ÁNO vstupu do Európskej únie

Máj 2003 / Prečítané 2113 krát
V dňoch 16. a 17. mája sa uskutočnilo na Slovensku referendum o vstupe krajiny do Európskej únie. K tomu, aby bolo referendum platné, muselo sa na ňom zúčastniť päťdesiat percent zapísaných voličov. Manželia Stojkovičovci hlasovali vo volebnej miestnosti na Kollárovej ulici. Nižšia účasť v prvom volebnom dni signalizovala, že sa nenaplnia optimistické odhady z prieskumov, čo spôsobilo u ľudí zodpovedných za prípravu referenda dosť nervozity.

Pešia zóna pri Starej radnici

Máj 2003 / Prečítané 2602 krát
Mesto Pezinok v uplynulých dňoch prikročilo k vylúčeniu automobilovej dopravy v okolí Starej radnice. O tomto kroku, ako nám povedal primátor Oliver Solga, sa uvažovalo už pri ukončení rekonštrukcie.

Obchvat Pezinka po novej trase

Máj 2003 / Prečítané 4334 krát
Jeden z prvých väčších problémov, ktorým sa zaoberalo nové vedenie mesta, bol komunikačný obchvat Pezinka poza priemyselnú zónu. O obchvate sa hovorilo viac rokov, ale mal viesť po rozšírenej komunikácii na Bratislavskej, Jesenského a Moyzesovej ulici, s vyústením povedľa cintorína na cestu Pezinok - Viničné.

K sviatku detí

Máj 2003 / Prečítané 2206 krát
Aj tento rok čaká pezinské deti k ich sviatku bohatý program. Celomestská akcia ku Dňu detí sa uskutoční v sobotu 31. mája od 14.00 hod. v Zámockom parku.

Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Milan Oravec / Máj 2003 / Prečítané 2102 krát
Primátor mesta Oliver Solga zvolal 24. apríla mimoriadne zasadnutie MsZ za účelom odsúhlasenia prevodu akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. na Mesto Pezinok. Poslanci bezodplatný prevod 245 495 ks akcií (v nominálnej hodnote jednej akcie 1000 Sk) schválili. MsZ schválilo aj žiadosť spoločnosti Stavoimpex Holíč o prevod pozemku v lokalite Muškát na výstavbu štyroch obytných domov.

Súťaž v triedení odpadu

Ivan Lukšík / Máj 2003 / Prečítané 2121 krát
Po roku je tu opäť súťaž v triedení odpadu, ktorú v rámci kampane Za čistejší Pezinok organizuje občianske združenie Prevencia AD. Väčšina z nás vie prečo je dobré triediť odpad. Zostáva po nás menšia kopa smetia, je menej skládok, šetríme papier a tým aj stromy a podobne.

Poslanci schválili záverečný účet

Máj 2003 / Prečítané 2223 krát
Poslanci MsZ na svojom májovom zasadnutí schválili záverečný účet mesta za rok 2002 a prerozdelenie výsledku hospodárenia. V príjmovej časti bol dosiahnutý výsledok 207 820 tisíc Sk, čo je 97 percent z plánovaného rozpočtu. Z toho bežné príjmy boli 146 101 tisíc Sk (104 percent), kapitálové príjmy 11 891 tisíc Sk (47 percent), finančné operácie 49 828 tisíc Sk (104 percent).

Na návšteve u partnerov

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2256 krát
V nedeľu 18. mája sa zúčastnil primátor Oliver Solga na oficiálnom otvorení Týždňa Mosonmagyaróváru v Neusiedl am See. Týmto podujatím vyvrcholila trojročná séria týždňov národných kultúr troch partnerských miest z troch krajín. Hlavná časť programu sa uskutočnila v novozrekonštruovanej budove Weinwerk Im-pilse, ktorá bola pred dva a pol rokom svedkom aj Týždňa Pezinka v Neusiedl am See, samozrejme ešte v starom šate.

Udelia mestské ocenenia

Máj 2003 / Prečítané 2042 krát
Pri príležitosti 356. výročia povýšenia Pezinka na kráľovské mesto budú 14. júna udelené mestské ocenenia. Návrhy schválilo mestské zastupiteľstvo 16. mája 2003. Ocenenia na slávnostnom zasadnutí prevezmú:

EKO - kampaň pred finále

Máj 2003 / Prečítané 2308 krát
Dňami separácie (píšeme o nich na inom mieste) a Benefičným koncertom vyvrcholí v našom meste trištvrteročná eko-kampaň Za čistejší Pezinok. Na koncerte, ktorý sa uskutoční v piatok 6. júna o 16.00 hod. na nádvorí Zámku bude vyhodnotenie celého podujatia.

