Vážení občania, milí Pezinčania,

Mgr. Oliver Solga / December 2003 / Prečítané 2309 krát
želám vám príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu vašich rodín

Vianočný oriešok

Zdenko Sitka / December 2003 / Prečítané 2157 krát
Milí čitatelia Pezinčana, uvedomujem si, že vôbec nie som prvý, ktorý k vám prichádza so slovom o Vianociach. Veď už od októbra nám Vianoce takmer denne pripomína reklama a nákupné letáky. Hovorí sa o vianočnej pohode, radosti a ponúkajú sa recepty, ako si to všetko včas zabezpečiť a koľko to "iba" tento rok stojí. "Určite sa to oplatí!" (Až nevychádzame z údivu, na čo všetko sa dajú "použiť" Vianoce.)

Príďte na tradičné novoročné stretnutie

December 2003 / Prečítané 2134 krát
Primátor mesta Mgr. Oliver Solga pozýva občanov na spoločné privítanie nového roka a oslavu štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. Tradičné stretnutie bude 1. januára 2004 na Radničnom námestí o 0.45 hodine v noci. Oslava sa začne štátnou hymnou, po nej bude novoročný príhovor primátora z tribúny pod MsÚ. Na záver sa uskutoční ohňostroj.

Rozpočet mesta Pezinka na rok 2004

December 2003 / Prečítané 2116 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva na poslednom tohtoročnom riadnom zasadnutí 12. decembra schválili návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2004. Schválený rozpočet je prebytkový. Príjmy sú v sume 268 245 tisíc Sk a výdavky 267 564 tisíc Sk. V porovnaní s rokom 2003 sú príjmy vyššie o 30 182 tisíc Sk a výdavky o 29 501 tisíc Sk.

Novelizácia VZN o miestnych poplatkoch

December 2003 / Prečítané 2181 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 12. decembra prijalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 9/2003, ktorým sa novelizovalo VZN č. 6/2003 o miestnych poplatkoch. V novelizovanom VZN sú odstránené legislatívne nedostatky týkajúce sa definovania pojmu "verejné priestranstvo" s presnou špecifikáciou ulíc a vylúčenia poplatkov za užívanie hrobového miesta z poplatkov na záber verejného priestranstva.

Pripravuje sa vybudovanie Podkarpatskej kanalizácie

December 2003 / Prečítané 2173 krát
V našich novinách sme už informovali, že po zániku Západoslovenských vodární a kanalizácií vznikla Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) so sídlom v Bratislave, ktorej akcionármi majú byť mestá a obce Bratislavského kraja podľa počtu obyvateľov. Najväčší balík akcií vlastní Bratislava 59 percent, preto má v spoločnosti rozhodujúce postavenie. Len pre zaujímavosť, Pezinok je vlastníkom 2,90 percenta akcií.

Rokovanie Mestského zastupiteľstva

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2130 krát
V piatok 12. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Najdôležitejšími bodmi vyše šesťhodinového rokovania boli rozpočet Mesta a mestských organizácií na rok 2004, plán tvorby a čerpania fondov v budúcom roku, Všeobecne záväzné nariadenia o určení sadzieb a určení sadzieb dane z nehnuteľnosti, o miestnych poplatkoch, o poskytovaní sociálnych služieb, o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Chcete sa na niečo spýtať primátora?

December 2003 / Prečítané 2223 krát
V snahe rozšíriť informovanosť občanov o činnosti samosprávy a zámeroch mesta, pripravujeme do januárového čísla odpovede primátora na vaše otázky. Otázky treba poslať najneskoršie do 15. januára 2004 na adresu: Redakcia Pezinčan, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, e-mail: pezincan@msupezinok.sk tel. 033/641 34 35.

INFORMUJTE SA O FONDOCH

Ing. Eva Lupová / December 2003 / Prečítané 2133 krát
Vďaka podpore Delegácie Európskej komisie v SR zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Pezinok-Senec v prvú decembrovú stredu v Dome kultúry v Pezinku seminár na tému S vami a pre vás, zameraný na budovanie partnerstva a posilnenie úloh slovenských podnikateľov v rozšírenej Európskej únii. Jeho súčasťou boli workshopy, v rámci ktorých mali prítomní podnikatelia možnosť pracovať na konkrétnych žiadostiach na čerpanie podpory zo štrukturálnych fondov.

