Zvolili kráľovnú VÍNA

Marec 2003 / Prečítané 3446 krát
V Dome kultúry v Pezinku sa prvýkrát uskutočnila voľba kráľovnej vína. O tento titul sa uchádzalo trinásť dievčat - študentiek zo Strednej vinársko - ovocinárskej školy v Modre a Stredného odborného učilišťa Pezinok, Komenského ul. Na dievčatá čakali štyri súťažné disciplíny - test zo znalostí z vinohradníctva a vinárstva, pozvánka do regiónu a prezentácia typického regionálneho jedla, voľná disciplína a ťahanie vína.

4. apríl - Deň narcisov

skv / Marec 2003 / Prečítané 2218 krát
Aj tento rok sa uskutoční verejná finančná zbierka Deň narcisov 2003. Tentoraz to bude v piatok 4. apríla v čase od 10.00 do 18.00 hodiny. Deň narcisov - v tento deň sa prebúdza ľudská vzájomnosť, ochota otvorene vnímať problém nádorových ochorení a aspoň troškou prispieť k boju proti tejto zákernej chorobe, ktorá sa vola rakovina.

UČITEĽOM K SVIATKU

Ing. Eva Lupová / Marec 2003 / Prečítané 2293 krát
Primátor mesta Oliver Solga pozval na piatok 28. marca pedagogických pracovníkov všetkých pezinských škôl (materských, základných a stredných) do Domu kultúry na stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov. Po slávnostnom príhovore, v ktorom okrem blahoželania k ich sviatku bude informovať i o niektorých aktuálnych otázkach súvisiacich so situáciou v školstve po prechode kompetencií na samosprávy, sa uskutoční divadelné predstavenie Zlaté jazero v podaní českých hercov, medzi ktorými budú Květa Fialová a Radek Brzobohatý. Organizátori podujatia ďakujú firme VITIS TRADE s.r.o. za sponzorský príspevok.

Oslavy oslobodenia

Marec 2003 / Prečítané 2167 krát
V utorok 1. apríla 2003 oslávime 58. výročie oslobodenia Pezinka. Slávnostné príhovory primátora mesta, predsedu MO SZPB v Pezinku a akt kladenia vencov sa uskutočnia o 15.00 hod. pri pomníku na Mladoboleslavskej ulici. Zraz účastníkov osláv bude v Zámockom parku. Usporiadateľom celomestských osláv je Mesto Pezinok sa MO SZPB v Pezinku.

Referendum o vstupe do Európskej únie

Marec 2003 / Prečítané 2205 krát
V dňoch 16. a 17. mája 2003 sa uskutoční referendum o vstupe SR do Európskej únie. Na hlasovacom lístku bude otázka: "Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?" Občania označia na lístku áno, alebo nie.

Roman sa zaujímal o problémy v okrese

Marec 2003 / Prečítané 3035 krát
V rozmedzí niekoľkých týždňov dvakrát navštívili Pezinok predseda a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Ľubomír Roman a Milan Vaškor. Na Mestskom úrade sa stretli s primátormi a starostami miest a obcí Pezinského okresu.

Starostlivosť o ťažko postihnutých občanov

Marec 2003 / Prečítané 2599 krát
Rada Európy vyhlásila rok 2003 za Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím. Pomoc a starostlivosť o chorých a ťažko zdravotne postihnutých je jednou z prioritných oblastí Sociálnej koncepcie mesta Pezinka. Pri príležitosti Dňa telesne a duševne postihnutých sa vlani 3. decembra konala akcia pod názvom Náš deň, na ktorej primátor mesta poďakoval dobrovoľníkom za dlhodobú a obetavú prácu v prospech telesne a duševne postihnutých občanov.

VOLEBNÉ OKRSKY PRE REFERENDUM DO EU

Marec 2003 / Prečítané 2210 krát
Okrsok č. 1 Hlasovacia miestnosť - Základná škola, Holubyho ul. 14 Ulice: Bratislavská 1 - 87 a 2 - 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába.