Mestské zastupiteľstvo v júni

Máj 2003 / Prečítané 2219 krát
Budúci mesiac sa uskutočnia dve zasadnutia mestského zastupiteľstva. Prvé bude slávnostné (14.6.) pri príležitosti povýšenia Pezinka na slobodné kráľovské mesto. Druhé sa uskutoční 27. júna s týmto programom: informácia o plnení rozpočtu za I. štvrťrok 2003, správa o stave verejnej zelene, koncepcia školstva, správa o stave školských budov a zariadení, informácia o činnosti komisií MsZ, vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky a iné.

Mesto Pezinok - Mestská polícia

Máj 2003 / Prečítané 2167 krát
vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca Mestskej polície Pezinok, s týmito požiadavkami:

Erby Cajly a Grinavy

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2774 krát
V rámci tohtoročného Dňa otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku (14. mája) sa uskutočnila slávnostná prezentácia publikácie Vývoj erbu mesta Pezinka a pričlenených obcí Grinava a Cajla. Jej autorom je Ján Milan Dubovský.

Udeľovanie cien a ochutnávka

Máj 2003 / Prečítané 2273 krát
Vyvrcholením niekoľkomesačného úsilia usporiadateľov Vínnych trhov Pezinok je vždy odovzdávanie ocenení najúspešnejším zúčastneným výrobcom vín a degustácia pre odbornú a laickú verejnosť.

Prípravy Vinobrania v plnom prúde

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2165 krát
Hoci Vinobranie v Pezinku bude až o niekoľko mesiacov (19. - 21. septembra), prípravy naň sú už v plnom prúde. Postupne budeme prostredníctvom nášho časopisu prinášať aktuálne informácie o podujatí.

Prvá streda v mesiaci s poslancami

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2156 krát
Príležitosť na pravidelné stretnutia s poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku pomaly preniká do povedomia verejnosti. Kým v prvú stredu v máji (7.) prišiel na toto podujatie iba jeden občan, v rámci Dňa otvorených dverí prejavili záujem o stretnutie so svojimi zástupcami v miestnom parlamente už štyria Pezinčania.

Vedecká konferencia

MUDr. Elena Žigová / Máj 2003 / Prečítané 2212 krát
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku organizuje v dňoch 5. - 7. júna v tunajšom Dome kultúry vedeckú konferenciu. V tomto roku bude témou odborného podujatia Psychosomatika v teórii a praxi.

Sviatok baníkov

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2397 krát
Minulý rok v júni, pri príležitosti 663. výročia vydania najstaršej známej listiny o dolovaní drahých kovov v Pezinku, vznikla myšlienka založenia Malokarpatského baníckeho spolku.

Deň detí u hasičov

gg / Máj 2003 / Prečítané 2216 krát
Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku a Občianske združenie Pre radosť usporiadajú pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v nedeľu 1. júna 2003 od 11.00 - 20.00 hod. v areáli Hasičského a záchranného zboru v Pezinku podujatie Deň detí u hasičov.

Za čistejší Pezinok

az / Máj 2003 / Prečítané 2181 krát
V Pezinku pracuje už viac ako desať rokov skautský zbor Modrý oblak. V súčasnosti má 50 členov, ktorí sa podieľajú aj na mnohých podujatiach mesta, ale aj rôznych združení či mimovládnych organizácií v regióne.

Rušenie triedenie biodpadu je krok späť

Pavol Jurkovič / Máj 2003 / Prečítané 2185 krát
Dozvedel som sa, že by sa mali rušiť nádoby na bioodpad na pezinských sídliskách, pretože ľudia tam tento odpad netriedia. Bývam na ulici Za hradbami za domom dôchodcov. Mám možnosť vybrať si, na ktorú stranu pôjdem smeti vysypať.

Film pre najlepších

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2290 krát
Už tradične pozýva primátor mesta Pezinok úspešných žiakov pezinských škôl na symbolickú rozlúčku s uplynulým školským rokom. Tá tohtoročná sa uskutoční v stredu 25. júna o 8.00 hod. Pozvaným účastníkom bude pri tejto príležitosti premietnutý film Čert vie prečo.

