Bežci v grinavských vinohradoch

Február 2003 / Prečítané 2213 krát
Po cestičkách medzi grinavskými vinohradmi viedli trate I. ročníka Stredoeurópskeho zimného pohára v orientačnom behu. Súťaž pozostáva zo šiestich kôl, ktoré sa konajú v štyroch stredoeurópskych krajinách.

Počet obyvateľov

Február 2003 / Prečítané 2236 krát
Podľa informácie, ktorú sme získali na evidencii obyvateľstva Mestského úradu v Pezinku k 1. januáru 2003 žilo 21890 občanov, čo je o dvoch menej ako v predchádzajúcom roku. V roku 2002 sa narodilo 167 detí (v r. 2001 - 170), zomrelo 162 ľudí (153), prisťahovalo sa 423 osôb (378) a odsťahovalo 430 osôb (353).

ŠPORTOVCI ROKU 2002

Február 2003 / Prečítané 2320 krát
V obradnej sieni pezinskej radnice sa uskutočnilo 29. januára stretnutie najúspešnejších športovcov roku 2002 s primátorom mesta Oliverom Solgom.

Prioritu majú opravy škôl

Február 2003 / Prečítané 2179 krát
Vedenie mesta už viackrát verejne vyhlásilo, že prioritou v tomto roku bude financovanie škôl a školských zariadení, ktoré prevzalo mesto od štátu v zlom stave. Finančné náklady na tieto práce sa po stretnutí s riaditeľmi škôl ustálili zhruba na 20 miliónoch Sk.

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Február 2003 / Prečítané 2170 krát
V piatok 14. februára sa uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. V úvodnej časti rokovania si poslanci vypočuli informáciu, že Galéria G 5 na Štefánikovej ulici skončila svoju činnosť a súhlasili s odpredajom tohto domu, ktorý vlastní mesto.

NECHCEME PROTIKORUPČNÝ SÚD

Február 2003 / Prečítané 2121 krát
Na poslednom Mestskom zastupiteľstve informoval primátor Oliver Solga o úvahách, že Okresný súd v Pezinku bude zrušený a miesto neho tu bude zriadený Protikorupčný súd na riešenie špeciálnych prípadov trestnej činnosti.

V Zámockom parku vyrúbali stromy

Február 2003 / Prečítané 2204 krát
V druhej polovici februára sa uskutočnil výrub 10 stromov v Zámockom parku. V prednej časti parku vyrúbali jeden javor a vo vnútri tri pagaštany konské, tri jasene, dve lipy a jednu jelšu. Výrub zabezpečila pezinská firma Petmas.

Pracovné stretnutia

Február 2003 / Prečítané 2108 krát
Primátor mesta Pezinok Oliver Solga a jeho zástupcovia mali v uplynulých dňoch niekoľko pracovných stretnutí s predstaviteľmi samosprávy a štátnej správy a to s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (VÚC) Ľubom Romanom a jeho zástupcom Milanom Vaškorom, prednostom Krajského úradu Bronislavom Longauerom, vedúcim úradu vlády Štefanom Hudecom a ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom.

Dva varianty štvorprúdovej cesty

Ing. Eva Lupová / Február 2003 / Prečítané 2122 krát
Na Mestskom úrade v Pezinku, na oddelení výstavby a životného prostredia, II. posch. č.d. 33 môže verejnosť nahliadnuť do zámeru postupného prebudovania štátnej cesty II/502 Pezinok - Modra na štvorprúdovú komunikáciu kategórie C 22,5/100,80. Zámer sa predkladá v dvoch variantoch: * novostavba * rekonštrukcia jestvujúcej cesty.

Vybavovanie sťažností

Február 2003 / Prečítané 2165 krát
Mesto Pezinok prijalo v minulom roku 33 sťažností občanov, z toho tri boli anonymné. Najviac - 22, riešil Útvar hlavnej kontrolórky, 5 oddelenie výstavby MsÚ, 4 oddelenie životného prostredia, po jednej prednosta MsÚ a náčelník Mestskej polície. Z 33 sťažností bolo 19 oprávnených, 2 čiastočne oprávnené a 12 neoprávnených.