Činnosť Regionálnej rozvojovej agentúry

Ing. Eva Lupová / December 2003 / Prečítané 2248 krát
Dňa 28. novembra sa v Senci uskutočnilo Valné zhromaždenie (VZ) Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec-Pezinok. Začiatok rokovania VZ bol venovaný hodnoteniu činnosti agentúry a jej hospodárenia v roku 2003.

Odvolali riaditeľku MŠ

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2153 krát
Na základe návrhu Rady školy pri Materskej škole Orešie odvolali poslanci Mestského zastupiteľstva z funkcie riaditeľky Annu Krasňanskú. Pracovné podmienky a vzťahy v škole overovala aj pracovná skupina zložená z poslancov MsZ, zástupkyne Mestskej školskej rady a hlavnej kontrolórky, ktorá potvrdila zlé vzťahy na tomto pracovisku, spôsobujúce napätie a stres. Mestské zastupiteľstvo poverilo vedením MŠ riaditeľa Základnej školy Orešie - Ing. Ľubomíra Macháčka.

Jánskeho plakety darcom krvi

December 2003 / Prečítané 2990 krát
Územný sekretariát Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie 24. novembra ocenil 32 bezpríspevkových darcov krvi z okresu Pezinok. Tradičné každoročné odovzdávanie ocenení viacnásobným darcom sa uskutočnilo v obradnej sieni na Mestskom úrade v Pezinku.

NÁŠ SUPER DEŇ

Anna Šimonovičová / December 2003 / Prečítané 2252 krát
V stredu 3. decembra sa uskutočnil na Základnej škole Na bielenisku Deň otvorených dverí. Detí pod vedením vychovávateliek Školského klubu detí (ŠKD) sa zúčastnili na Tvorivých dielňach a podieľali sa na celkovej výzdobe školy.

Pezinok sa predstaví

Ing. Eva Lupová / December 2003 / Prečítané 2171 krát
Mesto Pezinok nebude chýbať ani na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. - 18. januára 2004 na výstavisku Incheba v Bratislave. Už tradične budeme súčasťou expozície Malokarpatského regiónu, ale tak ako minulý rok sa bude Pezinok prezentovať i v samostatnom stánku so svojimi partnerskými mestami Neusiedl am See, Mosonmagyaróvár a premiérovo aj s Mladou Boleslavou.

Mikuláš má deti rád

December 2003 / Prečítané 2646 krát
Piateho decembra prišiel medzi pezinské deti Mikuláš v sprievode anjela a čerta. V poobedňajších hodinách sa previezli spolu na koči po uliciach a navštívili materské školy.

Rokovania poslancov

December 2003 / Prečítané 2151 krát
Podľa schváleného plánu práce na rok 2004 bude mať Mestské zastupiteľstvo v budúcom roku sedem riadnych zasadnutí a jedno slávnostné. Prvé pracovné zasadnutie MsZ sa uskutoční 13. februára. Rovnaký počet pracovných zasadnutí bude mať Mestská rada, ktorá zasadá spravidla dva týždne pred rokovaním mestského zastupiteľstva.

Najdôležitejšie udalosti roku 2003 v meste

December 2003 / Prečítané 2227 krát
V januárovom čísle Pezinčana prinesieme dokumentačný materiál - Najdôležitejšie udalosti roku 2003 v Pezinku. V našich novinách nájdete aj víťazov ankety o najlepšieho športovca Pezinka roku 2003.

Kedy vyjde Pezinčanv budúcom roku?

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2093 krát
V redakčnom pláne na rok 2004 sme stanovili termíny vydaní Pezinčana v týchto termínoch: 30. januára, 27. februára, 26. marca, 30. apríla, 28. mája, 25. júna, 16. júla, 27. augusta, 22. septembra, 29. októbra, 26. novembra, 17. decembra.

Výročie materskej školy

BV / December 2003 / Prečítané 2268 krát
Materská škola Za hradbami 2 oslávila 30. výročie svojho založenia. V priebehu troch desaťročí sa menil kolektív zamestnankýň aj detí. Meradlom našej práce je najmä spokojnosť detí a ich rodičov. Dnes už navštevujú našu MŠ deti našich bývalých detí. Materská škola realizuje projekt Naša MŠ zdravá škola. S deťmi pracuje špeciálny pedagóg na logopédiu.

