Návšteva prezidentov ČR a SR

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2345 krát
Na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča prišiel 21. októbra na Slovensko prezident Českej republiky Václav Klaus. Krátka pracovná návšteva sa začala v Bratislave, kde mali rozhovory o postavení oboch krajín v Európe.

Voľby do BSK 26. novembra

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2286 krát
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 26. novembra 2005 voľby do samosprávnych krajov. Občania budú voliť poslancov zastupiteľstiev a predsedov samosprávnych krajov.

O Vinobraní a nielen o ňom

Mgr. Oliver Solga / Október 2005 / Prečítané 2125 krát
Viac ako mesiac je dostatočný čas na to, aby sme mohli vyhodnotiť tohtoročné Vinobranie a zrekapitulovať jeho silné a slabé stránky. Pre mňa najdôležitejšie poznatky sú tieto: pozitívny ohlas domácich i hostí, ktorí chcú Vinobranie každoročne a to, že sme schopní hoci aj v prípade nepriaznivejšieho počasia prilákať do Pezinka obrovské množstvo návštevníkov.

Poliklinika je už majetkom mesta

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2108 krát
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom septembrovom zasadnutí schválilo zámenu nehnuteľností s Mestom Pezinkom. Predmetom zámeny zo strany Mesta Pezinka bola budova a pozemky Domova sociálnych služieb pre deti, Hestia, na Jesenského 18 v Pezinku a stavba a pozemky Domu opatrovateľskej služby a hospodárskej budovy na Hrnčiarskej ulici v celkovej hodnote 34 miliónov Sk.

Prezentácia Pezinka v Španielsku

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2213 krát
V dňoch 6. – 9. októbra sa zástupcovia mesta Pezinka a Regionálnej agentúry Pezinok – Senec zúčastnili, popri 86 účastníkoch z 24 miest deviatich krajín, v španielskej Seville na ďalšom workshope v rámci programu Udiex Alep. Naši dostali priestor na prezentáciu aktivít mesta korešpondujúcich s témou workshopu: Kultúrna rozdielnosť, turizmus a obnova miest. Názov pezinského príspevku bol Projeky mesta Pezinka zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva v kontexte cestovného ruchu.

Teplo bude drahšie

Mgr. Oliver Solga / Október 2005 / Prečítané 2074 krát
Aj naši občania sa mali možnosť v ostatnom čase z médií dozvedieť o zvyšovaní cien plynu pre domácnosti. Chcem na tomto mieste ubezpečiť všetkých odberateľov tepla a teplej vody, ktorých výrobcom a dodávateľom je Podnik bytových služieb, že Mesto Pezinok poplatok za teplo a ohrev teplej vody nezvýši a do konca tohto roku ani zvyšovať nebude.

Parkovisko na Severe až v roku 2006

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2092 krát
V rozpočte Mesta Pezinka na rok 2005 je zahrnutá výstavba parkoviska na Svätoplukovej ul. č. 10 – 16 na sídlisku Sever s investičným nákladom 1,2 milióna Sk. Nie je to suma postačujúca na celú stavbu, pôvodne sa uvažovalo, že sa bude realizovať na etapy.

Mestské zastupiteľstvo v novembri

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2241 krát
Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční v piatok 11. novembra o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu na Radničnom námestí.

Plnenie rozpočtu mesta za prvý polrok 2005

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2099 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva na septembrovom zasadnutí zobrali na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinka za 1. polrok 2005. V príjmovej časti bolo plnenie 169 146 tis. Sk, čo predstavuje 53 percent z celoročného rozpočtu (320 177 tis. Sk). Vo výdavkovej časti bolo z kasy mesta vynaložených 137 139 tis. Sk, t.j. 43 percent plánovaných ročných výdavkov.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2140 krát
Jedenásty poslanecký deň v tomto roku sa uskutoční v stredu 2. novembra od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Akadémia vďaky

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2267 krát
Už tretí raz pripravuje Mesto Pezinok slávnostnú akadémiu pod názvom Náš deň, ako symbolické poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých a pomáhajú im uľahčiť život. Tá tohtoročná sa uskutoční v piatok 2. decembra o 14.00 hod. v kinosále Domu kultúry v Pezinku. Podrobný program uverejníme v budúcom čísle.