100 dní primátora

Marec 2003 / Prečítané 2249 krát
Do budúceho čísla pripravujeme rozsiahlejší materiál zameraný na zhodnotenie 100-dňového funkčného pôsobenia nového primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu. Pri tejto príležitosti primátor zodpovie aj na vaše názory, dotazy a pripomienky, ktoré môžete poslať do 10. apríla 2003 na adresu redakcie alebo zatelefonovať na tel. č. 641 34 35.

Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Marec 2003 / Prečítané 2188 krát
zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, na obsadenie miesta vedúceho právneho oddelenia Mestského úradu v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami: Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, Funkcia: vedúci právneho oddelenia Mestského úradu v Pezinku,

Mesto Pezinok predá formou obchodnej súťaže

Marec 2003 / Prečítané 2114 krát
nehnuteľnosť v k.ú. Pezinok na ul. M.R. Štefánika č. 5, vedenej ako kultúrna pamiatka, t.j. Dom meštiacky radový, súp. č. 3, na parc. č. 4974/1, zast. plocha o výmere 133 m2, zapísanej na LV č. 2617. Uzávierka súťažných návrhov je dňa 8.4. 2003 o 11.00 hod.

Najlepšia predajňa roka 2002

Marec 2003 / Prečítané 2529 krát
V stredu 26. februára sa uskutočnilo na pezinskej radnici slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Najlepšia predajňa roka 2002. Ako sme už informovali v minulom čísle víťazom, s počtom hlasov 53, sa stala predajňa Hodinárstvo HOFI na Holubyho ulici. Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili - Supermarket Jednoty na Svätoplukovej ul. (46 hlasov) a Bageta na Svätoplukovej ul. (44). Ceny víťazom odovzdal primátor mesta Pezinok Oliver Solga.

VÍNNE TRHY 2003 budú 9 a 10. mája

Marec 2003 / Prečítané 2182 krát
V dňoch 9. a 10. mája 2003 sa uskutoční 8. ročník výstavy hroznových vín VÍNNE TRHY PEZINOK. Poslaním podujatia, ktoré sa už tradične bude konať v Dome kultúry v Pezinku, je degustácia a zhodnotenie vín z produkcie vinárskych podnikov, poľnohospodárskych družstiev, súkromných výrobcov, ale aj malých pestovateľov zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska a susedných krajín.

Druhý Deň Rómov

Ing. Eva Lupová / Marec 2003 / Prečítané 2138 krát
Po minuloročnom prvom Dni Rómov organizuje samospráva mesta Pezinok v sobotu 5. apríla jeho druhý ročník. Podujatie sa začne o 10.00 hod. slávnostným otvorením v Malej sále Domu kultúry.

Babkine lokše

Ing. Eva Lupová / Marec 2003 / Prečítané 2826 krát
K typickým gastronomickým špecialitám nášho regiónu patria lokše. Najmä mladšie kuchárky isto uvítajú pozvánku Mesta Pezinok a Malokarpatského múzea na praktickú ukážku výroby tejto dobroty podľa starých osvedčených receptov.

Článok z Pezinčana na internete SR

Rádio Regina / Marec 2003 / Prečítané 2342 krát
Článok o regionálnom spravodajcovi Rádia Regina Štefanovi Janákovi, ktorý sme uverejnili v minulom čísle pod názvom Pezinok má rád pre svojskú atmosféru, sa dostal aj na internetovú stránku Slovenského rozhlasu www.slovakradio.sk

Budovy pustnú

Marec 2003 / Prečítané 2449 krát
Smutný je pohľad na zdevastované budovy v starej časti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela. Porozbíjané okná, vyrabované elektrické a tepelné rozvody, všadeprítomná skaza. Opravy budú iste veľmi nákladné.

Cena pre Starú radnicu

Marec 2003 / Prečítané 2159 krát
Dňa 14. marca sa uskutočnilo v Bratislave vyhodnotenie celoslovenskej architektonickej súťaže FASÁDA 2002, ktorú organizovala firma BAUMIT. V kategórii historických budov druhé miesto získala pezinská Stará radnica, ktorá bola odovzdaná do užívania po rozsiahlej rekonštrukcii v minulom roku. Na slávnostnom odovzdaní cien sa zúčastnil aj primátor mesta Oliver Solga a vedúci oddelenia výstavby MsÚ Michal Ondrovič.

