ČAS VESELOSTI

Február 2004 / Prečítané 2373 krát
Čas veselosti - plesov, zábav, karnevalov skončil. Mesto nimi žilo celé fašiangy. Jedno podujatie lepšie ako druhé. Pochvaľovali si podnikatelia, farníci, ale aj zábavychtiví účastníci komornejších podujatí v rámci rôznych organizácií a samozrejme deti v školách i na celomestských podujatiach.

Počet obyvateľov

Február 2004 / Prečítané 2288 krát
K 31.12. 2003 žilo v Pezinku 21 876 obyvateľov, čo je o 21 menej ako v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z informácie, ktorú sme získali na evidencii obyvateľstva Mestského úradu v Pezinku. V roku 2003 sa narodilo 203 detí (v r. 2002 - 174), zomrelo 183 ľudí (162), prisťahovalo sa 326 osôb (423) a odsťahovalo 367 osôb (430).

Voľba prezidenta SR a REFERENDUM

Február 2004 / Prečítané 2822 krát
Predseda NR SR rozhodnutím č. 1/2004 Z.z. o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, určil deň konania voľby prezidenta SR v termíne 3. apríla 2004. Ak nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa uskutoční o dva týždne - 17. apríla 2004.

Investície do kanalizácie

Milan Oravec / Február 2004 / Prečítané 2190 krát
Primátor mesta sa 28. januára zúčastnil na stretnutí s predstaviteľmi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, na ktorom sa oboznámil s plánom investičnej výstavby na rok 2004, ktorý zahŕňa u väčších investičných akcií výhľad až do roku 2006.

VZNIKOL NOVÝ mestský podnik

Február 2004 / Prečítané 2485 krát
V októbri minulého roku Mestské zastupiteľstvo schválilo vznik novej príspevkovej organizácie s názvom Mestský podnik služieb (MPS). Jej hlavným poslaním je správa bytového hospodárstva a zabezpečenie správy športových zariadení a služieb.

Školské obvody pre základné školy

hf / Február 2004 / Prečítané 2452 krát
Mestské zastupiteľstvo prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Pezinku: Základná škola na Holubyho ul.:

Názvy ulíc v lokalite TURIE BREHY

Február 2004 / Prečítané 2264 krát
V lokalite Turie brehy, ktorá sa nachádza na pravej strane Fajgalskej cesty v blízkosti Limbachu, sa začali kolaudácie niektorých novopostavených rodinných domov. V tejto individuálnej bytovej výstavbe by malo byť po dokončení 72 domov.

Využite veľkokapacitné kontajnery

Ing. Oľga Moťovská / Február 2004 / Prečítané 2211 krát
Mestslý úrad vyjde v ústrety občanom pri likvidácii objemného odpadu a drobných stavebných odpadov. V dňoch 1. - 14. marca budú po meste rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery určené na tento odpad. Stanovištia kontajnerov nájdete vyznačené na mapke na úradných tabuliach alebo sa informujte na Mestskom úrade, oddelení výstavby a životného prostredia, tel. č. 690 1150.

Nový správca letného kúpaliska

Február 2004 / Prečítané 2361 krát
Firma TONY ukončila prevádzkovanie letného kúpaliska na sídlisku Sever, ktorého majiteľom je Mesto Pezinok. Novým správcom kúpaliska bude novozriadený Mestský podnik služieb. O prevádzkovom čase a prípadných zmenách na novú sezónu vás budeme v našich novinách včas informovať.

Nové byty

Február 2004 / Prečítané 2426 krát
Nové bytovky na Muškáte II, ktoré postavila firma Stavoimpex Holíč. V tejto lokalite pokračuje výstavba ďalších bytových domov.

Začína sa triedenie plastových obalov

Mestský úrad / Február 2004 / Prečítané 2693 krát
Vážení spoluobčania! V našom meste budujeme tradíciu triedenia odpadov už od roku 1993. Zákon o odpadoch nás stále núti rozmýšľať ekologicky ale aj ekonomicky. To, že každý občan je účastníkom triedenia odpadov v domácnosti je samozrejmé.