Primátori v Pezinku

redakcia / Október 2005 / Prečítané 2184 krát
Po prvýkrát sa u nás uskutočnilo zasadanie predstaviteľov dvoch významných orgánov samosprávy. Dňa 24. septembra sa zišli v Pezinku primátori najväčších slovenských miest na rokovaní Únie miest Slovenska, aby spoločne prediskutovali najpálčivejšie problémy samosprávy a vyhodnotili svoju činnosť. Dôležitými bodmi programu bola komunálna reforma a fiškálna decentralizácia.

Mesto má novú hlavnú kontrolórku

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2302 krát
Po odstúpení hlavnej kontrolórky Mesta Pezinka Eleny Antalovej k 1. 8. 2005 Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu na uvoľnenú funkciu. Do výberového konania sa prihlásilo sedemnásť uchádzačov, z ktorých štyria sa vzdali ešte pred konaním volieb.

Termín deratizácie

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2142 krát
Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území Pezinka na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle všeobecne záväzných nariadení č. 4 a 7 z roku 2003, v termíne od 1. 10. – 31. 10. 2005. Kontrolu plnenia týchto úloh vykoná Mestský úrad v Pezinku. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia sankcie, ktoré upravujú príslušné predpisy.

Máme záujem o skrášľovanie Pezinka

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2444 krát
Krásne mesto tvoria krásne domy. K peknému domu patria kvety a zeleň. Mesto, ktoré má zeleň, je nepochybne zdravšie, živšie, bohatšie na farby. Taký chceme aj náš Pezinok.

Aj tento rok Vianočné trhy

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2154 krát
Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom, Malokarpatskou komunitnou nadáciou Revia a Mestskou vínotékou pripravujú aj tohto roku Vianočné trhy (15. – 17. decembra). Sú príležitosťou nielen na nákupy tradičného tovaru patriaceho k týmto najkrajším sviatkom roka, ale ponúkajú aj priestor na stretnutia známych, priateľov a vôbec všetkých, ktorí si chcú spríjemniť predvianočné dni. Ponúkame základné informácie o podujatí:

Príprava Kalendára podujatí

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2168 krát
Už ôsmy raz chystá Mesto Pezinok plán podujatí na rok nasledujúci. Spracovatelia materiálu vyzývajú všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských aktivít, ktorí majú záujem byť zaradení do spomínaného kalendára, aby do 30. októbra 2005 nahlásili termíny jednotlivých podujatí s ich stručnou charakteristikou a kontaktnou adresou na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax 033/641 2303.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Október 2005 / Prečítané 2220 krát
Neskaj napíšem nekolko vét o dúležitosci a nedúležitosci. Nekemu sa to bude zdát lachké, ale len na prvý pohlet, lebo to, čo sa nekemu zdá dúležité, pre druhého nemosí byt dúležité vúbec a naopak. Pre vinára je dúležité deco vína, pre apstinenta skúr jeho pevná vúla, že odolá a nedá si to deco. Pre jednu pany bola tot nedávno strašne dúležitá ešče jedna igelitka f suprmarkece, aby nemosela dávat chleba smetanku a mléko dokopy.

Plavecké kurzy pre najmenších

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 3778 krát
V septembri sa začali v detskom bazéne na sídlisku Sever plavecké kurzy pre dojčatá a batoľatá. Organizuje ich organizácia Plavecké jasličky MOKO so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá má svoje pracoviská aj v Žiline, Martine a v Pezinku.

Nedobrá atmosféra na škole

Mgr. D. Miškovská / Október 2005 / Prečítané 2177 krát
Skončila sa totalita, nastúpil strach z demokracie. Kde je sloboda slova, prejavu, kde je pravda? Pohoda, pokoj, radosť z práce, priam rodinná atmosféra vládli ešte pred štyrmi rokmi na jednej pezinskej škole. Nastal deň, keď toto všetko odvial čas. Atmosféra začala hustnúť. Prichádzali stále dusnejšie a dusnejšie dni, hoci na oblohe svietilo slnko. Čoraz častejšie bolo tienené jednou osobou, z ktorej začal vanúť strach, šírila sa arogancia, vyhrážky, despotizmus.

