Slovenská republika vstupuje do Európskej únie

Ing. Eva Lupová / Apríl 2004 / Prečítané 2543 krát
Od 1. mája 2004 sa Slovenská republika stáva členom Európskej únie (EÚ). Pätnástku integrovanej Európy, ktorú doteraz tvorili Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia, rozšíri desať nových štátov: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko.

Voľby prezidenta SR: Víťazom I. Gašparovič

Apríl 2004 / Prečítané 2226 krát
Voľby prezidenta Slovenskej republiky prebehli v dvoch termínoch. V prvom 3. apríla si voliči vyberali z jedenástich kandidátov. Najviac hlasov získal Vladimír Mečiar (650 242) pred Ivanom Gašparovičom (442 564). Najväčším prekvapením bolo až tretie miesto kandidáta vládnej SDKÚ Eduarda Kukana, ktorého od druhého Gašparoviča delilo 3644 hlasov.

Slávnostné zhromaždenie

Apríl 2004 / Prečítané 2210 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku a primátor mesta vás srdečne pozývajú na slávnostné zhromaždenie občanov mesta Pezinok pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie dňa 1. mája 2004 o 18.00 hod. na Radničnom nám., pred budovou mestského úradu. Súčasťou podujatia bude aj kultúrny program a malé pohostenie.

Festival AD UNA CORDA

Apríl 2004 / Prečítané 2194 krát
V dňoch 6. - 9. mája sa uskutoční v Pezinku V. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA.

Voľby prezidenta SR v okrese a v Pezinku

Apríl 2004 / Prečítané 2264 krát
Výsledky volieb v okrese 1. kolo Voľby prezidenta sa uskutočnili v 17 mestách a obciach okresu. Najviac hlasov získal V. Mečiar (30,53 perc.) pred E. Kukanom (29,06 perc.) a I. Gašparovičom (20,39 perc.). V. Mečiar zvíťazil v 13 mestách a obciach okresu, v Štefanovej mal rovnaký počet hlasov ako E. Kukan. Kandidát SDKÚ vyhral v Pezinku, Modre a Limbachu.

Referendum neplatné

Apríl 2004 / Prečítané 2162 krát
V rovnakom termíne ako prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutočnilo referendum o vypísaní predčasných volieb. K urnám na Slovensku prišlo necelých 36 percent voličov. Na to, aby bolo referendum platné musela by sa na ňom zúčastniť viac ako polovica všetkých oprávnených voličov. Keďže to tak nebolo, referendum bolo vyhlásené za neplatné. V Pezinku zo 17429 zapísaných voličov sa na referende zúčastnilo 30,87 perc. voličov, z ktorých 4,45 perc. sa vyjadrilo proti vypísaniu predčasných volieb.

Mestské zastupiteľstvo v máji

Apríl 2004 / Prečítané 2172 krát
Tretie tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v piatok 28. mája. Poslanci budú prerokúvať rozbor hospodárenia mesta za rok 2003, stanoviská dozorných rád Podniku bytových služieb a TV Pezinok, rozbor hospodárenia Kultúrneho centra, informáciu o stave životného prostredia, návrhy na mestské ocenenia, Všeobecno záväzné nariadenie o ochrane pamiatok a iné. Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke MsÚ na Radničnom nám., od 8.30 hod.

Voda vyhovuje kritériám

Apríl 2004 / Prečítané 2211 krát
Pri obhliadke Glejovky 11. marca rómski občania pracovníčkam mestského úradu tvrdili, že ich deti sa často sťažujú na bolesti brucha a kŕče, čo podľa nich spôsobuje to, že majú zlú pitnú vodu.

Hospodárenie v mestských lesoch

Apríl 2004 / Prečítané 2083 krát
Mesto Pezinok má vo vlastníctve 1182 ha lesov. Formou nájomno-zmluvného partnerstva ich obhospodaruje organizácia Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Zmluva zahŕňa komplexnú činnosť v pestovateľskej i ťažobnej oblasti, protipožiarne a protipovodňové opatrenia, údržbu ciest a zvážnic.

