Privítali sme vstup do Európskej únie

Máj 2004 / Prečítané 2150 krát
Tohtoročný prvý máj okrem tradičných osláv sviatku práce, ktoré boli v réžii ľavice, bol významným dňom, keď Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi krajinami vstúpila do Európskej únie. Je to veľká historická udalosť, ktorú väčšina obyvateľov víta a vidí v nej záruku lepšej budúcnosti pre Slovensko. V tomto duchu sa niesli aj oslavy vstupu do EÚ v Pezinku.

Odovzdajú mestské ocenenia

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2159 krát
Pri príležitosti výročia získania výsad slobodného kráľovského mesta udeľuje samospráva mesta Pezinka každoročne mestské ocenenia. Tie tohtoročné preberú z rúk primátora v deň 357. výročia tejto historickej udalosti, t.j. 14. júna o 18.00 hod. v historickej sieni Starej radnice osobnosti, ktoré sa významnou mierou podpísali pod rozvoj nášho mesta. Dekorovanie ocenených sa uskutoční v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

CIBULÁK 2004 opäť sľubuje skvelé zážitky

pr / Máj 2004 / Prečítané 2178 krát
Po ročnej prestávke sa 25. - 26. júna uskutoční už 16. ročník divadelného festivalu Cibulák. Fanúšikovia tohto podujatia si však už zvykli, že to nie je len prehliadka divadelných súborov, ale na konci každého dňa aj hudobné koncerty a v sprievodnom programe aj filmové či výtvarné umenie.

JUBILEJNÝ FESTIVAL

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2217 krát
V dňoch 6. - 9. mája sa uskutočnil v Pezinku jubilejný 5. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA. Organizátori tentoraz na festival pozvali tri zbory zo zahraničia - z Maďarska, Poľska, Česka a nechýbal samozrejme ani domáci Ad Una Corda.

Stretnutia s občanmi na radnici

Máj 2004 / Prečítané 2251 krát
V tomto roku sa už piatykrát uskutočnil Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku. Na piatich besedách sa zúčastnilo 174 občanov, prevažne žiakov pezinských škôl. Témami besied boli tézy: Ako funguje mestský úrad, Aktuálne otázky separovaného zberu a znečisťovania ovzdušia a Informácia o aktualizácii územného plánu Pezinka a generel dopravy mesta.

Prestavba chodníka a kanalizácie

Máj 2004 / Prečítané 2214 krát
V centre mesta na Štefánikovej ulici v uplynulých dňoch dokončili stavebné úpravy na časti chodníka od Starej radnice po reštauráciu U Magistra. Značne poškodený a nerovný asfaltový povrch nahradila zámková dlažba.

Primátor pozýva úspešných žiakov

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2109 krát
Ako morálne ocenenie za celoročnú prácu pozýva už tradične na konci školského roku primátor mesta Pezinok úspešných žiakov pezinských základných škôl do Domu kultúry. Súčasťou tohtoročného stretnutia bude i ocenenie vybraných žiakov za mimoriadnu reprezentáciu školy a Pezinka. Na záver podujatia, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. júna o 8.00 hod., bude účastníkom premietnutý film Peter Pan.

KERAMICKÉ TRHY - ďalšie originálne podujatie

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2196 krát
Mesto Pezinok bude v dňoch 11. a 12. júna dejiskom prvého ročníka celoslovenských keramických trhov. Na Radničnom námestí sa bude v prvý deň od 10.00 do 19.00 a druhý od 9.00 do 18.00 hod. prezentovať a ponúkať na predaj svoje dielka z hliny 70 majstrov z celej republiky i Čiech.

Oznam pre voličov

Mestský úrad / Máj 2004 / Prečítané 2164 krát
Oznamujeme vám, že v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 13. júna 2004, sa na Mestskom úrade v Pezinku, prízemie č.dv. 5/P, nachádza stály zoznam voličov.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2057 krát
Júnový poslanecký deň sa uskutoční prvú stredu v mesiaci - 2.6. od 16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva budú pripravení diskutovať s občanmi o ich každodenných starostiach a radostiach súvisiacich s kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich námety a sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.

