Vo štvrtok kraľoval na Hodokvase punk

Andrea Štefčíková / August 2004 / Prečítané 3358 krát
Hodokvas, druhý najväčší festival na Slovensku, zmenil na tri dni tvár Pezinka. Skupiny mladých ľudí s ruksakmi prúdili za zábavou na lúku za mestom.

Poďakovanie za pochopenie

August 2004 / Prečítané 2217 krát
Primátor mesta Mgr. Oliver Solga ďakuje občanom mesta, najmä z ulíc Malackej a Krížnej za zhovievavosť a pochopenie, ktoré prejavili počas multimediálneho festivalu HODOKVAS v dňoch 19. - 21. augusta. Rozsiahle hudobné podujatie s vysokou návštevnosťou, určené mladým ľuďom, mohlo niektorých občanov obťažovať, avšak ono na druhej strane prináša mestu a jeho obyvateľom veľkú mediálnu propagáciu a finančný efekt, najmä obchodom a službám.

ME pretekov automobilov do vrchu na Babe

August 2004 / Prečítané 2287 krát
Triumfom slovenských reprezentantov Petra Jureňu a Jaroslava Krajčího sa skončili júlové preteky automobilov do vrchu Slovakia - Matador na Pezinskej Babe. Na podujatí, o ktorom podrobnejšie píšeme na 10. strane, sa na Seate Cupra predstavil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý patrí k veľkým nadšencom tohto športu, ktorému sa pravidelne venuje.

V októbri vyhodnotia 9. ročník celomestskej súťaže

Ing. Eva Lupová / August 2004 / Prečítané 2169 krát
Leto je v plnom prúde a s ním aj už tradičná súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Hodnotiaca komisia pri júlovom priebežnom monitorovaní mesta s potešením skonštatovala, že je tvrdá konkurencia a bude ťažko vyberať tých najlepších.

Cykloturistický chodník do Senca

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2186 krát
V najbližších dňoch dajú do užívania cykloturistický chodník medzi Pezinkom a Sencom. O jeho budovaní sa hovorilo už dlhšie, avšak na jeho realizáciu chýbali peniaze a bolo treba nájsť takú trasu, ktorá nevyvolá problémy s pozemkami, po ktorých bude prechádzať.

Veľký na rozlohu, menší na počet obyvateľov

August 2004 / Prečítané 3371 krát
Pezinok s počtom 21 819 obyvateľov je 36. najväčším mestom na Slovensku. Jeho rozloha je 7273 hektárov, s priemernou hustotou 300 obyvateľov na km2.

Schválili nový cintorínsky poriadok

August 2004 / Prečítané 2284 krát
V máji tohto roku schválilo Mestské zastupiteľstvo nový Cintorínsky poriadok mesta Pezinok. Cintorínske služby v meste na základe zmluvy z roku 1998 zabezpečuje spoločnosť Záhradnícke a cintorínske služby služby, s.r.o. Jej povinnosťou je zabezpečovať riadnu údržbu cintorínov, najmä starať sa o vonkajší vzhľad cintorínov, spoločné hroby a neprepožičané miesta, údržbu zelene, čistotu, úpravu ciest, údržbu oplotenia, o hygienické a ostatné účelové zariadenia, technickú vybavenosť na cintorínoch. Vedie riadnu evidenciu o uložení tiel a urien do hrobov a hrobiek.

Primátor oslavoval

August 2004 / Prečítané 2243 krát
Náš primátor Mgr. Oliver Solga prežíval začiatkom augusta mimoriadne rušné dni. Okrem zvyčajných pracovných povinností absolvoval aj oslavy svojho významného životného jubilea - päťdesiatky. Pri tejto príležitosti mu blahoželali nielen rodinní príslušníci ale aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman, spolupracovníci a mnohí priatelia a známi.

Aktualizácia Územného plánu

August 2004 / Prečítané 2379 krát
Mesto Pezinok pripravilo aktualizáciu Územného plánu, ktorá sa týka 28 zmien využitia niektorých území v meste. Návrh aktualizácie ÚP si budú môcť občania pozrieť od 2. do 30. septembra 2004 na MsÚ - oddelení výstavby. Bude možné nahliadnuť do mapy a dokumentácie, taktiež ústne alebo písomne podať pripomienky k navrhovaným zmenám.