Policajti upozorňovali vodičov na ľahostajnosť

at / Máj 2003 / Prečítané 2226 krát
Krádeže vlámaním do motorových vozidiel patria k najrozšírenejším trestným činom v pezinskom okrese. O počte vykradnutých vozidiel najpresvedčivejšie vypovedajú štatistiky - priemerne desať vykradnutých vozidiel za mesiac.

Výstava v starej radnici

Mestský úrad / Máj 2003 / Prečítané 2236 krát
Mesto Pezinok a Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave spolu s ďalšími spoluorganizátormi vás pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy STREDOEURÓPSKE STRETNUTIE - Umenie z Rakúska a Českej republiky na návšteve na Slovensku, ktoré sa uskutoční 14. júna o 16.00 hod. v Mestskom múzeu v Starej radnici.

Na rade sú prívarky

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2402 krát
Keďže v júni už zeleninové záhrady dávajú hojnú úrodu, je pochopiteľné, že kurz prípravy regionálnych špecialít v rámci dlhodobého cyklu Ako to robili naše babky, bude venovaný vareniu prívarkov. Mestský úrad Pezinok v spolupráci s Malokarpatským múzeom pozýva všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa pripravovať jedlá tohto druhu podľa starých, neraz už i zabudnutých receptov na 4. júna na 16.00 hod. do dielne múzea. Lektorkou podujatia bude PhDr. Dana Kopálová. Vstup na kurz je voľný.

Prečo zrušili táborisko?

Jozef Kozák, Jozef Federl, Peter Jergl, Vlasta Nemčeková, Matej Halás / Máj 2003 / Prečítané 2247 krát
Pri jarných turistických vychádzkach do prírody sme zistili, že kultovné miesto turistov na Rybníčku bolo zrušené. Je síce pekné, že tadiaľto vedie náučný chodník, ktorý je veľmi pekne urobený, ale táborisko, ktoré tam bolo už roky, zrušili. Komu prekážalo?

Pozor na podvodníkov

redakcia / Máj 2003 / Prečítané 2194 krát
Podľa informácie, ktorú sme dostali zo Sociálnej poisťovne, dôchodcov v bytoch navštevujú podvodníci, ktorí sa preukazujú falošnými preukazmi a v mene Sociálnej poisťovne žiadajú od nich pod rôznymi zámienkami peniaze v hotovosti. Upozorňujeme preto občanov, aby neboli dôverčiví a nenaleteli podvodníkom, ktorí už pripravili dôchodcov po celom Slovensku o státisíce. Na prípadný pohyb takýchto osôb v našom meste okamžite upozornite Obvodné oddelenie Policajného zboru (č.tel. 641 2333) alebo Mestskú políciu (č.tel. 6901 182).

Vozíčkari to v Pezinku nemajú ľahké

Milan Oravec / Máj 2003 / Prečítané 2437 krát
List Jindra Jirku, ktorý uverejňujeme na inom mieste, nás podnietil, aby sme sa zaujímali, aká je v našom meste situácia s bezbariérovými vstupmi pre vozíčkárov. O skúsenosti sme požiadali 43-ročného Pezinčana Petra Valku, ktorý sa po nešťastnej havárii na motocykli už 23 rokov pohybuje na vozíčku.

List z Kanady

Jindro Jirka / Máj 2003 / Prečítané 2791 krát
Milý pán Oravec, v lete to budú už dva roky, čo som Vám sľúbil, že napíšem malý príspevok do Pezinčana o svojich dojmoch z poslednej návštevy "môjho" Pezinka. Nenapísal som však ani riadok, hoci si nepamätám lepšiu dovolenku ako práve "doma" (kam sa hrabe Mexiko).

Gróf zo Svätého Jura a Pezinka na sedmohradskom tróne

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Máj 2003 / Prečítané 3427 krát
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka patrili medzi najmocnejšie uhorské šľachtické rody svojej doby a ich členovia sa podieľali na správe krajiny v mnohých funkciách. Rod dosiahol svoj vrchol za vlády kráľa Mateja Korvína.