ZLOŽENIE KOMISÍ MsZ

Február 2003 / Prečítané 2236 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 14. februára schválilo zloženie komisií pri MsZ: Komisia pre ekonomiku a podnikanie - predseda: Juraj Čech, podpredseda: Alžbeta Šipošová, členovia: Juraj Hupka, Jaroslav Mihalovič, Vojtech Gottschall, Ján Butko, Mária Stachovičová;

Mestské zastupiteľstvo v marci

Február 2003 / Prečítané 2197 krát
Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období sa uskutoční v piatok 28. marca o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu na Radničnom námestí č.7. Bude mať tento program: Koncepcia kultúry a vyhodnotenie kultúrneho života za rok 2002, sociálna koncepcia, vyhodnotenie lesného a poľovníckeho hospodárstva, správa o delikvencii na území mesta. Do konca roku je plánovaných ešte päť riadnych a jedno mimoriadne zasadnutie MsZ.

Hodinárstvo HOFI predajňou roka

Február 2003 / Prečítané 3573 krát
Hodinárstvo HOFI na Holubyho ulici sa stalo víťazom 10. ročníka ankety Najlepšia predajňa roka 2002, ktorú organizuje naša redakcia a Mestský úrad v Pezinku. V stredu 26. februára sa uskutočnilo na Mestskom úrade vyhodnotenie ankety Najlepšia predajňa roka 2002. Jej organizátorom už desiatykrát bola redakcia PE-ZINČANA a Mestský úrad v Pezinku.

Nový prednosta Mestského úradu

Február 2003 / Prečítané 3369 krát
Na základe výberového konania bol do funkcie prednostu Mestského úradu uvedený Mgr. Miroslav Šebesta. Narodil sa 26.9. 1971 v Modre. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vinobranie 2003

Február 2003 / Prečítané 2139 krát
Tradičné malokarpatské oberačkové slávnosti - VINOBRANIE, sa v tomto roku uskutočnia v Pezinku v termíne 19. - 21. septembra. Začiatkom roka sa zišla na prvom zasadnutí Komisia Vinobrania, ktorá má aj tentoraz za úlohu pripraviť príťažlivé podujatie, na ktorom sa očakáva účasť domácich i zahraničných návštevníkov.

Trojjazyčný kalendár

Ing. Eva Lupová / Február 2003 / Prečítané 2214 krát
Popri Kalendári podujatí v Pe-zinku v roku 2003 vydala samospráva mesta i spoločný Kalendár podujatí na rok 2003, ktoré sa pripravujú nielen v Pezinku, ale aj v partnerských mestách Mosonmagyaróvár (Maďarsko) a Neusiedl am See (Rakúsko).

Najdlhšie úradujúci pezinskí richtári

Február 2003 / Prečítané 2158 krát
Terajší primátor Oliver Solga sa stal 39 richtárom Pezinka od roku 1730, odkedy je vedený prehľad o prvých otcoch nášho mesta. Najdlhšie v tejto 272-ročnej histórii Pezinku "vládli" - Štefan Lovič 29 rokov, ďalej Matej Jandly 20 rokov, Antal Mašát 19, Ivan Pessel 17, Ján Poborský a Andrej Eissele 16 rokov.

Čísla o chorobnosti

Február 2003 / Prečítané 2112 krát
Podľa informácií, ktoré sme získali zo Sociálnej poisťovne, bola v okrese Pezinok v roku 2002 priemerná práceneschopnosť 5,318 percenta. Týmto sa náš okres zaraďuje medzi 79 slovenskými okresmi na 33. miesto.

Kto stratil prívesok?

mic / Február 2003 / Prečítané 2169 krát
Začiatkom januára t.r. sa našiel v priestoroch Polikliniky Pezinok, Hollého ul. zlatý prívesok. Majiteľ prívesku sa môže prihlásiť priamo v Mestskom informačnom centre, Radničné nám. 9 alebo na tel. 033/641 2550.

ČASTÉ PORUCHY

Február 2003 / Prečítané 2116 krát
Vodovodná sieť na niektorých miestach v našom meste je už poruchová, k haváriám dochádza opakovane. Pracovníci Vodární sa snažia vyskytujúce sa poruchy odstraňovať, ale niekedy to trvá dlho a občania zostávajú bez vody viac hodín.

Chráňme si magnóliu

AM / Február 2003 / Prečítané 2161 krát
V mestskom Zámockom parku, pár metrov od vchodu, po pravej strane chodníka, rastie vzácny strom - magnólia, ktorý púta návštevníkov keď zakvitne nádhernými kvetmi. Ide ozaj o krásny strom, ktorý je ozdobou nášho parku. Zvláštnosťou stromu je, že má veľmi nízko konáre a má hladkú kôru, čo láka deti, aby naň vyliezali.