Mestské zastupiteľstvo v septembri

August 2004 / Prečítané 2248 krát
Po dvojmesačných letných prázdninách znovu zasadne Mestské zastupiteľstvo, v tomto roku piatykrát dňa 10. septembra. Poslanci budú prerokúvať správu o realizácii investičnej výstavby, hodnotenie práce orgánov mesta, vyhodnotenie činnosti Informačného centra, informáciu o príprave Vinobrania a iné.

MAJETOK MESTA

August 2004 / Prečítané 2200 krát
Mesto Pezinok je vlastníkom 122 stavieb a 38 iných priestorov. Zo stavieb sú to budovy výkonu verejnej správy, školské budovy, garáže, hradby, bazény, výmenníkové stanice, kotolne. K ďalším patria byty, CO sklady, kryty a kotolne.

Netradične tradičné Vinobranie

August 2004 / Prečítané 2224 krát
V dňoch 24. - 26. septembra sa uskutoční v Pezinku netradične po roku tradičné Vinobranie. Ako sme už viackrát informovali, Mesto Pezinok sa rozhodlo oberačkové slávnosti robiť každý rok.

PROGRAM VINOBRANIA 2004

August 2004 / Prečítané 2285 krát
PIATOK, 24. septembra TRIBÚNA PRED ZÁMKOM 17.00 Prvý dúšok - slávnostné otvorenie Vinobrania 2004

Sprievodné podujatia Vinobrania

Ing. Eva Lupová / August 2004 / Prečítané 2177 krát
Malokarpatské oberačkové slávnosti majú svoj zaužívaný, rokmi osvedčený obsah a nie je dôvod ho veľmi meniť. Malé spestrenie mu však občas nezaškodí. Ostatné roky sa napríklad traduje organizovať pri tejto príležitosti semináre súvisiace s cestovným ruchom. Ani tento rok nebude výnimkou.

Hypernovu už stavajú

August 2004 / Prečítané 2386 krát
Ako nás informoval manažér výstavby firmy Ahold Slovakia Miroslav Horký, v polovici júla sa začala výstavba obchodného centra Hypernovy, ktoré dajú do užívania do konca tohto roku.

Baníci opäť do Štiavnice

Ing. Eva Lupová / August 2004 / Prečítané 2108 krát
Už piatykrát bude mať Pezinok svoje zastúpenie na tradičnom baníckom sviatku Salamander, ktorý sa uskutoční 10. - 11. septembra v Banskej Štiavnici. Delegáciu nášho mesta budú tvoriť členovia Malokarpatského baníckeho spolku pod vedením jeho predsedu Jozefa Mišutu. Ďalší člen spolku Jiří Vitáloš zase predstaví na tamojšej výstave minerálov a drahých kameňov cenné horniny z Malých Karpát. Účasť na tomto podujatí je nielen prejavom toho, že sa Pezinok hlási k svojej slávnej baníckej minulosti, ale je to aj zaujímavá prezentácia nášho mesta.

SVATBA NA TANIERI

Ing. Eva Lupová / August 2004 / Prečítané 2258 krát
Na ostatnom júnovom kurze prípravy regionálnych špecialít v rámci cyklu Ako to robili naše babky sa hovorilo o tradičnom menu a zvyklostiach na svadbách. Keďže ide o rozsiahlu tému, tejto problematike venujú aj ďalší kurz. Uskutoční sa už tradične v dielni Malokarpatského múzea v Pezinku v stredu 8. septembra o 16.00 hod. Lektorovať ho bude riaditeľka múzea PhDr. Dana Kopálová. Vstup na podujatie je voľný.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / August 2004 / Prečítané 2144 krát
Septembrový Poslanecký deň sa uskutoční druhú stredu v mesiaci, t.j. 8.9. 2004 od 16. - 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku budú pripravení diskutovať s občanmi o ich každodenných starostiach a radostiach s kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich námety a sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / August 2004 / Prečítané 2359 krát
Any zme sa nenazdáli a leto je fuč. Teda, nemyslím leto jako také, ale práznyny, dovolenky, plafky a kúpaný venku. Negdo si to užil vác negdo ménej, negdo robil tólko, že si any nefšimél, jak to utéklo a negdo nerobil nyšt a téš mu to utéklo. Také dobré leto to bolo, né?