J. Vlado prednostom Okresného úradu

Marec 2003 / Prečítané 2207 krát
Vláda SR vymenovala Mgr. Jozefa Vlada (SDKÚ) za nového prednostu Okresného úradu v Pezinku. Doterajší prednosta PaedDr. René Bílik požiadal o uvoľnenie z funkcie v minulom roku.

R. Demovič riaditeľom

Marec 2003 / Prečítané 2180 krát
Novým riaditeľom Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach sa stal súčasný poslanec Bratislavského samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v Pezinku MUDr. Richard Demovič.

Pomôžte navrhnúť pezinskú hymnu

Ing. Eva Lupová / Marec 2003 / Prečítané 2174 krát
Verejnosť sa začiatkom roka prostredníctvom miestnych médií dozvedela o úsilí vytvoriť mestskú hymnu, resp. znelku, ktorá by sa stala ďalším symbolom mesta. Na uvedenú výzvu zareagovalo viacero Pezinčanov, ktorým organizátori ďakujú za návrhy textu i melódie budúcej znelky.

Mestské múzeum pozýva na vychádzku

Ing. Eva Lupová / Marec 2003 / Prečítané 2302 krát
Po úspešnej prvej tohtoročnej Vychádzke po pamätihodnostiach Pezinka, ktorá bola venovaná Starej radnici, sa rozhodol hlavný organizátor - novovzniknuté Mestské múzeum, o jej reprízu. Znamená to, že aj cieľom druhej vychádzky bude spomínaný novozrekonštruovaný objekt, avšak nielen on.

V klube dôchodcov bolo na fašiangy plno

ke / Marec 2003 / Prečítané 2185 krát
Priestory Klubu dôchodcov na Sládkovičovej ulici sa 4. marca zaplnili do posledného miesta. Vedenie klubu pozvalo svojich členov na posedenie pri príležitosti ukončenia fašiangov a blížiaceho sa sviatku Medzinárodného dňa žien. Vystúpenie novozaloženého speváckeho klubu Členovia klubu si pripravili vlastný kultúrny program, v rámci ktorého vystúpil novozaložený spevácky krúžok a muži v hre na viacerých nástrojoch.

Skauti získali nové priestory

Marec 2003 / Prečítané 2318 krát
Prevratnou zmenou, čo sa týka podmienok na činnosť, sú nové klubové priestory pezinských skautov. Viac rokov vytrvalo upozorňovali na nevyhovujúcu klubovňu v ošarpanom objekte pri Nové klubové priestory skautov sú priestrannejšie i kultúrnejšie. Budú v nich realizovať vlastnú klubovú činnosť i výmenné akcie s inými slovenskými skautskými zbormi.Zámku, kde museli svoje aktivity obmedziť na minimum. Mesto im napokon poskytlo neporovnateľne väčšie i kultúrnejšie priestory v bývalej škole na Cajlanskej ulici.

POZOR NA POŽIARE V PRÍRODE

Kpt. Ing. Eva Orlická / Marec 2003 / Prečítané 2218 krát
V jarných mesiacoch zaznamenávame zvýšený počet požiarov, ktoré vznikajú v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. V roku 2002 bolo na Slovensku najviac požiarov v marci a apríli. V okrese Pezinok a Senec vzniklo šesť požiarov lesných porastov s priamou škodou vyše 46 tisíc korún.

Objasnené prípady

Marec 2003 / Prečítané 2176 krát
# Kriminálna polícia v krátkom čase zistila podozrivého z krádeže fotoaparátu, ku ktorej došlo koncom februára v reštaurácii na Potočnej ulici v Pezinku. Podozrivý Miroslav N. (24) z Pezinka využil nepozornosť majiteľky, ktorá odišla od svojej tašky prevesenej cez stoličku a odcudzil z nej fotoaparát v hodnote 9 tisíc korún.