Na pasovom zmena úradných hodín

ev / Október 2005 / Prečítané 2518 krát
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III oznamuje, že na pracovisku Pezinok, Šenkvická 14, kde sa vybavujú vodičské preukazy a cestovné doklady, došlo od 1. októbra k zmene úradných hodín. Uvedené doklady si môžete vybaviť: v pondelok 7.30 – 12.00, 13.00 – 15.00, utorok 7.30 – 12.00, streda 7.30 – 12.00, 13.00 – 17.30, štvrtok 7.30 – 12.00, piatok 7.30 – 12.00.

Skrutky pod kolesami auta

Libuša Veselá / Október 2005 / Prečítané 2189 krát
V Areáli zdravia Rozálka pri tenisových kurtoch je parkovisko, aj keď vždy poloprázdne, objavila sa tam tabuľka s oznamom: Len pre klientov tenisu. Ďalšie parkovisko je za bistrom Rozálka, tiež poloprázdne, kde tiež je oznam Len pre bistro a kone.

Čitateľka píše Strýcovi Lajovi

Ružena Šmahovská / Október 2005 / Prečítané 2090 krát
Strýco Lajo! Prepáčte mi to familiárne oslovenie. Dovoľte mi, prihovoriť sa Vám. Krása jazyka je skrytá v literatúre, krásu národa zachycujú dejiny. Dejiny, to je aj dedičstvo otcov, skryté v kráse ľudových zvykov, tancov, hier, i v nárečí.

Klub darcov nadácie Revia

Revia / Október 2005 / Prečítané 2050 krát
V rámci projektu Klubu darcov nadácie Revia, ktorý sa realizuje v parterstve s Kontom Orange a Slovenskou sporiteľňou boli v 3. grantovom kole 11. októbra schválené v Pezinku nasledovné projekty: 1. ZŠ Kupeckého – Moderná gymnastika v Pezinku, 15 tisíc Sk, 2. Katarína Demovičová – Zdravé ihrisko, II. etapa, 20 tis. Sk,

Na Sahare otvorili nákupné centrum MÓLO

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 3725 krát
V sobotu 24. septembra slávnostne otvorili v areáli Sahara Shopping Park za účasti primátora mesta Olivera Solgu nové nákupno-zábavné centrum MÓLO. Nachádza sa v susedstve hypermarketu Tesco. Plocha nákupných priestorov je 6300 m2, svoje služby ponúka 49 obchodov. Zákazníci majú k dispozícii 200 parkovacích miest.

Spomienka na generála Pekníka

redakcia / Október 2005 / Prečítané 2041 krát
V pondelok 7. novembra o 15. hodine sa uskutoční na cintoríne v Pezinku pietna spomienka na hrdinu Slovenského národného povstania generála Karola Pekníka, pezinského rodáka. Súčasťou slávnosti bude aj odhalenie pamätnej dosky na jeho hrobe. Organizátori podujatia, ktorými sú Mesto Pezinok a Miestna organizácia SZPB, vás srdečne pozývajú.

ODBORNÝ SEMINÁR

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2137 krát
Združenie Malokarpatská vínna cesta a Weinviertel Tourismus GmbH, Poysdorf boli organizátormi odborného seminára na tému Marketing regionálnych produktov cestovného ruchu, ktorý sa konal v Pezinku. O nových produktoch cestovného ruchu v našom meste a ich vplyve na regionálny rozvoj hovorila pracovníčka Mesta Pezinka Ing. Eva Lupová.

Šenkvickí matičiari spoznávali históriu Pezinka

Vlasta Drozdová / Október 2005 / Prečítané 2004 krát
Miestny odbor Matice slovenskej v Šenkviciach obnovil svoju činnosť v roku 1991, odkedy každoročne poriada tradičný Matičný ples. Zo získaných prostriedkov potom hradí dopravné náklady na poznávacie zájazdy pre členov a priaznivcov, v rámci ktorých spoznávajú pamätihodnosti Slovenska. Za toto obdobie matičiari zorganizovali pätnásť zájazdov do významných miest a na miesta, ktoré sa zapísali do dejín nášho národa. Navštívili hrady, zámky, kúpeľné mestá, termálne kúpaliská.

Úspech M. Kunerta

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2059 krát
Pezinčan Matej Kunert štartoval v dňoch 3. a 4. septembra na Majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní za vlekmi v poľskom Lubline. V kategórii družstiev sa umiestnil na 3. a v jednotlivcoch na 4. mieste (kombinácia). Matej preteká prvý rok v kategórii mužov, predtým úspešne reprezentoval ako junior.