Menšie stavebné akcie

Apríl 2004 / Prečítané 2135 krát
Aj keď v našom meste momentálne nevzniká väčšia investičná akcia, výstavba sa nezastavila. Realizujú sa menšie stavby, ktoré sú zapracované vo volebnom programe.

Vyhodnotenie koncepcie kultúry

Apríl 2004 / Prečítané 2140 krát
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo hodnotiacu správu koncepcie kultúry na rok 2003, ktorú predložil zástupca primátora Jozef Chynoranský. Správa podrobne hodnotí činnosť kultúrnych inštitúcií - Kultúrneho centra, Mestského múzea, Mestského informačného centra a mestských médií TV Pezinok a Pezinčan. Prínosom v kultúrnom živote mesta je i činnosť ďalších inštitúcií, ktorými sú Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Centrum voľného času, Malokarpatská knižnica, Malokarpatské múzeum, Malokarpatské osvetové stredisko a niektoré občianske združenia.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Apríl 2004 / Prečítané 2136 krát
Májový poslanecký deň sa uskutoční prvú stredu v mesiaci - 5. mája od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku budú pripravení diskutovať s občanmi o ich každodenných starostiach a radostiach súvisiacich s kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich námety a sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.

Pozvánka na radnicu

Ing. Eva Lupová / Apríl 2004 / Prečítané 2141 krát
Pozývame občanov Pezinka na Deň otvorených dverí na Mestskom úrade, ktorý sa uskutoční v stredu 12. mája od 8. - 17.00 hod. Jeho cieľom je umožniť občanom zoznámiť sa bližšie s prácou tohto orgánu samosprávy či už osobnou návštevou jednotlivých pracovísk alebo prostredníctvom štyroch diskusných stretnutí v zasadačke č. 12:

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

Apríl 2004 / Prečítané 2186 krát
V piatok 7. mája o 15.00 hod. sa uskutočnia oslavy 59. výročia oslobodenia našej vlasti Červenou armádou a Dňa víťazstva nad fašizmom, Oslavy organizuje Mesto Pezinok a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Účasť na spomienkovom stretnutí prisľúbili zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave.

Prvomájové oslavy

ma / Apríl 2004 / Prečítané 2221 krát
Komunistická strana Slovenska, Strana demokratickej ľavice a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pozývajú občanov okresu Pezinok - pracujúcich, nezamestnaných, robotníkov, poľnohospodárov, mládež a dôchodcov na oslavy 1. mája, ktoré sa uskutočnia v sobotu 1. mája o 13.30 hod. v Zámockom parku v Pezinku.

Dohody so SAD o mestskej doprave

Apríl 2004 / Prečítané 2060 krát
Podľa informácie primátora Olivera Solgu poskytlo Mesto Pezinok Slovenskej autobusovej doprave a.s. na rok 2004 účelový príspevok z mestského rozpočtu v sume 150 tisíc Sk na mestskú hromadnú dopravu. Na rokovaní s vedením SAD sa dohodlo zvýšenie počtu zastávok MHD i spojov v zimnom období na Babu, o ktoré žiadali lyžiari a turisti. Prísľub sa týka budúcej zimnej sezóny, podmienkou zo strany SAD je doriešiť umiestnenie zastávky a otáčanie autobusov na Babe.

Opäť skvelá prezentácia vín

Apríl 2004 / Prečítané 3097 krát
Deviaty ročník pezinských Vínnych trhov sa začal slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení. V tomto roku sa na súťaži zišlo vyše štyristo vzoriek vín, od 92 producentov zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Slovinska. Vína hodnotilo päť degustačných komisií pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. a hlavnej enologičky Ing. Gabriely Vojtekovej, CSc.

PEZINSKÉ ČÍSLA

Apríl 2004 / Prečítané 2143 krát
5 počet základných škôl v Pezinku (114 tried s 2545 žiakmi); 100 hodnota prvej slovenskej poštovej známky s motívom Pezinka v Sk; 295 počet autobusových spojov SAD, ktoré denne zastavujú na zastávkach na námestí v Pezinku; 1647 v tomto roku Pezinok získal od Ferdinanda III. privilégium slobodného kráľovského mesta.