Učiteľom k sviatku

Ing. Eva Lupová / Február 2004 / Prečítané 2129 krát
Pri príležitosti Dňa učiteľov pozýva primátor mesta Oliver Solga učiteľov pezinských škôl na koncert Diabolských huslí Jána Berkyho Mrenicu mladšieho. Podujatie sa uskutoční v stredu 31. marca o 19. hodine v Dome kultúry v Pezinku. Hosťom slávnej kapely bude sólista Ján Babjak.

Poslanecký deň

Ing. Eva Lupová / Február 2004 / Prečítané 2209 krát
Pripomíname občanom Pezinka, že v prvú stredu v marci, t.j. 3.3. 2004 od 16. - 18. hod., na Mestskom úrade v miestnosti č. 19 sa môžu stretnúť s poslancami pezinského mestského zastupiteľstva. Je to príležitosť na individuálne rozhovory o problémoch každodenného života v našom meste, podávanie podnetov, pripomienok či vyžiadaní vysvetlení rozhodnutí volených orgánov mesta.

Poslanecké skrinky

Február 2004 / Prečítané 2237 krát
Niekedy nám robí problém stretnúť sa so svojim poslancom, aby sme mu, ako svojmu zástupcovi v mestskej samospráve, predniesli návrhy na riešenie nedostatkov, s ktorými sa stretávame vo svojom okolí.

Vybavovanie sťažností

Február 2004 / Prečítané 2201 krát
Mesto Pezinok v roku 2003 prijalo na vybavenie 30 sťažností, z ktorých bolo 10 opodstatnených, 16 neopodstatnených a štyri čiastočne opodstatnené. Dvadsaťpäť ďalších podaní bolo odstúpených iným orgánom, príslušným na vybavovanie sťažností.

NÁVŠTEVY V PEZINKU

Február 2004 / Prečítané 2328 krát
V uplynulých dňoch navštívili Pezinok poslanci Národnej rady SR Beata Briestenská z ANO a Róbert Kaliňák zo Smeru, ktorí sa pri stretnutí s funkcionármi samosprávy zaujímali o problémy nášho mesta. V čase našej uzávierky vedenie mesta pripravovalo oficiálne návštevy prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera a ministra spravodlivosti Daniela Lipšica. O týchto návštevách budeme bližšie informovať v budúcom čísle.

Do lavíc 233 prvákov

Február 2004 / Prečítané 2307 krát
Do pezinských základných škôl bolo na školský rok 2004/2005 zapísaných 233 prvákov. Na ZŠ Fándlyho ich v septembri do lavíc zasadne 87, ZŠ Holubyho 22, ZŠ Kupeckého 77, ZŠ Na bielenisku 29, ZŠ na Oreší 18.

Pezinok na tanieroch

Február 2004 / Prečítané 2223 krát
Kolekciu šiestich porcelánových tanierov s motívmi Pezinka vyrobila a s certifikátom ponúka jedna firma z východného Slovenska. Na tanieroch sú obrazy Mestského úradu, Domu kultúry, Malokarpatského múzea, Zámku, katolíckeho kostola a kostola kapucínov.

MESTO PEZINOK

Február 2004 / Prečítané 2121 krát
vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na obsadenie miesta riaditeľa Podniku bytových služieb, s.r.o. v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Ad: Obnovíme tradíciu otvárania viechy?

Alžbeta Jedličková / Február 2004 / Prečítané 2243 krát
Moji rodičia spomínali, že aj oni mali zopárkrát viechu. Za utŕžené peniaze sa dokončoval dom, ohrada okolo neho. Pochvaľovali si, aké to bolo výhodné. Je sympatické, že sa opäť uvažuje o viechach aj v našom vinohradníckom meste Pezinku.

Zápis detí do prvého ročníka

Február 2004 / Prečítané 2182 krát
Touto cestou sa chceme spolu s rodičmi a našimi deťmi - budúcimi prváčikmi podeliť o nezabudnuteľné zážitky pri zápise detí do 1. ročníka na ZŠ Na bielenisku. Hneď pri vchode do školy, budúcich prváčikov vítali žiaci 9. ročníka v kostýmoch kráľa, šaša, princeznej a nechýbal ani maskot Bobor.