POĎAKOANIE ZA SPOLUPRÁCU

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2183 krát
Mesto Pezinok ďakuje svojim partnerom za podporu podujatí organizovaných pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie. Poďakovanie patrí:

MESTO PEZINOK

Máj 2004 / Prečítané 2696 krát
ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl a ZUŠ:

MESTO PEZINOK

Máj 2004 / Prečítané 2281 krát
predá formou obchodnej verejnej súťaže nehnuteľnosť v k.ú. Viničné, parc.č. 2945 - zast. plocha o výmere 756 m2, zapísanej na LV č. 1951, využitie ktorého je určené Územným plánom obce Viničné.

Deň matiek

Máj 2004 / Prečítané 2298 krát
V máji sme si pripomenuli Deň matiek. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili celomestské podujatia - v nedeľu 9. mája (organizátor Kultúrne centrum a Centrum voľného času) a v stredu 12. mája (organizátor Mesto Pezinok).

PREZENTÁCIA SLOVENSKA V CORKU

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2496 krát
Pri príležitosti vstupu 10 nových štátov do Európskej únie sa konalo v Írsku, v krajine, ktorá v tomto polroku únii predsedá, viacero podujatí, na ktorých sa nové členské krajiny prezentovali. Slovensko predstavilo svoju kultúru, umenie a turizmus v druhom najväčšom meste Írska, v Corku. Toto mesto má 140 tisíc obyvateľov a leží v najväčšom grófstve Írska s rovnomenným názvom.

Zapožičiavanie horských bicyklov

Máj 2004 / Prečítané 2277 krát
V Informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. 9 si môžu občania alebo turisti zapožičať bicykel za týchto podmienok: poplatok za zapožičanie bicykla je 50 Sk na celý deň.

PEZINSKÉ ČÍSLA

Máj 2004 / Prečítané 2146 krát
5 počet ročníkov medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA; 156 nadmorská výška Pezinka v metroch 1844 ok založenia mestského parku grófom Františkom Pálfim 21865 počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudí (k 31.12. 2000)

Reakcia na ponuku na zastavovanie rýchlikov

Máj 2004 / Prečítané 2213 krát
V marcovom čísle sme uverejnili dotazník, v ktorom ste sa mohli vyjadriť k zastavovaniu rýchlikov v Pezinku. Na prieskum, ktorý organizovala Železničná spoločnosť, a.s., Divízia osobnej dopravy, OPS OP Bratislava došlo do našej redakcie do stanoveného termínu 11 požiadaviek, ktoré sme odoslali organizátorovi prieskumu.

SAD presťahoval predajňu lístkov

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2298 krát
Slovenská autobusová doprava Bratislava, a.s. nás informovala, že predpredaj cestovných lístkov z predajne na Radničnom námestí od 1. mája 2004 presťahovali do budovy SAD na Šenkvickej ulici. Otváracie hodiny sú v pondelok a piatok od 13.00 do 16.00 hod.

Presťahovali sa do internátu SOU

kp / Máj 2004 / Prečítané 2149 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku oznamuje, že od 26. apríla zabezpečujú odbory služieb zamestnanosti a sociálnych vecí a rodiny svoju činnosť na novej adrese - v Internáte SOU na Komenského ul. č. 29. V úrade poskytujú tieto služby: sprostredkovanie zamestnania evidovaným nezamestnaným, záujemcom o zamestnanie, evidencia nových klientov ÚPSVR, služby odborného poradenstva, individuálne poradenstvo s cieľom zaradenia klienta na rekvalifikáciu, evidencia voľných pracovných miest a kompletné služby odboru sociálnych vecí a rodiny.

Posudkové oddelenie na Moyzesovej

ev / Máj 2004 / Prečítané 2148 krát
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Moyzesova 2, vám oznamuje, že dňom 5. mája 2004 ukončilo svoju činnosť oddelenie posudkových činností na Súkenníckej ul. 4 v Modre z dôvodu presťahovania. Oddelenie bolo presťahované na novú adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Moyzesova 2, 902 01 Pezinok, 5. poschodie, č.t. 6902604, 6902605.