Deň matiek

Apríl 2004 / Prečítané 2144 krát
Mesto Pezinok pozýva všetky pezinské dôchodkyne na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v stredu 12. mája o 14.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku. V kultúrnom programe vystúpia deti z pezinských škôl. Osobitné podujatia ku Dňu matiek pripravujú Kultúrne centrum a Centrum voľného času. Bližšie informácie nájdete na 12. strane v programe oboch inštitúcií.

Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu výzdobu

Apríl 2004 / Prečítané 2144 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje nový ročník súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu v troch kategóriách: 1. okna, balkóna 2. predzáhradky 3. verejnej budovy Odborná komisia bude do jesene sledovať situáciu v meste, o víťazovi rozhodne koncom septembra. Traja najlepší v každej kategórii získajú diplomy a vecné ceny.

FEELME NA PARTY

Ing. Eva Lupová / Apríl 2004 / Prečítané 2074 krát
V sobotu 17. apríla reprezentovala pezinská kapela FEELME nielen naše mesto, ale aj slovenskú kultúru na Europarty v rakúskom pohraničnom mestečku Deutsch Jahrndorf. Naši muzikanti Peter, Laco a Tomáš sa predstavili ako jediní cudzinci v samostatnom hodinovom koncerte popri rakúskych kapelách. Podujatie zorganizovali hostitelia pri príležitosti rozšírenia Európskej únie.

Nezabudnite sa prihlásiť na cyklomaratón

Ing. Eva Lupová / Apríl 2004 / Prečítané 1999 krát
Pripomíname záujemcom o účasť na 2. ročníku cyklomaratónu Pezinok - Neusiedl am See - Mosonmagyaróvár - Pezinok, ktorý sa uskutoční 4. - 6. júna, že 10. mája je posledný termín, kedy sa možno prihlásiť na toto podujatie (na Mestskom úrade v Pezinku, č.dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk ). V stredu 19. mája o 17.00 hod. sa uskutoční na MsÚ stretnutie účastníkov ohľadne zoznámenia sa s trasou a poskytnutia bližších informácií zo strany organizátorov.

Deň narcisov 2004

šil / Apríl 2004 / Prečítané 2257 krát
Klub Venuša pri Lige proti rakovine SR ďakuje všetkým dobrovoľníkom a spoluorganizátorom, ktorí sa zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky v rámci Dňa narcisov 2004. Pri tejto humánnej akcii s nami spolupracovalo 63 dobrovoľníkov zo základných škôl, Gymnázia, Obchodnej akadémie, Stredného odborného učilišťa na Komenského ulici, z radov dôchodcov a členiek Slovenského Červeného kríža a Slovenského zväzu žien.

Prezentácia cvičných firiem

Obchodná akadémia / Apríl 2004 / Prečítané 2419 krát
V pezinskej Obchodnej akadémii sa uskutočnil už 5. ročník prezentácie cvičných firiem, ktorú organizovali štvrtáci z firiem White Beauty a Fiat motors. V rámci dvojdennej akcie sa prezentovalo šesť cvičných firiem - Prosit, Galan, Baťa, Sunset, White beauty a Fiat.

Zmeny vo vodárenskej spoločnosti

js / Apríl 2004 / Prečítané 2118 krát
Z dôvodu reštrukturalizácie a centralizácie riadenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava je od 1. apríla 2004 v platnosti niekoľko zmien. Na základe rozhodnutia predstavenstva BVS sú zrušené Prevádzkové správy Bratislava-vidiek a Senica. Ich úlohy preberajú v plnom rozsahu a celoplošne na území spravovanom BVS odborné prevádzkové správy spoločnosti.

Opäť je tu Deň úsmevu

Zuzana Frnová / Apríl 2004 / Prečítané 2043 krát
REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia organizuje už 3. ročník kampane Deň úsmevu na Malokarpatskej úsmevnej ceste. Cieľom kampane je šíriť medzi ľuďmi úsmev, radosť a podporovať pozitívne myslenie. Milí priatelia, v obchodoch, kaviarňach, či vy, len tak sa prechádzajúci po uliciach, ak vás oslovia naši mladí dobrovoľníci, zapojte sa do šírenia myšlienok Dňa úsmevu a odovzdajte posolstvo niekomu ďalšiemu.