Šokujúca skutočnosť

Peter Nagy / Marec 2003 / Prečítané 2168 krát
Bol som nedávno spolu so synom na Daňovom úrade v Pezinku a šokovalo ma, že v celej budove nebolo otvorené ani jedno sociálne zariadenie. Syn potreboval ísť na malú potrebu, prešiel som s ním od piateho poschodia až po prízemie, skúšajúc všetky dvere na pánskych a dámskych WC, ale všade bolo zamknuté.

Zdokonaľovali sa v práci s počítačom

Marec 2003 / Prečítané 2152 krát
Pedagogickí zamestnanci na ZŠ Na bielenisku sa cez chrípkové prázdniny zdokonaľovali v práci na počítačoch. Niektorí absolvovali kurz pre začiatočníkov v Piešťanoch a Bratislave. "Mnohí sa tomu bránili a veľmi sa báli. Ale zvládli sme to. Toto vzdelávanie bolo pre nás veľkým prínosom. Vďaka za to patrí pánovi riaditeľovi Ľubomírovi Štiglicovi a učiteľom Martine Marmanovej a Eduardovi Heinrichovi. Veríme, že sa takéto stretnutia budú opakovať častejšie," - napísala nám Anna Šimovičová, vedúca vychovávateľka Školského klubu detí na ZŠ Na bielenisku.

Spomienkové stretnutie

ps / Marec 2003 / Prečítané 2157 krát
Okresný odbor Konfederácie politických väzňov Slovenska, Pezinok - Malacky, pozýva na Spomienkové stretnutie na Charitný domov pre rehoľné sestry násilne vyvezené z nemocníc, ktoré sa uskutoční v sobotu 12. apríla 2003. Program: 9.00 hod. - Svätá omša v Kapucínskom kostole Najsvätejšej trojice, položenie kytice k pamätnej tabuli, seminár v Dome kultúry.

Stretnutie kartografov

sp / Marec 2003 / Prečítané 2134 krát
Pozývame všetkých bývalých zamestnancov Slovenskej kartografie so sídlom v Bratislave na Peknej ceste 17 na spoločenské stretnutie, ktoré sa uskutoční 30. mája 2003 o 17.00 hod. v budove Stredného odborného učilišťa na Komenského ulici v Pezinku.

Na Sahare bude supermarket Tesca

Marec 2003 / Prečítané 2790 krát
Pezinok je jedno z mála okresných miest, ktoré doteraz nemá väčšiu predajňu známejších obchodných spoločností, okrem Jednoty na sídlisku Sever. Ale už v tomto roku by sa mala situácia zmeniť. Ako sme už informovali na Šenkvickej ulici, medzi Petmasom a čerpacou stanicou pri bývalom Poľnohospodárskom družstve, má vyrásť supermarket Hypernova. A to nie je všetko. Dozvedeli sme sa, že na Myslenickej ulici, medzi sídliskom Juh a družstvom Karpaty v Grinave, vybuduje svoj supermarket aj TESCO.

Ekonomický prínos mestských lesov

Marec 2003 / Prečítané 2250 krát
Mesto Pezinok vlastní od roku 1993 1182 hektárov lesa. Získalo ich naspäť od štátu v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Skládka vyťaženého dreva v pezinských horách Pre vlastníka a užívateľa lesa vyplýva zo zákona viacero povinností. Nielen čo sa týka ekonomického zhodnocovania jeho produktov, ale i to, že les bude plniť všetky celospoločensky užitočné funkcie. Dohľad na hospodárenie v lese robí odborný lesný hospodár.

Z pezinských ulíc zmizlo 21 áut

at / Marec 2003 / Prečítané 2107 krát
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku zaevidovalo v minulom roku 160 trestných činov spáchaných v uliciach mesta. Z nich sa podarilo objasniť 63, čo predstavuje 39,4 percentnú objasnenosť. Najväčší podiel na pouličnej trestnej činnosti v roku 2002 majú krádeže (92) a násilná trestná činnosť (20). V 65 prípadoch krádeží páchatelia odcudzili rôzne veci z auta.