Náklady na údržbu verejnej zelene

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2037 krát
V intraviláne Pezinka je verejne prístupná zeleň vo výmere 47 hektárov. Údržbu zelene robí firma Petmas, s.r.o. Náklady za rok 2004 na bežnú údržbu boli 4,4 mil. Sk a na práce mimo bežnej údržby vyše 1 mil. Sk.

Zapnite svetlá

ev / Október 2005 / Prečítané 2163 krát
Polícia pripomína vodičom, že opäť musia mať pri jazde vozidlom v čase od 15. októbra do 15. marca počas celého dňa rozsvietené svetlá. Túto povinnosť ukladá zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciach, § 30 o osvetlení vozidiel. Nedodržanie tejto povinnosti môže polícia riešiť pokutou do výšky 2000 Sk.

Pečenie k sviatkom

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2277 krát
Čo iné ako vianočné múčniky by mali byť témou ďalšieho kurzu prípravy regionálnych špecialít, ktorý sa uskutoční v dielni Malokarpatského múzea v stredu 23. novembra o 15.00 hod. Lektorka PhDr. Danka Kopálová bude zasväcovať účastníkov do tajomstiev prípravy kysnutého pečiva (závinov, opekancov) k Vianociam, presne tak, ako to robili naše babky. Vstup je voľný.

Pripravovali sa v Kučišdorfskej doline

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2141 krát
Futbalisti Slovenska pred kvalifikačným stretnutím s Ruskom hľadali pokoj na prípravu v pezinskom rekreačnom zariadení Istota v Kučišdorfskej doline. Za miesto zrazov a prípravy pred dôležitými zápasmi a podujatiami toto zariadenie v lone malokarpatskej prírody často vyhľadávajú nielen futbalisti, ale aj iní športovci.

Stretnutie cyklomaratóncov

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2116 krát
Spomínanie na cyklomaratón 2005 a príprava cyklomaratónu 2006 budú na programe stretnutia priateľov cykloturistiky, ktoré sa uskutoční v stredu 16. novembra o 17.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku v zasadačke č. 12. Pozvaní sú naň "starí" i ešte nepasovaní cyklomaratónci.

Poďakovanie sponzorom

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2550 krát
Hoci Mesto Pezinok vyčlenilo aj tohto roku na Vinobranie 1 mil. Sk zo svojho rozpočtu, celé podujatie by nebolo možné zorganizovať bez podpory sponzorov a mimoriadneho nasadenia mnohých inštitúcií a jednotlivcov, ktorí sa podieľali na jeho príprave a vlastnom priebehu. Aj touto cestou ďakuje hlavný organizátor všetkým za finančnú, materiálnu, organizačnú či morálnu pomoc. Kto podporil rôznymi formami tohtoročné Vinobranie?

Pozitíva a negatíva

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2155 krát
Predtým, než odložíme agendu Vinobrania 2005 do šuflíka, aby sme ju zasa vybrali na jar budúceho roka, keď začnú prípravy nového ročníka, nezaškodí si urobiť malú rekapituláciu toho uplynulého. Aby sme sa ešte raz potešili z toho, čo vyšlo a poučili z toho, čo sa nepodarilo a dalo by sa zlepšiť.

Neprejazdná ulica

os / Október 2005 / Prečítané 2026 krát
Chcela by som pár slovami reagovať na septembrové Vinobranie. Zarazilo ma, ako aj iných obyvateľov, že bola počas Vinobrania kolotočmi zaprataná Kupeckého ulica. Pri zhluku ľudí nebolo možné prejsť cez ulicu pešo, nieto ešte s kočíkom.

Opäť nás tešil český humor

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2283 krát
V týchto dňoch v Pezinku vrcholí festival To najlepšie z humoru na českej scéne. Končí sa osemdňový maratón, počas ktorého sme si mohli pozrieť desať predstavení v podaní ôsmich českých súborov. V úvode festivalu sa predstavili herci z partnerského mesta Mladá Boleslav s inscenáciou Josefína. Organizátorom na čele s riaditeľkou festivalu Zuzanou Horovou a dramaturgičkou Radkou Hrdinovou sa podarilo zostaviť pestrú skladbu programu, do ktorého prispeli divadlá z Prahy, Brna, Mladej Boleslavi a Příbrami.