Uzávierka grantového kola

Revia / Apríl 2004 / Prečítané 2125 krát
Druhé tohtoročné zasadnutie grantovej komisie nadácie REVIA sa uskutoční 1.6. 2004. Uzávierka prijímania projektov je 14.5. 2004. Žiadosti o grant podané po tomto termíne už nebudú akceptované a presúvajú sa do ďalšieho kola. Nadácia REVIA neinformuje žiadateľov o výsledkoch výberového procesu. Každý žiadateľ sa musí informovať sám.

Pozvánka na turistické podujatie

Milan Ružek / Apríl 2004 / Prečítané 2228 krát
V sobotu 29. mája sa uskutoční pod turistickou rozhľadňou na Veľkej homoli 41. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska a turistov.

Prečo neboli obálky?

Apríl 2004 / Prečítané 2089 krát
V utorok 20. apríla nám do redakcie zatelefonovala občianka z Cajlanskej ulice, že v tejto časti mesta počas referenda 3. apríla členovia okrskovej komisie pri návšteve nevládnych občanov s prenosnou urnou im neposkytli obálky, čím spôsobili, že ich hlasy boli neplatné. Na mestskom úrade sme sa od pracovníčky Aleny Šindlerovej, zodpovednej za prípravu volieb, dozvedeli, že občianka má zbytočné obavy, pretože pri hlasovaní v referende sa obálky v celej SR nepoužívali vôbec, tieto boli len pri voľbách prezidenta.

VYHRALI CELOSLOVENSKÉ KOLO

Apríl 2004 / Prečítané 2127 krát
Súťaž Odysea mysle podporuje kreativitu a tvorivý prístup detí k riešeniu daných úloh. Tohtoročné celoslovenské kolo sa konalo koncom marca v Komárne. Naše mesto reprezentovali štyri družstvá žiakov 6. a 7. ročníkov pod vedením pedagógov zo Základnej školy Na bielenisku. V silnej konkurencii si počínali veľmi dobre. Dve družstvá obsadili vo svojich kategóriách prvé miesta, jedno bolo druhé a jedno tretie.

Hasiči predvedú ukážky z výcviku

kpt. Eva Orlická / Apríl 2004 / Prečítané 2152 krát
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku usporiada v dňoch 3. - 7. mája pri príležitosti osláv sv. Floriána Dni otvorených dverí na hasičskej stanici na Suvorovovej ulici v Pezinku. Na programe budú ukážky záchrany osôb z cvičnej veže, lezeckej steny, ukážky záchrany osôb pri dopravných nehodách, ukážky požiarnickeho športu a prehliadka hasičskej techniky.

Remeselné trhy

redakcia / Apríl 2004 / Prečítané 2259 krát
V dňoch 1. a 2. mája organizuje Múzeum Červený Kameň podujatie Červenokamenské remeselné trhy. Bližšie informácie na tel. 033/69055800, 0903750031.

Časopis vlády SR o obchvate

Apríl 2004 / Prečítané 2057 krát
Dvojtýždenník vlády SR Verejná správa číslo 5/2004 uverejnil trojstránkový materiál o súčasnej zložitej situácii v cestnej doprave pod Malými Karpatmi. Väčšia časť článku je venovaná dopravným problémom v Pezinku, ktoré podrobne popisuje primátor mesta Oliver Solga.

PREČO SA NESVIETILO?

Apríl 2004 / Prečítané 2092 krát
Prímestský satelit rodinných domov Turie brehy je už dnes súčasťou Pezinka. Vznikli tu aj nové ulice a to Podhorská, Vincúrska a Kamenice. Mnoho domov už obývajú noví občania Pezinka a tí sa obrátili na nás s otázkou, prečo v tejto časti nefunguje verejné osvetlenie, keďže tu už dokonca prišlo aj k niekoľkým vlámaniam do domov.