Beseda v Múzeu

pw / Máj 2003 / Prečítané 2254 krát
Dňa 12.5. 2003 sa v priestoroch Mestského múzea v Pezinku uskutočnila beseda na tému Slovensko v kontexte historickej Európy spojená s panelovou výstavou. Na besede sa zúčastnili aj dekan FF UK PhDr. Anton Eliáš, vedúci katedry slovenských dejín na FF UK PhDr. Jozef Baďurík a primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga.

Spomíname

Máj 2003 / Prečítané 2583 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Máj 2003 / Prečítané 2880 krát
Úprimne ďakujeme...

Blahoželáme

Máj 2003 / Prečítané 2315 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

Máj 2003 / Prečítané 3847 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov

ľm / Máj 2003 / Prečítané 2126 krát
Riaditeľstvo Základnej školy Pezinok - Orešie oznamuje rodičom žiakov terajšieho druhého ročníka ZŠ, že v školskom roku 2003/2004 otvára triedu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pre tretiakov.

UNICEF TOUR 2003

MOS Pezinok / Máj 2003 / Prečítané 2179 krát
V Pezinku sa pochod UNICEF, tradičné podujatie pre rodičov a deti, koná už štvrtýkrát. V tomto roku to bude v sobotu 14. júna. Štart bude od 10.00 - 11.00 hod. na ihrisku Pinelovej nemocnice, kde je aj registrácia a zaplatenie vstupného príspevku, ktorý je príspevkom do fondu UNICEF (jednotlivec 100 Sk, rodina 200 Sk, trieda 400 Sk).

Prázdninové výlety

in / Máj 2003 / Prečítané 2224 krát
Kultúrne centrum v Pezinku pripravuje letné prázdninové výlety pre deti. Budú jednodňové, spojené s kúpaním, návštevou atraktívnych zariadení, hrami a súťažami. Termíny 3., 10., 17. júla a 7., 14. a 21. augusta. Prihlásiť sa možno v pracovných dňoch na tel. č. 033/641 3949.

Kurz sprievodcov

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2275 krát
V pondelok 19. mája odštartoval Mestský úrad v spolupráci s Mestským múzeom kurz mestských sprievodcov. Lektorom kurzu bol Peter Wittgrúber. Úspešní absolventi budú pripravení informovať záujemcov o histórii a pozoruhodnostiach Pezinka už v tejto letnej turistickej sezóne. Kontakt na nich možno získať v Informačnom centre Pezinok, Radničné nám. 9, tel. 033/6901107.

Finále súťaže krásy

Máj 2003 / Prečítané 4106 krát
V Dome kultúry v Pezinku usporiadala Umelecko-produkčná agentúra PAT AGENCY súťaž krásy MISS okresov Pezinok-Senec-Malacky 2003. Z dvanástky finalistiek porota titul MISS prisúdila Veronike Puskásovej zo Senca (študuje na Gymnáziu Pezinok), prvou vicemiss sa stala Daniela Novotová z Malaciek a druhou vicemiss Petra Zváčová zo Senca.

Likvidácia vinárstva?

Milan Oravec / Máj 2003 / Prečítané 2134 krát
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh výzvy vláde SR a NR SR, aby nebola schválená zamýšľaná spotrebná daň na víno. O podporu tejto výzvy mestskí poslanci požiadali i zastupiteľstvo Vyššieho územného celku, ktoré ju tiež schválilo.

SVET HARMÓNIE

Milan Oravec / Máj 2003 / Prečítané 2311 krát
V sobotu 17. mája priestory pezinského Domu kultúry zaplnio ojedinelé kultúrno-spoločenské podujatie - Orbis harmoniae (Svet harmónie).

Folklórne návraty

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2162 krát
Tohtoročné Kultúrne leto v Pezinku odštartuje trošku netradične. V prvú júlovú nedeľu o 17.00 hod. sa na pódiu pred Zámkom uskutoční galaprogram prvého ročníka folklórneho festivalu Návraty. Vystúpia na ňom tri folklórne súbory z okolia Pezinka - Rozárka z Častej, Čerešničky zo Šenkvíc, Magdalénka z Modry a jedna spevácka skupina z pezinského Klubu dôchodcov na Sládkovičovej ulici.

Moderná kultúrna inštitúcia

Mgr. Anna Gašparovičová / Máj 2003 / Prečítané 2265 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku si v tomto roku pripomína 50 rokov svojej existencie. Podobne ako v ľudskom živote aj v živote inštitúcie je to čas i príležitosť na zamyslenie a zhodnotenie doterajšej činnosti.

