Jesenná turistika v pezinských horách

November 2003 / Prečítané 2279 krát
Jesenná turistika v pezinských horách

Jesenná turistika v pezinských horách

November 2003 / Prečítané 2195 krát
V tretí novembrový víkend sa uskutočnili v našom regióne dni otvorených pivníc. Podľa rakúskeho vzoru aj naši vinári v tomto čase otvárajú pohostinne svoju náruč milovníkom zlatistého moku, aby ochutnali ich skvelé výrobky. To, že to robia priamo na mieste, kde sa tento obľúbený nápoj vyrába, zreje a skladuje, je pre konzumentov nevšedná a lákavá príležitosť.

Dve Pezinčanky medzi najlepšími

November 2003 / Prečítané 2092 krát
V Partizánskom sa 14. novembra uskutočnil jubilejný 30. ročník celoslovenského festivalu začínajúcich spevákov populárnej piesne Zlatá črievička. Do desiatky finalistov, ktorú vybrala porota zo 67 prihlásených spevákov sa dostali dve Pezinčanky - Ivana Poláčková a Miroslava Sandtnerová. Obe boli v súťaži mimoriadne úspešné.

Príďte sa pozrieť na Vianočné trhy

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 2173 krát
Ako sme už avizovali v októbrovom čísle, mesto Pezinok organizuje v dňoch 18. - 20. decembra Vianočné trhy. Uskutočnia sa v Mestskej vinotéke a na Radničnom námestí - vo štvrtok a piatok od 10. do 18. hod. a v sobotu od 10. - 17. hod.

Hodnotili turistický rok

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 2248 krát
Symbolickú bodku za uplynulým rokom 2003 z pohľadu turizmu dalo stretnutie subjektov cestovného ruchu so sídlom v Pezinku, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 27. novembra v Mestskej vinotéke. Prítomní zástupcovia samosprávy, ubytovacích a stravovacích zariadení, cestovných kancelárií a primárnej ponuky cestovného ruchu sa venovali hodnoteniu turistickej sezóny v roku 2003 a hlavným podujatiam relevantným z hľadiska cestovného ruchu pripravovaných v roku 2004.

Od 1. januára vzniknú nové štátne úrady

redakcia / November 2003 / Prečítané 2888 krát
Parlament schválil 5. novembra zákon o zrušení 79 okresných úradov k 31.12. 2003. Namiesto nich vznikne 50 obvodných úradov. Tie však z terajších OkÚ prevezmú iba časť agendy. Stratia odbory životného prostredia, pozemkový, poľnohospodársky, lesný a pôsobnosť v oblasti sociálnej, školskej a dopravy.

Poslanci MsZ odmietli protest prokurátora

Milan Oravec / November 2003 / Prečítané 2314 krát
V stredu 5. novembra sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku s dvoma bodmi programu - prijatie stanoviska k protestu prokurátora a návrh na odvolanie riaditeľky Materskej školy Orešie. Diskusia k obom bodom programu bola bohatá a chviľami aj dramatická.

Mestské zastupiteľstvo v decembri

November 2003 / Prečítané 2191 krát
Posledné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto roku sa uskutoční v piatok 12. decembra. Poslanci budú.prerokúvať rozpočet mesta na rok 2004, plán tvorby a čerpanie fondov a plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na budúci rok. Dôležitými bodmi rokovania budú záväzné nariadenia o dani z nehnuteľnosti a o odpadoch.

Mesto prijíma žiadosti na garáže

OS / November 2003 / Prečítané 2174 krát
Jedným z dôležitých bodov Programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva bolo aj riešenie dopravy v meste. S tým súvisí aj vyhradenie priestorov na výstavbu garáží, najmä na sídliskách Muškát, Sever, Juh a v niektorých ďalších lokalitách.