Zlé označenie ulíc

am / August 2004 / Prečítané 2333 krát
Chcel by som upozorniť zodpovedných ľudí v meste na otrasné označenie niektorých ulíc. Vodiči i chodci, ale najmä návštevníci mesta, majú problém nájsť niektoré ulice. Zoberme si povedzme Mýtnu ulicu.

Letný turistický tábor

August 2004 / Prečítané 2319 krát
Pre všetky deti sa brány školy nezatvorili 30. júna, keď dostali vysvedčenia. Školský klub detí pri ZŠ Kupeckého vyšiel v ústrety požiadavkám rodičov a usporiadal šesťdňový denný tábor zameraný na turistiku a spoznávanie okolia Pezinka. Tridsať detí spolu s dvoma vychovávateľkami navštívili Červený Kameň, Náučný banský chodník, ZOO v Bratislave, plaváreň v Pezinku a absolvovali pešie túry zo Zochovej chaty do Modry a z Vinosadov do Kučišdorskej doliny.

Projekty internetizácie škôl

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2234 krát
Slovak Telecom pomáha na Slovensku realizovať reformy na školách zamerané na informačné technológie a kvalitu vzdelávania. Podobné projekty sa už uskutočňujú v okolitých krajinách a s cieľom vzdelávať nielen žiakov, ale aj učiteľov. Najväčšia pozornosť sa venuje obsahu vzdelávania, technológiám a nadstavbovým formám vzdelávania. Lídrom tohto systému vzdelávania je Deutsche Telekom v Nemecku.

Svetový deň prvej pomoci

mh / August 2004 / Prečítané 2203 krát
Oslavy Svetového dňa prvej pomoci sa uskutočnia v sobotu 11. septembra o 11.00 hod. na verejných priestranstvách v meste (Zámocký park). Podujatie je určené širokej verejnosti i lokálnym komunitám a má povzbudiť k spolupráci všetky zložky krízového manažmentu a zdravotníckych činností Červeného kríža a jeho partnerov. Podujatie bude mať celosvetový rozmer, zvýrazní ho reťaz humanity a pomoci, ktorá prejde okolo sveta.

Aktívna spravodlivosť o zdravie

Ing. Eva Lupová / August 2004 / Prečítané 2181 krát
Po skúsenostiach z iných miest inicioval Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) so sídlom v Senci prípravu Dňa zdravia aj na pôde Pezinka. Jeho cieľom je aktivovať čo najširšiu verejnosť k starostlivosti o svoje zdravie.

Pezinčan k Vinobraniu

August 2004 / Prečítané 2239 krát
Aj v tomto roku v septembri pri príležitosti Vinobrania (24. - 26.9.) vyjde Pezinčan vo zvýšenom náklade s osobitnou prílohou. V čísle nájdete podrobný program Vinobrania a zaujímavosti zo súčasnosti i histórie vinárstva a vinohradníctva v našom meste a regióne. Podnikateľom zároveň ponúkame väčší priestor na inzerciu, ktorú si možno objednať priamo v redakcii najneskôr do 6. septembra.

OCHUTNÁVALI NAŠE VÍNA

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2250 krát
Slovenský zväz záhradkárov v Senci usporiadal v dňoch 24. - 25. júla II. ročník ochutnávky malokarpatských vín v hoteli Senec na Slnečných jazerách. Medzi 22 vystavovateľmi boli i šiesti pezinskí výrobcovia vín - Vitis, s.r.o., Víno Matyšák, Borik-Víno, Vinkova, Víno Ludvik a Peter Ščepán.