Novoročné stretnutie na Veľkej Homoli

Organizátori z Modry a Pezinka / December 2003 / Prečítané 2213 krát
Pozývame vás na tretie stretnutie milovníkov Malých Karpát a Klubu priateľov turistickej rozhľadne, ktoré sa uskutoční 1. januára 2004 o 13.00 hod. na Veľkej Homoli.

Ad: Pozrite sa na náš problém, Rekonštrukcia sa začne na jar

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2001 krát
V minulom čísle sme uverejnili list našej čitateľky, v ktorom poukázala na problémy, ktoré spôsobuje nedostavaná budova na sídlisku Sever, kde malo byť pôvodne obchodné stredisko. Na Mestskom úrade v Pezinku sme zistili, že terajším majiteľom kritizovaného objektu je firma Eminens spol. s r.o., ktorá by mala s jeho rekonštrukciou začať už na jar budúceho roku. Dozvedeli sme sa, že v prízemnej časti rekonštruovaného objektu bude veľkopredajňa nábytku a na poschodí budú kancelárie a byt.

Ad: Prečo nechodí autobus na Babu?

redakcia / December 2003 / Prečítané 2496 krát
Na kritický článok, že nechodí cez víkendy v poobedňajších hodinách žiadny autobusový spoj na Pezinskú Babu, hoci by ho vo veľkom počte využívali turisti a lyžiari, sme dostali stanovisko Mesta Pezinok:

OBLIEVAČKA V ZIME

December 2003 / Prečítané 2292 krát
Úsek cesty na Moyzesovej ulici, ktorý mnohých Pezinčanov už dlhšie hnevá, najmä keď prší. Voda z cesty neodteká, prechádzajúce autá ňou neraz ošpliechajú chodcov. Často to schytajú ľudia čakajúci pri svetelnom priechode a prechádzajúci po úzkom chodníku popri škole, na ktorom tiež stoja kaluže vody.

Vinšujeme vám

František Féder / December 2003 / Prečítané 2216 krát
Na pekné želanie netreba vzdelanie, na pekné vinše každý by prišiel. Aj ty si zavinšuj to po čom túžiš, hlavne nech zdravie ti poriadne slúži.

Pokojné vianočné sviatky

mjr. Ivan Jakubík / December 2003 / Prečítané 2183 krát
Prichádzajú Vianočné sviatky, keď sa naše srdcia tešia a oči ligocú v svetielkach sviečok, prskaviek a ohňostrojov. Doprajme sebe a svojim deťom teplo a potešenie z ohňa v kozuboch a peciach. Dbajme však aj na bezpečnosť svojich domovov a blízkych. Nepokazme si sviatočnú pohodu nedbalosťou. Nech horia a voňajú vyzdobené sviečky a prskavky, nech robia deťom radosť, ale len v prítomnosti dospelej osoby.

AKADÉMIA ku Dňu zdravotne postihnutých

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2483 krát
Mesto Pezinok usporiadalo 3. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých akadémiu NÁŠ DEŇ. Nadviazalo tak na minuloročné podujatie, ktoré pozostávalo z primátorovho prijatia dobrovoľníkov z rôznych organizácii v meste, ktoré pomáhajú spoluobčanom s poškodeným zdravím.

Zmena stránkových hodín

oup / December 2003 / Prečítané 2078 krát
Okresný úrad práce Pezinok, Moyzesova 2 oznamuje všetkým klientom, že z dôvodu zabezpečenia delimitácie registratúrnych záznamov podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom zabezpečení a zákona 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti sa do 31.12. 2003 menia stránkové hodiny na Okresnom úrade práce v Pezinku nasledovne: pondelok - štvrtok 8.00 - 12.00 hod., piatok - nestránkový deň.

Boli sme na Šachtágu

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2342 krát
Jedným z podujatí, ktoré organizoval v posledných dvoch rokoch Malokarpatský banícky spolok je Šachtág. Neviete, čo to je? Ani my sme nevedeli, preto sme naň prijali pozvanie. Do najväčšej sály Domu kultúry prišli v piatok 5. decembra asi dve stovky ľudí. Muži boli prevažne v slávnostných, čiernych uniformách, nemali ich len hostia a zopár bývalých baníkov.