Nová sveteľná križovatka

November 2003 / Prečítané 2195 krát
V novembri bola daná do užívania svetelná križovatka pri poliklinike. Stavbu, ktorá ma zabezpečiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez frekventovanú cestnú komunikáciu, vybudovalo mesto z vlastných prostriedkov.

KALENDÁR PODUJATÍ

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 2305 krát
Už siedmy raz vydalo mesto Pezinok Kalendár podujatí na rok 2004. Okrem názvu a stručnej charakteristiky pripravovaných aktivít z oblasti kultúry, športu, ale i sociálnej a spoločenskej, v ňom možno nájsť aj kontakt na ich organizátorov a samozrejme termín, kedy sa jednotlivé podujatia uskutočnia. Táto pomôcka vyjde v náklade tisíc kusov a záujemcom je k dispozícii v Informačnom centre v Pezinku, Radničné nám. 9.

Povinnosti majiteľov nehnuteľností

Ing. Oľga Moťovská / November 2003 / Prečítané 2250 krát
V Pezinku platí všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 o verejnom poriadku, podľa ktorého majitelia nehnuteľností majú povinnosť "zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktorá je bezprostredne priľahlá k nehnuteľnosti (najmä chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie záhrad a hospodárskych objektov a pod.).

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / November 2003 / Prečítané 2199 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytových priestorov v budove na Radničnom nám. č. 9, nachádzajúcich sa na I. poschodí a to miestností:

MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / November 2003 / Prečítané 2235 krát
PONÚKA na prenájom nebytový priestor v zrekonštruovanej Starej radnici na ul. M.R. Štefánika 1 v Pezinku a to miestnosť č. 213 - 214 o podlahovej ploche 51,45 m2, v lukratívnych reprezentačných priestoroch na prvom nadzemnom podlaží.

Zelený dvor - Poškodenie dobrého mena

Mesto Pezinok / November 2003 / Prečítané 3334 krát
Dôvodom tohto oznamu sú opakované nepravdivé tvrdenia a informácie na adresu zainteresovaných ohľadne Bytového domu Zelený dvor v Pezinku, najmä na adresu zakladajúcich stavebníkov Ing. Pavla Satinu a Ing. Petra Satinu.

Návšteva z Bruselu

OS / November 2003 / Prečítané 2272 krát
Pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli Andreou Oel - Brettschneiderovou sa uskutočnilo na MsÚ v Pezinku 13.11. 2003. Cieľom stretnutia bolo informovať o potrebách verejnej správy nášho regiónu a jednotlivých obcí v súvislosti s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a o pomoci pri budovaní kontaktov so zahraničnými partnermi a našej prezentácii na pôde EÚ. Na stretnutí sa za mesto Pezinok zúčastnil Mgr. Oliver Solga a vedúca útvaru vzťahov k verejnosti Ing. Eva Lupová.

Rušia predajné miesto

Mestský úrad / November 2003 / Prečítané 2116 krát
Slovenské telekomunikácie a.s. oznamujú, že 30.11. 2003 rušia miesto predaja ST-Infotel v meste Pezinok. Poskytovanie informácií o produktoch a službách umožní Centrum služieb na bezplatnom tel. čísle 0800 123456. Najbližšie miesto predaja ST bude v Bratislave na Jarošovej ulici č. 1 (otváracie hodiny pondelok-piatok 8.00 - 18.00 hod.) alebo na Pekárskej ulici č. 41 v Trnave (po-pia 8.00 - 18.00, so 8.00 - 12.00).

Svätomartinské požehnanie mladého vína

Milan Oravec / November 2003 / Prečítané 2519 krát
Na Martina sa uskutočnilo v Mestskej vinotéke tradičné Svätomartinské požehnanie mladého vína. Organizátorom podujatia bolo Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov. Na slávnosť prišli desiatky členov združenia - menších i väčších vinárov so svojimi produktmi i viacerí hostia.