Pozor na mikrospánok!

August 2004 / Prečítané 2254 krát
Aj keď sa dovolenkové obdobie pomaly už končí, a dlhé cesty vodičov sa obmedzia, je stále aktuálne, varovanie Okresného riaditeľstva Policajného zboru čo sa týka koncentrácie vodičov počas jazdy. Najväčšie riziko prináša najmä cestovanie v noci. Únava a preťaženie z príprav na dlhšiu cestu sa môže prejaviť znížením výkonnosti, celkovou skleslosťou a momentálnym výpadkom pozornosti, keď človek prestáva vnímať svoje okolie. Práve vtedy sú vodiči najviac ohrození mikrospánkom.

Perspektíva výstavby rodinných domov

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 4761 krát
Perspektíva výstavby rodinných domov v Pezinku zaujíma mnohých Pezinčanov, najmä mladých ľudí. O niektorých zámeroch sme už písali, o niektorých sa hovorí. Snažili sme sa získať čo najviac infomácií, aby sme vám poskytli komplexnejší pohľad na bytovú výstavbu v našom meste. Potrebné informácie nám poskytol vedúci oddelenia výstavby MsÚ v Pezinku Ing. Michal Ondrovič.

Hasiči predviedli svoju zručnosť

tš / August 2004 / Prečítané 4003 krát
Na júnových leteckých dňoch v Bratislave sa prezentovali aj hasiči z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Pezinku pod vedením mjr. Jozefa Rybárika. Naši záchranári predviedli svoje schopnosti a zručnosti pri likvidácii požiaru pomocou Oto vaku a hasenie z vrtuľníka s použitím Bambi vaku.

Spomíname

August 2004 / Prečítané 2235 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

August 2004 / Prečítané 2185 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

August 2004 / Prečítané 2380 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

August 2004 / Prečítané 3095 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Medzinárodný festival dychových hudieb

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2629 krát
Tretí augustový víkend popri Hodokvase, patril aj dychovej hudbe. Po dva dni vyhrávali dychovky na 4. ročníku Medzinárodného festivalu Dychovky v preši. Kým v sobotu a v nedeľu dopoludnia sa konali koncerty na rôznych miestach v meste, v nedeľu popoludní sa dychovky v sprievode od Domu kultúry presunuli na nádvorie pezinského Zámku, kde sa uskutočnila súťažná časť festivalu.

V ríši vzácnych minerálov

Andrea Štefčíková / August 2004 / Prečítané 4814 krát
Vzácne kamene majú svoju silu. Znovu dokázali pritiahnuť aj ľudí z Pezinka i z iných miest na výstavu Permoník, ktorá sa v meste konala už desiatykrát. Už tradične prišli vystavovatelia zo Slovenska a z Českej republiky. Každý z nich mal svojskú zbierku, z ktorej vyžarovalo malé osobno. Videli sme kamene z celého sveta. Z Brazílie takmer pol metra vysoké ametysty, mesačné kamene, či úlomky asteroidov, vyleštené skameneliny, či obrovské šišky z Kalifornskej borovice, z Tibetu sa predávali soľné lampy. Na odbyt išli najviac asi malé kúsky farebných polodrahokamov.

Výstava starých tehál v múzeu

Andrea Štefčíková / August 2004 / Prečítané 3189 krát
V pezinskom Mestskom múzeu nainštalovali v júli výstavu, aká azda na Slovensku vôbec ešte nebola. Iniciátorom výstavy tehál pod názvom Pálená krása bol pracovník múzea Peter Wittgrúber, ktorému sme položili pár otázok. l Ako vznikla táto výstava a čo je jej cieľom?

Kresby a grafiky OLIVERA SOLGU

Vladimíra Büngerová / August 2004 / Prečítané 3846 krát
Vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku otvorili 3. augusta výstavu kresieb a grafík Olivera Solgu pod názvom Definície humoru.