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Máj 2004 / Prečítané 2082 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytových priestorov v objekte na ul. M.R. Štefánika 10, nachádzajúce sa na I.poschodí a to miestnosti:

Rybárska sezóna začala

Máj 2004 / Prečítané 2282 krát
V nedeľu 2. mája sa začala rybárska sezóna na Dolnej, pričom si rybári aj zasúťažili.

Súťažili v Superkvíze

Máj 2004 / Prečítané 2106 krát
Žiačky siedmeho ročníka Kristínka Mizeráková a Miška Reichbauerová zo Základnej školy Na bielenisku sa v marci rozhodli využiť ponuku Slovenskej televízie a zasúťažiť si v relácii Superkvíz. Ich účasť bola korunovaná úspechom. Pre školu nahrali peknú finančnú "injekciu" (33 000 Sk) a pre seba digitálny fotoaparát.

Otvorený list riaditeľovi Tesca

Ing. Martina Monošová / Máj 2004 / Prečítané 2246 krát
Vážený pán riaditeľ! Mnoho obyvateľov Pezinka potešila správa o Tescu v našom meste. Bola to skvelá myšlienka, keď sa z akoby predsunutého predmestia hlavného mesta konečne stávame suverénnejším okresným mestom a prestávame byť závislými na obchodnom reťazci Bratislavy.

Rómovia sa prezentovali - tancovali, súťažili, hrali futbal

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2265 krát
V poradí tretí ročník Dňa Rómov sa na rozdiel od predchádzajúcich mal pôvodne konať v priestoroch Glejovky. Teda priamo tam, kde u nás rómska komunita žije. Dážď však v poslednú aprílovú sobotu zmenil scenár a tak sa podujatie uskutočnilo v reštaurácii Grünwald, majiteľom ktorej organizátori ďakujú za poskytnutie priestorov.

Postavili máj a potom sa zabávali

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2125 krát
Zaujímavú tradíciu stavania mája odštartovali v minulom roku obyvatelia Cajly. V podvečer prvého mája najskôr chlapi postavia máj a potom sa občania poschádzajú na neoficiálnom stretnutí, aby sa spoločne zabavili a upevnili svoju uličnú spolupatričnosť a dobré susedské vzťahy.

FINANČNÉ DARY

Zuzana Frnová / Máj 2004 / Prečítané 2152 krát
n Finančný dar 40 tisíc Sk získala Revia - Malokarpatská komunitná nadácia, od a.s. Tatrabanka na podporu projektov vybraných organizácií v Pezinku, Modre a vo Svätom Jure. Grantová komisia nadácie Revia rozhodla z tejto sumy podporiť päť projektov - z Pezinka sú to ZŠ Kupeckého - Detské prírodovedné múzeum a Občianske združenie Dotyk - Literárna dielňa.

Ďakovný list riaditeľke

Ing. Andrea Slaninová, Jarmila Poláková / Máj 2004 / Prečítané 5032 krát
Rada školy pri Materskej škole Za hradbami v Pezinku ďakuje pani riaditeľke Daniele Moravčíkovej a kolektívu za starostlivosť o deti v tomto zariadení. V liste riaditeľke sa ďalej píše: - Materskú školu riadite srdcom, poznáte ľudí ktorých riadite, silou svojej osobnosti ich dokážete stimulovať a motivovať k práci.

Svadobné jedlá

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 3043 krát
Malokarpatské múzeum v spolupráci s mestom Pezinkom pokračuje v sérii kurzov prípravy regionálnych špecialít. Najbližšie rozprávanie spojené s praktickou demonštráciou tradičných postupov podľa receptov našich babičiek sa uskutoční v stredu 9. júna o 16.00 hod. v dielni múzea na ul. M.R. Štefánika č. 10. Pod vedením riaditeľky a zároveň lektorky Dany Kopálovej sa budú kuchtiť jedlá typické pre svadobný obrad. Keďže ide vskutku o mimoriadne menu, v príprave jedál na túto príležitosť sa bude pokračovať aj na septembrovom "varení". Vstup na podujatie je voľný.