Diskusné fóra v Grinave pokračujú

Ivan Klamo / Február 2004 / Prečítané 2250 krát
Tradícia diskusných fór pod názvom GOV Fórum, ktoré pravidelne organizuje Grinavský občiansky výbor, pokračuje aj v roku 2004. Možnosť obyvateľov tejto mestskej časti stretnúť sa, porozprávať sa a povedať si svoj názor na "neutrálnej" pôde za účasti predstaviteľov mesta a iných pozvaných hostí, už využili mnohí.

Stávková ulica?

Február 2004 / Prečítané 2333 krát
Krátka Meisslova ulica v centre mesta by sa mohla menovať Stávková. Sídlo na nej má až päť stávkových kancelárií - Športka, Niké, Eurotip, Tutovka a Terno.

Pýtate sa nás...

H. Zacharová, redakcia / Február 2004 / Prečítané 2181 krát
Vážená redakcia, nebolo by možné, aby prispievatelia do Pezinčana mali k dispozícii na svoje príspevky schránku? Zdá sa mi zbytočné platenie známky pošte za doručenie príspevku v rámci Pezinka, len o ulicu ďalej, stratou času je nosenie príspevku priamo do Vašej redakcie.

ŠKOLSKÝ KARNEVAL

Február 2004 / Prečítané 4804 krát
Týždeň pred karnevalom to na našej škole vrelo prípravami. Vyrábali sme reťaze, maľovali plagáty a rôzne masky. Deň pred karnevalom sme s pani učiteľkou vyzdobovali celú vstupnú halu na škole. Boli sme veľmi šťastní, že sa nám všetko vydarilo.

Obradové jedlá

Ing. Eva Lupová / Február 2004 / Prečítané 2281 krát
Aj v tomto roku pokračuje Malokarpatské múzeum v kurzoch prípravy regionálnych špecialít podľa starých osvedčených receptov našich starých mám. Všetky tohtoročné podujatia budú venované obradovým jedlám. Najbližšie, ktoré sa uskutoční v stredu 31. marca o 16.00 hod. v dielni Malokarpatského múzea, bude o jedlách typických pre krstiny. Lektorkou bude Dr. Dana Kopálová. Vstup pre záujemcov je voľný.

Pri piesni zabúdali na krivdy

Ing. Eva Lupová / Február 2004 / Prečítané 2273 krát
Vo štvrtok 18. marca o 16.00 hod. sa v slávnostnej sieni Starej radnice uskutoční spomienkové stretnutie na tému: Piesne rehoľných sestier na nútených prácach na Panholci v Pezinku v období totality. O okolnostiach, za akých vznikali tieto piesne bude hovoriť Peter Sandtner. Jeho rozprávanie spestria ukážky piesní z tých čias v interpretácii speváčok z chrámového zboru Ad Una Corda. Vstup na toto podujatie, ktoré organizuje mesto Pezinok, je voľný.

Ako sa voľakedy prešovalo

Ing. Eva Lupová / Február 2004 / Prečítané 2301 krát
Marcová vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka je venovaná vinohradníckym lisom. Podujatie sa uskutoční 25. marca o 16.00 hod. vo dvore a v pivniciach Malokarpatského múzea v Pezinku so sprievodným slovom Mgr. Martina Hrubalu. Vstup je voľný.

Vďaka za pomoc

Ing. Eva Lupová / Február 2004 / Prečítané 2262 krát
Samospráva Mesta Pezinka ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali či už osobne, finančne alebo materiálne na prezentácii mesta a malokarpatského regiónu na januárovom X. Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour. Osobitné poďakovanie patrí Vinohradnícko-vinárskemu družstvu podielnikov Karpaty z Grinavy, firmám Vino Borik, VPS, s.r.o., Víno Ludvik, Víno Matyšák, Bageta, Cukráreň Eva, ďalej Jánovi Štrbovi, Malokarpatskému múzeu a Kultúrnemu centru. Všetci sa významnou mierou pričinili o dôstojnú reprezentáciu Pezinka.