Mladé talenty vzdali hold hudbe

Barbora Nováková / Október 2005 / Prečítané 2186 krát
Mladí hudobníci základných umeleckých škôl z celého Slovenska opäť preukázali svoj talent na 6. ročníku festivalu Eugena Suchoňa, ktorý sa konal tradične v Pezinku. Melódie vážnej hudby zneli počas dvoch festivalových dní 6. a 7. októbra, v podaní detí, ktoré sa najlepšie umiestnili na národných a medzinárodných súťažiach.

Podoby ľudskosti

Barbora Nováková / Október 2005 / Prečítané 2107 krát
Slávnostné otvorenie prvej zahraničnej výstavy v histórii Galérie Prokop sa uskutočnilo v piatok 7. októbra za účasti samotného fotografa, Španiela Jéronima Molera. Autor predtým na Slovensku vystavoval už dvakrát, ale len v Bratislave.

Mýtus Juraj Jánošík

Peter Šoula / Október 2005 / Prečítané 2190 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici 29. októbra sprístupnia výstavu pod názvom Mýtus Juraj Jánošík alebo Jánošíkománia v slovenskom výtvarnom umení.

KONCERT

kz / Október 2005 / Prečítané 2134 krát
Kresťanské centrum BEREA, Kresťanský zbor v Modre a Kresťanský zbor v Pezinku pozývajú na koncert českej skupiny s názvom Piesne viery a nádeje dňa 29. 10. 2005 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Modre-Kráľovej a na stretnutie s tou istou skupinou s názvom Odpustenie dňa 30. 10. o 14.30 hod. v Kresťanskom dome (bývalé Kino Zora) v Pezinku.

Siedme narodeniny TV Pezinok

redakcia / Október 2005 / Prečítané 2129 krát
V piatok 16. októbra 1998 o 18. hodine sa dostalo do štyritisíc domácností v káblovom rozvode v Pezinku prvé obrazové vysielanie – relácia Týždeň v Pezinku. O tomto výročí, a nielen o ňom, sme sa pozhovárali s Petrom Bittnerom, konateľom a riaditeľom TV Pezinok.

Pamiatka zosnulých

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2129 krát
Aj v tomto roku sa 1. novembra uskutoční na troch pezinských cintorínoch pietny akt Pamiatka zosnulých. Na cintorínoch v Grinavskej a Cajlanskej časti bude o 15.00 hod., na mestskom cintoríne v Pezinku o 16.00 hod. Pamiatku zosnulých organizujú Mestský úrad a Rímsko-katolícka a Evanjelická cirkev a.v.

Potešili naše srdcia

Október 2005 / Prečítané 2211 krát
Pozdrav piesňou, slovom a hudbou nám priniesli a poďakovať sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prišli naše milé deti zo Základnej školy v Grinave, z Holubyho ulice a mladí speváci Veronika Adamičková a Filip Čechovič zo ZŠ Fándlyho v Pezinku. Zaželali nám šťastie a pokojné dni v starobe, poďakovali sa za starostlivosť v rodinách. Zaspievali nám piesne, ktorými potešili naše srdcia.

Spomíname

Október 2005 / Prečítané 2412 krát
Spomienky na našich najbližších...

Ďakujeme

Október 2005 / Prečítané 2326 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

Október 2005 / Prečítané 2202 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Október 2005 / Prečítané 5242 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Voľnočasové aktivity detí, Čo ponúkajú pre deti inštitúcie v meste

Október 2005 / Prečítané 5086 krát
KULTÚRNE CENTRUM – Astronomický krúžok, miestnosť č. 109, utorok o 17.30 hod. – Výtvarné dielne, minisalónik, utorok o 15.30 hod. – Petan – pohybovo-tanečný krúžok, estrádna sála, pondelok 14.00 – 15.30 hod. (1. – 5. ročník, začiatočníci), 15.30 – 17.00 hod. (2. – 5. ročník, mierne pokročilí) a 17.00 – 18.30 hod. (5. – 9. ročník, mierne pokročilí), štvrtok 14.00 – 15.30 hod. (2. – 5. ročník, mierne pokročilí), 15.30 – 17.00 hod. (5. – 9. ročník, mierne pokročilí) a 17.00 – 18.30 hod. (5. – 9. ročník, začiatočníci)

