Premiér na železničnom eurokoridore

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 3454 krát
Na pezinskej železničnej stanici sa uskutočnilo 11. júna symbolické otvorenie druhej etapy modernizácie železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Bratislava Rača - Trnava, ktoré sa nachádzajú na V. železničnom eurokoridore.

Nízka účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu

Jún 2004 / Prečítané 2195 krát
Prvé historické voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku zaznamenali extrémne nízku účasť voličov, najnižšiu zo všetkých krajín únie. Na voľbách sa zúčastnilo iba 16,96 percent oprávnených voličov. Vyhrala ich SDKÚ so 17,09 percent, pred ĽS-HZDS 17,04, Smerom 16,89, KDH 16,19 a SMK 13,24. Týchto päť strán si rozdelí 14 poslaneckých mandátov: SDKÚ 3, ĽS-HZDS 3, Smer 3, KDH 3, SMK 2.

Keramické trhy

Jún 2004 / Prečítané 4875 krát
Dvojdňové júnové Keramické trhy Pezinok 2004 sa stali začiatkom novej tradície podujatia s medzinárodnou účasťou keramikov - výrobcov tradičnej hrnčiny a fajansy, ale aj keramikov výtvarníkov. Opäť sa udialo v našom meste čosi skvelé, zaujímavé.

CIBULÁK 2004 - 16. ročník skvelého festivalu

pr / Jún 2004 / Prečítané 2096 krát
V piatok 25. a v sobotu 26. júna sa uskutoční na rôznych miestach Pezinka 16. ročník medzinárodného divadelného festivalu Cibulák. Vyvrcholí tým približne ročná práca na prípravách tohto podujatia, na ktoré si už zvykli nielen pezinskí fanúšikovia kvalitných divadiel.

Pezinok a okolité obce založili mikroregión

Jún 2004 / Prečítané 2371 krát
Mesto Pezinok prekvapujúco nevstúpilo do Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, ale spolu s okolitými obcami založilo mikroregión. Na dôvod sme sa spýtali primátora Olivera Solgu:

Mestské zastupiteľstvo v júli

Jún 2004 / Prečítané 2145 krát
Štvrté riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto roku sa uskutoční 2. júla o 8.30 hod. v zasadačke na mestskom úrade. Poslanci budú prerokúvať správu o plnení rozpočtu, stave zelene, správu o stave pasportizácie a vysporiadania majetku mesta, správu o stave školských budov a zariadení, vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky a iné. Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude konať až po letných prázdninách 10. septembra.

PROSPEKTY PEZINKA

Ing. Eva Lupová / Jún 2004 / Prečítané 2197 krát
Súčasťou príprav na letnú turistickú sezónu zo strany samosprávy mesta je vydanie novej mapy Pezinka a prospektu Po pezinských uličkách. Oba materiály by mali byť záujemcom k dispozícii v Informačnom centre na Radničnom námestí č. 9 už začiatkom júla. Vyjde nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a nemčine.

Špeciálny súd definitívne do kasární

Jún 2004 / Prečítané 2351 krát
Po skončení činnosti vojenského útvaru v Pezinku odovzdalo Ministerstvo obrany SR uvoľnené objekty kasární rezortu spravodlivosti. Ten tam chce definitívne umiestniť špeciálny súd na prejednávanie prípadov závažnej trestnej činnosti. V objekte bude umiestnená tiež justičná akadémia, ktorá bude zabezpečovať vzdelávanie prokurátorov a vyšších justičných pracovníkov.

Nové nariadenie o miestnych poplatkoch

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 2151 krát
Nové zákony č. 24/2004 a 218/2004 Z.z. priniesli zmeny v oblasti komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a miestnych poplatkov. Druhý zákon zrušil poplatok zo vstupného, predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a reklamy.

