom a nalomený konár, na Štúrovej ulici čerpali vodu zo zaplavenej pivnice a vo Vinosadoch asistovali pri dopravnej nehode.

Prvé preteky priniesli prvé medaily

lp / Február 2005 / Prečítané 2817 krát
Cez víkend 29. - 30. januára sa v lyžiarskom areáli Skalka pri Kremnici uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v lyžiarskom orientačnom behu s účasťou pretekárov z Maďarska a Poľska. Mladí pretekári Sokola Pezinok (Sokolíci) sa prvýkrát zúčastnili na podobných pretekoch a dosiahli pekné výsledky. Na tratiach šprintu v sobotu v kategórii M 15 obsadili Pezinčania 2., 3. a 4. miesto - Matej Poljovka, Peter Holíček a Jakub Dikej. V kategórii W 40 obsadila 2. miesto Marie Fraňová.

Zomrela najstaršia Pezinčanka

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2162 krát
Dňa 7. februára 2005 zomrela najstaršia Pezinčanka - 104-ročná Zuzana Masaryková. Narodila sa v dedinke Radimov v okrese Skalica, kde prežila väčšiu časť svojho života. Spolu s manželom, ktorý zomrel v roku 1989, vychovala päť detí.

Výstava sochárov

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2105 krát
V Umeleckej besede na Dostojevského rade 1 v Bratislave bola 17. februára otvorená výstava siedmich sochárov pod názvom BA-54-63, ktorú venovali svojmu priateľovi Štefanovi Prokopovi ako spomienku na spoločnú výstavu. Výstava potrvá do 11. marca 2005.

Ak nájdete, vráťte!

Ing. Eva Lupová / Február 2005 / Prečítané 2002 krát
Zahraničný študent z Thajska Ch.S., ktorý študuje na Slovensku, prišiel 28. januára 2005 počas práce na verejnom internete v jednom zariadení v Pezinku o peniaze v hotovosti a platobnú kartu. Odcudzili mu aj identifikačný doklad, za ktorého vrátenie by bol povďačný. Kontakt: v Informačnom centre, Radničné nám. 9, tel. 033/641 2550.

NOVÁ ADRESA

ľl / Február 2005 / Prečítané 2132 krát
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku, Cajlanská ul. oznamuje, že má novú e-mailovú adresu: cvapppezinok@zoznam.sk.

Spomíname

Február 2005 / Prečítané 2107 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

Február 2005 / Prečítané 2117 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

Február 2005 / Prečítané 2207 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Február 2005 / Prečítané 2857 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Prví poľnohospodári v Pezinku

Július Vavák, Peter Wittgrúber / Február 2005 / Prečítané 2944 krát
Jedným z prvých víťazstiev človeka nad prírodou bol prechod z kultúry, založenej na love a zbere, na produktívne hospodárstvo. Človek donútil prírodu, aby mu poskytla statky potrebné na život bez toho, aby za potravou musel prejsť celé kilometre. Postupne sa z lovca menil na pestovateľa obilnín a chovateľa dobytka. Tento prechod sa priaznivo odzrkadlil aj na populačnom raste, vrcholiacom v tzv. neolitickej kolonizácii, ktorá skoro po svojom vzniku zasiahla aj Slovensko.

Menoslov mestskej rady z roku 1747 na plátne

Vladimíra Büngerová / Február 2005 / Prečítané 2203 krát
Stála expozícia dejín mesta Pezinka v Malokarpatskom múzeu je známa širokej verejnosti svojimi jedinečnými exponátmi. Od kolekcie portrétov Habsburgovcov, cez mestské truhlice, bubon mestského hlásnika až po volebnú urnu pre členov mestskej rady. V súčasnosti je veľmi komplikované objaviť nové exponáty z dejín mesta, do zbierok prichádzajú prácou múzejníkov Menoslov mestskej rady z r. 1747predovšetkým predmety z konca 19. a 20. storočia, archívny materiál, prípadne archeologické nálezy z tejto lokality.