Najobľúbenejšie mená

Milan Oravec / Február 2004 / Prečítané 2620 krát
Vlani sa narodilo v Pezinku 203 detí, z toho 95 dievčat a 108 chlapcov. Najobľúbenejšími menami u dievčat boli Zuzana, Ema, Viktória, Daniela, Michaela, Simona, u chlapcov Martin, Filip, Matej, Samuel, Dominik, Tomáš, Daniel. Podľa našich údajov v posledných troch rokoch pribudlo v Pezinku najviac detí s menami Simona, Zuzana, Viktória, Martin, Matej a Samuel.

Problém, ktorý sa dotýka každého z nás

Február 2004 / Prečítané 2248 krát
V našich novinách sme v minulom čísle priniesli odpovede na viaceré vaše otázky, ktoré ste adresovali primátorovi mesta. Aj po termíne (15. január), ktorý sme stanovili na prvý okruh otázok, prišli do redakcie vaše listy s otázkami pre primátora a iných zodpovedných pracovníkov Mesta. Naša čitateľka Helena Zacharová primátorovi Oliverovi Solgovi píše:

Prvý polrok na školách

hf / Február 2004 / Prečítané 2248 krát
Pezinské základné školy v tomto školskom roku navštevuje 2462 žiakov. Najviac žiakov má ZŠ Fándlyho 699 a ZŠ Kupeckého 676. Nasledujú ZŠ Na bielenisku so 497 žiakmi, ZŠ Holubyho 345 a ZŠ Orešie 245.

Neplatíte daň z nehnuteľnosti za zosnulých?

Február 2004 / Prečítané 2275 krát
Marec je mesiacom, keď správca dane z nehnuteľnosti - Mesto Pezinok, vyrubuje každému obyvateľovi mesta, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, daň. Zároveň doručí platobné výmery na daň z nehnuteľnosti platcom dane - obyvateľom.

Zmeny v poskytovaní príspevkov na kompenzáciu

Február 2004 / Prečítané 2608 krát
Zákonom č. 45/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.2. 2004 prišlo k zmenám v poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku na opatrovanie.

Spomíname

Február 2004 / Prečítané 2445 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Február 2004 / Prečítané 2231 krát
Úprimne ďakujeme...

Vďaka nadácii realizujeme nové projekty

Február 2004 / Prečítané 2186 krát
Aktivita učiteľov na Základnej škole Holubyho ul. sa prejavila aj pri vypracovávaní projektov, ktoré nám schválila Malokarpatská komunitná nadácia REVIA. Vďaka finančnej podpore 4000 korún sme mohli v decembri 2003 založiť Fit klub Zea. Cieľom klubu je zlepšiť zdravotný stav žiakov cvičením s fit loptami, zameraným na posilňovanie chrbtového svalstva.

Spoločenská kronika

Február 2004 / Prečítané 3431 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Kto bude Kráľovná vína?

Ing. Eva Lupová / Február 2004 / Prečítané 2201 krát
Organizátori súťaže Kráľovná vína 2004 pozývajú dievčatá (od 16 rokov), ktoré si chcú overiť schopnosti a šarm, aby sa do 7. marca 2004 prihlásili v pezinskej Mestskej vinotéke, Radničné nám. 9, tel. 033/641 1132, 0905 593 294, kde dostanú bližšie informácie.

NAPÍSALI O PEZINSKOM KONCERTE, Vydarená Stanleyho a kapucínska šou

Február 2004 / Prečítané 2223 krát
Rehoľné sestry, kňazi a "obyčajní smrteľníci" sa v piatok 13. februára večer doslova rútili na koncert nie bežného vystúpenia formácie Stanley & Kapucíni. Ten, kto čaká a koho možno odrádza predstava akejsi ortodoxnej, strnulej katolíckej prezentácie vnímania hudby a zo zásady na pezinský koncert neprišiel, môže iba ľutovať.

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Február 2004 / Prečítané 2988 krát
Málokto by očakával, že človek popri časovo náročnom podnikaní si nájde čas ešte na svoje koníčky, akými sú fotografovanie a písanie poézie. Tieto záujmy má podnikateľka, majiteľka jednej z pezinských cukrární - Eva Šišková.

Prispejte na činnosť špičkovému zboru

mš / Február 2004 / Prečítané 2260 krát
Pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA sa obracia s prosbou na občanov o podporu činnosti formou poukázania 2 percent dane, čo umožňuje zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov. Podľa tohto zákona sa daň z príjmov (jednotlivcov aj firiem) môže rozdeliť na dve časti, prvú časť (98 percent) musíte odviesť štátu a druhú (2 percentá) môžete poukázať neziskovej organizácii.