Pomáhať ľuďom ju robí šťastnou

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2204 krát
Na nedávnom odovzdávaní ocenení dobrovoľným darcom krvi pezinského okresu prevzala najcennejšie ocenenie - diamantovú Jánskeho plaketu. Má za sebou obdivuhodných 68 bezplatných odberov krvi.

ČINNOSŤ ČERVENÉHO KRÍŽA

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2079 krát
Poslanie Červeného kríža iste netreba vysvetľovať, pretože málokto o ňom nepočul. Nás zaujímalo, aký stav je v našej pezinskej organizácii. Obrátili sme sa na najpovolanejšiu - predsedníčku mestskej organizácie Jozefínu Kovárovú: l Zmenila sa v posledných rokoch organizácia slovenského Červeného kríža v našom meste? - Zmenila, pokiaľ ide o funkčnosť miestnych organizácií. V Pezinku ich bolo päť, v súčasnosti je už len jedna. Tie ostatné prestali z rôznych príčin fungovať.

POSLANECKÝ DEŇ

December 2003 / Prečítané 2163 krát
V stredu 7. januára 2004 od 16.00 - 18.00 hod. sa uskutoční v budove MsÚ na Radničnom nám. 7, v miestnosti č. 11, pravidelný Poslanecký deň.

Spomíname

December 2003 / Prečítané 2077 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

December 2003 / Prečítané 2368 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spoločenská kronika

December 2003 / Prečítané 3134 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Jubilejný festival

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2072 krát
Jubilejný 5. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA sa uskutoční 6. - 9. mája 2004. Záštitu nad podujatím prevzali - predseda zahraničného výboru NR SR Ján Figeľ a predseda VÚC Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman.

REVIA schválila projekty

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2089 krát
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA v šiestom grantovom kole 2.12. 2003 schválila nasledovné pezinské projekty: 1. Ing. Eva Menyhartová - Detské ihrisko "Oáza na Juhu" 2. Mgr. Ivan Púpava - Detské ihrisko Muškát II. 3. ZŠ Fándlyho - Rekonštrukcia športového ihriska III.

Víťazstvo na Timravinej studničke

December 2003 / Prečítané 3258 krát
V dňoch 27. a 28. novembra sa uskutočnila v Lučenci celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy pod názvom Timravina studnička. Bol to siedmy ročník tejto súťaže, prvýkrát na celoslovenskej úrovni. Zľava - Nina Drgalová, Igor Schlosser, Kristína Mizeráková Z okresu Pezinok sa na nej ako jediní zúčastnili žiaci Základnej školy Na bielenisku v Pezinku. V 1. kategórii súťažila tretiačka Nina Drgalová, v 3. kategórii siedmačka Kristína Mizeráková a deviatak Igor Schlosser.

Dohviezdny večer

mš / December 2003 / Prečítané 2137 krát
Vinšujeme vám vinšovice, štyri mechy šošovice. A ten páty fazole nech vás dobre naduje.

CESTY K SEBE

mš / December 2003 / Prečítané 2123 krát
Chrámový zbor AD UNA CORDA vás srdečne pozýva na tradičný benefičný koncert Cesty k sebe, ktorý sa uskutoční 11. januára 2004 o 19.30 hod. v Kapucínskom kostole v Pezinku. Benefícia bude venovaná I. klinike Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

Prezentácia knižky

December 2003 / Prečítané 2147 krát
V Klube Slovenského spisovateľa v Bratislave sa 27. novembra uskutočnila prezentácia knižky pre deti Z ježkovej kapsičky, ktorej autorkou je Viera Valachovičová - Ryšavá. Kniha vznikla z rozprávok, ktoré odzneli v rozhlase. Sú to príbehy s duchom rozprávky, s ľudskými i zvieracími postavičkami.

Posviacka Kultúrneho domu v roku 1936

Peter Sandtner / December 2003 / Prečítané 3105 krát
Okresný súd v Modre poslal v roku 1936 Štátnemu zastupiteľstvu v Bratislave správu o posviacke Kultúrneho domu (neskoršieho kina Zora, dnešného Kresťanského domu na Sládkovičovej ul. v Pezinku), aby si dal preveriť, či príhovory hostí na tejto slávnosti boli politicky neškodné. Vďaka tomu môžeme túto udalosť podrobne zrekonštruovať.