Pripomíname si 60. výročie SNP

plk. v.v. Ing. Ľudovít Šušol / August 2004 / Prečítané 2404 krát
V tomto roku si pripomíname 60. výročie Slovenského národného povstania, jedného z najväčších protifašistických vystúpení v Európe. V auguste 1944, v zložitej situácii na európskych frontoch druhej svetovej vojny, začal náš ľud ozbrojený boj proti nemeckému nacizmu a jeho domácim prisluhovačom. Začalo sa Slovenské národné povstanie. V ňom sme deklarovali, že sa hlásime k demokratickým protifašistickým silám Európy a sveta.

Ženy v partizánskom odboji 60. výročie SNP

MM / August 2004 / Prečítané 3029 krát
60. výročie Slovenského národného povstania a protifašistického odboja je významným medzníkom nielen v histórii nášho národa, ale aj tých, ktorí sa na tomto odboji zúčastnili. Patria sem mnohé dievčatá a ženy, ktoré s nasadením vlastného života pôsobili ako ilegálne pracovníčky v partizánskom hnutí, roztrúsené po našich horách.

Položili svoje životy v Slovenskom národnom povstaní

August 2004 / Prečítané 2329 krát
generál Karol Pekník rotný Ján Maršo desiatnik Ladislav Serňák desiatnik Štefan Slimák

Hospodárske fórum

August 2004 / Prečítané 2201 krát
Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory usporiadajú 8. septembra 2004 v divadle WEST v Bratislave seminár na tému Regionálne hospodárske fórum - možnosti rozvoja spoločnosti v podmienkach EÚ. Súčasťou celodenného podujatia budú i workshopy o možnostiach financovania projektov zo štátnych fondov a podnikateľský sektor a metodika spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Bližšie informácie na tel. č. 02/4829 1247.

POLÍCIA INFORMUJE

ev / August 2004 / Prečítané 2235 krát
Ukradol pílu V predajni Agrofox v Pezinku predvádzala predavačka neznámemu páchateľovi motorovú pílu, ten do nej náhle sotil a z predajne s pílou utiekol. Poškodenej firme tým spôsobil škodu viac ako pätnásť tisíc korún.

Zmena sídla úradu

Ing. Eva Lupová / August 2004 / Prečítané 2272 krát
Oddelenie posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa 29. júla pesťahovalo na adresu Internát SOU, Komenského 29, Pezinok, 3. poschodie, č. kanc. 419, 420 a 421, tel. 033/6908 030.

Na Babe víťazstvá Krajčího a Jureňu

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2275 krát
Pezinská Baba sa cez posledný júlový víkend stala dejiskom 7. podujatia seriálu majstrovstiev Európy v pretekoch automobilov do vrchu Slovakia - Matador.

VODNÉ LYŽOVANIE

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2999 krát
V Neratoviciach v Česku sa uskutočnili Majstrovstvá Európy vo vodnom lyžovaní za člnom, na ktorých sa zúčastnili i Pezinčania - Matej Kunert (17) a Marek Mlynek (13), obaja pretekajúci za AŠK Inter Bratislava.

Veľké zmeny v kádri v PŠC Pezinok

pr / August 2004 / Prečítané 2801 krát
V nedeľu 15. augusta odštartovali futbalisti PŠC Pezinok tohtoročnú sezónu v III. bratislavskej lige. Na domácom ihrisku privítali Veľké Leváre a prítomných fanúšikov potešili nielen vysokým víťazstvom 7:0 ale aj peknou útočnou hrou, ktorá sa divákom musela páčiť. V 2. kole Pezinčania podľahli Svätému Juru na jeho ihrisku 0:1.

DŽUDO HALA

pr / August 2004 / Prečítané 3037 krát
V areáli ZŠ Fándlyho ul. vyrástla zaujímavá stavba - džudo hala. Iniciátorom jej zrodu bol 1. Judo club Pezinok za veľkej podpory primátora O. Solgu.

Veľká cena Slovenska v orientačnom behu

pr / August 2004 / Prečítané 2169 krát
V terénoch Malých Karpát v okolí Pezinka sa v dňoch 8. - 11. júla konal už 28. ročník Veľkej ceny Slovenska a zároveň 46. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinka v orientačnom behu. Predstavilo sa na ňom vyše 400 pretekárov z 20 krajín na tých istých tratiach ako počas minuloročných 2. Majstrovstiev Európy dorastu, ktoré sa konali v našom regióne.