OZNAM

vm / Február 2004 / Prečítané 2155 krát
Združenie kresťanských seniorov žiada bývalých hercov ochotníkov Divadla POVERELLO v Pezinku, ktorí majú záujem o stretnutie, aby oznámili svoj kontakt a spomienky na adresu: Vladimír Milko, Za hradbami 3, 902 01 Pezinok, tel. 033/643 1112.

Mladá keramika v Malokarpatskom múzeu

Vladimíra Büngerová / Február 2004 / Prečítané 3240 krát
V Malokarpatskom múzeu bola 13. februára otvorená výstava Z ATELIÉRU KERAMIKY VŠMU. Komorná výstava predstavuje výber prác autorov - študentov a absolventov ateliéru keramiky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý vedie od roku 1997 Ivica Vidrová.

Výstavy v Bratislave

Február 2004 / Prečítané 2260 krát
Pezinská výtvarníčka, akad. mal. Katarína Vavrová prezentovala v uplynulých dňoch svoju tvorbu v priestoroch Galérie Michalský dvor v Bratislave. Dňa 10.2. otvorili v tejto galérii výstavu malieb akademického maliara Igora Piačku.

Bolo u nás rušno

Február 2004 / Prečítané 2217 krát
V priebehu mesiacov november 2003 - február 2004 bolo v Centre voľného času (CVČ) v Pezinku rušnejšie ako inokedy. Popri krúžkovej činnosti a podujatiach bolo často počuť zvuk vŕtačky, rezačky a vidieť zručných majstrov pri práci. Prebiehala totiž rekonštrukcia zastaralého a nepohodlného spôsobu kúrenia.

Činnosť mestského podniku sa rozbieha

Milan Oravec / Február 2004 / Prečítané 3408 krát
V uplynulých dňoch začal činnosť nový mestský podnik - Mestský podnik služieb. Jeho riaditeľom sa na základe konkurzu stal Ing. Slavomír Fuňa (na snímke), ktorému sme položili niekoľko otázok:

PREDAJŇA ROKA

Február 2004 / Prečítané 2252 krát
Mestský úrad v Pezinku v spolupráci s redakciou Pezinčana pripravuje vyhodnotenie tradičnej ankety Najlepšia predajňa roka 2003. Hlasovanie bude tentoraz zabezpečované výlučne prostredníctvom anketárov. Vyhodnotenie ankety sa uskutoční v polovici marca.

Poplatok za vývoz odpadu v chatových oblastiach

Február 2004 / Prečítané 2299 krát
Od 1. júla 2004 vstúpi do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý bude riešiť odvoz odpadu v chatových oblastiach novým spôsobom. Z tohto dôvodu Mestský úrad v Pezinku vystaví majiteľom chát výmer za odvoz odpadu len za I. polrok, teda nie ako to bolo v minulom roku 890 Sk, ale len 445 Sk. Na druhý polrok bude poplatok určený už podľa nového zákona.

M. Laiferová v Pezinku

Milan Oravec / Február 2004 / Prečítané 2255 krát
Známa speváčka Marcela Laiferová opäť zavítala do Pezinka, tentokrát sa stretla s fanúšikmi na besede o zdraví, svojej knihe, o svojom živote. Popri svojom rozprávaní ochotne odpovedala na rôzne otázky, ktoré jej položili účastníci besedy.

Príprava Aktualizácie územného plánu mesta

Mestský úrad / Február 2004 / Prečítané 2439 krát
V tomto roku sa pripravuje aktualizácia územného plánu mesta Pezinka (ÚPN), ktorý bol posledne aktualizovaný v roku 2002. Celkovým stavom ÚPN sa zaoberala Mestská rada na svojom výjazdovom zasadnutí v Liptovskom Jáne, na ktorom vzniesla svoje pripomienky, ďalšie požiadavky uvedené v zozname prišli od občanov a organizácií.