Stavebné úpravy na železničnej stanici

Apríl 2004 / Prečítané 2156 krát
V súvislosti s modernizáciou trate Bratislava Rača - Trnava sa zabezpečuje aj rekonštrukcia železničných staníc. So zlepšením podmienok pre cestujúcu verejnosť sa ráta aj na stanici Pezinok. Zmodernizuje sa odbavovacia hala s pokladnicami, čakáreň, sociálne zariadenia, aby zodpovedali súčasnému štandardu.

Opäť úspechy TV PEZINOK

Apríl 2004 / Prečítané 2205 krát
TV PEZINOK opäť bodovala na celoslovenskom festivale tvorby lokálnych televízií Workshop 2004. V konkurencii 35 lokálnych televízií si odniesla dve ocenenia - 2. miesto v kategórii voľná tvorba za HELP BOX autorov - Bittner, Vagač, Schmogrovits a cenu diváka v kategórii reklama.

Podujatia k 60. výročiu SNP

Mária Markeová / Apríl 2004 / Prečítané 2059 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku na svojej februárovej výročnej členskej schôdzi zhodnotila svoju činnosť a vytýčila si plán na nasledujúce obdobie. S poľutovaním konštatujeme, že priami účastníci bojov proti fašizmu sa spomedzi nás vytrácajú, zo 74 našich členov žije už len 22. Preto z tohto pohľadu dôležitým bodom rokovania bolo prijatie šiestich mladých členov z radov sympatizujúcich, ktorí sú zárukou, že naša organizácia bude žiť aj naďalej.

Prieskum o zriadení cirkevnej školy v našom meste

Apríl 2004 / Prečítané 2286 krát
V súlade s Koncepciou školstva v Pezinku do roku 2006, ktorú prijalo Mestské zastupiteľstvo vlani v decembri, iniciuje Rímskokatolícky farský úrad v Pezinku spolu s Mestom Pezinkom prieskum na zistenie opodstatnenosti požiadavky občanov mesta a okolia o zriadenie cirkevnej základnej školy v Pezinku.

Spomíname

Apríl 2004 / Prečítané 2251 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Apríl 2004 / Prečítané 3231 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Deň Mladej Boleslavi v Pezinku

Apríl 2004 / Prečítané 2173 krát
Partnerská spolupráca Pezinka a Mladej Boleslavi má už dlhoročnú tradíciu. Pravidelne sa stretávajú nielen predstavitelia oboch miest, ale aj ich občania. Zľava: Miroslav Polach, Vlastislav Kopřiva, Bohumil Rosenkranz. V posledných rokoch sa striedavo v oboch mestách konajú partnerské dni, v rámci ktorých sa prezentuje najmä amatérska kultúra.

Rušné dni v pezinskej knižnici

Anna Šavarová / Apríl 2004 / Prečítané 3584 krát
V Mesiaci knihy sa z podnetu Slovenskej asociácie knižníc už piatykrát konal Týždeň slovenských knižníc. Malokarpatská knižnica v Pezinku sa do tohto podujatia tiež zapojila a pod názvom Dni knižnice 2004 pripravila pre svojich čitateľov i pre širokú verejnosť veľa pekných a zaujímavých podujatí.

Príspevky z fondu kultúry

Apríl 2004 / Prečítané 2156 krát
Mestské zastupiteľstvo na návrh komisie pre školstvo a kultúru schválilo na rok 2004 tieto príspevky: Ivana Poláčková (na spevácku činnosť) 5000 Sk Únia žien Slovenska (organizovanie súťaže Pezinok spieva - spievajte s nami) 10 000 Sk Zuzana Frnová (2. ročník festivalu malokarpatského folklóru) 5000 Sk Malokarpatská knižnica v Pezinku (tvorivé dielne, aktualizácia knižničného fondu) 35 000 Sk

NEVŠEDNÝ DAR

R. Šmahovská / Apríl 2004 / Prečítané 2006 krát
Stretnutie ako voľakedy? Je to možné? V týchto časoch, keď človek zabúda na človeka? Stalo sa niečo, čo už z nás učiteľov nikto nečakal. Nevšedný dar k nášmu sviatku. V jeden marcový večer nás prišli pozdraviť umelci diabolských huslí a operný spevák Ján Babjak. Bola to hudba, ktorá pôsobila ako balzam na naše srdcia.