Výsledky bezpečnostnej akcie

at / November 2003 / Prečítané 2073 krát
V rámci dopravno-bezpečnostnej akcie v celom Bratislavskom kraji v dňoch 10. - 16. novembra boli policajti vo zvýšenom počte i na cestách okresu Pezinok. Akcia bola zameraná na odhaľovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, trestných činov spáchaných v súvislosti s cestnou premávkou a odhaľovanie ostatných trestných činov a priestupkov.

LIST ČITATEĽA Prečo nechodí autobus na Babu?

AJ, redakcia / November 2003 / Prečítané 2139 krát
Zaujímalo by ma, čo viedlo SAD k zrušeniu poobedňajšieho autobusového spoja (medzi 13. a 14. hod.) cez víkendy na Babu. Cez leto i cez zimu ho pravidelne využívali turisti a lyžiari, preto sa mi zdá jeho zrušenie nepochopiteľné.

Pozrite sa na náš problém!

kč / November 2003 / Prečítané 2077 krát
Bývam na Novomeského ulici, pod našimi oknami stále straší nedostavaná, rozpadajúca sa tehlová budova. Asi pred rokom dal majiteľ najskôr priviezť na stavbu štrk, potom sa polroka nič nedialo. Neskôr priviezli železnú búdu (asi pre robotníkov), povyťahovali pár spadnutých panelov a to bolo všetko. Búda sa stala útočiskom pre bezdomovcov a alkoholikov.

Ako na medovníky

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 3133 krát
Aké by to boli Vianoce bez medovníkov? Kto si ešte nenašiel ten akurátny recept, ako si ich upiecť doma, má ideálnu možnosť získať inšpiráciu na ďalšom kurze prípravy regionálnych špecialít v rámci cyklu Ako to robili naše babky.

VYŠLA NOVÁ MAPA

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 2131 krát
Vďaka finančnej podpore Slovenskej agentúry cestovného ruchu vyšla nová mapa trojice kráľovských miest Svätý Jur, Pezinok a Modra. Okrem máp každého z uvedených miest okresu obsahuje aj ich stručné charakteristiky z hľadiska cestovného ruchu. Materiál, ktorý vyšiel v slovenskej, nemeckej a anglickej mutácii, možno získať v Informačných centrách v Pezinku a Modre a na Mestskom úrade vo Svätom Jure. Časť z celkového nákladu sa bude distribuovať v januári prostredníctvom medzinárodnej výstavy Slovakiatour v Bratislave.

Čierna kronika

at / November 2003 / Prečítané 3122 krát
Zavraždil manželku Päťdesiatdeväťročný Pezinčan Jozef R. pri vchodových dverách do rodinného domu na Zámockej ulici viackrát vystrelil z legálne držanej strelnej zbrane na svoju manželku. Postrelená 56-ročná žena bola v stave ohrozenia života prevezená do nemocnice, kde na následky strelných zranení do oblasti hlavy, krku a ruky na druhý deň zomrela.

Prieskum názorov na pezinské obchody a služby

November 2003 / Prečítané 2340 krát
Mesto Pezinok uskutočnilo v dňoch 1. - 10. októbra prieskum názorov občanov Pezinka na úroveň obchodov a služieb v meste. Anketári oslovili 200 respondentov, pričom zohľadňovali pohlavie, vek, bydlisko a sociálno-ekonomický pôvod. Z vyhodnotenia prieskumu vyberáme:

STAVBA INTERDATU

November 2003 / Prečítané 2121 krát
Toľko kritizovaná mamutia stavba Interdatu na námestí v posledných mesiacoch zmenila svoj vzhľad k lepšiemu. Po opláštení i farebnom zladení ju už občania prijímajú priaznivejšie, aj keď nesúhlasné názory na jej umiestnenie na tomto mieste mnohí z nich nemenia.