Najlepší v literárnej súťaži

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 2361 krát
V tomto roku sa uskutočnil už XII. ročník Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinka. Komisia v zložení PaedDr. René Bílik, CSc. (predseda), Magdaléna Steinerová, PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc., Daniela Debnárová posudzovala 77 súťažných prác prózy a poézie. Ceny udelila týmto súťažiacim:

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Jún 2004 / Prečítané 2143 krát
Júlový poslanecký deň sa uskutoční prvú stredu v mesiaci - 7.7. od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva budú pripravení diskutovať s občanmi o ich každodenných starostiach a radostiach súvisiacich s kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich námety a sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.

Chcete opravovať hradby?

Mestský úrad / Jún 2004 / Prečítané 2138 krát
Mesto Pezinok hľadá záujemcov o opravy mestských hradieb, najmä v profesiách murár a kamenár. Práca je vhodná predovšetkým pre študentov a dôchodcov a bude sa vykonávať v letných mesiacoch júl až september.

Mestské ocenenia jednotlivcom i kolektívom

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 2219 krát
Každoročne v deň výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinka (14.júna) sa koná slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa odovzdávajú ocenenia významným osobnostiam a kolektívom. V tomto roku sa akt odovzdania ocenení uskutočnil v zasadačke mestskej rady v Starej radnici. Ocenenia z rúk primátora Olivera Solgu prevzali:

Oživenie folklórnych tradícií

Ing. Eva Lupová / Jún 2004 / Prečítané 2140 krát
Týždeň malokarpatského folklóru vyvrcholí v Pezinku v nedeľu 4. júla folklórnym festivalom Návraty. Aj jeho 2. ročník sa uskutoční pri príležitosti otvorenia pezinského Kultúrneho leta v priestoroch pred Zámkom. V programe, ktorý sa začne o 16. hod., sa predstavia folklórne skupiny zo Šenkvíc, Senca, Častej a z pezinskej Základnej umeleckej školy.

PEZINSKÉ ČÍSLA

Jún 2004 / Prečítané 2147 krát
20 rokov od vzniku džuda v Pezinku; 55 rokov trvania partnerstva miest Pezinka a Mladej Boleslavi; 130 rokov od založenia dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku; 1994 rok vzniku Klubu podnikateľov mesta Pezinka (10-ročné jubileum).

O Ponuke pre turistov

Ing. Eva Lupová / Jún 2004 / Prečítané 2148 krát
Na začiatku letnej turistickej sezóny pozýva Mestský úrad v Pezinku všetky subjekty cestovného ruchu na stretnutie, ktoré sa tentoraz uskutoční v stredu 30. júna o 17. hod. v budove úradu, v zasadačke č. 12.

Spýtali sme sa primátora Olivera Solgu

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 2273 krát
l Pán primátor, prečo bol na orientačných tabuliach v grinavskej časti mesta prelepený text - časť Grinava? - Pretože nebol v súlade so zákonom o označení miest a obcí. Miestna časť Grinava oficiálne neexistuje, v takom prípade by musela mať štatút a svoje zastupiteľstvo. Nie je to žiadny krok proti Grinave, ale zákon musíme dodržiavať.

Milí čitatelia,

redakcia / Jún 2004 / Prečítané 2110 krát
dovoľujeme si vás upozorniť, že najbližšie číslo Pezinčana vyjde skôr ako inokedy. Termínom vydania bude tentoraz piatok 16. júla. Vychádzame tým v ústrety pracovníkom tlačiarne, aby si mohli čerpať dovolenky. O Pezinčana vás nepripravíme ani cez letné dovolenkové obdobie, v auguste vyjde v piatok 27.8. a v septembri v stredu 22.9. (k Vinobraniu).

Deti tentoraz oslavovali v kulturáku

pr / Jún 2004 / Prečítané 2119 krát
V našom meste sa Medzinárodný deň detí tradične oslavuje vždy v prvú júnovú sobotu. Organizátormi celomestských osláv sú firma Grafit Milan Grell, Mesto Pezinok, Kultúrne Centrum a Centrum voľného času.