V tomto roku aj Hypernova?

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2275 krát
Vlani v januárovom čísle sme priniesli informáciu, že v našom meste sa bude stavať obchodné centrum Hypernova, ktoré má vyrásť na ploche vyše dvoch hektárov, vedľa čerpacej stanice pohonných hmôt, medzi komunikáciami Senecká a Šenkvická.

O druhej etape výstavby na Sahare

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2139 krát
V stredu 5. mája sa na pôde Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo verejné prerokovanie zámeru obchodného komplexu Sahara Pezinok - 2. etapa, najmä v súvislosti s jeho vplyvom na životné prostredie. K uvažovanej výstavbe nových predajných priestorov sa vyjadrovali za účasti verejnosti zástupcovia posudzujúcich inštitúcií.

Otázky pre primátora

Máj 2004 / Prečítané 2121 krát
Na redakčnom záznamníku sme našli otázku: Chcela by som sa spýtať pána primátora Olivera Solgu, dokedy sa ešte nebudeme môcť dostať s detskými kočíkmi na poštu na námestí? Zn. občianka

Obchodníci, nezabudnite na colný úrad!

Colný úrad / Máj 2004 / Prečítané 2168 krát
Od 1. mája 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z., podľa ktorého daňový subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba) zaoberajúci sa nakupovaním a predajom spotrebiteľského liehu (napr. predajne potravín, reštauračné zariadenia, bufety a pod.) sú povinné oznámiť príslušnému colnému úradu najneskôr 25. deň v kalendárnom mesiaci tieto údaje:

Zarecitovala nám báseň o Štefánikovi

Máj 2004 / Prečítané 4209 krát
Štvrtého mája sme si pripomenuli 85. výročie tragickej smrti významnej osobnosti slovenských dejín - vedca, politika, astronóma, letca, francúzskeho generála, cestovateľa Milana Rastislava Štefánika.

Malokarpatské osvetové stredisko

Máj 2004 / Prečítané 2114 krát
v Modre v zmysle zákona č. 552/2003 Zb. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Útvaru regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a publicity. Kvalifikačné predpoklady: VŠ, vzdelanie II. stupňa, ovládanie nemeckého jazyka slovom a písmom, znalosť ďalšieho jazyka výhodou, orientácia v danej oblasti.

Nerandím s drogou, lebo...

Pracovníčky CVaPP / Máj 2004 / Prečítané 2213 krát
Pod týmto názvom vyhlásilo v máji Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku súťaž o najzaujímavejší plagát pre triedne kolektívy žiakov ZŠ v okrese Pezinok. Súťaž je jedným z podujatí organizovaných ku Dňu boja proti drogám, ktoré sa uskutočnia 24. júna.

V. Gottschall predsedom SŽK

Máj 2004 / Prečítané 2255 krát
Dňa 23. apríla sa uskutočnilo vo Zvolene Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, na ktorom sa zúčastnilo 64 delegátov zo všetkých krajských zložiek.

Kamenice - svedkovia minulosti

Július Vavák / Máj 2004 / Prečítané 2366 krát
Mnohí z nás sa na potulkách prírodou iste stretli s kamennými "valmi", nazývanými kamenice alebo rúny. Tieto pásy kamenia neraz dosahujú úctyhodné rozmery (výška 2 - 3 m, šírka 3 - 4 m) a doslova brázdia kopcovitý terén. Kamenice sa tiahnu po juhovýchodných svahoch Malých Karpát, pričom dodnes sa zachovali najčastejšie v pásme lesa. Proces ich výstavby bol dlhodobý a vyžadoval si množstvo úsilia.

Zomrela B. Čechová

Máj 2004 / Prečítané 2252 krát
V piatok 21. mája zomrela 102-ročná občianka Pezinka pani Brigita Čechová. Spolu so 103-ročnou pani Zuzanou Masarykovou patrila k najstarším občanom mesta.