Zasadal Študentský parlament

Ing. Eva Lupová / Október 2005 / Prečítané 2206 krát
Koncom septembra sa uskutočnilo 3. zasadnutie Študentského parlamentu (ŠP) v Pezinku. V programe rokovania boli informácie: o pláne činnosti na rok 2005/2006, o možných projektoch mladých, o účasti ŠP na vianočných trhoch, o 24-hodinovom plaveckom maratóne, nízkoprahových zariadeniach pre mládež, využívaní sály SOU na Komenského ulici na spoločenské účely, prieskume názorov na Vinobranie 2005, skrinkách na školách (na komunikáciu so študentami), vyberalo sa logo ŠP, volili noví členovia ŠP a odzneli informácie primátora mesta. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 24. novembra o 14.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12.

Nová služba pre občanov

Október 2005 / Prečítané 2149 krát
Kultúrne centrum – Mestské informačné centrum na Radničnom námestí 9, ponúka pre občanov Pezinka i pre turistov novú službu – ako jediní v Pezinku vám odošleme váš fax na požadované telefónne číslo. Služba je spoplatňovaná podľa platného cenníka a to: miestny fax – 5 Sk, medzimestský – 10 Sk, zahraničie – podľa určeného tarifného pásma. Po zakúpení nového kopírovacieho stroja poskytujeme aj naďalej kopírovacie služby vo vyššej kvalite.

Bilancujeme softbalovú sezónu

pr / Október 2005 / Prečítané 2300 krát
Počas posledného septembrového víkendu sa pre softbalistov z MaSK Pezinok skončila tohtoročná sezóna. Juniorky podľahli Spiders Bratislava 1:2 na zápasy a skončili druhé v celoslovenskej súťaži. Po troch tituloch majstra SR to tento rok bolo "až" druhé miesto, aj napriek tomu, že Pezinčanky prehrali v dlhodobej súťaži len jeden zápas.

Ambiciózni basketbalisti vydarene vstúpili do novej sezóny

pr / Október 2005 / Prečítané 2296 krát
V minuloročnej, vcelku úspešnej, sezóne sa basketbalisti MBK Pezinok ako nováčik I. ligy dostali až do bojov o postup do Extraligy a tam obsadili 6. miesto. Do tejto sezóny už vstupujú basketbalisti ostrieľanejší, aj ciele majú smelšie. "S vedením klubu sme sa zhodli na tom, že by bolo alibistické dávať si rovnaké ciele ako v minulej sezóne. Chceme postúpiť do finálovej skupiny a tam skončiť aspoň o stupienok lepšie ako v minulom roku. Pre mňa by bolo optimom 4. miesto. Uvidíme však aj podľa sily súperov z východu a zdravotného stavu, sezóna je dlhá," načrtol klubové ciele tréner Pavol Weiss, ktorý odpovedal aj na ďalšie otázky.

Volejbalový strapec do Senice

pr / Október 2005 / Prečítané 2062 krát
Už 19. ročník volejbalového Pezinského strapca sa konal v športových halách SOU a VTC v dňoch 23. – 25. septembra. V tomto roku sa na ňom predstavilo len sedem účastníkov, keďže tesne pred turnajom sa odhlásili dve bieloruské družstvá a organizátori zohnali len jeden náhradný tím.

JUNIORKY MBK V RAKÚSKU

pr / Október 2005 / Prečítané 2084 krát
Juniorky MBK Pezinok sa v nedeľu 18. 9. predstavili na turnaji v rakúskom Deutsch Wagrame. V konkurencii šiestich tímov skončili naše basketbalistky na 4. mieste, keď najskôr vo svojej skupine podľahli družstvu Vienna ´87 21:40 a zdolali BK Klosterneuburg 38:36. V súboji o 3. miesto napokon prehrali s družstvom UKJ Bruck/ Leitha 31:34. Najlepšími strelkyňami Pezinčaniek na turnaji boli Viera Šujanová (34 bodov), Lucia Tilandyová a Martina Tišerová (obe 9).

Džudisti do semifinále z prvého miesta

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2163 krát
V sobotu 8. októbra pokračovala v pezinskej Judo hale I. SNL mužských družstiev tretím, posledným, kolom. Pezinčania dokonale využili domáce prostredie a zvíťazili vo všetkých dueloch.