Ďakujeme inštruktorom plávania

Jún 2004 / Prečítané 2325 krát
Vieme, že uznania a poďakovania je v našej spoločnosti oveľa menej ako kritík a sťažností. Preto by sme sa chceli prostredníctvom Pezinčana v našom mene i žiakov 3. ročníka, ktorí sa v dňoch 10. - 14. mája zúčastnili na plaveckom výcviku v krytej plavárni v Pezinku, poďakovať inštruktorom plaveckého výcviku pod vedením Rudolfa Teplanského, za profesionálnu prácu a výborný prístup k deťom.

AD: Otvorený list riaditeľovi Tesca

Peter Lüttmerding / Jún 2004 / Prečítané 2315 krát
V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili otvorený list riaditeľovi Tesca, v ktorom sa čitateľka Ing. Martina Monošová zo Starého dvora pýtala, či by nemohli vybudovať chodník popri potoku Saulak do nového hypermarketu. V odpovedi na otvorený list sa píše:

SENIORI SÚŤAŽILI

Viera Fridrichová / Jún 2004 / Prečítané 2263 krát
Vo štvrtok 14. mája sa členovia pezinskej Jednoty dôchodcov zúčastnili na 1. ročníku Obvodných športových hier seniorov v Modre. Organizačne ich pripravila Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) Modra s Okresným výborom JDS Pezinok.

Poďakovanie

Jún 2004 / Prečítané 2019 krát
Pedagógovia a žiaci Základnej školy na Kupeckého ul. v Pezinku ďakujú nadácii Revia a Mestu Pezinok za finančnú podporu, ktorú sme dostali v rámci schválených projektov. Zriadená bude Oáza pokoja v areáli školy a skvalitní sa aj technické zabezpečenie vydávania školského časopisu Informáčik. Uskutočnili sa tiež kvalitné športové podujatia pre všetky vekové kategórie detí.

Slávnostná akadémia

Mgr. Alena Golianová / Jún 2004 / Prečítané 2154 krát
Viac ako sto detí vystúpilo na slávnostnej akadémii na ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku. Svojim vystúpením pozdravili nielen rodičov pri príležitosti sviatkov Dňa matiek a otcov, ale v dopoludňajšej generálke sa predstavili svojim spolužiakom.

Aký bol Deň úsmevu?

Zuzana Frnová / Jún 2004 / Prečítané 2191 krát
V Pezinku sa 28. mája konal už III. ročník kampane Deň úsmevu, ktorý zorganizovala REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia vo viacerých mestách a obciach regiónu Malokarpatskej vínnej cesty. Kvôli daždivému počasiu deti nemohli naplno prezentovať svoju šikovnosť, no aj napriek tomu šírili medzi ľuďmi v uliciach mesta radosť a úsmev.

Pozor na požiare!

npor. Alžbeta Jarošová / Jún 2004 / Prečítané 2213 krát
V období žatvy a zberu krmovín v roku 2003 vzniklo v okresoch Senec a Pezinok 17 požiarov, s priamou škodou vyše tridsať tisíc Sk. Takmer za každým požiarom je možné nájsť ľudský faktor, či už ide o požiare zapríčinené nedodržiavaním technického stavu poľnohospodárskej zberovej a pozberovej techniky, manipuláciou s otvoreným ohňom v prírode a nekontrolovanými hrami detí so zápalkami.

JUNIÁLES NA SIRKOVEJ

ph / Jún 2004 / Prečítané 2192 krát
Združenie občanov na pomoc blížnemu svojmu Hilárko a Miestny klub Slovenského orla organizujú 27.6. 2004 o 15.00 hod. benefičný Juniáles na Sirkovej - U Hilára. O občerstvenie a hudbu je postarané.