Spomíname

Máj 2004 / Prečítané 2350 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Máj 2004 / Prečítané 3640 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Jubilejný festival chrámových zborov

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2170 krát
Občianske združenie Ad Una Corda, Mesto Pezinok, Kultúrne centrum a Pax Christi Slovakia usporiadali v máji štvordenný medzinárodný festival chrámových zborov. Na festivale sa zišli spevácke zbory zo štyroch štátov - Maďarska, Poľska, Čiech a Slovenska. Maďarsko bolo zastúpené detským zborom Miraculum.

Stretnutie divadelníkov

Máj 2004 / Prečítané 2160 krát
V piatok 7. mája sa uskutočnilo stretnutie bývalých ochotníckych divadelníkov z divadelného krúžku Poverello, ktorý vyvíjal činnosť od roku 1943 v Útulni pri kláštore kapucínov v Pezinku.

Pezinskí hip-hoperi by chceli preraziť

pr / Máj 2004 / Prečítané 5012 krát
Hip-hop je hudba mladých. Avšak nie je to len hudba, hip-hop je aj životný štýl. O tom ako sa darí tomuto štýlu v Pezinku nám povedal člen skupiny 3ko2jitý (trikodvojitý) Daniel Mizera: V Pezinku je niekoľko chalanov, ktorí sa venujú tomuto štýlu. Kedysi sme sa stretávali v Music clube kde sme mali možnosť si zarapovať.

Ocenenie za videoklip

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2135 krát
Na celoštátnej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA 2004 v Bratislave okrem prvej ceny autorov Elišky Pravdovej a Branislava Schmogrovitsa (písali sme o tom v minulom čísle) boli úspešní aj ďalší pezinskí tvorcovia - Peter Čermák, Rastislav Blažek a Zuzana Paulini. Získali 2. cenu za videoklip Signum laudis - Frankenstein.

NFORMÁCIE RÝCHLE A KOMPLEXNE

Daniela Sedláčková / Máj 2004 / Prečítané 2235 krát
Vplyvom moderných informačných technológií sa mení charakter poskytovaných knižnično-informačných služieb, znásobujú sa možnosti získavať potrebné informácie rýchle a komplexne. Malokarpatská knižnica v Pezinku ponúka používateľom Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI), ktorý je vyhľadávaným nástrojom v oblasti legislatívy SR. Informačný systém JASPI je projektom Ministerstva spravodlivosti SR.

Nasadili sokolov proti holubom

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 3330 krát
Už niekoľko rokov sa vyskytuje v centre mesta vážny problém s holubmi, ktoré sa veľmi premnožili a znečisťujú historické budovy. Viacerí občania už tento stav kritizovali, lebo spôsobuje znehodnocovanie vzácnych historických objektov a pošpinené strechy, steny a chodníky pôsobia veľmi neesteticky a odpudzujúco.

Významné jubileum dobrovoľného hasičstva v Pezinku

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2112 krát
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 130. výročie dobrovoľného hasičstva v Pezinku. Pri tejto príležitosti sa konali 4. mája celomestské oslavy. Začali sa slávnostnou schôdzou v Dome kultúry, na ktorej sa okrem členov Dobrovoľného požiarneho zboru v Pezinku zúčastnili hostia z Ministerstva vnútra SR, okresného výboru DPZ, primátor mesta Oliver Solga, partneri z Rakúska a ďalší.

PODUJATIE PRE DETI

gu / Máj 2004 / Prečítané 2147 krát
V nedeľu 6. júna sa uskutoční v hasičskom areáli na Rozálke podujatie pre verejnosť pod názvom Deň detí u hasičov. Organizátori - Dobrovoľný hasičský zbor, Hasičský a záchranný zbor, Mesto Pezinok a občianske združenie Pre radosť pripravili pre deti bohatý program s netradičnými hrami, súťažami a prehliadkou požiarnej zbrojnice a techniky. Podujatie sa začne o 12.00 hod. a potrvá až do 20.00 hodiny.