Zaujímavá činnosť Živeny

Alžbeta Strapáková / Február 2003 / Prečítané 2177 krát
Februárové stretnutie Živeny sa nieslo spomienkou na nezabudnuteľného Dr. Karola Gábriša (nar. 2.2. 1919), evanj, farára, dekana, profesora slovenskej evanjelickej bohoslov. fakulty, evanj. seniora, pri jeho nedožitých 83. narodeninách a štvrtom výročí úmrtia. Bol oduševnelým živeniarom a spolu s manželkou Annou, ktorá bola prvou predsedníčkou Živeny v Pezinku, často pripravoval zaujímavé prednášky.

O vesmíre so slovenským kozmonautom

Darina Matonogová / Február 2003 / Prečítané 2210 krát
Kto z nás nezatúžil aspoň raz v živote byť pilotom, iný túžil dobyť vesmír. Detské sny o vlastnej budúcnosti. Sny, ktoré privedú mnohých až do dospelosti. Nie každému sa však tento sen splní. Spomienka na stretnutie s kozmonautom. A tak pripravil náš školský klub netradičnú prezentáciu človeka, ktorému sa to podarilo. Deti s úžasom počúvali príbeh prvého slovenského kozmonauta - plk. Ing. Ivana Bellu.

Stretnutia riaditeľa s občanmi

at / Február 2003 / Prečítané 2140 krát
Každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14. do 17. hodiny majú možnosť občania prísť na Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku a stretnúť sa s okresným riaditeľom. Každý občan, ktorý má záujem, môže v rozhovore s okresným riaditeľom vyjadriť svoj názor na prácu polície v okrese Pezinok, prípadne prísť s námetom na zlepšenie jej činnosti.

Prvé deti roku

Február 2003 / Prečítané 2222 krát
Prvými narodenými deťmi v roku 2003 v Pezinku sa stali Kvetoslava Pavlusová a Matej Sabo, obe sa narodili 1. januára v Bratislave. Kvetka býva na ulici Orešie (grinavská časť), Matej na Bystrickej ulici.

Najčastejšie mená

Február 2003 / Prečítané 3254 krát
V roku 2002 sa narodilo v Pezinku 167 detí, z toho 81 dievčat a 86 chlapcov. Najčastejšími menami medzi chlapcami boli Adam, Tomáš a Matúš, medzi dievčatami Simona, Katarína, Vanesa a Veronika.

Neuburg na degustácii

Ing. Eva Lupová / Február 2003 / Prečítané 2179 krát
V januárovom čísle Pezinčana sme priniesli podrobnejšiu informáciu o prezentácii nášho mesta na medzinárodnej výstave cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave. Nemalý podiel na úspechu tejto akcie malo aj Vinohradnícko-vinárske družstvo podielnikov Karpaty z Grinavy, ktoré venovalo na verejnú degustáciu v našom stánku víno zo svojej produkcie (odrodu Neuburg, ročník 2002). Organizátori podujatia ďakujú družstvu za pomoc.

Pezinská Orieškiáda

hj / Február 2003 / Prečítané 2543 krát
Občianske združenie U psej matere pozýva všetkých záujemcov a milovníkov psíkov rôznych plemien (s papiermi i bez nich) na 3. ročník výstavy pezinskej ORIEŠKIÁDY. Výstava bude 3. mája 2003 na pozemku združenia pri Panholeckom háji v Pezinku (smer Šenkvice). Zápis psíkov bude od 13.00 hodiny, prehliadka od 14.00 hod.

V múzeu naposledy piekli pagáče

Február 2003 / Prečítané 2363 krát
Od roku 1999 trvá cyklus kurzov pod názvom Ako to robili naše babky, zameraný na tradičné jedlá. Organizátormi sú Malokarpatské múzeum a Mesto Pezinok. Lektorkou kurzu od jeho začiatku je riaditeľka Malokarpatského múzea PhDr. Dana Kopálová.