Aj grinavské družstvo získalo Šampióna na svetovej výstave

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 2147 krát
To, že v Grinave existuje družstvo, ktorému sa darí a že robia dobré víno, sa všeobecne vie. V skutočnosti však prívlastok "dobré" nevystihuje celkom realitu. Stačí len vojsť do areálu Vinohradnícko-vinárskeho družstva podielnikov (VVDP) Karpaty a človek hneď zaregistruje, že nie je v obyčajnom "kolchoze", ako familiárne nazýva firmu jeho predseda Ján Satko.

Streľba na Rázusovej ulici

November 2003 / Prečítané 2933 krát
Scéna ako z krimifilmu sa odohrala v utorok 18. novembra na pezinskej Rázusovej ulici. foto: PezinskoKrátko po ôsmej tu zaznela streľba zo samopalov a pištolí. Terčom sa stalo čierne volvo, ktoré prichádzalo smerom od Cajlanskej ulice.

Spomíname

November 2003 / Prečítané 2577 krát
Spomienky na našich najbližších...

Blahoželáme

November 2003 / Prečítané 2401 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Poďakovanie

November 2003 / Prečítané 2128 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

November 2003 / Prečítané 3874 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Festival Eugena Suchoňa

Mária Vaneková / November 2003 / Prečítané 2521 krát
V dňoch 13. a 14. novembra sa konal v Pezinku V. ročník Festivalu Eugena Suchoňa. Organizovala ho miestna Základná umelecká škola za podpory mesta Pezinka, Kultúrneho centra a mnohých sponzorov a našich priaznivcov, ktorým patrí naša vďaka.

Malokarpatský slávik

mč / November 2003 / Prečítané 2123 krát
Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre vás pozývajú na súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne Malokarpatský slávik 2003, ktorá sa uskutoční 30. novembra o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Slovenskom Grobe. Hudobný hosť: Gizka Oňová.

Klub darcov nadácie REVIA

Revia / November 2003 / Prečítané 2234 krát
Budovanie detských ihrísk, podpora športových podujatí, tvorivých dielní, aktivít detí, divadelného festivalu, festivalu chrámových zborov, prezentácii vín a regiónu, rekonštrukcií historických objektov, pomoc sociálnym skupinám, starostlivosť o životné prostredie - to sú akcie, ktoré sa uskutočnili s podporou Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA.

PRÍSTUP NA INTERNET

ts / November 2003 / Prečítané 2232 krát
Základná škola Kupeckého ul. v Pezinku oznamuje, že v rámci projektu Otvorená škola ponúka verejnosti prístup na internet v počítačovej učebni na škole. Víkendový Internetový klub bude otvorený v sobotu od 16. do 20. hod. v týchto termínoch: 29.11., 6.12., 13.12. 2003, 10.1. a 17.1. 2004.

Francúzsko očami vnímavého fotografa

November 2003 / Prečítané 2284 krát
V Dome kultúry sa v uplynulých dňoch uskutočnila výstava breznianskeho fotografa Jaroslava Šurinu. Tento autor nie je v Pezinku neznámy, bola to už jeho tretia výstava za posledné roky, všetko fotografií z ciest po Francúzsku.

Sviečky lásky

mm / November 2003 / Prečítané 2138 krát
Prváčikovia zo Základnej školy na Fándlyho ulici v Pezinku vás pozývajú na tradičné rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s krátkym kultúrnym programom pod názvom Sviečky lásky v každom z nás. Tých pár krásnych chvíľ 5. decembra 2003 o 9.00 hod. v priestoroch školy stojí za to, aby ste vy - rodičia, starí rodičia a priatelia školy pozvanie prijali.

Dereš v Pezinku

November 2003 / Prečítané 2323 krát
Nakrúcanie populárnej zábavnej relácie Markízy Dereš sa presunulo v novembri z Trnavského divadla do Domu kultúry v Pezinku. Pred zaplneným hľadiskom divadelnej sály dvojica humoristov Oliver Andrássy a Elena Vacvalová uviedla hosťa - mladú poslankyňu Národnej rady za HZDS Dianu Dubovskú. V Pezinku sa bude do konca roka nakrúcať ešte jedna relácia, potom sa presunie do nitrianskeho divadla.