Malokarpatské derby v prospech favorita

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2120 krát
V 9. kole III. bratislavskej Stein ligy narazili na seba rivali spod Malých Karpát PŠC Pezinok a Svätý Jur. Momentálne postavenie v tabuľke do úlohy favorita určilo domáci PŠC, čo sa aj potvrdilo. Pezinčania uštedrili súperovi štyri góly, pokiaľ on skóroval iba dva razy. V tíme víťaza boli úspešní dvakrát Kretter, Berzedi a Nagy.

ŠPORTOVÝ KALENDÁR

Október 2005 / Prečítané 1991 krát
Volejbal: 29.10. VTC Pezinok – Doprastav 05.11. VTC Pezinok – Púchov 19.11. VTC Pezinok – Košice

Letný tábor partnerských miest

Kristína Mizeráková / Október 2005 / Prečítané 3012 krát
Letný tábor partnerských miest sa konal v dňoch 30. 7. – 9. 8. v Českej republike a organizátorom bola Mladá Boleslav. Pozvala všetky svoje partnerské mestá, po štyroch zástupcoch z Pezinka, fínskeho Vantaa, nemeckého Dieburgu a desať z hostiteľskej Českej republiky.

Ocenenia vín na súťažiach

Milan Oravec / Október 2005 / Prečítané 2309 krát
PEZINOK – Pri príležitosti Vinobrania 2005 sa uskutočnila výstava vín, ktorej súčasťou bola súťaž. Zúčastnilo sa na nej 40 slovenských vystavovateľov so 189 vzorkami vín. Šampiónom výstavy v kategórii tiché víno suché biele sa stal Sauvignon, výber z hrozna, roč. 2004 od výrobcu Víno Mrva & Stanko, s.r.o., v kategórii tiché víno suché červené Cabernet Sauvignon, akostné, roč. 2004, výrobca Vinohradníctvo Pavelka-Sobolič, Pezinok, v kategórii tiché víno so zvyškovým cukrom nad 4g/l Tramín červený, výber z hrozna, roč. 2004, výrobca Vitis Pezinok.

Turnaj študentov

am / Október 2005 / Prečítané 2355 krát
V dňoch 5. – 8. októbra sa dievčatá z Gymnázia a Obchodnej akadémie zúčastnili na Medzinárodnom volejbalovom turnaji o Pohár hejtmana Stredočeského kraja. Súťažili študenti stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov zo siedmich regiónov európskych štátov – Francúzska (Burgundsko), Nemecka (Porýnie-Falcko), Talianska (Benátsko), Poľska (Opolské vojvodstvo), Švédska (Západný Gotaland), Česka (Stredočeský kraj) a Slovenska (Bratislavský kraj).

Aké bude ratingové hodnotenie?

Ing. Jana Pešková / Október 2005 / Prečítané 1990 krát
Mesto Pezinok v júli tohto roku uzatvorilo Zmluvu o diele so Slovenskou ratingovou agentúrou, a.s., Piešťany na Spracovanie analýzy a určenie ratingového hodnotenia mesta Pezinka. Predmetom zmluvy je určenie ratingového hodnotenia podľa ratingovej škály a komplexné posúdenie súčasnej ekonomickej a podnikateľskej situácie.

Program Kultúrneho centra

Október 2005 / Prečítané 2126 krát
November 2005

Program kina v Dome kultúry

Október 2005 / Prečítané 2199 krát
November 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Október 2005 / Prečítané 2079 krát
November 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

Október 2005 / Prečítané 2134 krát
November 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Október 2005 / Prečítané 2166 krát
November 2005

Program Galéria Prokop

Október 2005 / Prečítané 2251 krát
November 2005

Mince v Mestskom múzeu

pw / Október 2005 / Prečítané 2282 krát
Mestské múzeum v Pezinku ponúka v týchto dňoch záujemcom ojedinelú výstavu Poklady mincí z Pezinka a okolia. Návštevníci majú možnosť vidieť niektoré typy mincí, ktoré sú vystavené vôbec prvýkrát, napr. unikátny byzantský solid z 8. storočia n.l. prípadne medailu z korunovácie cisára Maximiliána II. v Bratislave.