Hasičské cvičenie

ho / Máj 2004 / Prečítané 2222 krát
V stredu 16. júna o 10.00 hod. sa uskutoční v blízkosti vodnej nádrže v Kučišdorskej doline hasičské cvičenie zamerané na likvidáciu lesného požiaru. Zúčastnia sa na ňom Krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru Bratislava, okresné riaditeľstvá HZZ Pezinok, Senec a Malacky, Záchranná brigáda Malacky, Hasičský a záchranný útvar Bratislava, Dobrovoľný požiarny zbor Častá a Letka Ministerstva vnútra SR.

Deti o Európskej únii

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2196 krát
Pod názvom Vitaj, Európa sa uskutočnilo v Základnej škole Orešie celomestské súťažno-spoločenské dopoludnie pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie. Jeho súčasťou boli popri oficiálnej časti spojenej so vztýčením európskej zástavy za sprievodu európskej hymny i dve súťaže. Prvá s názvom Európa na palete bola výtvarná. Odborná komisia pod vedením primátora mesta Olivera Solgu rozhodla o poradí:

Oslavy fotoobjektívom

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2344 krát
Predseda Základnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru Gabriel Guštafík pri čítaní správy o histórii hasičstva v Pezinku.

Stretnutie podnikateľov Pezinka a Skalice

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2010 krát
V utorok 4. mája sa uskutočnilo v Skalici stretnutie zástupcov Združenia podnikateľov z Pezinka a hostiteľského mesta. Dvadsaťčlennú delegáciu pezinských podnikateľov viedol predseda združenia Ing. Vojtech Gottschall.

R. Schumacher v Pezinku

pr / Máj 2004 / Prečítané 2081 krát
V piatok 14. júna navštívil Slovensko prvýkrát jazdec F 1 Ralf Schumacher. Jedným z miest, kam tento 29-ročný pilot stajne Williams-BMW zavítal bol aj motoristický areál v pezinskom kameňolome.

Motokárový areál ožíva

pr / Máj 2004 / Prečítané 1977 krát
S prichádzajúcim letom sa čoraz viac dostáva do popredia motoristický šport. Do tejto kategórie patria aj motokáry. V Pezinku je jeden zo štyroch motokárových okruhov na Slovensku. Najvýznamnejším podujatím sezóny na tomto 810-metrovom okruhu, ktorý sa nachádza na Fajgalskej ceste, budú Medzinárodné majstrovstvá SR.

Volejbalistky VTC splnili cieľ

pr / Máj 2004 / Prečítané 2113 krát
Po minulej, nie veľmi vydarenej, sezóne obsadili v tomto ročníku volejbalistky VTC Pezinok 7. miesto. Nechýbalo však veľa a mohli bojovať aj o medaily. My sme o pohľad na sezónu požiadali trénera Ľuba Stražaya:

Pozvánka na basketbalovú exhibíciu

pr / Máj 2004 / Prečítané 1998 krát
Nie je to tak dávno čo sa v Pezinku hral skvelý basketbal, bolo tu mužstvo s množstvom kvalitných hráčov. BK Slovakofarma Pezinok získala tituly na Slovensku a presadila sa aj v európskych pohároch. Organizátori exhibície s názvom Pezinok basket šou chcú svojim podujatím pezinským basketbalovým priaznivcom pripomenúť tieto slávne časy a aj spestriť voľný čas po sezóne. Viac nám povedal hlavný organizátor podujatia Jozef Suchoň:

Medaily zo šampionátu

Zuzana Tahotná / Máj 2004 / Prečítané 2175 krát
Na Majstrovstvách Slovenska v karate mužov a žien 24. apríla v Bratislave si strieborné medaily vybojovali Alena Hupková (kumite -58 kg) a Andrej Palčík (kumite -72 kg). Bronzovú medailu získala Michaela Kohútová (kumite -53 kg).