Spýtali sme sa primátora OLIVERA SOLGU

Február 2004 / Prečítané 2060 krát
l Pán primátor, občanov bývajúcich na Kutuzovovej ulici zaujíma, kedy sa začne sľubovaná rekonštrukcia rozvodu pitnej vody v tejto časti mesta? - Viem, že občania sú už netrpezliví, ale práce sa začnú čoskoro. Malo by to byť v marci alebo apríli. Akciu máme v rozpočte a je vybraný aj dodávateľ. Projektovú dokumentáciu sme už odovzdali Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. V tomto roku chceme na náklady mesta vybudovať aj rozvod pitnej vody na starej Bratislavskej ulici a na ulici Vinice v grinavskej časti mesta.

Začína sa výstavba supermarketov

Február 2004 / Prečítané 1941 krát
V najbližších dňoch sa začne výstavba supermarketov Tesca na Sahare a Billy v objekte bývalého hotela Grand v centre mesta. Obe veľkopredajne majú začať obchodnú prevádzku už v letných mesiacoch v tomto roku. V súčasnosti sa rieši problém parkovania pre Billu, tak aby sa zachovala zeleň a zabezpečila náhradná výsadba.

MESTO PEZINOK

Február 2004 / Prečítané 2101 krát
v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, s poukazom na zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsadzuje voľné pracovné miesto

Ján Svetlík - prvá obeť Malej vojny

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Február 2004 / Prečítané 2878 krát
Dňa 23. marca 2004 si pripomenieme už 65. výročie tzv. Malej vojny, konfliktu, na ktorý sa takmer zabudlo. Napriek tomu, že sa v ňom bojovalo o našu samostatnosť a územnú celistvosť a v ktorej zomierali slovenskí vojaci. Jedným z prvých, ak nie vôbec prvým bol, aj Pe-zinčan Ján Svetlík.

Sociálne služby cez Privilégium

Február 2004 / Prečítané 2243 krát
Od 1. januára 2004 prešli práva a povinnosti zabezpečovania opatrovateľskej a prepravnej služby z Bratislavského samosprávneho kraja na Mesto. Delimitovaných bolo 103 opatrovateliek a 2 pracovníci na úseku administratívy.

Na stavbu radnice využili tiež Weltzov dom

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Február 2004 / Prečítané 2203 krát
Po získaní prvých mestských privilégií sa mesto rozhodlo postaviť budovu, ktorá by bola sídlom magistrátu a zároveň reprezentovala, ktorá by bola jeho symbolom. Na stavbu novej radnice boli využité dva meštianske domy na Trhovej ulici (dnes Štefánikova) a pri mestskom potoku sa nachádzajúci mestský kúpeľ.

Na voľné chvíle

Ing. Eva Lupová / Február 2004 / Prečítané 1978 krát
S príchodom jari a pribúdajúcimi slnečnými lúčmi bude asi rásť chuť na pohyb a pobyt v prírode. Pre tých, ktorí túžia po cykloturistike a nemajú vlastný bicykel ponúka Informačné centrum v Pezinku možnosť ich zapožičania.

Výberové konanie

Február 2004 / Prečítané 2141 krát
Generálny sekretár SČK vypisuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ SÚS SČK Bratislava-okolie pre okresy Senec, Pezinok, Malacky. Podmienky: min. SŠ vzdelanie s maturitou (ekonomický alebo zdravotnícky smer vítaný), schopnosť koncepčne pracovať, pripravovať projekty, práca na PC, organizačné schopnosti, viacročná prax. Ponuky s pracovným životopisom zasielajte do 14 dní od vyjdenia inzerátu na adresu: ÚS SČK, Grösslingová 24, 814 46 Bratislava.

Vyhlásenie najlepších športovcov Pezinka za rok 2003

pr / Február 2004 / Prečítané 2278 krát
V utorok 3. februára sa v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo vyhlásenie ankety o Najlepšieho športovca Pezinka za rok 2003. Anketu organizovala Komisia pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve spolu s redakciou Pezinčana a samotné vyhodnotenie prebehlo v štyroch kategóriach - seniori jednotlivci a kolektívy a juniori jednotlivci a kolektívy.