Spomienka

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 2222 krát
Pri príležitosti 30. výročia úmrtia rímsko-katolíckeho kňaza a publicistu Juraja Kozu Matejova, ktorý zomrel v Charitnom dome v Pezinku, sa uskutoční 17. decembra spomienkové stretnutie. Zraz účastníkov je o 15. hod. pred mestským cintorínom. Po položení kvetov bude program pokračovať v priestoroch Starej radnice prednáškou o živote J. Kozu Matejova a spomienkou žijúcej pamätníčky naňho. Koordinátorom podujatia je Peter Sandtner.

Veľké a malé jubileum pezinského gymnázia

redakcia / November 2003 / Prečítané 2759 krát
Na pezinskom gymnáziu si v uplynulých dňoch pripomenuli dve významné jubileá - 250 rokov od založenia prvej strednej školy v Pezinku - jezuitského gymnázia a 50 rokov gymnázia, najprv pod názvom Jedenásťročná stredná škola.

Prezentácia na konferencii

November 2003 / Prečítané 2075 krát
Na medzinárodnej vedeckej konferencii Oblasti, možnosti a perspektívy využitia marketingu v rozvoji územia, ktorá sa pod záštitou Obchodnej fakulty EU a Únie miest Slovenska uskutočnila 14. novembra na Ekonomickej univerzite v Bratislave, mal svoje zastúpenie aj Pezinok. Odznel na nej príspevok Ing. Evy Lupovej, ktorý sa venoval trojročným skúsenostiam s uplatňovaním Komplexnej stratégie komunikcie samosprávy mesta Pezinok. Naše mesto bolo jedným z desiatich, ktoré na tomto podujatí prezentovali svoje marketingové aktivity.

Pezinok hostil predstaviteľov odboja

MM / November 2003 / Prečítané 2092 krát
V dňoch 14. a 15. októbra navštívili naše mesto členovia Predsedníctva a Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Bratislavy a Predsedníctva Českého zväzu bojovníkov za slobodu z Prahy.

Rozhľadňa medzi stavbami roka

Milan Oravec / November 2003 / Prečítané 2237 krát
Odborný časopis o architektúre ARCH organizuje každoročne súťaž o najhodnotnejie architektonické dielo na Slovensku. Vyhodnocuje sa jedno dielo. Medzi desiatku stavieb roka 2002 vybrali aj turistickú rozhľadňu na Veľkej Homoli, ktorá bola vážnym kandidátom na prvenstvo.

Pozvánka

mar / November 2003 / Prečítané 2163 krát
Okresný výbor KSS Pezinok pozýva občanov na protestné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční za účasti poslanca NR SR 2. decembra 2003 o 16.30 hod. v zasadačke nad Bagetou na Štefánikovej ulici. Účastníci budú môcť pri tejto príležitosti podpísať petíciu za predčasné voľby.

ROZKOPÁVKA

Milan Oravec / November 2003 / Prečítané 2393 krát
Rozkopávky na uliciach 1. mája, Bernolákova a Za hradbami súvisia s uložením optického kábla, ktorý vedie k novému vykrývaču. Poskytovateľ telekomunikačných služieb spoločnosť Orange Slovensko tým chce zvýšiť kapacitu vysielača a skvalitniť príjem signálu v tejto oblasti.

Vrátia sa basketbalisti Pezinka do celoslovenskej súťaže?

pr / November 2003 / Prečítané 2235 krát
Pezinskí basketbaloví fanúšikovia boli dlhé roky zvyknutí, že v našom meste sa hral prvoligový basketbal, ba v posledných rokoch sme tu mali možnosť vidieť aj veľa špičkových európskych mužstiev. Po minuloročnom rozpade BK Slovakofarma Pezinok zmizol Pezinok z prvoligovej basketbalovej mapy.