K výročiu J.Ľ.Holubyho

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2234 krát
Pri príležitosti 80. výročia úmrtia národopiscu Jozefa Ľudovíta Holubyho, ktorý žil na sklonku svojho života v Pezinku a je pochovaný na mestskom cintoríne, organizuje Malokarpatské múzeum spomienkové stretnutie. Podujatie je súčasťou cyklu Vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka. Uskutoční sa 25.6. 2003 o 16.00 hod. v priestoroch múzea. Lektorovať ho bude historik Mgr. Martin Hrubala. Účastníci budú mať príležitosť nahliadnuť i do originálov rukopisov jeho diel a zoznámiť sa s rôznymi cennými predmetmi z jeho pozostalosti (knihy, medaily a pod.) uloženými v depozite múzea.

ILUSTRÁCIE DO KNIHY

Pavol Erdziak / Máj 2003 / Prečítané 2304 krát
Takmer tridsiatkou ilustrácií spestril Oliver Solga knihu Moc a nemoc médií, ktorú nedávno predstavili na Veľvyslanectve Poľskej republiky v Bratislave. Jej autormi sú totiž dve poľské osobnosti, minuloročný kandidát na Nobelovu cenu za mier Tadeusz Zasepa a dlhoročný úspešný novinár Maciej Ilo wiecki.

Neoceniteľné zážitky s AD UNA CORDA

MUDr. Viliam Hafner / Máj 2003 / Prečítané 2138 krát
Vážená redakcia, veľmi rád by som sa chcel aj prostredníctvom vášho mesačníka poďakovať chrámovému speváckemu zboru AD UNA CORDA a jeho dirigentovi Ing. Mariánovi Šipošovi za vystúpenie na záverečnom koncerte XVIII. Cíferskej hudobnej jari, v nedeľu 4. mája 2003, v kostole sv. Michala v Cíferi.

Narodila sa Jasienka

Mgr. Milada Krejčová / Máj 2003 / Prečítané 2220 krát
V Klube dôchodcov na Sládkovičovej ulici, u Katky ako my hovoríme, narodil sa malý spevácky krúžok Jasienka. Nie sme umelkyne, ale rady spievame. Áno, lebo v speve je radosť i chuť do života.

Gymnázium pozýva

gymnázium / Máj 2003 / Prečítané 2210 krát
Pozývame občanov na výstavu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA k 50. výročiu pezinského Gymnázia, ktorá sa uskutoční od 13. júna do 31. augusta 2003 v priestoroch Malokarpatského múzea na Štefánikovej ulici.

Výsledky literárnej súťaže

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2207 krát
V utorok 3.6. 2003 o 15.00 hod. sa uskutoční v obradnej sieni Mestského úradu slávnostné vyhlásenie výsledkov 11. ročníka literárnej súťaže o Cenu primátora mesta Pezinok. Mená víťazov uverejníme v júnovom čísle.

Výstava v galérii

Peter Šoula / Máj 2003 / Prečítané 2123 krát
V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici bola 17. mája otvorená výstava zo zbierky Pavla Konečného Umenie čistého srdca. Výstava potrvá do 28. septembra.

Právomoci a kompetencie mestskej polície pri plnení úloh na úseku cestnej premávky

Mgr. kpt. Ľudovít Farbula / Máj 2003 / Prečítané 7656 krát
Pre mestskú políciu priamo zo zákona vyplýva povinnosť zakročiť, ak je páchaný alebo bol spáchaný priestupok a tento priestupok z úradnej povinnosti aj doriešiť. Ako po minulé roky, aj v roku 2002 mestská polícia zaevidovala najviac priestupkov práve na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pričom je oprávnená na tomto úseku riešiť len priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami.

Zatmenie Slnka 31. mája

Alexander Pravda / Máj 2003 / Prečítané 2324 krát
Zatmenie Slnka sa začne v sobotu 31. mája po polnoci nášho času, teda ešte v čase, keď bude Mesiac a Slnko pri pohľade zo strednej Európy pod obzorom. V severnom Atlantiku, v Grónsku, na Islande a v severnom Škótsku bude zatmenie prebiehať ako prstencové.

Predseda vlády ocenil Ľ. Toporovú

kp / Máj 2003 / Prečítané 2642 krát
Dňa 30. apríla 2003 prijal predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda na Úrade vlády v Bratislave najúspešnejších slovenských športovcov. Ocenil ich najvýraznejšie minuloročné úspechy, ktoré dosiahli na vrcholných medzinárodných podujatiach.