Vyšla Ročenka samosprávy Pezinok 2003

Jún 2004 / Prečítané 2186 krát
Mesto Pezinok vydalo Ročenku samosprávy Pezinok 2003, v ktorej je finančné vyhodnotenie hospodárenia mesta a mestských organizácií za minulý rok, ako aj rozpočet mesta na rok 2004. Ročenka vyšla v náklade 300 výtlačkov a záujemcovia ju môžu získať v Informačnom centre na Radničnom nám. 9 alebo v elektronickej podobe na webovej stránke mesta www.pezinok.sk.

UNICEF TOUR 2004 - turistika pre všetkých

J. Dudová / Jún 2004 / Prečítané 2282 krát
Cesta lesom plným zábavy a dobrôt sa začína 27. júna (nedeľa) od 8.30 - 10.00 hod. z pezinského Kameňolomu pod Babou (autobus SAD odchádza 8.05 h. z námestia) a vedie po vyznačenom Huncokárskom chodníku. Pozývame naň deti, rodičov aj starých rodičov a všetkých, ktorí chcú prežiť pekný deň uprostred Malých Karpát.

Na degustáciu vybrali Vinársky dom

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 2233 krát
Na jeseň sa uskutoční v Modre 13. ročník medzinárodnej prehliadky vín Vinofórum. Podľa slov jedného z hlavných organizátorov Prof. Fedora Malíka bude mať účasť na tomto významnom vinárskom podujatí aj Pezinok:

Mestská polícia Pezinok vypisuje výberové konanie

Jún 2004 / Prečítané 2257 krát
na obsadenie voľných miest príslušníkov mestskej polície PODMIENKY: - dosiahnutý vek 21 rokov - úplné stredoškolské vzdelanie - bezúhonnosť - telesná a duševná spôsobilosť - úspešné absolvovanie výberového konania

Seminár o vínnych cestách

Jún 2004 / Prečítané 2179 krát
Mesto Pezinok, Združenie Malokarpatská vínna cesta a Vidiecky parlament na Slovensku usporiadajú seminár pod názvom Vínne cesty na Slovensku - dnes a zajtra, ktorý bude sprievodným podujatím Vinobrania v Pezinku.

Projekty REVIE

Zuzana Frnová / Jún 2004 / Prečítané 2112 krát
V rámci otvoreného grantového programu nadácie REVIA boli v druhom grantovom kole 1. júna schválené v Pezinku projekty: 1. Lucia Matiašková - Rekonštrukcia detského ihriska Muškát I. - II. etapa - 3200 Sk, 2. Spolok DH Cajlané - Dychovky v preši - IV. ročník - 8000 Sk, Pax Christi Slovakia - Letný detský tábor PCHS - 2000 Sk, 4. OZ P.R.D. - Cibulák - 16. ročník medzinárodného divadelného festivalu - 10000 Sk, 5. ZŠ Kupeckého - Informáčik - II. etapa - 8400 Sk.

Senčania pozývajú

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 2203 krát
V príjemnom prostredí Slnečných jazier v Senci sa v dňoch 2. a 3. júla uskutoční medzinárodný letný open-air festival Masters of rock. Hviezdami programu budú kapely Europe a Helloween. Program: piatok 2. júla

Cínové nádoby v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

Vladimíra Büngerová / Jún 2004 / Prečítané 2662 krát
V stálej expozícii Malokarpatského múzea v Pezinku v časti Cechy sa nachádza pomerne rozsiahla kolekcia reprezentačných cínových nádob - kanvíc, fliaš a korbelov jednotlivých cechov kožušníkov, pekárov, tesárov, mlynárov, tkáčov a jedinečným kusom expozície dejín mesta je kanvica mestskej rady s figurálnou rytou výzdobou.