Dobrovoľný hasičský zbor má 130 rokov

Martin Hrubala, gg / Apríl 2004 / Prečítané 2959 krát
Hoci 130 rokov nie je z pohľadu histórie európskeho hasičstva bombastický vek, v rámci našich regionálnych reálií patrí toto jubileum už k úctyhodným. Je priam nevyčísliteľné koľko práce sa za ten čas vykonalo a čo všetko sa vďaka fungovaniu organizovaného hasičského spolku podarilo nielen v Pezinku, ale aj v širokom okolí, zachrániť pred požiarmi.

TESCO zamestná 130 ľudí

Apríl 2004 / Prečítané 2391 krát
Začiatkom júla tohto roku otvorí spoločnosť TESCO STORES SR v Pezinku svoj ďalší, v poradí už 22. hypermarket na Slovensku, v ktorom nájde pracovnú príležitosť 130 ľudí. Kontaktným miestom pre uchádzačov je náborové centrum na Komenského 29 v Pezinku, ktoré je otvorené od pondelka do piatku od 8.00 do 18.00 hod., tel. 033/6411020-5, fax 033/641 11028. Už v prvom mesiaci jeho činnosti sa prihlásilo vyše 900 záujemcov.

Beh oslobodenia

pr / Apríl 2004 / Prečítané 3008 krát
V piatok 2. apríla sa v Zámockom parku konal 27. ročník tradičného atletického podujatia - Behu oslobodenia. Výsledky: starší žiaci (1500 m) - 1. Michal Šipoš (ZŠ Fándlyho) 5:03,5, 2. Matúš Juriš (ZŠ Na bielenisku) 5:12,9, 3. Ivan Ulický (Gymnázium Pezinok) 5:15,2,

Náboženské symboly na vozíku

Apríl 2004 / Prečítané 2134 krát
Na občianskom pohrebe na pezinskom cintoríne ma zarazila skutočnosť, že telo zosnulého k hrobu prevážajú na vozíku, ktorý má po oboch stranách veľké kresťanské kríže. Je zarážajúce, že na občiansky obrad sa používa vybavenie prispôsobené na "cirkevný spôsob" a ľuďom sú v takýchto ťažkých chvíľach vnucované náboženské symboly. Neviem ako by sa to páčilo veriacim, keby na tomto vozíku boli veľké červené hviezdy či anarchistický znak.

MBK Pezinok postupuje do 1. ligy

Apríl 2004 / Prečítané 4847 krát
V sobotu 24. apríla sa skončila 2. liga v basketbale mužov, v ktorej štartoval aj MBK Pezinok. A hoci boli v súťaži nováčikom a jednoznačne najmladším mužstvom počínali si v nej nadmieru úspešne. Súťaž zvládli bez jedinej prehry a s prehľadom postúpili do 1. ligy, čo bolo cieľom družstva a klubu. O tom čo predchádzalo tomuto úspechu, o sezóne ale i o budúcnosti basketbalu sme sa porozprávali s trénerom družstva Justínom Sedlákom.

Džudisti v prvom kole tretí

pr / Apríl 2004 / Prečítané 2129 krát
V sobotu 20. marca sa v Bratislave konalo 1. kolo 1. ligy družstiev mužov v džude. Obhajcovia strieborných medailí, džudisti Sokola Pezinok obsadili na tomto turnaji 3. miesto, keď zvíťazili v štyroch dueloch a v dvoch prehrali. V priebežnej tabuľke vedie Slávia STU Bratislava. Výsledky: Pezinok - ZTS Martin 3:4, Pezinok - Slávia STU 4:3, Pezinok - Pov. Bystrica 6:1, Pezinok - Dukla B. Bystrica 2:5, Pezinok - Trnava 4:3, Pezinok - Sokol Bratislava 5:2.