Ligisti z M. Boleslavi na sústredení v Pezinku

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2277 krát
Mladoboleslavskí futbalisti, nováčik českej najvyššej súťaže, absolvovali v júli herné sústredenie v Pezinku. Futbalisti z nášho družobného mesta boli ubytovaní v hoteli Istota v Kučišdorfskej doline, odkiaľ si odskočili na prípravné zápasy s bratislavským Interom a Slovanom a do Viedne, kde hrali s RAD Belehrad.

Filip Polc majstrom SR v zjazde

pr / August 2004 / Prečítané 2248 krát
Pezinský cyklista Filip Polc sa stal v Žiline majstrom Slovenska v zjazde na horských bicykloch. 22-ročný Filip, ktorý preteká za vlastný klub Polc Pezinok, štartoval na prelome júla a augusta aj na majstrovstvách Európy horských cyklistov v poľskom meste Walzbrzych Ksiaz, kde obsadil vo fourcrosse 9. miesto a v zjazde 16. miesto.

Peter Valka na paralympiádu do Atén

pr / August 2004 / Prečítané 2441 krát
V 36-člennej nominácii Slovenského paralympijského výboru na XII. letné paralympijske hry do Atén sa objavil aj Pezinčan Peter Valka. V dňoch 17. - 28. septembra bude spolu s ďalšími deviatimi stolnými tenistami reprezentovať Slovensko na najvýznamnejšom sviatku telesne postihnutých športovcov. Bude to pre neho prvá účasť na paralympiáde. V Aténach sa predstaví vyše 4000 športovcov zo 130 krajín.

Medzinárodný turnaj mládeže

August 2004 / Prečítané 2277 krát
V dňoch 17. - 19. augusta sa uskutočnil 14. ročník medzinárodného futbalového turnaja žiakov ročníka 1993 a kategórie prípravka ročník 1994 v Budapešti.1994 v Budapešti.

Partnerská knižnica Národnej rady SR

Mgr. Anna Gašparovičová / August 2004 / Prečítané 2454 krát
V minulých dňoch získalo 34 verejných knižníc na Slovensku štatút Partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky. Jednou z nich je Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Ivana Poláčková vyhrala na Zlíntalente

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 3775 krát
V metropole juhovýchodnej Moravy Zlíne sa uskutočnil 9. ročník hudobného festivalu RVC Zlíntalent 2004. Festival si kladie za cieľ hľadať nové tváre a talenty pre český šoubiznis. Do speváckej súťaže sa v tomto roku prihlásilo 453 uchádzačov. Medzi nimi bola jediná zo Slovenska, osemnásťročná Pezinčanka Ivana Poláčková. Do súťaže ju prihlásil Vašo Patejdl, s ktorým spolupracuje na jeho vlastnej platni, ktorá by sa mala objaviť na trhu v septembri tohto roku.

OSLÁVILA 104. NARODENINY

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2214 krát
Najstaršia občianka Pezinka pani Zuzana Masaryková oslávila 9. augusta 104. narodeniny. Pri tejto príležitosti jej blahoželali najbližší rodinní príslušníci i primátor mesta Oliver Solga.

Program Kultúrneho centra

August 2004 / Prečítané 2184 krát
September 2004

Program kina v Dome kultúry

August 2004 / Prečítané 2278 krát
September 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

August 2004 / Prečítané 2280 krát
September 2004

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

August 2004 / Prečítané 2408 krát
September 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

August 2004 / Prečítané 2022 krát
September 2004

Humoresky Vladimíra Nosáľa

Milan Oravec / August 2004 / Prečítané 2310 krát
Pred siedmimi rokmi dotĺklo srdce známeho rozhlasového redaktora a humoristu, 55-ročného Vladimíra Nosáľa. Jeho populárne, zábavné relácie si iste pamätajú mnohí poslucháči Slovenského rozhlasu.