Naučná výstava

mm / Marec 2003 / Prečítané 2205 krát
V piatok 11. apríla bude v rodnom dome Jána Kupeckého na Kupeckého ulici otvorená interaktívna výstava pod názvom Klíma nás spája. Výstava je určená mladým ľuďom a jej cieľom je oboznámiť ich s problematikou klimatických zmien, skleníkového efektu a globálnymi ekologickými a enviromentálnymi súvislosťami. Výstava, ktorej organizátorom je Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica Bratislava a Malokarpatské múzeum v Pezinku, potrvá do 11. mája 2003.

Stredoveká kolkovaná keramika z Pezinka

Július Vavák / Marec 2003 / Prečítané 2645 krát
Zo severozápadu extravilánu mesta pochádzajú nálezy zlomkov tzv. pravej tuhovej, kolkovanej keramiky, ktorú na základe typáriom vyrazenej výrobnej značky na hrdle (kríž a brvno v oválnom poli) priraďujeme k výrobkom rakúskych, v tomto prípade viedenských, hrnčiarskych majstrov z 15.-16. storočia. Prímes tuhy dodávala nádobám kovovolesklý vzhľad a hlavne výborné tepelné vlastnosti (na prípravu jedál).

Spomíname

Marec 2003 / Prečítané 2357 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Marec 2003 / Prečítané 2292 krát
Úprimne ďakujeme...

Ospravedlnenie

redakcia / Marec 2003 / Prečítané 2298 krát
Ospravedlňujeme sa rodine pána Ladislava Lichtnekera, pozostalým po Alexandrovi Lichtnekerovi, i našim čitateľom za nepravdivé údaje uverejnené v Pezinčanovi č. 2 v rubrike Opustili nás, ktoré redakcia dostala z oficiálneho informačného zdroja.

Spoločenská kronika

Marec 2003 / Prečítané 3153 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Osemdesiatiny Jozefa Baláža

Marec 2003 / Prečítané 2348 krát
Akademický maliar, grafik a ilustrátor Jozef Baláž sa dožil v týchto dňoch významného životného jubilea - osemdesiatin. Život tohto umelca je spojený s našim mestom, kde žil a tvoril.

POĎAKOVANIE

Marec 2003 / Prečítané 2122 krát
Rímsko-katolícky úrad v Pezinku a organizátori 9. Plesu Farnosti Pezinok úprimne ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a finančne prispeli na jeho konto. Výťažok z plesu v sume 41 900 Sk bol odovzdaný na opravu Farského kostola. František Féder hlavný organizátor Farského plesu sa týka i poďakovanie, ktoré dostali organizátori plesu od účinkujúcej bratislavskej kapely En Avant:

Deň Pezinka v Mladej Boleslavi

Marec 2003 / Prečítané 2169 krát
V minulom roku sa uskutočnil Deň partnerského mesta Mladá Boleslav v Pezinku. Pozostával z vystúpení hudobných skupín, divadla a výstavy fotografií. V tomto roku sa koná recipročne Deň Pezinka v Mladej Boleslavi.

Rekordná účasť na koncerte

Marec 2003 / Prečítané 2183 krát
Obrovský záujem, prevažne mladých ľudí, bol 14. marca o koncert nitrianskej hudobnej skupiny HORKÝŽE SLÍŽE. Vystúpenie v Dome kultúry v Pezinku sledovalo 700 platiacich divákov, záujem bol ešte väčší, avšak usporiadatelia museli predaj vstupeniek z bezpečnostných dôvodov obmedziť.

Žartovná premena Š Polkorába na fotografii

Vladimíra Büngerová / Marec 2003 / Prečítané 2168 krát
V archíve Malokarpatského múzea sa nachádzajú rôzne zaujímavosti zo života významných i menej známych osobností. Maliar Štefan Polkoráb k tým druhým určite nepatrí. Napriek tomu si ho v krátkosti predstavme: Narodil sa v r. 1896 v Pezinku - Cajle a zomrel v roku 1951 v Bratislave. Jeho tvorba bola zameraná na klasické portrétne maliarstvo, žánrové výjavy zachytávajúce slávnosti a obrazy zo života ľudu a krajinkársku tvorbu.