MAJSTROVSTVÁ KRAJOV

P. Hodák / Apríl 2004 / Prečítané 2091 krát
Dňa 20. marca sa v Ivanke pri Dunaji konali majstrovstvá Bratislavského kraja družstiev starších žiakov v stolnom tenise. Družstvo ŠKP Pezinok v zložení Jozef Hodák, Kristián Križanovič a Juraj Počuch po výbornom výkone obsadilo 3. miesto. Na turnaji prehrali len s neskorším víťazom domácim tímom STK Ivanka pri Dunaji 3:6 a ŠKST Karlová Ves 4:6, ktorá obsadila druhé miesto. Ostatné zápasy naši vyhrali presvedčivo 6:0. Uznanie patrí najmä najlepšiemu hráčovi - Pezinčanovi Kristiánovi Križanovičovi.

Víťazstvo Michaely

Z. Tahotná / Apríl 2004 / Prečítané 2031 krát
V športovej hale Slovšportu v Trnave sa uskutočnilo 20. marca III. kolo Pohára Federácie karate za účasti pretekárov z celého Slovenska. Pezinok reprezentovali karatisti z Karate klubu ZŠ Kupeckého. Umiestnenie:

PRÍSPEVKY NA ŠPORT

Apríl 2004 / Prečítané 2676 krát
Mestské zastupiteľstvo na návrh Komisie mládeže a športu MsZ schválilo na rok 2004 udelenie týchto finančných príspevkov a grantov..

Ďakujú za pomoc

ad / Apríl 2004 / Prečítané 1966 krát
Slovenský skauting, 61. zbor Modrý oblak Pezinok v roku 2003 zaplatil 40 tisíc Sk za energie, ktoré súviseli s prevádzkou klubových priestorov na Cajlanskej ulici. Túto sumu sa podarilo uhradiť za pomoci štátnej dotácie, daru mesta desať tisíc korún a príspevkov sponzorov, za čo pezinskí skauti ďakujú.

Karatisti na zahraničných turnajoch

Milan Oravec / Apríl 2004 / Prečítané 2148 krát
V dňoch 26. - 27. marca sa uskutočnil III. ročník významného turnaja v kickboxe Austria open v rakúskom Grazi, na ktorom štartovali aj štyria Pezinčania - Svatava Špániková, Alexandra Horáková, Michal Peniak a Jaroslav Galan. Na náročnom turnaji sa zišli pretekári z jedenástich európskych krajín.

Program Kultúrneho centra

Apríl 2004 / Prečítané 2164 krát
Máj 2004

Program kina v Dome kultúry

Apríl 2004 / Prečítané 2127 krát
Máj 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Apríl 2004 / Prečítané 2127 krát
Máj 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

Apríl 2004 / Prečítané 1965 krát
Máj 2004

14. snem ZMOSu: Reforma áno - deforma nie!

Apríl 2004 / Prečítané 2275 krát
V Bratislave sa v dňoch 21. a 22. apríla uskutočnil 14. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Okres Pezinok zastupovali traja delegáti, medzi ktorými bol aj primátor nášho mesta Oliver Solga. Snem sa niesol v znamení žiadostí primátorov a starostov o uskutočnenie spravodlivej reformy, nie zmien na úkor miestnej samosprávy. Delegáti konštatovali, že samospráva prežíva najťažšie obdobie v celej ponovembrovej histórii. Na protestnom zhromaždení 20. apríla pred Úradom vlády účastníci proces decentralizácie definovali heslom: Reforma áno - deforma nie!

Stredoškolská odborná činnosť z histórie

Barbora Nováková / Apríl 2004 / Prečítané 2446 krát
Gymnázium v Pezinku usporiadalo 17. marca školské kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť z histórie, tzv. SOČ-ky. Na súťaži sa zúčastnilo osem študentov.

ORBIS HARMONIAE 2004

Apríl 2004 / Prečítané 2510 krát
Už piatykrát sa stane Pezinok dejiskom kultúrno-spoločenskej akcie Orbis harmoniae (Svet harmónie). Podujatie sa uskutoční v sobotu 22. mája v Dome kultúry. Program: Spoločenská sála 9.00 - 10.30 Odtajnenie tibetskej knihy mŕtvych (Mila Tändzin Dotun)