Veľká cena Pezinka v stolnom tenise

Ing. Pavol Hodák / Február 2004 / Prečítané 2815 krát
V posledný januárový deň sa uskutočnil v telocvični Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku 2. ročník stolnotenisového turnaja Veľká cena Pezinka. V štyroch mládežníckych kategóriach (starší žiaci, staršie žiačky, ml. žiaci, ml. žiačky) štartovalo 93 hráčov z 25 oddielov z celého Slovenska.

Trnava nad sily

Február 2004 / Prečítané 2034 krát
Pezinskí hádzanári podľahli v pohárovom stretnutí HK 47 Trnava 19:42. Medzinárodne ostrieľaný súper potvrdil úlohu favorita a nedal domácim šancu dosiahnuť prijateľnejší výsledok. Našim nemožno uprieť snahu, ale na trnavský profi tím nemali.

Označenie sa našlo

pp / Február 2004 / Prečítané 2064 krát
V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili výzvu TJ Sokol Pezinok, aby čestný nálezca vrátil označenie kontrolného stanovišťa, ktoré zmizlo pri pretekoch v orientačnom behu 11. januára. Vedenie klubu nás požiadalo o uverejnenie poďakovania, ktoré patrí tým, ktorí pomohli stratené označenie nájsť.

Kohútová potvrdila svoje kvality

Zuzana Tahotná / Február 2004 / Prečítané 2117 krát
V sobotu 17. januára sa uskutočnil v Nitre 4. ročník Pohára Kniežaťa Pribinu v kumite detí a mládeže. Mladí pezinskí karatisti sa aj tentoraz ukázali v dobrom svetle a presvedčivo zúročili tréningové úsilie, pod vedením kormidelníka Miroslava Horáka.

Podporte projekty nadácie REVIA

Zuzana Frnová / Február 2004 / Prečítané 2156 krát
Chcete sa aj vy priamo podieľať na zveľaďovaní mesta či obce, kde žijete? Chcete mať istotu, že aspoň 2 percentá z daní, ktoré odvádzate do štátnej pokladnice, zostanú v našom regióne? Využite aj vy zákonnú možnosť rozhodnúť, na aké účely budú tieto dane použité a zadarmo pomôžete sami sebe. O vašu dôveru sa uchádza aj Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, ktorá je tu pre vás už osem rokov.

Naši víťazne

Milo Matonog / Február 2004 / Prečítané 2033 krát
V dňoch 30. januára - 1. februára sa uskutočnil v Bratislave medzinárodný turnaj starších žiakov v hádzanej WINTER HANDBALL CUP 2004. Mimoriadne úspešne si počínali chlapci z pezinského ŠKH Agrokarpaty, ktorí turnaj vyhrali bez jedinej prehry. V základnej skupine postupne zdolali - RK Termo Škofja Loka (Slovinsko) 24:22, MHK Piešťany 30:15, Lehotu pod Vtáčnikom 30:13, HBC Continental Teves Jičín (ČR) 23:11 a ŠKP Bratislava 24:14.

MBK Pezinok bojuje o postup do 1. ligy

pr / Február 2004 / Prečítané 2007 krát
Basketbalisti MBK Pezinok už začali po postupe zo základnej skupiny s bojmi vo finálovej časti II. ligy. Zatiaľ si aj v nej počínajú úspešne, oba zápasy, s Levicami B i Petržalkou, vyhrali. Na finálovú skupinu prišiel mužstvo posilniť aj bývalý lotyšský reprezentant a hráč známy aj zo slovenskej extraligy Janis Azacis.

Program Kultúrného centra

Február 2004 / Prečítané 2053 krát
Marec 2004

Program kina v Dome kultúry

Február 2004 / Prečítané 1977 krát
Marec 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Február 2004 / Prečítané 2138 krát
Marec 2004

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Február 2004 / Prečítané 2096 krát
Marec 2004

MESTSKÉ MÚZEUM

Február 2004 / Prečítané 2059 krát
Marec 2004

Informácie TV Pezinok

Peter Bittner / Február 2004 / Prečítané 1962 krát
Opäť sme pripravili zmeny, ktoré by mali priniesť zvýšenie kvality nášho vysielania. Pridali sme hodinu obrazového vysielania o 23.00 hod. Aby sme sprehľadnili vysielaciu štruktúru začíname už od 16. februára vysielať podľa nového harmonogramu.