Cyklistické podujatia

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 2287 krát
Päť mesiacov po júnovom 200-kilometrovom cyklomaratóne Pezinok-Mosonmagyaróvár-Neusiedl am See-Pezinok sa 12. novembra na pôde Mestského úradu uskutočnilo stretnutie vyše dvadsiatky jeho účastníkov.

Lyžiarsky klub rozširuje služby do Modry

November 2003 / Prečítané 2419 krát
Lyžiarsky klub BABA Pezinok v tomto roku rozšíri svoje služby aj do susednej Modry. Na základe zmluvy o dlhodobom prenájme sprevádzkuje lyžiarske vleky na Zochovej chate - Pieskoch.

Rozhoduje na majstrovstvách sveta

November 2003 / Prečítané 2631 krát
Miroslava Horáka z Karate klubu Pezinok poznáme ako klubového funkcionára a úspešného trénera. Menej ľudí o ňom už vie, že je generálnym sekretárom Slovenského zväzu v kickboxe a medzinárodným rozhodcom.

HALOVÝ TURNAJ

mb / November 2003 / Prečítané 2301 krát
Dňa 14. novembra 2003 sa uskutočnil v športovej hale v Pezinku druhý ročník halového futbalového turnaja policajno-bezpečnostných a záchranárskych služieb o Pohár primátora mesta Pezinka. Štartovalo na ňom 8 družstiev - OO PZ Pezinok, OR PZ Pezinok, Hasičský a záchranný zbor Pezinok, MsP Sereď, MsP Piešťany, MsP Stará Turá, MsP Kremnica - Žiar nad Hronom a MsP Pezinok.

Výzva

November 2003 / Prečítané 2167 krát
Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyzýva všetky športové kluby v rámci mesta Pezinka, ktoré doposiaľ nevyplnili a nedoručili dotazník potrebný na skompletizovanie údajov o činnosti športových klubov v Pezinku, aby to urobili v čo najkratšom čase, doručili ho na Mestský úrad, do kancelárie č.dv. 5 (na prízemí), A. Šindlerovej.

Cezpoľný beh

November 2003 / Prečítané 2086 krát
Víťazstvom v krajskom kole sa nominovala talentovaná bežkyňa Rodika Tasbireková, žiačka 9. ročníka ZŠ Fándlyho v Pezinku na majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl na Zemplínskej šírave. Na slovenskom šampionáte po výbornom výkone obsadila vynikajúce 4. miesto.

Trápna futbalová jeseň

November 2003 / Prečítané 2073 krát
Smutné futbalové časy zavládli po jesennej časti v pezinskom PŠC. Mužstvo z okresného mesta spadlo na poslednú 16. priečku, keď nedokázalo držať krok ani s dedinskými klubmi. Je rozhodne nad čím premýšľať, pretože úpadok pezinského futbalu nie je vec nová.

Program Kultúrneho centra

November 2003 / Prečítané 2200 krát
December 2003

Program kina v Dome kultúry

November 2003 / Prečítané 2195 krát
December 2003

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

November 2003 / Prečítané 2123 krát
December 2003

Poslanecký deň

November 2003 / Prečítané 2124 krát
V stredu 3. decembra od 16.00 - 18.00 hod. sa uskutoční v budove MsÚ na Radničnom nám. 7, v miestnosti č. 19, pravidelný Poslanecký deň. Využite príležitosť stretnúť sa s poslancami a požiadať ich, aby vám pomohli riešiť vaše problémy alebo aby vám poskytli informácie o činnosti samosprávy.

Posedenie pri hudbe

Štefan Šutta / November 2003 / Prečítané 2183 krát
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Pezinku usporiadala 8. novembra v Dome kultúry v Pezinku Posedenie pri hudbe pre zdravotne postihnutých občanov a dôchodcov okresu Pezinok.