Požiare zapríčinili smrť piatich ľudí

Kpt. Ing. Eva Orlická / Február 2003 / Prečítané 2080 krát
Na území okresov Pezinok a Senec, ktoré sú od 1. apríla 2002 v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, zasahovali hasiči pri 660 mimoriadnych udalostiach. Pri požiaroch vznikla škoda na majetku vyše trinásť miliónov korún, päť osôb bolo usmrtených a osem zranených. Včasnými zásahmi hasiči zachránili hodnoty v sume vyše 78 miliónov Sk.

AKO JE TO S POLIKLINIKOU?

Február 2003 / Prečítané 2192 krát
V minulom roku sa o prevode pezinskej Polikliniky na mesto hovorilo ako o hotovej veci, ale ako sme sa dozvedeli z dennej tlače má prejsť pod Vyšší územný celok (VÚC). Ako to vlastne je? - Privatizáciu Polikliniky Pezinok pre naše mesto podpísala ešte 13. júna 2002 ministerka Mária Machová. Technický prevod majetku mal už realizovať Fond národného majetku (FNM).

Prípady domáceho násilia

Február 2003 / Prečítané 2234 krát
Vyhrážal sa matke Vyšetrovateľ obvinil 23-ročného Jakuba C. z Pezinka z trestného činu vydierania. V minulosti súdne trestaný páchateľ opakovane nútil svoju matku, aby mu poskytovala finančné prostriedky alebo aby si ich od iných požičiavala. Peniaze míňal na zakúpenie omamných látok - heroínu a pervitínu.

Spomíname

Február 2003 / Prečítané 2837 krát
Spomienky na našich najbližších...

Zomrela Ľubica Pilková

Mestský úrad / Február 2003 / Prečítané 2668 krát
Vo štvrtok 13. februára sme sa na pezinskom cintoríne navždy rozlúčili s našou spoluobčiankou Mgr. Ľubicou PILKOVOU, ktorá zomrela po krátkej chorobe vo veku nedožitých 45 rokov. Poznali sme ju ako aktívnu poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Pezinku, členku kultúrnej komisie a redakčnej rady mesačníka Pezinčan a riaditeľku Základnej školy vo Vinosadoch. Česť jej pamiatke.

Spoločenská kronika

Február 2003 / Prečítané 2947 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Pomôžme si navzájom

Ing. Eva Lupová / Február 2003 / Prečítané 2162 krát
Občas sa stáva, že do domácnosti kúpime novú práčku, chladničku, bicykel, kočík, koberec, kus nábytku, posteľnú bielizeň a i., hoci ten pôvodný predmet je ešte funkčný. Človeku je ľúto ho vyhodiť na smetisko. Čo s tým? Sú rodiny, či jednotlivci, ktoré by tieto použité veci vedeli ešte zúžitkovať, potrebujú ich, ale na kúpu nemajú peniaze.

FOTOGRAFIE A. BALCA

sl / Február 2003 / Prečítané 2230 krát
S dokumentárnymi fotografiami Andreja BALCA sme sa mohli stretnúť na výstave Medzi- národného festivalu fotografie, Pezinok 2001, a na výstavách v rámci projektu Rodinný album.sk a Najlepšie je s mamou a otcom, ktoré sa konali v minulom roku po celom Slovensku.

Platforma mladého podnikateľa

Február 2003 / Prečítané 2262 krát
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila nový dlhodobý projekt s názvom Platforma mladého podnikateľa. Cieľom tejto platformy bude podpora a rozvoj malého a stredného podnikania a vytvorenie priestoru pre združovanie a vzájomnú spoluprácu nielen vekovo mladých podnikateľov, ale aj rovnako profesijne zameraných.

Služby knižnice občanom

Mgr. Anna Gašparovičová / Február 2003 / Prečítané 2030 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku mala v minulom roku zaregistrovaných 4050 čitateľov - 1477 detí a 2573 dospelých. Z toho je 77 percent Pezinčanov a 23 percent cezpoľných. Vekové zloženie čitateľov je veľmi široké.

Primátor diskotéky nezakázal

Február 2003 / Prečítané 2648 krát
V ostatnom čase sa medzi niektorými mladými ľuďmi začali objavovať diskusie, ba až rozhorčenie nad tým, že Mesto či primátor zakázali alebo zrušili diskotéky. Keďže sme sa chceli dopátrať pravdy, opýtali sme sa na to priamo primátora Mgr. Olivera Solgu: - Žiadne diskotéky som nezakázal ani neobmedzil, je to lož, ktorú rozširujú tí, čo nedodržiavajú podmienky prevádzky a zákonné normy.