Spomíname

Jún 2004 / Prečítané 2260 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Jún 2004 / Prečítané 2128 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

Jún 2004 / Prečítané 2137 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Jún 2004 / Prečítané 3997 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Program 16. ročníka medzinárodného divadelného festivalu Cibulák 2004

Jún 2004 / Prečítané 2246 krát
PIATOK, 25.6. 16.00 Divadlo Maškrta (SR) - Pavilón snov a nápadov, Lekáreň, Záhradná ul. 17.00 Bábkové divadlo na rázcestí (SR) - O Štoplošovi loptošovi, Lekáreň, Záhradná ul. 18.00 Bábkové divadlo na rázcestí (SR) - Tvorivá dielňa pre deti, E-planet, Štefánikova ul. 5 18.00 Túlavé divadlo (SR) - Woody Allen: Boh, Nádvorie Zámku

Dom kultúry ožil spevom amatérskych spevákov

pr / Jún 2004 / Prečítané 3435 krát
V prvú júnovú nedeľu sa uskutočnil už VI. ročník súťaže amatérskych spevákov Pezinok spieva - spievajte s nami. Toto podujatie si už našlo svojich verných fanúšikov i súťažiacich, ktorí aj tento rok uprednostnili účasť na súťaži pred príjemnou slnečnou nedeľou.

Osladili život cukrovkárom

Andrea Štefčíková / Jún 2004 / Prečítané 2194 krát
Potlesk, úsmev a hudba plná ducha 20-tych rokov. To všetko charakterizovalo stretnutie diabetikov na Májových šansónoch večer 29. mája v pezinskom kultúrnom stánku.

Náš zbor tretí

Jún 2004 / Prečítané 2215 krát
Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda absolvoval na prelome mája a júna desaťdňový zájazd do Estónska, kde sa zúčastnil na medzinárodnom festivale speváckych zborov. Naši speváci si opäť viedli vynikajúco a v silnej konkurencii obsadili tretie miesto. V meste Pärnu nacvičili so Štátnym symfonickým orchestrom Estónska IX. symfóniu od L. van Beethovena Óda na radosť.

Hodokvas bude v auguste

pr / Jún 2004 / Prečítané 2093 krát
Fanúšikovia letných festivalov z Pezinka a blízkeho i vzdialenejšieho okolia sa opäť môžu tešiť na multimediálny festival Hodokvas. Ten tohtoročný sa uskutoční opäť na lúke na Malackej ceste v dňoch 19. - 21. augusta.

Nevšedný zážitok

Stanislav Pátek / Jún 2004 / Prečítané 2181 krát
Pre milovníkov spevu a poézie pripravili v nedeľu 25. apríla dve študentky v reprezentačnej sále v Starej radnici veľmi zaujímavý kultúrny program. V precíznom podaní sme počuli piesne starých a súčasných majstrov, s ktorým sa predstavila Diana Deáková, študentka Cirkevného konzervatória v Bratislave. Najmä Mozartove skladby vynikli vďaka jej jasnému, čistému sopránu.

VÝSTAVA MAČIEK

Jún 2004 / Prečítané 2260 krát
Občianske združenie U psej matere usporiadalo II.ročník výstavy mačiek. Pri tejto príležitosti sa konali i súťaže o najkrajšie mačky a kráľa domácich mačiek. Na podujatí sa zúčastnili nielen chovatelia týchto u nás rozšírených domácich zvierat, ale tiež mnohí rodičia s deťmi.

Trasa cyklomaratónu cez tri partnerské mestá

pr / Jún 2004 / Prečítané 2635 krát
V dňoch 4. - 6. júna sa uskutočnil 2. ročník Cyklomaratónu. Podobne ako v minulom roku aj teraz jeho trasa viedla cez tri partnerské mestá Pezinok, Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár. Tento ročník však trval tri dni. A hoci počasie pár dní pred štartom neveštilo nič dobré, napokon sa na štarte zišlo 24 cyklistov.

Bojoval proti nemeckému fašizmu

MM / Jún 2004 / Prečítané 2590 krát
Plk. Ing. Ľudovít Šušol pochádza z povstaleckej baníckej obce Cígeľ, neďaleko Prievidze, hoci sa narodil v rakúskom Badene, kde jeho rodičia chodievali na sezónne práce. Nie div, že sa u neho od mladosti formovalo sociálne cítenie.