Výstava a muzikál

P. Šoula / December 2003 / Prečítané 2169 krát
V nedeľu 23. novembra sa v Dome kultúry uskutočnila vernisáž druhej výstavy obrazov Sláva Kráľa. O tvorbe umelca informovala Mgr. Milada Krejčová. Kultúrny program zabezpečil spevácky súbor Jasienka z Klubu dôchodcov na Sládkovičovej ulici. Po otvorení výstavy bol uvedený muzikál Sláva Kráľa Stratený syn.

JUBILEJNÝ PLES FARNOSTI

ff / December 2003 / Prečítané 2156 krát
V piatok 20. februára 2004 sa uskutoční v Dome kultúry jubilejný X. Ples farnosti Pezinok. Do tanca a na počúvanie budú hrať Dychová hudba CAJLANÉ, hud. skupina STRAPEC, Disco J&T, Pezinské roztlieskavačky - LET´S DANCE a hosť ľudová muzika rod. Krígovských.

Koncert vážnej hudby

redakcia / December 2003 / Prečítané 2126 krát
V nedeľu 28. decembra o 16.00 hod. sa uskutoční v Starej radnici koncert vážnej hudby Diany Deákovej a Klaudie Vašinovej pod názvom Drozdy a hrdličky chystajte pesničky, nech sa dieťa poteší...

Desať rokov Obchodnej akadémie

oa-mo / December 2003 / Prečítané 2905 krát
Pezinská Obchodná akadémia oslávila 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa 5. decembra konalo v budove školy slávnostné zhromaždenie za účasti pracovníkov, zástupcov Rady školy a Rodičovskej rady a početných hostí.

V hoteli Grand bude supermarket BILLA

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 3193 krát
V marci 2002 sme priniesli informáciu, že Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR predalo pezinský hotel Grand vybranému záujemcovi - podnikateľskej firm z Bratislavy. Objekt v centre mesta bol už viac ako desať rokov nefunkčný, pustol, preto mnohí Pezinčania prijali správu s potešením a nádejou, že nový majiteľ hotel rýchlo zrekonštruuje a sprevádzkuje. Avšak odvtedy ubehli takmer dva roky a na objekte sa nezmenilo nič.

Ocenenia pre M. Randla

pr / December 2003 / Prečítané 2189 krát
V uplynulých dňoch získal mladý pezinský džudista Milan Randl dve ocenenia - Najlepší džudista Slovenska dorastencov a 2. najlepší džudista SR juniorov. Bola to symbolická bodka za jeho doposiaľ najúspešnejšou sezónou.

Zmeny vo výbore PŠC

December 2003 / Prečítané 2120 krát
Futbalisti PŠC Pezinok majú za sebou neúspešnú jesennú časť III. ligy, po 15 kolách sú poslední, v priebehu súťaže odstúpil aj výbor futbalového klubu na čele s Ing. Petrom Slimákom. Za tohto stavu bol najvyšší čas urobiť zásadné opatrenia, ktoré by situáciu riešili.

Softbalisti z MaSK Pezinok majú za sebou opäť úspešnú sezónu

pr / December 2003 / Prečítané 2300 krát
Hoci softbal v Pezinku má ešte krátku, len štvorročnú, históriu, zaznamenali jeho hráči a hráčky už niekoľko cenných úspechov. Inak to nebolo ani v tejto končiacej sezóne. O dosiahnutých úspechoch v uplynulom roku ale i ďalších aktualitách z kuchyne MaSK Pezinok sme sa porozprávali s Dášou Slezákovou, sekretárkou a trénerkou klubu:

TITUL MALI NA DOSAH

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2174 krát
Džudisti Sokola Pezinok obsadili druhú priečku v play off I.ligy mužských družstiev, keď vo finálovom súboji v Športovej hale SOU na Komenského ulici v Pezinku prehrali s nováčikom súťaže Sokolom Bratislava 3:4.

Anketa o najlepšieho športovca

December 2003 / Prečítané 2134 krát
Ako sme už avizovali v minulom čísle, v januári sa uskutoční vyhlásenie najlepších športovcov Pezinka roku 2003. Do hodnotenia sa môžete zapojiť aj vy, prostredníctvom anketového lístka, ktorý uverejňujeme na vloženom liste v tomto vydaní našich novín. Hlasovať môžete v kategóriach seniorov a juniorov, v oboch je potrebné určiť najlepších jednotlivcov a tiež kolektívy. Svoje hlasy môžete dať desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Šťastlivý nový rok

Ing. František Moravčík / December 2003 / Prečítané 2230 krát
V mene nového výboru PŠC Pezinok prajeme všetkým priaznivcom pezinského futbalu príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastlivý nový rok.