Maľby Anny Jankovskej

Február 2003 / Prečítané 2146 krát
Výstavu malieb Anny Jankovskej Návraty do detstva v minigalérii Domu kultúry v Pezinku usporiadalo Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku.

Výstava ručných prác

mg / Február 2003 / Prečítané 2029 krát
Klub dôchodcov na Hrnčiarskej ulici pripravil v dňoch 20. - 22. februára výstavu ručných prác, na ktorej prezentovali svoju šikovnosť a um viaceré členky klubu.

Stretnutie na radnici

Február 2003 / Prečítané 2113 krát
V stredu 29. januára sa uskutočnila prvá vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka v roku 2003. Cieľom tejto vychádzky bola zrekonštruovaná Stará radnica na Radničnom námestí. Tentoraz na zaujímavé stretnutie s históriou mesta, ktoré sa konajú od roku 1999, prišlo nečakane veľa návštevníkov, boli medzi nimi nielen Pezinčania, ale aj občania z okolitých obcí.

Veľký deň budúcidh prváčikov

Učitelia I. stupňa ZŠ Na bielenisku / Február 2003 / Prečítané 2181 krát
V dňoch 6. - 7. februára sa v Pezinku konal zápis detí do prvého ročníka. Na tento veľký deň sa už dlhšie tešili a pripravovali nielen budúci prváci ZŠ Na bielenisku, ale i učiteľky a vedenie školy. Zápisu predchádzala návšteva detí z blízkych materských škôl v triedach prvákov. Takže naša škola nebola pre nich cudzia.

OZNÁMENIE

ÚP / Február 2003 / Prečítané 2054 krát
Predstavenstvo NÚP na svojom zasadnutí dňa 17.12. 2002 uznesením č. 102/12/2002 schválilo dodatok č. 2 k záväzným kritériam pre posudzovanie žiadostí o odpustenie povinnosti platiť penále z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu, v zmysle čoho sa upravil postup a možnosti pri posudzovaní žiadostí o odpustenie penále.

Pezinok má rád pre svojskú atmosféru

Milan Oravec / Február 2003 / Prečítané 2769 krát
Regionálny spravodajca Rádia Regina Štefan Janák získal ocenenie Naj Moderátor Neušlo našej pozornosti, že redaktor Slovenského rozhlasu Štefan Janák získal v minulých dňoch ocenenie Naj moderátor Rádia Regina Bratislava v mužskej kategórii (v ženskej ho získala Petra Kristínová).

Nálezy z doby rímskej

Peter Wittgrúber / Február 2003 / Prečítané 3657 krát
Jedným z historických období, doložených donedávna na území nášho mesta len sporadickými nálezmi je aj doba rímska. Toto pomenovanie sa vzťahuje na prvé štyri storočia nášho letopočtu v krajinách strednej a severnej Európy, ktoré neboli priamou súčasťou Rímskej ríše. Na Slovensku znamenal začiatok rímskej doby predovšetkým postupný zánik keltskej civilizácie a čoraz väčšie prenikanie Germánov na naše územie.

Mestská polícia zasahovala

Február 2003 / Prečítané 2097 krát
ODCUDZILI JEJ PEŇAŽENKU. Dňa 13.2. 2003 oznámila 62-ročná Pezinčanka M.V., že jej v priestoroch Pošty na Radničnom námestí neznáma osoba odcudzila peňaženku, v ktorej mala okrem iného finančnú hotovosť 1200 Sk. Voči neznámemu páchateľovi bolo započaté objasňovanie priestupku proti majetku.

ŠTRAJK ŽELEZNIČIAROV

Február 2003 / Prečítané 2509 krát
Nespokojnosť odborárov so zastavením osobnej dopravy na 25 lokálnych tratiach a s redukciou dopravy na hlavných tratiach na Slovensku, ktoré z úsporných dôvodov schválila vláda, vyústila do celoštátnych štrajkov.

Najúspešnejší športovci roku

Február 2003 / Prečítané 2379 krát
Od roku 1997 trvá tradícia, že primátor prijíma a oceňuje najúspešnejších športovcov roka. Pokračuje v nej aj nový primátor Oliver Solga, ktorý 29. januára prijal v obradnej sieni na radnici osemnásť pezinských športovcov. Pozval ich 28, niektorí však nemohli prísť.