Štart cyklomaratónu

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2145 krát
V piatok 4. júna o 7.00 hod. odštartuje 2. ročník cyklomaratónu Pezinok-Neusiedl am See-Moson-magyaróvár-Pezinok. Do pelotónu sa prihlásilo ku Dňu uzávierky štyridsať cyklistov nielen z Pezinka, ale aj okolitých obcí, z Bratislavy a dokonca i Maďarska. Účastníkov čaká 240-kilometrová trasa po troch susedných krajinách, spájajúca tri partnerské mestá, ktoré sú už všetky od 1. mája 2004 členskými krajinami Európskej únie.

Šachisti skončili súťaž

tl / Máj 2004 / Prečítané 2031 krát
Hráči dvoch družstiev Klubu šachu Pezinok skončili v minulých dňoch treťoligovú súťaž v Bratislavskom kraji, ktorá pozostávala z 11 kôl.

PODUJATIA V KAMEŇOLOME

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2300 krát
Aj v tomto roku sa koná v priestoroch motoristického areálu v pezinskom kameňolome viacero zaujímavých podujatí. V najbližších dňoch sa uskutočnia: RED BARONS, 1. Moto country a Rockfest (28. - 30. mája), Veľká cena veteránov Veteran car clubu Pezinok (12. júna), Majstrovstvá Slovenska autíčok na diaľkové ovládanie (26. júna a 17. júla) a Majstrovstvá Európy pretekov automobilov do vrchu Baba (23. - 25. júla).

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Máj 2004 / Prečítané 1986 krát
vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, na obsadenie miesta riaditeľa Podniku bytových služieb, s.r.o. v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Nový život Cup 2004

OV / Máj 2004 / Prečítané 1912 krát
V sobotu 26. júna od 8.00 hod. sa uskutoční na ihrisku TJ Baník Pezinok 9. ročník minifutbalového turnaja Nový život Cup, Memoriál Milana Bacigála. Na turnaji sa zúčastní dvadsať mužstiev z Pezinka, Bratislavy, Piešťan, Prievidze a Topoľčian. Organizátori pozývajú všetkých fanúšikov malého futbalu, dobrého gulášu a slovenského piva na príjemné prežitie sobotňajšieho dňa.

Komu dar Tesca?

Máj 2004 / Prečítané 2352 krát
Vážení čitatelia, pri príležitosti otvorenia hypermarketu TESCO Pezinok venuje spoločnosť TESCO STORES SR finančný dar v hodnote 50 000 Sk vybranému charitatívnemu zariadeniu v Pezinku.

Program Kultúrneho centra

Máj 2004 / Prečítané 2038 krát
Jún 2004

Program Amfiteáter

Máj 2004 / Prečítané 2091 krát
Jún 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Máj 2004 / Prečítané 2048 krát
Jún 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

Máj 2004 / Prečítané 1939 krát
Jún 2004

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA E. SUCHOŇA

Máj 2004 / Prečítané 2085 krát
Absolventský koncert - 28. 5. o 18.00 hod. v Spoločenskej sále Domu kultúry. Vystúpia absolventi hudobného odboru I. a II. stupňa.

Vydávanie označení vozidiel

Máj 2004 / Prečítané 2152 krát
Od 1. mája 2004 vstúpil do platnosti nový zákon, ktorým sa mení doterajší systém vydávania označení na vozidlá pre držiteľov preukazov zdravotne ťažko postihnutým občanom. Označenia už nebudú vydávať občianske združenia ale Krajský úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania.

PRVÁ EUROOBČIANKA

Máj 2004 / Prečítané 2134 krát
Prvým eurodieťaťom na Slovensku sa stala Pezinčanka Dominika Holásková. Narodila sa 1. mája o 0.30 hod. vo Fakultnej nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke šťastnej mamičke Miroslave Holáskovej.

Majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiakov

Milo Matonog / Máj 2004 / Prečítané 2413 krát
V dňoch 11. - 13. júna sa v športovej hale SOU na Komenského ulici v Pezinku, uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiakov. Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej pridelil organizáciu šampionátu oddielu ŠKH Agrokarpaty Pezinok.