Benefičný turnaj

pr / December 2003 / Prečítané 2107 krát
Mládežnícky basketbalový klub Pezinok organizuje 27. decembra benefičný basketbalový turnaj, z ktorého výťažok pôjde na pomoc pre Pezinčana Maťa Kohúta. Turnaj sa začína o 9.00 hod. v hale SOU na Komenského ul.

Karatisti opäť úspešní

Zuzana Tahotná / December 2003 / Prečítané 2165 krát
V sobotu 22. novembra pezinskí karatisti štartovali na dvoch významných súťažiach. Dorastenci a žiaci zápolili v Lučenci na Novohrad cupe, dospelí na III. ročníku Slovak Open v Bratislave, za účasti borcov z Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska.

Program Kultúrneho centra

December 2003 / Prečítané 1953 krát
Január 2004

Program kina v Dome kultúry

December 2003 / Prečítané 2189 krát
Január 2004

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2003 / Prečítané 2158 krát
Január 2004

Pred lyžiarskou sezónou na Babe

December 2003 / Prečítané 2167 krát
Lyžiarska sezóna na Babe sa v tomto roku začne pravdepodobne pred Vianočnými sviatkami, povedal nám Ján Šebo z Lyžiarskeho klubu BABA Pezinok. Rozhodujúce bude počasie, ale i keď by sneh dotiaľ nenapadol začnú s umelým zasnežovaním.

Osemdesiatka J. Baláža

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2166 krát
Vo Vinohradníckom dome - Galérii Merum v Modre sa v uplynulých dňoch uskutočnila výstava Pocta slovenskej poštovej známke venovaná 80-ke nestora slovenskej poštovej známky akad. maliara Jozefa Baláža. Pri tejto príležitosti bola slávnostná inaugurácia poštovej známky Jozef Baláž, ktorej autorom je akad. maliar Martin Činovský.

Hra P. Pavlaca v Košiciach

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2084 krát
Činohra Štátneho divadla v Košiciach uviedla koncom novembra hru Pezinčana Petra Pavlaca 3.3.3., v ktorej v polohe radikálneho intelektuála strháva usmievavú masku našej ľudomilnosti. Režisérom hry je ďalší Pezinčan Patrik Lančarič. Hrajú Alena Ďuránová, Dana Košická a Henrieta Kecerová.

KRAJINA DUŠE

redakcia / December 2003 / Prečítané 2134 krát
Slovenská národná galéria - Galéria insitného umenia (GIU) v Pezinku, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela a Občianske združenie Galéria Štefana Prokopa v Pezinku vás pozývajú na výstavu Krajina duše II., ktorá sa koná v GIU, Schaubmarov mlyn na Malackej ceste. Vystavené sú tu vybrané práce z výtvarných dielní pacientov Psychiatrickej nemocnice v Pezinku. Kurátorkami výstavy, ktorá potrvá do 31. januára 2004, sú PhDr. Katarína Čierna a MgA. Verona Prokopová.

BSK ponúka spoluprácu

Zita Schneiderová / December 2003 / Prečítané 2117 krát
V rámci podpory propagácie aktivít cestovného ruchu pripravuje Bratislavský samosprávny kraj na rok 2004 prezentácie na zahraničných výstavách a veľtrhoch v spoluúčasti v národnom stánku Slovenskej republiky, pričom sa prednostne zameriava na susedné krajiny (Česko, Poľsko, Rakúsko), ale aj na krajiny s vysokým trhovým potenciálom.

Zatúžili po susedstve s ľuďmi?

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2250 krát
Vďaka upozorneniu občanov zo Záhradnej ulice sme priam pri oknách ich bytovky cez deň na strome "zvečnili" tieto štyri spiace sovy.

Uchádzači o ocenenie ŠPORTOVEC ROKA 2003 MESTA PEZINOK

December 2003 / Prečítané 2392 krát
Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku v spolupráci s redakciou Pezinčana pripravili zoznam najúspešnejších športovcov, z ktorých môžete vybrať tých najlepších. Tento zoznam nemusí byť kompletný preto vo vašom hlasovaní môžete určiť aj športovca alebo kolektív, ktorý nie je v tomto zozname.