EKO DOMČEK na Vajanského ulici

Jozef Zelenák / Február 2005 / Prečítané 2793 krát
Materská škola na Vajanského ulici patrí k vyhľadávaným predškolským zariadeniam v Pezinku. Jej riaditeľka Mgr. Jana Luzová ma hneď na úvod návštevy prekvapila otázkou: "Zamysleli ste sa niekdy nad tým, že dieťa strávi u nás denne osem až desať hodín bez svojich najbližších?" Nezabudla však hneď dodať, že pedagogickí i nepedagogickí pracovníci (a či vlastne pracovníčky) sa to snažia svojou starostlivosťou zmierniť. Ukazuje sa, že úspešne aj vďaka aktívnemu rodičovskému združeniu.

Čo patrí do odpadových nádob?

Február 2005 / Prečítané 2143 krát
NETRIEDENÝ ODPAD Zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo. Nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky.

Harmonogram vývozu odpadov v I. polroku

Február 2005 / Prečítané 1983 krát
OKRUH I (Cajla - komplet, Krížna, Malacká, Kutuzovova, Muškát I, Gogoľova, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Rázusova, Trnavská, Šenkvická, Holubyho, Farská, Potočná, Radničné nám., M.R. Štefánika) Netriedený odpad - 14.3., 29.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.; biologický odpad - 3.3., 17.3., 1.4., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.; papier + plasty - 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.;

Koniec "čiernym" reklamám

Mestský úrad / Február 2005 / Prečítané 2048 krát
Rôzne reklamy v meste vznikajú ako huby po daždi a často ich výrobcovia nerešpektujú ani základné pravidlá, ktoré Mesto určuje pri osadení a používaní reklám. Každá reklama pritom musí byť ohlásená a riadne zaevidovaná na Mestskom úrade, na oddelení výstavby. Posledný prieskum v niektorých častiach mesta ukázal, že to tak nie je.

MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Február 2005 / Prečítané 2161 krát
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia, s týmito predpokladmi a požiadavkami: 1. zamestnávateľ: Mesto Pezinok 2. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia

Posilnenie partnerstva

Zuzana Frnová / Február 2005 / Prečítané 1902 krát
Potvrdením pozitívne sa rozvíjajúcich vzťahov REVIE - Malokarpatskej komunitnej nadácie a Klubu podnikateľov mesta Pezinka je založenie nového Fondu Klubu podnikateľov mesta Pezinok, ktorý bude nadácia Revia spravovať. Veríme, že vzájomná spolupráca prinesie Pezinku ovocie v podobe ďalších zrealizovaných neziskových aktivít, ktoré napomôžu zvýšeniu kvality v našom meste. Ďakujeme za dôveru.

Vzdelávacie aktivity

Február 2005 / Prečítané 2754 krát
V januárovom čísle sme predstavili projekt kampane Pezinok - mesto priateľské k deťom. Podľa uverejneného harmonogramu v tomto čísle ponúkame čiateľom informácie o ďalších vzdelávacích aktivitách a možnostiach trávenia voľného času pre deti a mládež v ďalších školských a neškolských zariadeniach v Pezinku:

OPRAVA

Február 2005 / Prečítané 2175 krát
V januárovom čísle sme uverejnili ordinačné hodiny pezinských lekárov, ktorí ošetrujú najmä deti a mládež. Prosíme o ospravedlnenie za nesprávne údaje u čelustnej ortopedičky MUDr. E. Jurinovej (poskytuje liečbu nielen detským ale aj dospelým pacientom). Správne ordinačné hodiny sú: pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 - 14.00 hod., v stredu od 12.00 - 17.00 hod.

Pezinským športovcom kraľujú karatisti

pr / Február 2005 / Prečítané 2164 krát
Komisia športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve spolu s redakciou Pezinčana vyhlásili, rovnako ako v roku 2003, anketu o Najlepšieho športovca Pezinka za rok 2004. Vyhlásenie výsledkov sa tento rok konalo vo štvrtok 3. februára v Obradnej sieni Mestského úradu. Prítomní na ňom boli primátor Pezinka Oliver Solga, viceprimátori Jozef Chynoranský a Juraj Pátek a predseda Komisie športu a mládeže Justín Sedlák, ktorí vo svojich príhovoroch vyzdvihli nielen úspechy a tréningové úsilie ocenených športovcov, ale aj prácu a pomoc trénerov, funkcionárov a rodičov.