Zmeny v kádri PSČ

Február 2003 / Prečítané 2404 krát
Treťoligoví futbalisti PŠC Pezinok ukončili jesennú časť súťaže s 26 bodmi na 7. mieste, čo bolo príjemným prekvapením. Zaujímalo nás, čo sa udialo s mužstvom cez zimnú prestávku. Tréner mužstva Dušan Jacko nebol nadšený z nepredvídaného odchodu skúsených hráčov Petra Bohuša (do Rakúska) a Petra Bednárika (zatiaľ nie je známe, kde zakotví).

PROBLEMY V BASKETBALE

pr / Február 2003 / Prečítané 2062 krát
Zrejme ešte nikdy nemal pezinský basketbal toľko problémov ako v tejto sezóne. Prvé starosti najúspešnejšieho pezinského športu sa začali v septembri, keď sa klub odhlásil z európskeho pohára a následne ho opustili štyria legionári Naglič, Kraljevič, Mujagič a Vujičič a tréner Urban. Klub prestali dotovať dovtedajší majitelia, ktorí sa vzdali svojich funkcií.

Jeden sa zachraňuje, druhý bojuje o postup

Tibor Lenčucha / Február 2003 / Prečítané 2200 krát
Klub šachu Pezinok prihlásil pre rok 2002 - 2003 do súťaží štyri družstvá, ktoré si vedú striedavo úspešne. Po vlaňajšom postupe družstva A do 2. ligy a súčasne družstva B do 4. ligy, sa prvé snaží zo všetkých síl zachrániť a druhé má dokonca šancu postúpiť do 3. ligy. Teoreticky by sa v tejto súťaži mohli obe aj stretnúť. V 5. lige hrajú družstvá C a D, ktoré tvoria hlavne dorastenci a deti. Záujemcov o šach pozývame do budovy Autoškoly na ulici Obrancov mieru 58 (sídlisko Juh) každý štvrtok. Ďalšie informácie nájdete na internete www.malekarpaty.szm.sk .

Bodovací turnaj v stolnom tenise

ph / Február 2003 / Prečítané 2244 krát
V telocvični Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku sa uskutočnil bodovací turnaj Bratislavského zväzu stolného tenisu VEĽKÁ CENA PEZINKA. Súťažilo sa v šiestich kategóriach: dvojhry - mladší žiaci, mladšie žiačky, najmladší žiaci, najmladšie žiačky, štvorhry - mladší žiaci, najmladší žiaci. Štartovalo 76 hráčov z Bratislavského kraja, Nitry a domáceho ŠKP Pezinok. Najúspešnejšími súťažiacimi z Pezinka boli Jozef Hodák (5. miesto vo dvojhrách ml. žiakov, 3. vo štvorhrách), Kristián Križanovič (3. miesto vo štvorhrách).

Majstrovstvá starších žiakov

Ing. Pavol Hodák / Február 2003 / Prečítané 2156 krát
Majstrovstvá Pezinka starších žiakov v stolnom tenise sa uskutočnili 14. februára v priestoroch Strednej odbornej školy - PZ v Pezinku. Prvé tri miesta obsadili len 12-roční mladší žiaci - 1. Juraj Počuch, 2. Kristián Križanovič, 3. Jozef Hodák. Na štvrtej priečke skončila hráčka z Ekvádoru Maria Belén Arévalo Durazno, pochvalu soi zaslúži aj na 6. pozícii mladšia žiačka Ľudmila Grellová. Najlepší ôsmi pretekári získali diplomy a ceny.

KOBA bude hrať v Pezinku

Február 2003 / Prečítané 2169 krát
V jarnej časti II. futbalovej ligy bude senecká KOBA hrať domáce zápasy na ihrisku PŠC Pezinok. Ako je známe v Senci vzniká nové futbalové národné tréningové centrum a štadión je vo výstavbe. Na jeseň hrali Senčania na piešťanskom štadióne, ale tam im miestni fanúšikovia nedokázali vytvoriť domáce prostredie. Podľa vedenia klubu sa to odrazilo aj na výsledkoch Koby, preto sa rozhodli hrávať v Pezinku, ktorý je bližšie k Sencu.

Program Kultúrneho centra

Február 2003 / Prečítané 2148 krát
Marec 2003

Program kina v Dome kultúry

Február 2003 / Prečítané 2050 krát
Marec 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Február 2003 / Prečítané 1983 krát
Marec 2003