Basketbalisti BK Pezinok skončili na 8. mieste

pr / Máj 2003 / Prečítané 2205 krát
Po predchádzajúcich rokoch, v ktorých boli fanúšikovia pezinského basketbalu zvyknutí na domácich palubovkách oslavovať tituly, zaznamenal tento šport v našom meste ústup. Po známych udalostiach dohrali basketbalisti sezónu s veľmi mladým kádrom a napokon obsadili 8. miesto. O zhodnotenie uplynulej sezóny sme požiadali trénera BK Pezinok Milana Černického:

Volejbalistkám VTC Pezinok patrí 9 priečka

pr / Máj 2003 / Prečítané 2205 krát
Volejbalistky VTC Pezinok bojovali o svoju extraligovú príslušnosť v budúcej sezóne až v baráži. Po 9. mieste v dlhodobej časti v nej zdolali Studienku 3:0 a zabezpečili tak Pezinku extraligu aj v ďalšom ročníku. Svoj pohľad na sezónu nám poskytol tréner Ľubo Stražay:

NOVÝ ŽIVOT CUP 2003

Ján Nagy / Máj 2003 / Prečítané 1992 krát
Oznamujeme všetkým fanúšikom a priateľom malého futbalu, že dňa 28. júna 2003 od 8.00 hod. sa na ihrisku TJ Baník Pezinok uskutoční 8. ročník futbalového turnaja NOVÝ ŽIVOT CUP - memoriál Milana Bacigála. Štartovať bude dvadsať družstiev z Bratislavy, Piešťan, Prievidze, Šurian, Pezinka, Šenkvíc a blízkeho okolia.

Majstrovstvá Európy dorastu v Pezinku

pr / Máj 2003 / Prečítané 2118 krát
Pezinok a blízke okolie sa stanú v dňoch 20. - 22. júna dejiskom 2. Majstrovstiev Európy dorastu v orientačnom behu. Toto významné športové podujatie organizuje z poverenia Medzinárodnej federácie orientačných športov (IOF) TJ Sokol Pezinok, Klub orientačného behu. O bližšie informácie sme požiadali predsedu organizačného výboru Pavla Poláčka:

Výberové turnaje

Máj 2003 / Prečítané 2098 krát
l Na ihrisku Baníka Pezinok usporiadal Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek výberové turnaje žiakov (ročníky 1989 a 1990). V konkurencii okresov Senec a Malacky obsadili pezinskí chlapci zhodne 2. miesta. Z okruhu týchto hráčov vznikli oblastné výbery.

Cyklomaratón štartuje

Ing. Eva Lupová / Máj 2003 / Prečítané 2026 krát
Ako sme už avizovali v ostatných dvoch číslach, v sobotu 7. júna o 7.00 hod. odštartuje z Radničného námestia prvý ročník cyklomaratónu Pezinok-Mosonmagyaróvár-Neusiedl am See-Pezinok. Na zdolanie 197 km trasy rozvrhnutej na dva dni sa prihlásilo vyše 30 cyklistov.

Kohútová zlatá

pr / Máj 2003 / Prečítané 2026 krát
V nedeľu 18.5. sa v športovej hale SOU na Komenského ulici konali majstrovstvá Slovenska v karate dospelých. Karatisti z Karate klubu Pezinok získali na domácej pôde 2 medaily. Michaela Kohútová získala zlato v kumite do 55 kg a Svatava Špániková obsadila 2. miesto v kumite nad 55 kg. Viac informácií o pezinskom karate prinesieme v nasledujúcom čísle.

Deň Pezinka v Mladej Boleslavi

Milan Oravec / Máj 2003 / Prečítané 2166 krát
Dňa 25. apríla sa v českom partnerskom meste Mladá Boleslav uskutočnil Deň Pezinka. Pri tejto príležitosti do mesta automobilov zavítali zástupcovia Pezinka na čele s primátorom Oliverom Solgom a vyše dve desiatky kultúrnych pracovníkov, hudobníkov a divadelníkov.

Program Kultúrneho centra

Máj 2003 / Prečítané 1849 krát
Jún 2003

Program kina v Dome kultúry

Máj 2003 / Prečítané 2099 krát
Jún 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Máj 2003 / Prečítané 2013 krát
Jún 2003