Povedali nám

pr / Február 2005 / Prečítané 3318 krát
Po vyhlásení výsledkov ankety o Najlepšieho športovca Pezinka za rok 2004 sme požiadali niektorých účastníkov stretnutia o zhodnotenie minuloročnej sezóny.

Zoznam najlepších

Február 2005 / Prečítané 2243 krát
JEDNOTLIVCI - SENIORI 1. Svatava Špániková Karate klub Pezinok 2. Lukáš Barták Kobra Bratislava 3. Peter Valka Stolnotenisový klub Slovkarpatia Pezinok Karol Alföldy 1. Judo club Pezinok Marek Komloš 1. Judo club Pezinok Matej Pilka TJ Sokol Pezinok KOB Ondrej Piják Kobra Bratislava Martin Piják Kobra Bratislava Filip Polc RT Bike Polc Pezinok Andrea Šišková Karate klub Pezinok

Chceme prehĺbiť spoluprácu a pomáhať si

Február 2005 / Prečítané 2463 krát
Aký význam pripisujete Pezinskému mikroregiónu a čo od neho očakávate? Ing. Jozef Javorka, starosta obce Slovenský Grob: - Vznik Pezinského mikroregiónu bude určite prínosom pre samotné mesto Pezinok a taktiež pre okolité obce Viničné, Vinosady, Limbach a Slovenský Grob. Prehĺbi sa spolupráca medzi samosprávou mesta Pezinka a samosprávami okolitých obcí a to na báze hospodárskej činnosti, kultúry a športu.

PREDSEDA MIKROREGIÓNU

Február 2005 / Prečítané 2171 krát
Prvým predsedom Pezinského mikroregiónu sa po vzájomnej dohode všetkých zainteresovaných stal starosta Slovenského Grobu Ing. Jozef Javorka. Pezinský mikroregión J. Javorka má 58 rokov, je absolventom SVŠT - stavebnej fakulty v Bratislave. Po ukončení školy pracoval ako projektant v inžiniersko-projektovej organizácii v Bratislave a od r. 1977 až do zvolenia do funkcie v Pozemných stavbách Trnava, závod Pezinok.

Fašiangy v Slovenskom Grobe

Ing. Jozef Javorka / Február 2005 / Prečítané 2538 krát
Tohtoročné fašiangové obdobie, i keď pomerne krátke, bolo v Slovenskom Grobe bohaté na kultúrno-spoločenské podujatia. Obecný úrad v spolupráci so spoločenskými organizáciami pripravil hodnotné kultúrne programy.

Program Kultúrneho centra

Február 2005 / Prečítané 2049 krát
Marec 2005

Program kina v Dome kultúry

Február 2005 / Prečítané 2017 krát
Marec 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Február 2005 / Prečítané 2187 krát
Marec 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

Február 2005 / Prečítané 2139 krát
Marec 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Február 2005 / Prečítané 2125 krát
Marec 2005

Výstava K. Antala

redakcia / Február 2005 / Prečítané 2086 krát
V Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure je inštalovaná výstava Karola Antala pod názvom Grafiky a maľby zo severozápadu Kanady. Výstava potrvá do 4. marca 2005, otvorená je od utorka do soboty od 8.00 - 16.00 hod.

Ako robili babky veľkonočné jedlá

Ing. Eva Lupová / Február 2005 / Prečítané 2954 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku bude aj tohto roku pokračovať v dlhodobom cykle kurzov prípravy regionálnych špecialít. Prvý sa uskutoční v stredu 9. marca o 16.00 hod. v kuchynke múzea a jeho účastníci sa pod vedením lektorky Danky Kopálovej zoznámia so starými osvedčenými receptmi jedál a zvykov súvisiacich s veľkonočnými sviatkami. Vstup na po-dujatie je voľný.

Činnosť Galérie Štefana Prokopa

Milan Oravec / Február 2005 / Prečítané 2416 krát
Od 18. júna minulého roku je otvorená Galéria Štefana Prokopa na Potočnej ulici, ktorá pripravila už viacero pekných podujatí. V súčasnosti je v galérii nainštalovaná výstava kresieb sochára Š. Prokopa, ktoré teraz i predtým boli považované za rovnocenné sochám. Nie sú to skice, podľa ktorých robil sochy, ale hotové diela.