Hasiči pozývajú

gg / Marec 2003 / Prečítané 2152 krát
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku vás pozýva na tradičnú Hasičskú šibačkovú zábavu v nedeľu 20. apríla do Domu kultúry. Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina AKORD. O občerstvenie je postarané. Organizátori pripravili bohatú tombolu. Vstupné je 200 Sk. Vstupenky si môžete zakúpiť aj v predpredaji u Jána Slaného, Kupeckého 71, Pezinok, tel. 640 1493 alebo 0907 717891.

V.Pertl v Bratislave

Marec 2003 / Prečítané 2134 krát
V petržalskom klube 22 na Vavilovovej ulici bola otvorená výstava Alfonza Havránka pod názvom Čaro drevenej plastiky. Pri tejto príležitosti tu svoje práce vystavuje aj pezinský rezbár Viliam Pertl. P. Šoula

Výročia osobností Pezinka

Marec 2003 / Prečítané 2264 krát
IGNÁC ADALBERT RUŽIČKA (18.4. 1777 - 15.2. 1833) - huslista, kapelnÍk, hudobný skladateľ, 170. výročie úmrtia; OĽGA KELTOŠOVÁ (27.2. 1943 - ) - politička, ministerka SR, poslankyňa NR SR, 60. výročie narodenia; JOZEF BALÁŽ (14.3. 1923 - ) - maliar, grafik, ilustrátor, 80. výročie narodenia;

Výstava Ľ. Pitthordta

vb / Marec 2003 / Prečítané 2301 krát
V Malokarpatskom múzeu v Pezinku sa koná výstava maliara, reštaurátora a špecialistu na portrétne umenie Ľudovíta Pitthordta. Ľ. Pitthordt sa narodil 22. júla 1860 v Pezinku, zomrel v roku 1946 v Bratislave. Komorná výstava predstavuje život a tvorbu umelca. Prezentuje výber diel zastúpených v Galérii mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérie v Bratislave a Malokarpatskom múzeu v Pezinku (spolu 18 diel). Pezinok sa s dielami a životom Ľ. Pitthirdta predstavuje prvýkrát. Výstava potrvá do 13. apríla.

Poprava Dominika Virgoviča

František Somorovský / Marec 2003 / Prečítané 3347 krát
Nemá žiadne jubileum, ale chcem aby sa spomienky dostali na papier. Mám sedemdesiatku a bojím sa, že ak by som čakal na jeho okrúhle jubileum, už by nemal kto písať. O koho ide? O Dominika Virgoviča, občana Grinavy, ktorého nemeckí fašisti 6. februára 1945 obesili za dedinou. Vraj bol partizán.

Neskomplikuje sa výstavba Hypernovy?

Marec 2003 / Prečítané 2103 krát
V našich novinách sme už informovali, že holandská obchodná firma Ahold ide stavať v našom meste predajňu Hypernova, ktorá by mala byť otvorená ešte v tomto roku. Okrem Pezinka by mala tento rok postaviť na Slovensku ďalšie štyri predajne. Firma Ahold má svoje predajne v 27 krajinách.

Hasičské ihrisko sa rušiť nebude

Marec 2003 / Prečítané 2229 krát
Profesionálni i dobrovoľní hasiči viackrát prejavili nesúhlas s tým, že pre plánovanú individuálnu výstavbu na Rozálke by malo byť zrušené jestvujúce hasičské ihrisko. Tomuto problému sme sa venovali aj v našich novinách, vo vlaňajšom júlovom čísle sme uverejnili kritický list predsedu Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku Gabriela Guštafíka.

Prehľad o počte obyvateľov Pezinka 1992 - 2002

Marec 2003 / Prečítané 2265 krát
Prehľad o počte obyvateľov Pezinka 1992 - 2002

Rekordy bežkyne Barbory Michálikovej

Peter Roman / Marec 2003 / Prečítané 2266 krát
Počas posledného februárového víkendu vyvrcholila v bratislavskej hale Elán atletická halová sezóna na Slovensku. Uskutočnili sa tu majstrovstvá Slovenska dospelých, na ktorých sa zúčastnila aj Pezinčanka Barbora Micháliková. Pretekárka bratislavského Vitalu si počínala výborne.