Seminár o spolupráci

Jún 2004 / Prečítané 2249 krát
V pondelok 28. júna sa uskutoční v hoteli Vinársky dom v Pezinku seminár SLOVENSKO-RAKÚSKA VÍNNA CESTA, na ktorom bude prezentovaná ďalšia možnosť spolupráce slovenských a rakúskych vinárov a vinohradníkov.

Ambiciózny projekt obchodného centra SAHARA shopping park

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 3151 krát
O pár dní bude otvoria nový hypermarket Tesco, ktorý bude súčasťou obchodného centra s označením SAHARA shopping park. Jeho vybudovanie bude významným prelomom v rozvoji obchodnej siete a služieb v Pezinku, ktoré doteraz v tomto smere za ostatnými mestami značne zaostávali. Aký názor má na to primátor mesta Oliver Solga?

Súťažia o vecné ceny

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 2168 krát
Centrum voľného času v Pezinku od roku 2002 organizuje vedomostnú súťaž pre deti pod názvom Pezinský milionár.

Program a sprístupnenie pamätihodností Pezinka v júli

Ing. Eva Lupová / Jún 2004 / Prečítané 2004 krát
Vychádzky: 1.7. (štvrtok) o 17.00 hod. - Cajlanský kostol (autobus z námestia o 16.40 hod.) 10.7. (sobota) o 16.00 hod. v obradnej sieni Starej radnice - spomienkové stretnutie na tému: Život a dielo spisovateľa a kňaza P. Jozefa Bráneckého SchP za účasti emeritného provinciála rehole piaristov P. Alojza Jozefa Horvátika SchP

Agentúra pre sprostredkovanie práce - Šanca pre mnohých

Jún 2004 / Prečítané 2383 krát
Veľký problém, ktorý sa dotýka väčšiny regiónov Slovenska je vysoká miera nezamestnanosti. Úradom práce v zahraničí a teraz miestami aj na Slovensku pomáhajú situáciu riešiť agentúry pre sprostredkovanie práce.

Juniorské volejbalistky VTC vyhrali druhýkrát turnaj v Brne

pr / Jún 2004 / Prečítané 4070 krát
V nedeľu 22. mája sa juniorské volejbalistky VTC Pezinok zúčastnili na tradičnom medzinárodnom volejbalovom turnaji Veľká cena Brna. Bol to už 38. ročník tohto turnaja a naše hráčky si na ňom počínali skvele, keď v konkurencii 15 družstiev zvíťazili a zopakovali tak vlaňajšie prvenstvo. V deviatich zápasoch hraných na dva sety nenašli premožiteľa a stratili len tri sety.

Minifutbalový turnaj

OV / Jún 2004 / Prečítané 1956 krát
V sobotu 26. júna od 8.00 hod. sa uskutoční na ihrisku TJ Baník Pezinok 9. ročník minifutbalového turnaja Nový život Cup, Memoriál Milana Bacigála. Na turnaji sa zúčastní dvadsať mužstiev z Pezinka, Bratislavy, Piešťan, Prievidze a Topoľčian. Organizátori pozývajú všetkých fanúšikov malého futbalu, dobrého gulášu a slovenského piva na príjemné prežitie sobotňajšieho dňa.

Jubileum slávneho rodáka

pr / Jún 2004 / Prečítané 2024 krát
Šachový mysliteľ a teoretik Richard Réti sa narodil 28.5. 1889 v Pezinku. Od detstva prejavoval veľké nadanie na matematiku, ktorú neskôr študoval na univerzite vo Viedni. Štúdium však nedokončil a začal sa profesionálne venovať šachu.

Spomínali na slávne časy Slovakofarmy

pr / Jún 2004 / Prečítané 4569 krát
V sobotu 5. júna sa v športovej hale na Komenského ulici uskutočnil 1. ročník basketbalovej exhibície Pezinok basket show, ktorej cieľom bolo pripomenúť slávne časy basketbalovej Slovakofarmy.

Schválili dotácie pre mládežnícky šport

Jún 2004 / Prečítané 2095 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo na návrh Komisie mládeže a športu finančnú podporu mládežníckemu športu na II. polrok 2004. Zo sumy 400 tisíc Sk dostanú: TJ Baník 36 tisíc, Mládežnícky basketbalový klub 90 tisíc, VTC Pezinok 75 tisíc, Grinavský futbalový klub 36 tisíc, ŠK hádzanej Agrokarpaty 53 tisíc, Pezinský športový klub 110 tisíc.

Memoriál Karola Ševčíka

pr / Jún 2004 / Prečítané 2163 krát
V stredu 2. júna sa na štadióne PŠC Pezinok uskutočnil futbalový turnaj žiakov pezinských základných škôl - Memoriál Karola Šefčíka. Bol to už štvrtý ročník spomienky na tohto bývalého úspešného pezinského hráča a trénera. Turnaj sa konal pod záštitou futbalového klubu PŠC v dvoch kategóriach - do 12 rokov a nad 12 rokov. Zúčastnilo sa na ňom vyše 100 detí zo základných škôl Fándlyho, Orešie, Na bielenisku a Holubyho. Na Memoriáli sa osobne zúčastnila aj dcéra K. Šefčíka Elena Bauerová.

BRONZOVÍ ŽIACI ŠHK

pr / Jún 2004 / Prečítané 2139 krát
V Pezinku sa v dňoch 11. - 13. júna konali majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiakov. Domáci hádzanári ŠKH Agrokarpaty obsadili v konkurencii šiestich najlepších slovenských mužstiev tretie miesto, keď tri zápasy vyhrali a dva prehrali. Viac o podujatí prinesieme v budúcom čísle.

Veľká cena Slovenska v orientačnom behu

pr / Jún 2004 / Prečítané 2138 krát
V dňoch 8. - 11. júla sa v okolí Pezinka v terénoch Malých Karpát uskutoční 28. ročník Veľkej ceny Slovenska v orientačnom behu a zároveň aj 46. ročník Pohára oslobodenia mesta Pezinka. Organizátori z TJ Sokol Pezinok klub orien-tačného behu mali v čase našej uzávierky prihlásených vyše 400 pretekárov z 19 krajín.

Slovak Open v karate

Karol Tahotný / Jún 2004 / Prečítané 2284 krát
V sobotu 22. mája sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná súťaž v karate SLOVAK OPEN, za účasti borcov z Poľska, Maďarska, Nepálu, Slovinska, Chorvátska, Česka a Slovenska. Na súťaži štartovali aj pezinskí karatisti, ktorí znovu potvrdili svoje kvality.

Program Kultúrneho centra

Jún 2004 / Prečítané 2179 krát
Júl 2004

Program Ambiteáter

Jún 2004 / Prečítané 2239 krát
Júl 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Jún 2004 / Prečítané 2046 krát
Júl 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

Jún 2004 / Prečítané 2061 krát
Júl 2004

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Jún 2004 / Prečítané 2246 krát
Júl 2004

Amatérska fotografia súťažila

Jún 2004 / Prečítané 2379 krát
V pezinskom Dome kultúry vyhlásili výsledky krajského kola súťaže amatérskej fotografie a diapozitívov. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali - Martina Šimkovičová (JUNIOR, farebná i čiernobiela fotografia), RNDr. Vladimír Burjan (AMATÉR, farebná i čiernobiela fotografia). Súťažné práce hodnotila porota v zložení Ján Štrba, Marta Majbová a Branislav Herchl. Všetky práce sú vystavené v Dome kultúry, kde si ich môžete pozrieť do 27. júna.