Úspešný začiatok sezóny

JK / Marec 2003 / Prečítané 2018 krát
Mladí pezinskí lezci, súrodenci Dominika a Jakub Kováčikovci, začali tohtoročnú sezónu pretekmi v Českej republike. Na Lanex Cupe v Olomouci 15. februára sa obaja umiestnili na druhom mieste a na marcových pretekoch v Jičíne Jakub vyhral po bravúrnom výkone v superfinále.

Rezervujte si termín na cyklomaratón

Ing. Eva Lupová / Marec 2003 / Prečítané 2028 krát
Aj keď do júna je na prvý pohľad ešte more času, organizátori prvého cyklomarátonu Pezinok - Mosonmagyaróvár - Neusiedl am See avizujú milovníkom rekreačnej cykloturistiky termín konania jeho prvého ročníka.

Vezikulák nebude

Marec 2003 / Prečítané 2209 krát
V polovici júna sa mal uskutočniť tretí ročník pezinského cyklistického maratónu Vezikulák, ale ako nám povedal jeden z organizátorov Peter Wittgrúber, podujatie sa neuskutoční. Dôvodom je nový zákon o ochrane prírody č. 543, ktorý zakazuje pohybovať sa na bicykli v horách v Chránenej krajinnej oblasti mimo cyklistických trás a lesných ciest. Táto skutočnosť neumožňuje organizovať cyklistický maratón v takej podobe ako to bolo v dvoch predchádzajúcich rokoch.

TENISOVÁ HALA

Marec 2003 / Prečítané 2631 krát
Donedávna ešte basketbalová hala na Holubyho ulici sa po rekonštrukcii zmenila na tenisovú. Vyrástol tu tenisový kurt s kvalitným umelým povrchom, ktorý dodala firma Koratex.

Pezinská liga v orientačnom behu

Centrum voľného času / Marec 2003 / Prečítané 2075 krát
Centrum voľného času v spolupráci so Sokolom Pezinok organizuje v apríli Pezinskú ligu v orientačnom behu pre žiakov ZŠ. Liga pozostáva z 3 kôl a finálového preteku. Jednotlivé kolá sa uskutočnia: 8.4. na ZŠ Kupeckého, 10.4. na ZŠ Orešie a 15.4. v CVČ. Prezentácia je vždy od 13.00 do 14.00 hod. Finále je na programe 26.4. na amfiteátri v Pezinku.

Pezinská POLÍCIA zasahovala

mb / Marec 2003 / Prečítané 2082 krát
Diviak na ulici. Dňa 9.3. o 7.30 hod. hliadka MsP preverovala oznam, že na ulici Obrancov mieru sa pohybuje diviak, ktorý javí znaky choroby. Keďže mohol ohroziť občanov, policajti privolali člena poľovného združenia, ktorý zviera po obhliadke pri dodržaní bezpečnostných opatrení utratil.

Program Kultúrneho centra

Marec 2003 / Prečítané 1978 krát
Apríl 2003

Program kina v Dome kultúry

Marec 2003 / Prečítané 2002 krát
Apríl 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Marec 2003 / Prečítané 2100 krát
Apríl 2003

Nezabudnite na perifériu mesta

Marec 2003 / Prečítané 2138 krát
Svoj príspevok vám adresujem hlavne z toho dôvodu, že váš časopis čítam rada a často tám nájdem mnoho zaujímavých podnetov, ktoré oslovia a niektoré aj pomôžu riešiť problémy. Je tu čas jarného upratovania a preto by som si dovolila upozorniť kompetentných na chodník na Šenkvickej ulici, od križovatky s Mýtnou ulicou po križovatku s Dobšinského ulicou.

Opäť úspech TV Pezinok

pb / Marec 2003 / Prečítané 2073 krát
V dňoch 13. - 15. marca sa uskutočnil v Martine 5. ročník festivalu lokálnych televízií Workshop 2003. Každoročne sa tu stretáva 34 slovenských lokálnych staníc združených v LOToSe, aby prezentovali svoju tvorbu. Trojdňový maratón projekcií, seminárov a pracovných stretnutí vyvrcholil slávnostným vyhlásením výsledkov v martinskom divadle.